Zadatak 1 Main program Mario Milutin


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Koliko sam primjetio, drugi studenti uglavnom nisu koristili biblioteku "time.h", neke od razlika su i kod upisivanja datuma, postoje razlike u vizualnom dijelu programa.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2. //#include "lista_polje.h"
 3. #include "lista_pokazivac.h"
 4. #include "time.h"
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void unos(char *znakovni_niz){
 8. cin.getline(znakovni_niz, 30);
 9. if (cin.gcount()==1)
 10. cin.getline (znakovni_niz,30);
 11. };
 12.  
 13.  
 14. int dodaj() {
 15. int pom;
 16. tzivotinja *novi = new tzivotinja;
 17.  
 18. cout << "Sifra: " << sifra << endl;
 19. novi->sifra = sifra;
 20. cout << "Naziv: ";
 21. unos(novi->naziv);
 22. cout << "Vrsta: ";
 23. unos(novi->vrsta);
 24. cout << "Cijena: ";
 25. cin >> novi->cijena;
 26. cout << "Datum dostave: " << endl;
 27.  
 28. cout << "Godina: ";
 29. do{cin >> pom;
 30. if (pom<2000 || pom >2050) {
 31. cout << "Godina mora biti u rasponu 2000-2050" << endl;
 32. cout << "Godina: ";
 33. }
 34. }while(pom<2000 || pom >2050);
 35. (novi->datum).tm_year = pom;
 36.  
 37. cout << "Mjesec: ";
 38. do{cin >> pom;
 39. if (pom<1 || pom >12) {
 40. cout << "Mjesec mora biti u rasponu 1-12" << endl;
 41. cout << "Mjesec: ";
 42. }
 43. }while(pom<1 || pom >12);
 44. (novi->datum).tm_mon = pom;
 45.  
 46. cout << "Dan: ";
 47. if ((novi -> datum).tm_mon == 1 || (novi -> datum).tm_mon == 3 || (novi -> datum).tm_mon == 5 || (novi -> datum).tm_mon == 7 || (novi -> datum).tm_mon == 8 || (novi -> datum).tm_mon == 10 || (novi -> datum).tm_mon == 12) {
 48. do{cin >> pom;
 49. if (pom<0 || pom >32) {
 50. cout << "Dan mora biti u rasponu 0-31" <<endl;
 51. cout << "Dan: ";
 52. }
 53. } while(pom<0 || pom >32);
 54. }
 55.  
 56. if ((novi -> datum).tm_mon == 4 || (novi -> datum).tm_mon == 6 || (novi -> datum).tm_mon == 9 || (novi -> datum).tm_mon == 11) {
 57. do{cin >> pom;
 58. if (pom<0 || pom >31) {
 59. cout << "Dan mora biti u rasponu 0-30" <<endl;
 60. cout << "Dan: ";
 61. }
 62. } while(pom<0 || pom >31);
 63. }
 64.  
 65. if ((novi -> datum).tm_mon == 2) {
 66. if (((novi -> datum).tm_year) % 4 == 0) {
 67. do{cin >> pom;
 68. if (pom<0 || pom >30) {
 69. cout << "Dan mora biti u rasponu 0-29" <<endl;
 70. cout << "Dan: ";
 71. }
 72. } while(pom<0 || pom > 30);
 73. }
 74. else {
 75. do{cin >> pom;
 76. if (pom<0 || pom >28) {
 77. cout << "Dan mora biti u rasponu 0-28" <<endl;
 78. cout << "Dan: ";
 79. }
 80. } while(pom<0 || pom > 28);
 81. }
 82. }
 83.  
 84. (novi->datum).tm_mday = pom;
 85.  
 86.  
 87. return (insertL(novi,endL(lista),lista));
 88. }
 89.  
 90. void ispisi_listu() {
 91. tzivotinja tekuci;
 92. for(int i = endL(lista)-1; i>0;i--){
 93. tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
 94. cout << "Sifra: " << tekuci.sifra << endl;
 95. cout << "Naziv: " << tekuci.naziv << endl;
 96. cout << "Vrsta: " << tekuci.vrsta << endl;
 97. cout << "Cijena: " << tekuci.cijena << endl;
 98. cout << "Datum dostave: " << (tekuci.datum).tm_mday << "." << (tekuci.datum).tm_mon << "." << (tekuci.datum).tm_year << "." << endl<<endl;
 99. }
 100. }
 101.  
 102. int pretrazi_listu() {
 103. tzivotinja tekuci;
 104. int br=0;
 105. for(int i = endL(lista)-1; i>0;i--){
 106. tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
 107. if(!((tekuci.datum).tm_year < 2012
 108. || ((tekuci.datum).tm_year == 2012 && ((tekuci.datum).tm_mon) < 9)
 109. || ((tekuci.datum).tm_year == 2012 && ((tekuci.datum).tm_mon) == 9) && (tekuci.datum).tm_mday <= 23)){
 110. cout << "Sifra: " << tekuci.sifra << endl;
 111. cout << "Naziv: " << tekuci.naziv << endl;
 112. cout << "Vrsta: " << tekuci.vrsta << endl;
 113. cout << "Cijena: " << tekuci.cijena << endl;
 114. cout << "Datum dostave: " << (tekuci.datum).tm_mday << "." << (tekuci.datum).tm_mon << "." << (tekuci.datum).tm_year << "." << endl<<endl;
 115. br++;
 116. }
 117. }
 118. return br;
 119. }
 120.  
