Task 4, ClauTIC League, by MadTeam


/ Published in: C
Save to your folder(s)

Task 4, ClauTIC League, by MadTeam


Copy this code and paste it in your HTML
 1. /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 2.   * Tïtol: Quart repte ClauTIC *
 3.   * Objectiu: Fer recorregut per egipte *
 4.   * Versió: 1.0 *
 5.   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
 6.  
 7.  
 8.  
 9. // Definició dels pins dels motors
 10. int mesq_av = 12; // Motor esquerra per endavant al pin 12
 11. int mesq_re = 11; // Motor esquerra per enradera al pin 11
 12. int mesq_vel = 10; // Motor esquerra control velocitat al pin PWM 10
 13.  
 14. int mdret_av = 7; // Motor dret per endavant al pin 7
 15. int mdret_re = 6; // Motor dret per enradera al pin 6
 16. int mdret_vel = 5; // Motor dret control velocitat al pin PWM 5
 17.  
 18.  
 19.  
 20. void setup()
 21. {
 22. // Activem pins dels motors com sortida
 23. // Motor esquerra
 24. pinMode(mesq_vel, OUTPUT);
 25. pinMode(mesq_av, OUTPUT);
 26. pinMode(mesq_re, OUTPUT);
 27. // Motor dret
 28. pinMode(mdret_vel, OUTPUT);
 29. pinMode(mdret_av, OUTPUT);
 30. pinMode(mdret_re, OUTPUT);
 31.  
 32.  
 33. Serial.begin(9600);
 34. }
 35.  
 36.  
 37. void loop()
 38. {
 39.  
 40. //Anims Tossut, tu pots!!
 41. //Yes, you can!!!
 42.  
 43.  
 44. Motors(HIGH, LOW, 210, HIGH, LOW, 240); // motors endavant
 45. delay(1400); //Abans 1600
 46. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 47. delay(50);
 48.  
 49. Motors(HIGH, LOW, 250, LOW, HIGH, 150); //girar a la dreta
 50. delay(40); //abans 175
 51. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 52. delay(50);
 53.  
 54. Motors(HIGH, LOW, 210, HIGH, LOW, 250); //avançar fins l'esfinx
 55. delay(900);
 56. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 57. delay(50);
 58.  
 59. Motors(LOW, HIGH, 0, LOW, HIGH, 250); //girar a l'esquerra
 60. delay(90); //abans 200
 61. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 62. delay(50);
 63.  
 64. Motors(LOW, HIGH, 210, LOW, HIGH, 250); //avançar fins al final
 65. delay(750);
 66.  
 67.  
 68. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 69. delay(99999);
 70.  
 71.  
 72.  
 73. }
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. //FUNCIONS
 80.  
 81. void Motors (char me_avan, char me_retr, int me_vel, char md_avan, char md_retr, int md_vel)
 82. {
 83. // Motor esquerra endavant o enrradera
 84. digitalWrite (mesq_av, me_avan); // Es passa al motor esquerra si anar endavant es HIGH o LOW
 85. digitalWrite (mesq_re, me_retr); // Es passa al motor esquerra si anar enradera es HIGH o LOW
 86. // Motor dret endavant o enrradera
 87. digitalWrite (mdret_av, md_avan); // Es passa al motor dret si anar endavant es HIGH o LOW
 88. digitalWrite (mdret_re, md_retr); // Es passa al motor dret si anar enradera es HIGH o LOW
 89. // Velocitat als motors
 90. analogWrite (mesq_vel, me_vel); // Es passa al motor esquerra la velocitat
 91. analogWrite (mdret_vel, md_vel); // Es passa al motor dret la velocitat
 92. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.