Return to Snippet

Revision: 60729
at November 12, 2012 08:09 by mmilutin2


Initial Code
#include <iostream>
//#include "lista_polje.h"
#include "lista_pokazivac.h"
#include "time.h"
using namespace std;

void unos(char *znakovni_niz){
   cin.getline(znakovni_niz, 30);
   if (cin.gcount()==1)
    cin.getline (znakovni_niz,30);
   };


int dodaj() {
   int pom;
   tzivotinja *novi = new tzivotinja;
   
   cout << "Sifra: " << sifra << endl;
   novi->sifra = sifra;
   cout << "Naziv: ";
   unos(novi->naziv);
   cout << "Vrsta: ";
   unos(novi->vrsta);
   cout << "Cijena: ";
   cin >> novi->cijena;
   cout << "Datum dostave: " << endl;
   
   cout << "Godina: ";
   do{cin >> pom;
   if (pom<2000 || pom >2050) {
    cout << "Godina mora biti u rasponu 2000-2050" << endl;
    cout << "Godina: ";
    }
   }while(pom<2000 || pom >2050);
   (novi->datum).tm_year = pom;
   
   cout << "Mjesec: ";
   do{cin >> pom;
   if (pom<1 || pom >12) {
    cout << "Mjesec mora biti u rasponu 1-12" << endl;
    cout << "Mjesec: ";
    }
   }while(pom<1 || pom >12);
   (novi->datum).tm_mon = pom;
   
   cout << "Dan: ";
   if ((novi -> datum).tm_mon == 1 || (novi -> datum).tm_mon == 3 || (novi -> datum).tm_mon == 5 || (novi -> datum).tm_mon == 7 || (novi -> datum).tm_mon == 8 || (novi -> datum).tm_mon == 10 || (novi -> datum).tm_mon == 12) {
   do{cin >> pom; 
   if (pom<0 || pom >32) {
    cout << "Dan mora biti u rasponu 0-31" <<endl;
    cout << "Dan: ";
    }
   } while(pom<0 || pom >32);
   }
   
   if ((novi -> datum).tm_mon == 4 || (novi -> datum).tm_mon == 6 || (novi -> datum).tm_mon == 9 || (novi -> datum).tm_mon == 11) {
   do{cin >> pom; 
   if (pom<0 || pom >31) {
    cout << "Dan mora biti u rasponu 0-30" <<endl;
    cout << "Dan: ";
    }
   } while(pom<0 || pom >31);
   }
   
   if ((novi -> datum).tm_mon == 2) {
    if (((novi -> datum).tm_year) % 4 == 0) {
    do{cin >> pom; 
    if (pom<0 || pom >30) {
      cout << "Dan mora biti u rasponu 0-29" <<endl;
      cout << "Dan: ";
      }
    } while(pom<0 || pom > 30);
    }
    else {
       do{cin >> pom; 
    if (pom<0 || pom >28) {
      cout << "Dan mora biti u rasponu 0-28" <<endl;
      cout << "Dan: ";
      }
    } while(pom<0 || pom > 28);
    }
   }
   
   (novi->datum).tm_mday = pom;
   
   
   return (insertL(novi,endL(lista),lista));   
   }
   
void ispisi_listu() {
   tzivotinja tekuci;
   for(int i = endL(lista)-1; i>0;i--){
       tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
       cout << "Sifra: " << tekuci.sifra << endl;
       cout << "Naziv: " << tekuci.naziv << endl;
       cout << "Vrsta: " << tekuci.vrsta << endl;
       cout << "Cijena: " << tekuci.cijena << endl;
       cout << "Datum dostave: " << (tekuci.datum).tm_mday << "." << (tekuci.datum).tm_mon << "." << (tekuci.datum).tm_year << "." << endl<<endl;
       }   
   }

int pretrazi_listu() {
   tzivotinja tekuci;
   int br=0;
   for(int i = endL(lista)-1; i>0;i--){
       tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
       if(!((tekuci.datum).tm_year < 2012 
       || ((tekuci.datum).tm_year == 2012 && ((tekuci.datum).tm_mon) < 9)
       || ((tekuci.datum).tm_year == 2012 && ((tekuci.datum).tm_mon) == 9) && (tekuci.datum).tm_mday <= 23)){
         cout << "Sifra: " << tekuci.sifra << endl;
         cout << "Naziv: " << tekuci.naziv << endl;
         cout << "Vrsta: " << tekuci.vrsta << endl;
         cout << "Cijena: " << tekuci.cijena << endl;
         cout << "Datum dostave: " << (tekuci.datum).tm_mday << "." << (tekuci.datum).tm_mon << "." << (tekuci.datum).tm_year << "." << endl<<endl;
         br++;
         }
       }
   return br;
   }

