Posted By

zokisp on 11/12/12


Tagged

lista pokazivac polja ATP zadatak


Versions (?)

zadatak 1 sp


 / Published in: C++
 

Rješenje zadatka 1 iz kolegija strukture podataka

 1. #include <iostream>
 2. #include <windows.h>
 3. #include "l_polja.h"
 4. //#include "l_pok.h"
 5. #include <string.h>
 6. using namespace std;
 7. pzivotinja*provjera=new pzivotinja;
 8. tzoo*zadnji2=new tzoo;
 9. int br=0;
 10.  
 11. bool dodaj(tzoo*glava){
 12. int brojac=NumberL(glava);
 13. bool uspjesno=false;
 14. pzivotinja*novi=new pzivotinja;
 15. UnosL(novi);
 16. while(brojac>=0){
 17. if(brojac==0){
 18. InsertL(novi,0,glava);
 19. uspjesno=true;
 20. br=1;
 21. break;
 22. }
 23. provjera=RetrieveL(brojac,glava);
 24. if(novi->sifra>provjera->sifra){
 25. InsertL(novi,brojac,glava);
 26. uspjesno=true;
 27. br=brojac+1;
 28. break;
 29. }
 30. else
 31. brojac--;
 32. }
 33. if(!uspjesno)return 0;
 34. return 1;
 35. }
 36.  
 37. void ispis(tzoo*glava){
 38. pzivotinja*trenutno;
 39. int brojac= NumberL(glava);
 40. if(br==0)return;
 41. for(int i=br;i<=brojac;i++){
 42. trenutno=RetrieveL(i,glava);
 43. IspisL(trenutno);
 44. }
 45. }
 46.  
 47. void pretraga(tzoo*glava){
 48. int brojac=NumberL(glava);
 49. pzivotinja*trenutno;
 50. int brojac2=0;
 51. for(int i=1;i<=brojac;i++){
 52. trenutno=RetrieveL(i,glava);
 53. if(trenutno->godina>2012){
 54. IspisL(trenutno);
 55. brojac2++;
 56. }
 57. else if(trenutno->godina==2012&&trenutno->mjesec>9){
 58. IspisL(trenutno);
 59. brojac2++;
 60. }
 61. else if(trenutno->godina==2012&&trenutno->mjesec==9&&trenutno->dan>23){
 62. IspisL(trenutno);
 63. brojac2++;
 64. }
 65. }
 66. cout<<"Ukupan broj zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012 je: "<<brojac2<<endl;
 67. }
 68.  
 69. bool brisi(tzoo*glava){
 70. bool obrisano=0;
 71. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 72. char naziv[40];
 73. cin.ignore();
 74. cin.getline(naziv,40);
 75. int brojac=NumberL(glava);
 76. pzivotinja*trenutni;
 77. while(brojac>0){
 78. trenutni=RetrieveL(brojac,glava);
 79. if(strcmp(trenutni->naziv,naziv)==0){
 80. DeleteL(brojac,glava);
 81. brojac--;
 82. obrisano=1;
 83. }
 84. else brojac--;
 85. }
 86. return obrisano;
 87. }
 88.  
 89. bool brisi_sve(tzoo*glava){
 90. bool obrisano=0;
 91. cout<<"Naziv vrste: ";
 92. char naziv[40];
 93. cin.ignore();
 94. cin.getline(naziv,40);
 95. int brojac=NumberL(glava);
 96. pzivotinja*trenutni;
 97. while(brojac>0){
 98. trenutni=RetrieveL(brojac,glava);
 99. if(!strcmp(trenutni->vrsta,naziv)){
 100. DeleteL(brojac,glava);
 101. brojac--;
 102. obrisano=1;
 103. }
 104. else brojac--;
 105. }
 106. return obrisano;
 107. }
 108.  
 109.  
 110. void merge(pzivotinja *a[],int low,int pivot,int high)
 111. {
 112. int h,i,j,k;
 113. pzivotinja*b[50];
