Evidencija zivotinja_glavni program


/ Published in: C++
Save to your folder(s)

Ovo je program koji evidentira zivotinje u trgovini sa kucnim ljubimcima. Zapis treba sadrzavati sljedece podatke: sifru, vrstu, naziv, cijenu i datum dostave. Omogucena je implementacija liste i pomocu polja i pomocu pokazivaca. Glavne operacije nad listom koje izvrsava program su unos novog elementa, silazno sortiranje po nazivu i cijeni, brisanje po nazivu i cijeni, ispis dostavljenih zivotinja nakon 23. rujna 2012. te ispis zivotinja iz liste od posljednje dodane pa prema prvoj. U program se pozivaju funkcije iz biblioteka lista_polje.h i lista_pokazivac.h koje sam prethodno objavila.


Copy this code and paste it in your HTML
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. using namespace std;
 4. int sifra;
 5.  
 6. struct podaci {
 7. int sifra, cijena;
 8. string naziv, vrsta;
 9. struct{int d, m,g;}datum;
 10. };
 11.  
 12. //#include "lista_polje.h"
 13. #include "lista_pokazivac.h"
 14.  
 15. int dodati(Lista *zivotinje) {
 16. cout << "Unos podataka za novu zivotinju." << endl;
 17. podaci nova;
 18. nova.sifra = sifra++;
 19. cout << "Vrsta: " << endl;
 20. cin >> nova.vrsta;
 21. cout << "Naziv: " << endl;
 22. cin >> nova.naziv;
 23. cout << "Cijena: " << endl;
 24. cin >> nova.cijena;
 25. cout << "Datum dostave: " << endl;
 26. cin >> nova.datum.d;
 27. cin >> nova.datum.m;
 28. cin >> nova.datum.g;
 29.  
 30.  
 31. if (InsertL(nova, EndL(zivotinje), zivotinje)) {
 32. return 1;
 33. }
 34. else {
 35. return 0;
 36. }
 37. }
 38.  
 39. void ispis(Lista *zivotinje) {
 40.  
 41. element tekuci = EndL(zivotinje);
 42. podaci z;
 43. cout << "Ispis zivotinja od posljednje dodane." << endl<<endl;
 44.  
 45. do {
 46. tekuci = PreviousL(tekuci, zivotinje);
 47. z = RetrieveL(tekuci, zivotinje);
 48. cout << "Sifra: " << z.sifra << endl<<"Vrsta: " << z.vrsta<<endl;
 49. cout << "Naziv: " << z.naziv <<endl<<"Cijena: " << z.cijena<<endl;
 50. cout << "Datum dostave: " << z.datum.d <<"."<<z.datum.m<<"."<<z.datum.g<<"."<< endl << endl;
 51. } while (tekuci != FirstL(zivotinje)); //
 52. cout << "Ispis zavrsen." << endl;
 53. }
 54.  
 55. int brisanje_naziv(Lista *zivotinje) {
 56. cout << "Naziv za brisanje: ";
 57. string unos;
 58. cin >> unos;
 59. int brisanje = 0;
 60. element tekuci; podaci z;
 61.  
 62.  
 63. tekuci = FirstL(zivotinje);
 64.  
 65. while (tekuci != EndL(zivotinje)) {
 66. z = RetrieveL(tekuci, zivotinje);
 67.  
 68. if (z.naziv == unos) {
 69. brisanje = 1;
 70. DeleteL(tekuci, zivotinje);
 71. }
 72. else {
 73. tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 74. }
 75. }
 76. cout<<"Brisanje gotovo."<<endl;
 77. return brisanje;
 78.  
 79. }
 80.  
 81.  
 82. int brisanje_vrsta(Lista *zivotinje) {
 83. cout << "Vrsta za brisanje: ";
 84. string unos;
 85. cin >> unos;
 86. int brisanje = 0;
 87. element tekuci; podaci z;
 88. tekuci = FirstL(zivotinje);
 89. while (tekuci != EndL(zivotinje)) {
 90. z = RetrieveL(tekuci, zivotinje);
 91. if (z.vrsta == unos) {
 92. brisanje = 1;
 93. DeleteL(tekuci, zivotinje);
 94. }
 95. else {
 96. tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 97. }
 98. }
 99. cout<<"Brisanje gotovo."<<endl;
 100. return brisanje;
 101.  
