Posted By

Mugooooo on 11/12/12


Tagged

sp program podataka glavni zadatak ivotinje Sturkture


Versions (?)

Strukture podataka-Zadatak_1-Glavni_Program


 / Published in: C++
 

URL: Zadatak1_Glavni dio programa

Glavni dio programa"Životinjska_farma"

Ovaj program se ističe od sličnih riješenja više s svojim vizualnim izričajem no samim načinom riješavanja zadatka. Razlog tome je prije svega što je velik broj studenata dobio isti zadatak.

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include <windows.h>
 4. #include "l_polj.h"
 5. //#include "l_pok.h"
 6. using namespace std;
 7. //_______________________________________________________________________________________________
 8. void last_to_st() {
 9. HANDLE hConsole;
 10. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 11. elem a;
 12. int k=0;
 13. int p = PreviousL(EndL(list),list);
 14. while(k<br_elem){
 15. a=RetrieveL(p,list);
 16. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 17. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 18. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 19. cout<<"\tSifra:"<<a.sifra<<endl;
 20. cout<<"\tVrsta:"<<a.vrsta<<endl;
 21. cout<<"\tNaziv:"<<a.naziv<<endl;
 22. cout<<"\tCijena:"<<a.cijena<<endl;
 23. cout<<"\tDatum:"<<a.date.d<<".";
 24. cout<<a.date.m<<"."<<a.date.y<<".\n";
 25. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 26. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 27. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 28. p = PreviousL(p,list);
 29. k++;
 30. }
 31. }
 32.  
 33. //_______________________________________________________________________________________________
 34. void after_date() {
 35. HANDLE hConsole;
 36. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 37. int numero=0;
 38. elem a;
 39. int p = FirstL(list);
 40. while(p!=EndL(list)) {
 41. a = RetrieveL(p,list);
 42. if(a.date.y>=2012)
 43. if((!strcmp(a.date.m,"rujan")&&a.date.d>23)||!strcmp(a.date.m,"listopad")||
 44. !strcmp(a.date.m,"studeni")||!strcmp(a.date.m,"prosinac")) {
 45. numero++;
 46. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 47. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 48. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 49. cout<<"\tSifra:"<<a.sifra<<endl;
 50. cout<<"\tVrsta:"<<a.vrsta<<endl;
 51. cout<<"\tNaziv:"<<a.naziv<<endl;
 52. cout<<"\tCijena:"<<a.cijena<<endl;
 53. cout<<"\tDatum:"<<a.date.d<<"."<<a.date.m<<"."<<a.date.y<<".\n";
 54. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 55. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 56. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 57. }
 58. p = NextL(p,list);
 59. }
 60. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 61. cout<<"\tBroj pronadenih zivotinja:"<<numero<<"\n \n ";
 62. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 63. }
 64.  
 65.  
 66. //_______________________________________________________________________________________________
 67. int spawn_new_creature() {
 68. HANDLE hConsole;
 69. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 70. elem novi;
 71. novi.sifra=sifra++;
 72. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 73. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 74. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 75. cout<<"\tVrsta:";
 76. cin.ignore();
 77. cin.getline(novi.vrsta,50);
 78. cout<<"\tNaziv:";
 79. cin.getline(novi.naziv,50);
 80. cout<<"\tCijena:";cin>>novi.cijena;
 81. if(novi.cijena<=0) {sifra--;return 0;}
 82. cout<<"\tUnesite datum dostave:\n";
 83. cout<<"\tDan:";cin>>novi.date.d;
 84. if(novi.date.d<=0||novi.date.d>31) {sifra--;return 0;}
 85. cout<<"\tMjesec:";
 86. cin.ignore();
 87. cin.getline(novi.date.m,10);
 88. if(novi.date.d>29&&!strcmp(novi.date.m,"veljaca")) {sifra--;return 0;}
 89. cout<<"\tGodina:";cin>>novi.date.y;
 90. if(novi.date.y<1523||novi.date.y>2023) {sifra--;return 0;}
 91. InsertL(novi,br_elem,list);
 92. br_elem++;
 93. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 94. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 95. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 96. return 1;
 97. }
 98.  
 99. //_______________________________________________________________________________________________
 100. int del_name() {
 101. HANDLE hConsole;
 102. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 103. char naziv[50];
