Posted By

vangogh94 on 01/21/15


Tagged

Strukture polje stablo podatak


Versions (?)

stablo_polje.h


 / Published in: C++
 

Biblioteka sa funkcijama za rad sa stablom preko polja, ophođenje stabla

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. struct dataStrukt {
 5. int data;
 6. short prviSin, sl;
 7. dataStrukt(): data(-1), prviSin(-1), sl(-1){}
 8. };
 9. //n=indeks, x=vrijednost, T=stablo,
 10.  
 11. //prviSin i sl = indeksi
 12. struct stabloStrukt {
 13. dataStrukt cvor [10000];
 14. int korijen;
 15. };
 16.  
 17. short kursor=1;
 18.  
 19. void InitT (int unos, stabloStrukt *&stablo){
 20. stablo=new stabloStrukt;
 21. stablo->cvor[0].data=unos;
 22. stablo->korijen=0;
 23. }
 24.  
 25. dataStrukt RootT(stabloStrukt *stablo){
 26. return stablo->cvor[stablo->korijen];
 27. }
 28.  
 29. int LabelT(short indeks, stabloStrukt *stablo){
 30. if(indeks>=0&&indeks<10000)
 31. return stablo->cvor[indeks].data;
 32. }
 33.  
 34. dataStrukt *NextSiblingT(short indeks, stabloStrukt *stablo){
 35. if(indeks>=0&&indeks<10000)
 36. if(stablo->cvor[indeks].sl!=-1)
 37. return &stablo->cvor[stablo->cvor[indeks].sl];
 38. return NULL;
 39. }
 40.  
 41. dataStrukt *FirstChildT(short indeks, stabloStrukt *stablo){
 42. if(indeks>=0&&indeks<10000)
 43. if(stablo->cvor[indeks].prviSin!=-1)
 44. return &stablo->cvor[indeks];
 45. return NULL;
 46. }
 47.  
 48. dataStrukt *ParentT(short indeks, stabloStrukt *stablo){
 49. if(indeks==stablo->korijen)
 50. return NULL;
 51. for(short i=0; i<10000; i++){
 52. if(stablo->cvor[i].prviSin==indeks)
 53. return &stablo->cvor[i];
 54. if(stablo->cvor[i].sl==indeks){
 55. //ako je naš element zapravo desni sl od nekoga onda tražimo oca od tog lijevog i tako radimo dok ne na�emo oca od prvog brata
 56. indeks=i;
 57. i=-1;
 58. }
 59. }
 60. }
 61.  
 62. bool CreateT(int unos, short indeks, stabloStrukt *stablo){
 63. if(stablo->cvor[indeks].data==-1){
 64. return false;
 65. }
 66. if(stablo->cvor[indeks].prviSin==-1){//ako cvor nema djece dodajemo ga direkt
 67. stablo->cvor[indeks].prviSin=kursor;
 68. }
 69. else{//ako ima onda ga dodajemo na najdesnije prviSin
 70. int pom=stablo->cvor[indeks].prviSin;
 71. while(stablo->cvor[pom].sl!=-1)//dok ima sljedecih
 72. pom=stablo->cvor[pom].sl;//idemo na sljedece
 73. stablo->cvor[pom].sl=kursor;//pom je sada indeks najdesnijeg brata
 74. }
 75. stablo->cvor[kursor++].data=unos;//dodajem zadanu vrijednost novom cvoru
 76. return true;
 77.  
 78. }
 79.  
 80.  
 81. bool ChangeLabelT(int unos, short indeks, stabloStrukt *stablo){
 82. if(stablo->cvor[indeks].data==-1)
 83. return false;
 84. stablo->cvor[indeks].data=unos;
 85. return true;
 86. }
 87.  
 88. void DeleteT(short indeks, stabloStrukt *stablo){
 89. int sin, sl;
 90. if((sin=stablo->cvor[indeks].prviSin)!=-1){//spuštamo se na najnižu razinu po�evši od zadanog �vora (indeksa)
 91. stablo->cvor[indeks].prviSin=-1;
 92. DeleteT(sin, stablo);
 93. }
 94. if((sl=stablo->cvor[indeks].sl)!=-1){//kada smo na hijerarhiji onda idemo do najdesnijeg buraza
 95. stablo->cvor[indeks].sl=-1;
 96. DeleteT(sl, stablo);
 97. }
 98. //"brišemo" cvor
 99. dataStrukt *otac=ParentT(indeks,stablo);
 100. stablo->cvor[indeks].prviSin=-1;
 101. stablo->cvor[indeks].sl=-1;
 102. stablo->cvor[indeks].data=-1;
 103. kursor--;
 104. }
 105.  
 106. void PreorderT(int n, stabloStrukt *S){
 107. cout<<LabelT(n,S)<<" ";
 108. if(S->cvor[n].prviSin!=-1)
 109. PreorderT(S->cvor[n].prviSin,S);
 110. if(S->cvor[n].sl!=-1)
 111. PreorderT(S->cvor[n].sl,S);
 112. }
 113.  
 114. void InorderT(int n, stabloStrukt *S){
 115. if(S->cvor[n].prviSin!=-1)
 116. InorderT(S->cvor[n].prviSin,S);
 117. cout<<LabelT(n,S)<<" ";
 118. if(S->cvor[n].prviSin!=-1){
 119. n=S->cvor[n].prviSin;
 120. while(S->cvor[n].sl!=-1){
 121. n=S->cvor[n].sl;
 122. InorderT(n,S);
 123. }
 124. }
 125. }
 126. void PostorderT(int n, stabloStrukt *S){
 127. if(S->cvor[n].prviSin!=-1)
 128. PostorderT(S->cvor[n].prviSin,S);
 129. int pom=n;
 130. if(S->cvor[pom].prviSin!=-1){
 131. pom=S->cvor[n].prviSin;
 132. while(S->cvor[pom].sl!=-1){
 133. pom=S->cvor[pom].sl;
 134. PostorderT(pom,S);
 135. }
 136. }
 137. cout<<LabelT(n,S)<<" ";
 138. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.