 102. }
 103.  
 104. void nadji_dat(Lista *zivotinje) {
 105. element tekuci;
 106.  
 107. tekuci = FirstL(zivotinje);
 108. podaci z;
 109. cout << "Zivotinje dostavljene nakon 23.09.2012." << endl<<endl;
 110. int broj=0;
 111. while (tekuci != EndL(zivotinje)) {
 112. z = RetrieveL(tekuci, zivotinje);
 113.  
 114. if((z.datum.g>2012) ||
 115. ((z.datum.g==2012)&&(z.datum.m >9)) ||
 116. ((z.datum.g==2012)&&(z.datum.m==9)) && (z.datum.d>23))
 117. {
 118. cout << "Sifra: " << z.sifra << endl<<"Vrsta: " << z.vrsta<<endl;
 119. cout << "Naziv: " << z.naziv <<endl<<"Cijena: " << z.cijena<<endl;
 120. cout << "Datum dostave: " << z.datum.d <<"."<<z.datum.m<<"."<<z.datum.g<<"."<< endl << endl;
 121. broj++;
 122. }
 123. tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 124. }
 125. cout << "Trazenje gotovo." << endl;
 126. cout<<"Broj nadjenih zivotinja: "<<broj<<endl;
 127. }
 128.  
 129.  
 130. void merge_sort_cijena(podaci polje[], int lijevi, int desni) {
 131. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 132. podaci temp;
 133.  
 134. if (desni - lijevi == 1) {
 135. if (polje[desni].cijena > polje[lijevi].cijena) {
 136. temp = polje[desni];
 137. polje[desni] = polje[lijevi];
 138. polje[lijevi] = temp;
 139. return;
 140. }
 141. }
 142. else if (desni == lijevi) {
 143. return;
 144. }
 145. else {
 146.  
 147. merge_sort_cijena(polje, lijevi, sredina);
 148. merge_sort_cijena(polje, sredina +1, desni);
 149.  
 150. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 151. podaci *polje_pomocno = new podaci[size_pomocno];
 152. int l = lijevi;
 153. int s = sredina +1;
 154.  
 155. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 156. if (l == sredina+1) {
 157. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 158. continue;
 159. }
 160. if (s == desni +1) {
 161. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 162. continue;
 163. }
 164.  
 165. if (polje[l].cijena > polje[s].cijena) {
 166. polje_pomocno[i] = polje[l];
 167. l++;
 168. }
 169. else {
 170. polje_pomocno[i] = polje[s];
 171. s++;
 172. }
 173. }
 174.  
 175. int j = 0;
 176. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 177. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 178. }
 179. }
 180. }
 181.  
 182. void merge_sort_naziv(podaci polje[], int lijevi, int desni) {
 183. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 184. podaci temp;
 185.  
 186. if (desni - lijevi == 1) {
 187. if (polje[desni].naziv > polje[lijevi].naziv) {
 188. temp = polje[desni];
 189. polje[desni] = polje[lijevi];
 190. polje[lijevi] = temp;
 191. return;
 192. }
 193. }
 194. else if (desni == lijevi) {
 195. return;
 196. }
 197. else {
 198.  
 199. merge_sort_naziv(polje, lijevi, sredina);
 200. merge_sort_naziv(polje, sredina +1, desni);
 201.  
 202. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 203. podaci *polje_pomocno = new podaci[size_pomocno];
 204. int l = lijevi;
 205. int s = sredina +1;
 206.  
 207. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 208. if (l == sredina+1) {
 209. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 210. continue;
 211. }
 212. if (s == desni +1) {
 213. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 214. continue;
 215. }
 216.  
 217. if (polje[l].naziv > polje[s].naziv) {
 218. polje_pomocno[i] = polje[l];
 219. l++;
 220. }
 221. else {
 222. polje_pomocno[i] = polje[s];
 223. s++;
 224. }
 225. }
 226.  
 227. int j = 0;
 228. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 229. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 230. }
 231. }
 232. }
 233.  
 234.  
 235. void sort_cijena(Lista *zivotinje) {
 236. cout << "Sortiramo po cijeni." << endl;
 237.  