 104. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 105. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 106. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 107. cout<<"\tUnesite naziv zivotinje:";
 108. cin.ignore();
 109. cin.getline(naziv,50);
 110. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 111. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 112. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 113. int stuff = LocateL(naziv,list);
 114. if(stuff==EndL(list)) return 0;
 115. else {
 116. DeleteL(stuff,list);
 117. br_elem--;
 118. return 1;
 119. }
 120. }
 121.  
 122. //_______________________________________________________________________________________________
 123. int del_spi() {
 124. HANDLE hConsole;
 125. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 126. char vrsta[50];
 127. int stuff;
 128. bool obrisan=0;
 129. v=1;
 130. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 131. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 132. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 133. cout<<"\tUnesite vrstu zivotinje:";
 134. cin.ignore();
 135. cin.getline(vrsta,35);
 136. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 137. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 138. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 139. while (LocateL(vrsta,list)!=EndL(list)) {
 140. stuff = LocateL(vrsta,list);
 141. DeleteL(stuff,list);
 142. br_elem--;
 143. obrisan=1;
 144. }
 145. v=0;
 146. if(!obrisan) return 0;
 147. else return 1;
 148. }
 149.  
 150. //_______________________________________________________________________________________________
 151. void output() {
 152. HANDLE hConsole;
 153. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 154. elem a;
 155. int p=FirstL(list);
 156. while (p!=EndL(list)){
 157. a=RetrieveL(p,list);
 158. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 159. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 160. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 161. cout<<"\tSifra: "<<a.sifra<<endl;
 162. cout<<"\tVrsta: "<<a.vrsta<<endl;
 163. cout<<"\tNaziv: "<<a.naziv<<endl;
 164. cout<<"\tCijena: "<<a.cijena<<endl;
 165. cout<<"\tDatum: "<<a.date.d<<".";
 166. cout<<a.date.m<<"."<<a.date.y<<".\n";
 167. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 168. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 169. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 170. p = NextL(p,list);
 171. }
 172. }
 173.  
 174. //_______________________________________________________________________________________________
 175. void spoji(int truble, int wub_wub, int buble) {
 176. int I=truble, J=buble+1, K=0;
 177. elem *b = new elem [buble-truble+1];
 178. elem prvi,drugi;
 179.  
 180. while(I<=wub_wub && J<=buble){
 181.  
 182. prvi=RetrieveL(I,list);
 183. drugi=RetrieveL(J,list);
 184.  
 185. if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
 186. b[K++]=prvi;
 187. I++;
 188. }
 189.  
 190. else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
 191. b[K++]=drugi;
 192. J++;
 193. }
 194. else if(strcmp(prvi.naziv,drugi.naziv)==-1) {
 195. b[K++]=drugi;
 196. J++;
 197. }
 198. else {
 199. b[K++]=prvi;
 200. I++;
 201. }
 202. }
 203.  
 204. if(I>wub_wub) while(J<=buble) {
 205. drugi=RetrieveL(J,list);
 206. b[K++] = drugi;
 207. J++;
 208. }
 209.  
 210. else while(I<=wub_wub) {
 211. prvi=RetrieveL(I,list);
 212. b[K++] = prvi;
 213. I++;
 214. }
 215.  
 216. for(int I=0;I<=buble-truble;I++)Return(b[I],truble+I,list);
 217.  
 218. delete [] b;
 219. }
 220.  
 221. //_______________________________________________________________________________________________
 222. void msort(int truble, int buble) {
 223. if(truble<buble) {
 224. int wub_wub=(truble+buble)/2;
 225. msort(truble,wub_wub);
 226. msort(wub_wub+1,buble);
 227. spoji(truble,buble,wub_wub);
 228. }
 229. }
 230.  
 231. //_______________________________________________________________________________________________
 232. void msort() {
 233. msort(0,br_elem-1);
 234. }
 235.  
 236. int main() {
 237. HANDLE hConsole;
 238. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 239.  
 240. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 241. cout<<"\n\t\t\t\t N";
 242. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 11);
 243. cout<<"Y";
 244. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 245. cout<<"A";
