ubezper


Member since 11/09/2018

Name: Lukas Hwast

Website: http://ubezpieczeniaturystyczne.online/ubezpieczenie-kl/

W sytuacji gdy transport powrotny do kraju rezydencji nie jest mo?liwy ze wzgl?du na przeciwwskazania lekarskie Towarzystwo pokryje koszty pobytu w szpitalu do czasu, w którym stan zdrowia umo?liwi przetransportowanie Ubezpieczonego, maksymalnie do wysoko?ci sumy ubezpieczenia.

0 snippets

139 profile views

0 Comment(s) Posted

View their favorites

their Tags


Profile

Achievement

You have not received any achievements.

ubezper's Recent Snippets« Prev 1 Next »
« Prev 1 Next »