 238. int broj = 0;
 239. element tekuci; podaci z;
 240. tekuci = FirstL(zivotinje);
 241. while (tekuci != EndL(zivotinje)) {
 242. broj++; tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 243. }
 244.  
 245. podaci *polje = new podaci[broj];
 246.  
 247. tekuci = FirstL(zivotinje);
 248. for (int i = 0; i < broj; i++) {
 249. z = RetrieveL(tekuci, zivotinje);
 250. polje[i] = z;
 251. tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 252. }
 253.  
 254. merge_sort_cijena(polje, 0, broj-1);
 255.  
 256. for (int i = 0; i < broj; i++) {
 257. cout << "Sifra: " << polje[i].sifra <<endl<< "Vrsta: " << polje[i].vrsta<<endl;
 258. cout << "Naziv: " << polje[i].naziv <<endl<< "Cijena: " << polje[i].cijena<<endl;
 259. cout << "Datum dostave: " << polje[i].datum.d <<"."<<polje[i].datum.m<<"."<<polje[i].datum.g<<"."<< endl << endl;
 260. }
 261. }
 262.  
 263. void sort_naziv(Lista *zivotinje) {
 264. cout << "Sortiramo po nazivu." << endl;
 265.  
 266. int broj = 0;
 267. element tekuci; podaci z;
 268. tekuci = FirstL(zivotinje);
 269. while (tekuci != EndL(zivotinje)) {
 270. broj++; tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 271. }
 272.  
 273. podaci *polje = new podaci[broj];
 274.  
 275. tekuci = FirstL(zivotinje);
 276. for (int i = 0; i < broj; i++) {
 277. z = RetrieveL(tekuci, zivotinje);
 278. polje[i] = z;
 279. tekuci = NextL(tekuci, zivotinje);
 280. }
 281.  
 282. merge_sort_naziv(polje, 0, broj-1);
 283.  
 284. for (int i = 0; i < broj; i++) {
 285. cout << "Sifra: " << polje[i].sifra <<endl<< "Vrsta: " << polje[i].vrsta<<endl;
 286. cout << "Naziv: " << polje[i].naziv <<endl<< "Cijena: " << polje[i].cijena<<endl;
 287. cout << "Datum dostave: " << polje[i].datum.d <<"."<<polje[i].datum.m<<"."<<polje[i].datum.g<<"."<< endl << endl;
 288. }
 289. }
 290.  
 291. int main() {
 292.  
 293. Lista zivotinje;
 294. InitL(&zivotinje);
 295.  
 296. sifra = 100;
 297.  
 298. int izb;
 299. do{
 300. cout<<endl<<"------------------IZBORNIK------------------"<<endl;
 301. cout<<"1. Ispis sadrzaja liste"<<endl
 302. <<"2. Unos nove zivotinje i ispis sadrzaja liste"<<endl
 303. <<"3. Dostavljeno nakon 23.09.2012."<<endl
 304. <<"4. Brisanje prema nazivu zivotinje"<<endl
 305. <<"5. Brisanje prema vrsti zivotinje"<<endl
 306. <<"6. Sortiranje prema cijeni(silazno)"<<endl
 307. <<"7. Sortiranje prema nazivu(silazno)"<<endl
 308. <<"0. Izlaz iz programa"<<endl
 309. <<"---------------------------------------------";
 310. cout<<endl<<"Vas odabir: ";
 311. cin>>izb;
 312. switch(izb) {
 313. case 1: system("cls");ispis(&zivotinje);break;
 314.  
 315. case 2: dodati(&zivotinje);system("cls");
 316. ispis(&zivotinje);break;
 317.  
 318. case 3: system("cls");nadji_dat(&zivotinje);break;
 319.  
 320. case 4: system("cls");brisanje_naziv(&zivotinje);break;
 321.  
 322. case 5: system("cls");brisanje_vrsta(&zivotinje);break;
 323.  
 324. case 6: system("cls");sort_cijena(&zivotinje);break;
 325. case 7: system("cls");sort_naziv(&zivotinje);break;
 326. }
 327. }while(izb!=0);
 328.  
 329. system("pause");
 330. return 0;
 331. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.