 121. int obrisi_prema_nazivu(){
 122. tzivotinja tekuci;
 123. cout << "Unesite naziv zivotinje za brisanje: ";
 124. char naziv[30];
 125. bool nadjeno = false;
 126. unos(naziv);
 127. for(int i = endL(lista)-1; i>0 && !nadjeno;i--){
 128. tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
 129. if(strcmp(naziv,tekuci.naziv)==0){
 130. cout << "Jeste li sigurni da zelite obrisati zapis (d/n): " << endl << endl;
 131. cout << "Sifra: " << tekuci.sifra << endl;
 132. cout << "Naziv: " << tekuci.naziv << endl;
 133. cout << "Vrsta: " << tekuci.vrsta << endl;
 134. cout << "Cijena: " << tekuci.cijena << endl;
 135. cout << "Datum dostave: " << (tekuci.datum).tm_mday << "." << (tekuci.datum).tm_mon << "." << (tekuci.datum).tm_year << "." << endl<<endl;
 136. nadjeno = true;
 137. char izbor;
 138. cout << "(d/n) >> ";
 139. do{cin >>izbor;} while(izbor!='d' && izbor!='n');
 140. if(izbor=='d') deleteL(i-1,lista);
 141. else return 0;
 142. }
 143. }
 144. return nadjeno;
 145. }
 146.  
 147. int obrisi_prema_vrsti(){
 148. tzivotinja tekuci;
 149. cout << "Unesite vrstu zivotinje za brisanje: ";
 150. char vrsta[30];
 151. bool nadjeno = false;
 152. unos(vrsta);
 153. for(int i = endL(lista)-1; i>0;i--){
 154. tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
 155. if(strcmp(vrsta,tekuci.vrsta)==0){
 156. char izbor;
 157. if(!nadjeno){
 158. cout << "Jeste li sigurni da zelite obrisati zapise ove vrste: " << vrsta << endl << endl;
 159. cout << "(d/n) >> ";
 160. do{cin >>izbor;} while(izbor!='d' && izbor!='n');
 161. }
 162. if(izbor=='d') deleteL(i-1,lista);
 163. nadjeno = true;
 164. }
 165. }
 166. return nadjeno;
 167. }
 168.  
 169.  
 170. void spoji(int i, int k, int j) {
 171. int I=i, J=k+1, K=0;
 172. tzivotinja *b = new tzivotinja [j-i+1];
 173. tzivotinja prvi,drugi;
 174.  
 175. while(I<=k && J<=j){
 176.  
 177. prvi=retrieveL(I,lista);
 178. drugi=retrieveL(J,lista);
 179.  
 180. if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
 181. b[K++]=prvi;
 182. I++;
 183. }
 184.  
 185. else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
 186. b[K++]=drugi;
 187. J++;
 188. }
 189. else if(strcmp(prvi.naziv,drugi.naziv)==-1) {
 190. b[K++]=drugi;
 191. J++;
 192. }
 193. else {
 194. b[K++]=prvi;
 195. I++;
 196. }
 197. }
 198.  
 199. if(I>k) while(J<=j) {
 200. drugi=retrieveL(J,lista);
 201. b[K++] = drugi;
 202. J++;
 203. }
 204.  
 205. else while(I<=k) {
 206. prvi=retrieveL(I,lista);
 207. b[K++] = prvi;
 208. I++;
 209. }
 210.  
 211. for(int I=0;I<=j-i;I++) Vrati(b[I],i+I,lista);
 212.  
 213. delete [] b;
 214. }
 215.  
 216. void msort(int i, int j) {
 217. if(i<j) {
 218. int k=(i+j)/2;
 219. msort(i,k);
 220. msort(k+1,j);
 221. spoji(i,k,j);
 222. }
 223. }
 224.  
 225. void sortiraj() {
 226. int br_elem = endL(lista)-1;
 227. msort(0,br_elem-1);
 228. reverse(lista);
 229. }
 230.  
 231.  
 232. int izbornik(){
 233. int izbor;
 234. cout << "-------------------------------" << endl;
 235. cout << " GLAVNI IZBORNIK " << endl;
 236. cout << "-------------------------------" << endl;
 237. cout << " 1) Dodavanje zapisa" << endl;
 238. cout << " 2) Ispis liste" << endl;
 239. cout << " 3) Ispis zivotinja dostavljenih nakon 23.09.2012." << endl;
 240. cout << " 4) Brisanje prema nazivu" << endl;
 241. cout << " 5) Brisanje prema vrsti" << endl;
 242. cout << " 6) Sortiranje liste" << endl;
 243. cout << " 9) Izlaz iz programa" << endl;
 244. cout << endl;
 245. cin >> izbor;
 246. return izbor;
 247. }
 248.  
 249.  
 250. int main(){
 251.  
 252. initL(lista);
 253. int izbor = 0;
 254. do {
 255. izbor = izbornik();
 256. switch(izbor){
 257. case 1:
 258. cout << (dodaj()? "Zapis uspjesno dodan!\n" : "Zapis nije dodan\n");
 259. break;
 260. case 2:
 261. ispisi_listu();
 262. break;
 263. case 3:
 264. cout<< "Ispisan(o) je " << pretrazi_listu() << " zapis(a).\n";
 265. break;
 266. case 4:
 267. if(obrisi_prema_nazivu())
 268. cout << "Zapis izbrisan"<<endl<<endl;
 269. else cout << "Nije pronadjen zapis s tim nazivom / zapis nije obrisan" << endl;
 270.  
 271. break;
 272. case 5:
 273. if(obrisi_prema_vrsti())
 274. cout << "Zivotinje te vrste su obrisane" << endl;
 275. else cout << "Ne postoji zapis te vrste" << endl;
 276. break;
 277. case 6:
 278. sortiraj();
 279. break;
 280. }
 281.  
 282. }while (izbor!=9);
 283.  
 284. return 0;
 285. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.