Tutorial 1, Actionscript code


/ Published in: ActionScript 3
Save to your folder(s)Copy this code and paste it in your HTML
 1. <mx:Script >
 2. <![CDATA[
 3.  
 4.  
 5. // Importeer classen die nodig zijn
 6. import mx.rpc.events.ResultEvent;
 7. import mx.collections.ArrayCollection;
 8.  
 9. //bindable maken om aan datagrid te koppelen.
 10. [Bindable]
 11. private var gebruikersGegevens:ArrayCollection;
 12.  
 13. // Deze wordt aangeroepen wanneer de applicatie geladen is. Laad een lijst van alle gebruikers in
 14. private function init():void {
 15. amf.haalAlleGebruikers.send();
 16. }
 17.  
 18. private function voegGebruikerToe( Gebruikersnaam:String, Voornaam:String, Achternaam:String, Emailadres:String, Wachtwoord:String ):void {
 19. amf.voegGebruikerToe.send( Gebruikersnaam, Voornaam, Achternaam, Emailadres, Wachtwoord );
 20.  
 21. // Velden legen
 22. iGebruikersnaam.text = "";
 23. iWachtwoord.text = "";
 24. iVoornaam.text = "";
 25. iAchternaam.text = "";
 26. iEmailadres.text = "";
 27. iGebruikersnaam.text = "";
 28. }
 29.  
 30. private function resVoegGebruikerToe( ):void {
 31. amf.haalAlleGebruikers.send();
 32. }
 33.  
 34. //stopt alle gegevens in de datagrid
 35. private function resHaalAlleGebruikers(event:ResultEvent):void {
 36. gebruikersGegevens = event.result as ArrayCollection;
 37. dgGebruikers.dataProvider = gebruikersGegevens;
 38. }
 39.  
 40. // Maakt alle invulvelden leeg. Wordt aangeroepen wanneer iemand
 41. // klikt op de Leeg Velden button.
 42. private function leegVelden():void {
 43.  
 44. iGebruikersnaam.text = "";
 45. iWachtwoord.text = "";
 46. iVoornaam.text = "";
 47. iAchternaam.text = "";
 48. iEmailadres.text = "";
 49. iGebruikersnaam.text = "";
 50. }
 51.  
 52. ]]>
 53. </mx:Script>

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.