int obrisi_prema_nazivu(){
   tzivotinja tekuci;
   cout << "Unesite naziv zivotinje za brisanje: ";
   char naziv[30];
   bool nadjeno = false;
   unos(naziv);
   for(int i = endL(lista)-1; i>0 && !nadjeno;i--){
       tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
       if(strcmp(naziv,tekuci.naziv)==0){
         cout << "Jeste li sigurni da zelite obrisati zapis (d/n): " << endl << endl;     
         cout << "Sifra: " << tekuci.sifra << endl;
         cout << "Naziv: " << tekuci.naziv << endl;
         cout << "Vrsta: " << tekuci.vrsta << endl;
         cout << "Cijena: " << tekuci.cijena << endl;
         cout << "Datum dostave: " << (tekuci.datum).tm_mday << "." << (tekuci.datum).tm_mon << "." << (tekuci.datum).tm_year << "." << endl<<endl;
         nadjeno = true;
         char izbor;
         cout << "(d/n) >> ";
         do{cin >>izbor;} while(izbor!='d' && izbor!='n');
         if(izbor=='d') deleteL(i-1,lista);
         else return 0;
         }
       }  
  return nadjeno; 
  }

int obrisi_prema_vrsti(){
   tzivotinja tekuci;
   cout << "Unesite vrstu zivotinje za brisanje: ";
   char vrsta[30];
   bool nadjeno = false;
   unos(vrsta);
   for(int i = endL(lista)-1; i>0;i--){
       tekuci = retrieveL(previousL(i,lista), lista);
       if(strcmp(vrsta,tekuci.vrsta)==0){
         char izbor;
         if(!nadjeno){
               cout << "Jeste li sigurni da zelite obrisati zapise ove vrste: " << vrsta << endl << endl;
               cout << "(d/n) >> ";
               do{cin >>izbor;} while(izbor!='d' && izbor!='n');
               }
         if(izbor=='d') deleteL(i-1,lista);
         nadjeno = true;
         }
       }  
  return nadjeno; 
  }


void spoji(int i, int k, int j) {
   int I=i, J=k+1, K=0;
   tzivotinja *b = new tzivotinja [j-i+1];
   tzivotinja prvi,drugi;
   
   while(I<=k && J<=j){
        
        prvi=retrieveL(I,lista);
        drugi=retrieveL(J,lista);
        
        if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
        b[K++]=prvi;
        I++; 
        }
        
        else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
           b[K++]=drugi;
           J++;
           }
        else if(strcmp(prvi.naziv,drugi.naziv)==-1) {
           b[K++]=drugi;
           J++;
           }
        else {
           b[K++]=prvi;
           I++;
           }
           }

   if(I>k) while(J<=j) { 
       drugi=retrieveL(J,lista);           
       b[K++] = drugi;
       J++;
       }
       
   else while(I<=k) {
     prvi=retrieveL(I,lista);
     b[K++] = prvi;
     I++;
     }
   
   for(int I=0;I<=j-i;I++) Vrati(b[I],i+I,lista);
       
   delete [] b;
   }
  
void msort(int i, int j) {
   if(i<j) {
       int k=(i+j)/2;
       msort(i,k);
       msort(k+1,j);
       spoji(i,k,j);
       }
   }

void sortiraj() {
   int br_elem = endL(lista)-1;
   msort(0,br_elem-1);
   reverse(lista);
   }


int izbornik(){
  int izbor;
  cout << "-------------------------------" << endl;
  cout << "    GLAVNI IZBORNIK    " << endl;
  cout << "-------------------------------" << endl;
  cout << " 1) Dodavanje zapisa" << endl;
  cout << " 2) Ispis liste" << endl;
  cout << " 3) Ispis zivotinja dostavljenih nakon 23.09.2012." << endl;
  cout << " 4) Brisanje prema nazivu" << endl;
  cout << " 5) Brisanje prema vrsti" << endl;
  cout << " 6) Sortiranje liste" << endl;
  cout << " 9) Izlaz iz programa" << endl;
  cout << endl;
  cin >> izbor;
  return izbor;
  }


int main(){
  
  initL(lista);
  int izbor = 0;
  do {
    izbor = izbornik();
    switch(izbor){
           case 1: 
              cout << (dodaj()? "Zapis uspjesno dodan!\n" : "Zapis nije dodan\n");
              break;
           case 2:
              ispisi_listu();
              break;
           case 3:
              cout<< "Ispisan(o) je " << pretrazi_listu() << " zapis(a).\n";
              break;
           case 4:
              if(obrisi_prema_nazivu())
               cout << "Zapis izbrisan"<<endl<<endl;
              else cout << "Nije pronadjen zapis s tim nazivom / zapis nije obrisan" << endl;
              
              break;
           case 5:
              if(obrisi_prema_vrsti())
               cout << "Zivotinje te vrste su obrisane" << endl;
              else cout << "Ne postoji zapis te vrste" << endl;
              break;
           case 6:
              sortiraj();
              break;
           }
    
    }while (izbor!=9);

  return 0;
  }

Initial URL


Initial Description
Koliko sam primjetio, drugi studenti uglavnom nisu koristili biblioteku "time.h", neke od razlika su i kod upisivanja datuma, postoje razlike u vizualnom dijelu programa.

Initial Title
Zadatak 1 Main program Mario Milutin

Initial Tags


Initial Language
C++