Posted By

nzvorc on 11/12/12


Tagged

lista funkcije unos brisanje ispis pretraga vezana pokazivai


Versions (?)

Zadatak1_lista_pokazivac.h


 / Published in: C++
 

Ovo je datoteka zaglavlja lista_pokazivac.h u kojoj se nalazi implementacija liste pomoću pokazivača. Riješenje je realizirano pomoću tkz. vezane liste.

 1. #include<iostream>
 2. #include<cstring>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. struct lista{
 6. int sifra;
 7. char vrsta[20], naziv[30];
 8. int dan, mj, god;
 9. float cijena;
 10. lista *sljedeci;
 11. lista *prethodni;
 12. };
 13.  
 14. lista *L=new lista;
 15. int sif=1;
 16.  
 17. //1. Dodavanje zapisa u listu
 18. int InsertL(int c, lista *L){
 19. if(c==0) L->sljedeci=NULL;
 20. lista *novi,*zadnji;
 21. zadnji = L;
 22. while (zadnji->sljedeci)
 23. zadnji = zadnji->sljedeci;
 24. novi = new lista;
 25. novi->prethodni=zadnji;
 26. novi->sljedeci=NULL;
 27. zadnji->sljedeci=novi;
 28. novi->sifra=sif++;
 29. if(c!=0)cin.ignore();
 30. cout<<"Unesi vrstu zivotinje: ";
 31. cin.getline(novi->vrsta, 20);
 32. cout<<"Unesi naziv zivotinje: ";
 33. cin.getline(novi->naziv, 30);
 34. cout<<"Unesi cijenu zivotinje: ";
 35. cin>>novi->cijena;
 36. cout<<"Unesi datum dostave:"<<endl;
 37. cout<<"Dan: "; cin>>novi->dan;
 38. cout<<"Mjesec: "; cin>>novi->mj;
 39. cout<<"Godina: "; cin>>novi->god;
 40. if(novi->dan>31 || novi->dan<1 || novi->mj<1 || novi->mj>12 || novi->god<1993) return 0;
 41. return 1;
 42. }
 43.  
 44. //2. Ispis zapisa liste
 45. void IspisL(int c, lista *L){
 46. lista *tekuci=L->sljedeci;
 47. while (tekuci->sljedeci)
 48. tekuci = tekuci -> sljedeci;
 49. while (tekuci!=L){
 50. cout<<"Sifra: ";
 51. if(tekuci->sifra<10) cout<<"00";
 52. else if(tekuci->sifra<100)cout<<"0";
 53. cout<<tekuci->sifra<<endl;
 54. cout<<"Vrsta: "<<tekuci->vrsta<<endl;
 55. cout<<"Naziv: "<<tekuci->naziv<<endl;
 56. cout<<"Cijena: "<<tekuci->cijena<<endl;
 57. cout<<"Datum: "<<tekuci->dan<<"."<<tekuci->mj<<"."<<tekuci->god<<endl;
 58. cout<<"---------------------" << endl;
 59. tekuci=tekuci->prethodni;
 60. }
 61. }
 62.  
 63. //3. Pretrazivaje liste
 64. int LocateL(int c, lista *L){
 65. int bz=0;
 66. lista *tekuci=L->sljedeci;
 67. while (tekuci->sljedeci)
 68. tekuci = tekuci -> sljedeci;
 69. while (tekuci!=L){
 70. if(tekuci->god<2012) { tekuci=tekuci->prethodni; continue;}
 71. if(tekuci->god==2012 && tekuci->mj<9) { tekuci=tekuci->prethodni; continue;}
 72. if(tekuci->mj==9 && tekuci->god==2012 && tekuci->dan<=23) { tekuci=tekuci->prethodni; continue;}
 73. cout<<"Sifra: ";
 74. if(tekuci->sifra<10) cout<<"00";
 75. else if(tekuci->sifra<100)cout<<"0";
 76. cout<<tekuci->sifra<<endl;
 77. cout<<"Vrsta: "<<tekuci->vrsta<<endl;
 78. cout<<"Naziv: "<<tekuci->naziv<<endl;
 79. cout<<"Cijena: "<<tekuci->cijena<<endl;
 80. cout<<"Datum dostave: "<<tekuci->dan<<"."<<tekuci->mj<<"."<<tekuci->god<<endl;
 81. cout<<"-----------------------"<<endl;
 82. tekuci=tekuci->prethodni; bz++;
 83. }
 84. return bz;
 85. }
 86.  
 87. //4. Brisanje prema nazivu
 88. int DeleteL(int c, char naziv[], lista *L){
 89. lista *tekuci = L->sljedeci, *prethodni=L;
 90. lista *sljedeci = tekuci;
 91. while (tekuci){
 92. sljedeci = sljedeci -> sljedeci;
 93. if(!strcmp(naziv, tekuci->naziv)){
 94. prethodni->sljedeci=tekuci->sljedeci;
 95. sljedeci->prethodni=tekuci->prethodni;
 96. delete tekuci;
 97. return 1;
 98. }
 99. prethodni=tekuci;
 100. tekuci = tekuci -> sljedeci;
 101. }
 102. return 0;
 103. }
 104.  
 105. //5. Brisanje prema vrsti
 106. int DeleteVrstaL(int c, char vrsta[], lista *L){
 107. lista *tekuci = L->sljedeci, *prethodni=L;
 108. lista *sljedeci = tekuci;
 109. while (tekuci){
 110. sljedeci = sljedeci -> sljedeci;
 111. if(!strcmp(vrsta, tekuci->vrsta)){
 112. prethodni->sljedeci=tekuci->sljedeci;
 113. sljedeci->prethodni=tekuci->prethodni;
 114. delete tekuci;
 115. return 1;
 116. }
 117. prethodni=tekuci;
 118. tekuci = tekuci -> sljedeci;
 119. }
 120. return 0;
 121. }
 122.  
 123. void SortL(int c, lista *L){
 124. cout<<"Nemoze se sortirat pomocu pokazivaca, Merge sort sortira pomocu polja!!!"<<endl;
 125. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.