ubezper

Member since 11/09/2018

Name: Lukas Hwast

Website: http://ubezpieczeniaturystyczne.online/ubezpieczenie-kl/

W sytuacji gdy transport powrotny do kraju rezydencji nie jest mo?liwy ze wzgl?du na przeciwwskazania lekarskie Towarzystwo pokryje koszty pobytu w szpitalu do czasu, w którym stan zdrowia umo?liwi przetransportowanie Ubezpieczonego, maksymalnie do wysoko?ci sumy ubezpieczenia.

Languages:


0 snippets

View their favoritesTheir Tags

PROfile

All time reputation: 0

Achievement

You have not received any achievements.

ubezper's Recent Snippets« Prev [Page 1 of 1] Next »
    This user has not posted any snippets.
« Prev [Page 1 of 1] Next »