Posted By

majcen555 on 11/12/12


Tagged

pokazivac Strukture polje zivotinje podatka algoritam


Versions (?)

SP_Zadatak1_main_MM


 / Published in: C++
 

URL: http://e.foi.hr/wiki/strukture_podataka/index.php/Zadatak_1_Majcen_Marko

Program koji će evidentirati životinje u trgovini sa kućnim ljubimcima. Zapis treba sadržavati sljedeće podatke: šifru, vrstu, naziv, cijenu i datum dostave. Na početku testiranja programa potrebno je pohraniti minimalno pet različitih zapisa u listu pri čemu naziv i vrstu životinja odabirete samostalno. Program treba raditi neovisno o implementaciji liste.

 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3.  
 4. //#include "lista_polje_mm.h"
 5. #include "lista_pokazivac_mm.h"
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. int upisi() {
 10. objekt novi;
 11. cout<<"Vrsta zivotinje: ";
 12. cin.ignore();
 13. cin.getline(novi.vrsta,30);
 14.  
 15. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 16. cin.getline(novi.naziv,30);
 17.  
 18. novi.sifra=sifra++;
 19. cout<<"Cijena zivotinje: ";
 20. cin>>novi.cijena;
 21. if(novi.cijena<=0) {
 22. sifra--;
 23. return 0;}
 24.  
 25. cout<<"Datum dostave:"<<endl;
 26. cout<<"Unesite dan: ";
 27. cin>>novi.datum.dan;
 28. if(novi.datum.dan<=0||novi.datum.dan>31) {
 29. sifra--;
 30. return 0;}
 31. cout<<"Unesite mjesec: ";
 32. cin>>novi.datum.mjesec;
 33. if(novi.datum.mjesec<=0||novi.datum.mjesec>12) {
 34. sifra--;
 35. return 0;}
 36. cout<<"Unesite godinu: ";
 37. cin>>novi.datum.godina;
 38. if(novi.datum.godina>2012) {
 39. sifra--;
 40. return 0;}
 41.  
 42. InsertL(novi,br_objekt,LA);
 43. br_objekt++;
 44. return 1;
 45. }
 46.  
 47. void ispis_zivotinja() {
 48. objekt ziv;
 49. int brojac=0;
 50. int p = PreviousL(EndL(LA),LA);
 51. while(brojac<br_objekt){
 52. ziv=RetrieveL(p,LA);
 53. cout<<"=====================\n";
 54. cout<<"Sifra zivotinje: ";
 55. cout<<ziv.sifra<<endl;
 56. cout<<"Vrsta zivotinje: ";
 57. cout<<ziv.vrsta<<endl;
 58. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 59. cout<<ziv.naziv<<endl;
 60. cout<<"Cijena zivotinje: ";
 61. cout<<ziv.cijena<<endl;
 62. cout<<"Datum: ";
 63. cout<<ziv.datum.dan<<".";
 64. cout<<ziv.datum.mjesec<<".";
 65. cout<<ziv.datum.godina<<endl;
 66. cout<<"=====================\n";
 67. p = PreviousL(p,LA);
 68. brojac++;
 69. } //while
 70. } //ispis_zivotinja
 71.  
 72. void jesensko_vrijeme() {
 73. int brojac=0;
 74. objekt ziv;
 75. int p = FirstL(LA);
 76. while(p!=EndL(LA)) {
 77. ziv = RetrieveL(p,LA);
 78. if((ziv.datum.godina==2012&&ziv.datum.mjesec==9&&ziv.datum.dan>23)
 79. ||ziv.datum.godina==2012&&ziv.datum.mjesec>9)
 80. {
 81. cout<<"Sifra zivotinje: ";
 82. cout<<ziv.sifra<<endl;
 83. cout<<"Vrsta zivotinje: ";
 84. cout<<ziv.vrsta<<endl;
 85. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 86. cout<<ziv.naziv<<endl;
 87. cout<<"Cijena zivotinje: ";
 88. cout<<ziv.cijena<<endl;
 89. cout<<"Datum zivotinje: ";
 90. cout<<ziv.datum.dan;
 91. cout<<"."<<ziv.datum.mjesec;
 92. cout<<"."<<ziv.datum.godina<<endl;
 93. cout<<"================"<<endl;
 94. brojac++;
 95. } //if
 96. p = NextL(p,LA);
 97. } //while
 98. cout<<"Ukupan broj zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012: ";
 99. cout<<brojac<<endl<<endl;
 100. } //ispis_datum
 101.  
 102. int obrisi_naziv() {
 103. char naziv[30];
 104. objekt ziv;
 105. cout<<"Unesite naziv zivotinje koju zelite obrisati: ";
 106. cin.ignore();
 107. cin.getline(naziv,30);
 108. int p = LocateL(naziv,LA);
 109. if(p==EndL(LA)) return 0;
 110. else {
 111. DeleteL(p,LA);
 112. br_objekt--;
 113. return 1;
 114. }
 115. }
 116.  
 117. int obrisi_vrstu() {
 118. char vrsta[30];
 119. objekt ziv;
 120. int p;
 121. bool obrisan=0;
 122. v=1;
 123. cout<<"Unesite vrstu zivotinje koju zelite obrisati: ";
 124. cin.ignore();
 125. cin.getline(vrsta,30);
 126. while (LocateL(vrsta,LA)!=EndL(LA)) {
 127. p = LocateL(vrsta,LA);
 128. DeleteL(p,LA);
 129. br_objekt--;
 130. obrisan=1;
 131. }
 132. if(!obrisan) return 0;
 133. else return 1;
 134. }
 135.  
