Posted By

nzvorc on 11/12/12


Tagged

main lista izbornik funkcije


Versions (?)

Zadatak1_main_funkcija


 / Published in: C++
 

Ovo je moja glavna datoteka tj. funkcija main unutar koje se pozivaju ostale funkcije, lista polje.h, lista pokazivac.h. U main funkciji se prvo unosi 5 zapisa, a potom se kreće na izbornik koji nudi mogućnosti unosa, ispisa, pretraživanja, brisanja prema nazivu ili vrsti, te sortiranju.

 1. #include<iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include"lista_pokazivac.h"
 4. //#include"lista_polje.h"
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int main(){
 9. short izbor;
 10. int cursor=0, vri, zas;
 11. bool ind;
 12. char naziv[30], vrsta[20];
 13. cout<<"Unos 5 zapisa u listu:"<<endl;
 14. cout<<"------------------------------"<<endl;
 15. for(int i=0; i<5; i++){
 16. vri=InsertL(cursor, L);
 17. cout<<"------------------------------"<<endl;
 18. if(vri==1) {cursor++;
 19. cout<<"Zapis je uspjesno unjet u listu!!!"<<endl;
 20. cout<<"-----------------------"<<endl;
 21. }
 22. else{ cout<<"Krivi unos DATUMA!!!"<<endl;
 23. cout<<"Zapis NIJE uspjesno unjet u listu!!!"<<endl;
 24. cout<<"-------------------------------------"<<endl; i--;
 25. }
 26. }
 27. do{
 28. cout<<"\n------------**IZBORNIK**-----------"<<endl;
 29. cout<<"-----------------------------------"<<endl;
 30. cout<<"1. Dodavanje zapisa u listu"<<endl;
 31. cout<<"2. Ispis zapisa liste"<<endl;
 32. cout<<"3. Pretrazivaje liste"<<endl;
 33. cout<<"4. Brisanje prema nazivu"<<endl;
 34. cout<<"5. Brisanje prema vrsti"<<endl;
 35. cout<<"6. Sortiranje prema cijeni i nazivu"<<endl;
 36. cout<<"0. IZLAZ"<<endl;
 37. cout<<"-----------------------------------"<<endl;
 38. cout<<"Unesite izbor: ";
 39. cin>>izbor;
 40. switch(izbor){
 41. case 1: InsertL(cursor, L);
 42. cursor++;
 43. break;
 44. case 2: cout<<"------------------------"<<endl;
 45. cout<<"ISPIS:"<<endl<<endl;
 46. IspisL(cursor, L);
 47. break;
 48. case 3: cout<<"-----------------------------------"<<endl;
 49. cout<<"Zivotinje koje su dostavljene nakon 23. rujna 2012.g:"<<endl<<endl;
 50. cout<<"Broj zivotinje koje su dostavljene nakon 23. rujna 2012.g: "<<LocateL(cursor, L)<<endl;
 51. break;
 52. case 4: cout<<"Unesi NAZIV zivotinje koju zelis obrisati: ";
 53. cin.ignore();
 54. cin.getline(naziv, 30);
 55. vri=DeleteL(cursor, naziv, L);
 56. if(vri==1){ cout<<"Zivotinja pod nazivom "<<naziv<<" je obrisana!!"<<endl; cursor--;}
 57. else cout<<"Zivotinja "<<naziv<<" nije prondjena!!"<<endl;
 58. break;
 59. case 5: ind=false;
 60. cout<<"Unesi VRSTU zivotinje koju zelis obrisati: ";
 61. cin.ignore();
 62. cin.getline(vrsta, 20);
 63. do{
 64. zas=DeleteVrstaL(cursor, vrsta, L);
 65. if(zas==1) {ind=true; cursor--;}
 66. }while(zas==1);
 67. if(ind){ cout<<"Zivotinja pod vrstom "<<vrsta<<" su obrisane!!"<<endl;}
 68. else cout<<"Vrsta zivotinja "<<vrsta<<" nije prondjena!!"<<endl;
 69. break;
 70. case 6: cout<<"Sortiranje po cijeni i nazivu..."<<endl;
 71. SortL(cursor, L);
 72. break;
 73. default: cout<<"KRIVI UNOS!!!"<<endl;
 74. }//switch
 75. }while(izbor);
 76.  
 77. return 0;
 78. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.