 114. h=low;
 115. i=low;
 116. j=pivot+1;
 117.  
 118. while((h<=pivot)&&(j<=high))
 119. {
 120. if(a[h]->cijena>=a[j]->cijena)
 121. {
 122. b[i]=a[h];
 123. h++;
 124. }
 125. else
 126. {
 127. b[i]=a[j];
 128. j++;
 129. }
 130. i++;
 131. }
 132. if(h>pivot)
 133. {
 134. for(k=j; k<=high; k++)
 135. {
 136. b[i]=a[k];
 137. i++;
 138. }
 139. }
 140. else
 141. {
 142. for(k=h; k<=pivot; k++)
 143. {
 144. b[i]=a[k];
 145. i++;
 146. }
 147. }
 148. for(k=low; k<=high; k++) a[k]=b[k];
 149. }
 150. void mergesort(pzivotinja *a[], int low,int high)
 151. {
 152. int pivot;
 153. if(low<high)
 154. {
 155. pivot=(low+high)/2;
 156. mergesort(a,low,pivot);
 157. mergesort(a,pivot+1,high);
 158. merge(a,low,pivot,high);
 159. }
 160. }
 161.  
 162. void sortiraj(tzoo*glava){
 163. int brojac=NumberL(glava);
 164. pzivotinja*novi[brojac];
 165. for(int i=1;i<=brojac;i++)
 166. novi[i-1]=RetrieveL(i,glava);
 167. cout<<"ISPIS ELEMENATA\n";
 168. for(int i=0;i<brojac;i++)
 169. IspisL(novi[i]);
 170. mergesort(novi,0,brojac-1);
 171. cout<<"SORTIRANI ELEMENTI\n===============================\n";
 172. for(int i=0;i<brojac;i++){
 173. IspisL(novi[i]);
 174. }
 175. }
 176.  
 177. int main()
 178. {
 179. tzoo*glava;
 180. glava=InitL(glava);
 181. int izbor;
 182. do
 183. {
 184. cout<<"\n\n";
 185. cout<<" IZBORNIK\n";
 186. cout<<"============================================================================\n";
 187. cout<<"1. Dodavanje novog zapisa u listu prema rastucoj sifri zivotinje\n\n";
 188. cout<<"2. Ispis sadrzaja liste pocevsi od sifre zivotinje koja je posljednja dodana\n\n";
 189. cout<<"3. Pretraga liste te ispis svih zivotinja koje su dostavljene nakon\n 23.rujna 2012. godine te njihov broj\n\n";
 190. cout<<"4. Brisanje pojedinacnih unosa prema nazivu zivotinje\n\n";
 191. cout<<"5. Brisanje svih zivotinja odabrane vrste \n\n";
 192. cout<<"6. Silazno sortiranje zivotinja prema cijeni i nazivu\n";
 193. cout<<"============================================================================\n";
 194. cin>>izbor;
 195. system("cls");
 196. switch(izbor)
 197. {
 198. case 1:
 199. if(dodaj(glava)==1)cout<<"Zapis uspjesno dodan\n";
 200. else cout<<"Zapis nije uspjesno dodan!\n";
 201. break;
 202. case 2:
 203. ispis(glava);
 204. break;
 205. case 3:
 206. pretraga(glava);
 207. break;
 208. case 4:
 209. if(brisi(glava)==1)cout<<"Uspjesno obrisano\n";
 210. else cout<<"Nije uspjesno obrisano\n";
 211. break;
 212. case 5:
 213. if(brisi_sve(glava)==1)cout<<"Uspjesno obrisano!\n";
 214. else cout<<"Nije uspjesno obrisano\n";
 215. break;
 216. case 6:
 217. sortiraj(glava);
 218. }
 219. system("pause");
 220. system("cls");
 221. }
 222. while(izbor!=9);
 223. return 0;
 224. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.