 136. void ispis() {
 137. objekt ziv;
 138. int p=FirstL(LA);
 139. while (p!=EndL(LA)){
 140. ziv=RetrieveL(p,LA);
 141. cout<<"Sifra zivotinje: ";
 142. cout<<ziv.sifra<<endl;
 143. cout<<"Vrsta zivotinje: ";
 144. cout<<ziv.vrsta<<endl;
 145. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 146. cout<<ziv.naziv<<endl;
 147. cout<<"Cijena zivotinje: ";
 148. cout<<ziv.cijena<<endl;
 149. cout<<"Datum zivotinje: ";
 150. cout<<ziv.datum.dan<<".";
 151. cout<<ziv.datum.mjesec<<".";
 152. cout<<ziv.datum.godina<<endl;
 153. cout<<"================="<<endl;
 154. p = NextL(p,LA);
 155. }
 156. }
 157.  
 158. void spoji(objekt A[], int poc, int sre, int kra)
 159. {
 160. int n;
 161. int I=poc, J=sre+1, K=0;
 162. objekt *B = new objekt [kra-poc+1];
 163.  
 164. while (I <= sre && J <= kra)
 165. if (A[I].cijena<A[J].cijena)
 166. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(objekt) );
 167. else if (A[I].cijena == A[J].cijena)
 168. {
 169. if (strcmp((A[I].naziv),(A[J].naziv))<0)
 170. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(objekt) );
 171. else
 172. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(objekt) );
 173. }
 174. else
 175. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(objekt) );
 176. if (I>sre)
 177. while (J <= kra)
 178. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(objekt) );
 179. else
 180. while (I<=sre)
 181. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(objekt) );
 182. for (int I = 0; I <=kra-poc; I++)
 183. memcpy(&A[poc+I], &B[I], sizeof(objekt) );
 184. delete []B;
 185. }
 186. void MSort (objekt *A, int poc, int kra)
 187. {
 188. if (poc<kra)
 189. {
 190. int sre=(poc+kra)/2;
 191. MSort(A,poc,sre);
 192. MSort (A, sre+1, kra);
 193. spoji (A,poc,sre,kra);
 194. }
 195. }
 196. void MSort (objekt A[], int N)
 197. {
 198. MSort (A,0,N-1);
 199. }
 200. void sort (lis *LA)
 201. {
 202. objekt novi[1000];
 203. int pozicija=FirstL(LA); //za pok
 204. int n=0;
 205. while (pozicija!=EndL(LA))
 206. {
 207. novi[n]=RetrieveL(pozicija,LA);
 208. pozicija=NextL(pozicija,LA);
 209. n++;
 210. }
 211. MSort (novi,n);
 212. int i=0;
 213. n=n-1;
 214. for(n; n>=i; n--)
 215. {
 216. cout<<endl;
 217. cout << "Sifra: " << novi[n].sifra << endl;
 218. cout << "Naziv: " << novi[n].naziv << endl;
 219. cout << "Vrsta: " << novi[n].vrsta << endl;
 220. cout << "Cijena: " << novi[n].cijena << endl;
 221. cout<< "Datum: " <<novi[n].datum.dan<<".";
 222. cout<<novi[n].datum.mjesec<<".";
 223. cout<<novi[n].datum.godina<<endl;
 224. cout<<endl;
 225. }
 226. }
 227.  
 228. int main() {
 229. int izbor;
 230. InitL(LA);
 231. do {
 232. cout<<"********************IZBORNIK*************************"<<endl;
 233. cout<<"====================================================="<<endl;
 234. cout<<"1. Dodaj zapis"<<endl;
 235. cout<<"2. Ispis liste (od zadnje dodane zivotinje)"<<endl;
 236. cout<<"3. Ispis zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012"<<endl;
 237. cout<<"4. Brisanje zivotinje prema nazivu"<<endl;
 238. cout<<"5. Brisanje zivotinje prema vrsti"<<endl;
 239. cout<<"6. Silazno sortiranje po cijeni ili nazivu"<<endl;
 240. cout<<"7. Izlaz iz programa"<<endl;
 241. cout<<"====================================================="<<endl;
 242. cin>>izbor;
 243.  
 244. switch(izbor) {
 245. case 1:
 246. if(upisi()) cout<<"Zapis je zabiljezen.\n";
 247. else cout<<"Pogresan unos\n";
 248. break;
 249.  
 250. case 2:ispis_zivotinja();
 251. break;
 252.  
 253. case 3:jesensko_vrijeme();
 254. break;
 255.  
 256. case 4:
 257. if(obrisi_naziv()) {
 258. cout<<"\nObrisana je.\n\n";
 259. ispis();
 260. }
 261. else cout<<"\nZivotinja nije obrisana.\n\n";
 262. break;
 263.  
 264. case 5:
 265. if(obrisi_vrstu()) {
 266. cout<<"\nObrisana je.\n\n";
 267. ispis();
 268. }
 269. else cout<<"Zivotinja nije uspjesno obrisana.\n\n";
 270. break;
 271. case 6: sort(LA);
 272. break;
 273. }
 274. }while(izbor!=7);
 275.  
 276. system("PAUSE");
 277. return EXIT_SUCCESS;
 278. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.