 246. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 247. cout<<"N ";
 248. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 249. cout<<"C";
 250. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 11);
 251. cout<<"O";
 252. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 253. cout<<"R";
 254. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 255. cout<<"P \n";
 256. //_____________________________START____________________________________________________________
 257. int choice=9001;
 258. InitL(list);
 259. do {
 260.  
 261.  
 262. HANDLE hConsole;
 263. hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 264.  
 265.  
 266.  
 267. // cout<<"\n\n<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Izbornik>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>";
 268. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 269. cout<<"\n\n_____________________________________Izbornik___________________________________";
 270. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 271. cout<<"\n\t | [1] Dodaj zivotinju. |";
 272. cout<<"\n\t | [2] Ispis od zadnje dodane zivotinje do prvo dodane. |";
 273. cout<<"\n\t | [3] Ispis dodanih zivotinja koje su dostavljene nakon 23.9.2012. |";
 274. cout<<"\n\t | [4] Brisanje unesenih zivotinja [naziv]. |";
 275. cout<<"\n\t | [5] Brisanje unesenih zivotinja [vrsta]. |";
 276. cout<<"\n\t | [6] Silazno sortiranje [naziv/cijena]. |";
 277. cout<<"\n\t | [7] Clear screen. (brisanje prethodnog ispisa sa ekrana) |";
 278. cout<<"\n\t | [0] Zatvaranje programa. |";
 279. cout<<"\n\t |___________________________________________________________________|";
 280. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 281. cout<<"\n________________________________________________________________________________\n";
 282. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 283. cout<<"\n\t Izbor[0-7]:";
 284. cin>>choice;
 285. cout<<"\n\n";
 286.  
 287. switch(choice) {
 288. //_______________________________________________________________________________________________
 289. case 1:
 290. if(spawn_new_creature())
 291. {
 292. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 293. cout<<"\tZapis je uspjesno dodan.\n";
 294. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 295. }
 296. else
 297. { SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 298. cout<<"\t<<Error!>>\n\t";
 299. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 300. cout<< "Pogresan unos!";
 301. }
 302. break;
 303. //_______________________________________________________________________________________________
 304. case 2:last_to_st();
 305.  
 306. break;
 307. //_______________________________________________________________________________________________
 308. case 3:after_date();
 309.  
 310. break;
 311. //_______________________________________________________________________________________________
 312. case 4:
 313. if(del_name()) {
 314.  
 315. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 316. cout<<"\n\tTrazena zivotinja je obrisana.\n\n";
 317. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 318. output();
 319. }
 320. else
 321. { SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 322. cout<<"\t<<Error!>>\n\t";
 323. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 324. cout<<"Trazena zivotinja nije obrisana.\n\tZivotinja pod tim nazivom ne postoji u zapisu.\n\n";
 325. }
 326. break;
 327. //_______________________________________________________________________________________________
 328. case 5:
 329. if(del_spi()) {
 330.  
 331. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 10);
 332. cout<<"\n\tTrazena vrsta je obrisana.\n\n";
 333. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 334. output();
 335. }
 336. else
 337. { SetConsoleTextAttribute(hConsole, 12);
 338. cout<<"\t<<Error!>>\n\t";
 339. SetConsoleTextAttribute(hConsole, 15);
 340. cout<<"Trazena vrsta nije obrisana.\n\tVrsta ne postoji u zapisu..\n\n";
 341. }
 342. break;
 343.  
 344. //_______________________________________________________________________________________________
 345. case 6:
 346. msort();
 347. output();
 348.  
 349. break;
 350.  
 351. case 7:
 352. system("cls");
 353.  
 354. break;
 355. }
 356. }while(choice!=0);
 357. DeleteAll(list);
 358.  
 359. system("pause");
 360. return 0;
 361. }
 362.  
 363.  
 364. //made by Mugo

Report this snippet  

You need to login to post a comment.