Posted By

mhudince on 11/10/12


Tagged

merge mario pokazivaci c++ zivotinje sortiranje zaglavlja hudincec


Versions (?)

Strukture_podataka_zad_1 (zivotinje.cpp)


 / Published in: C++
 

URL: mhudince1

zadatak 1 za SP

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3.  
 4. #include "lista_pokazivac.h"
 5. //#include "lista_polje.h"
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. void spoji(zivotinje A[], int i, int k, int j){
 10. int I=i, J=k+1, K=0;
 11. zivotinje *B = new zivotinje [j-i+1];
 12.  
 13. while (I <= k && J <= j)
 14. if (A[I].cijena<A[J].cijena)
 15. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 16. else if (A[I].cijena == A[J].cijena) {
 17. int n = (strlen(A[I].naziv) < strlen(A[J].naziv)) ? strlen(A[I].naziv) : strlen(A[J].naziv);
 18. for (int in=0; in<n; in++)
 19. if (A[I].naziv[in]>A[J].naziv[in])
 20. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 21. else if (A[I].naziv[i]<A[J].naziv[i])
 22. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 23. }
 24. else
 25. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 26.  
 27. if (I>k)
 28. while (J <= j)
 29. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 30. else
 31. while (I<=k)
 32. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 33. for (int I = 0; I <=j-i; I++) {
 34. memcpy(&A[i+I], &B[I], sizeof(zivotinje) );
 35. }
 36. delete []B;
 37. }
 38.  
 39. void MSort (zivotinje *A, int i, int j) {
 40. if (i<j) {
 41. int k=(i+j)/2;
 42. MSort(A,i,k);
 43. MSort (A, k+1, j);
 44. spoji (A,i,k,j);
 45. }
 46. }
 47.  
 48. void MSort (zivotinje A[], int N) {
 49. MSort (A,0,N-1);
 50. }
 51.  
 52.  
 53.  
 54. int dodaj (LIST *L, int sifra){
 55. bool u = 0;
 56. zivotinje ziv;
 57.  
 58. ziv.sifra = sifra;
 59. cout << "Naziv: ";
 60. cin.ignore();
 61. cin.getline(ziv.naziv, 20);
 62. cout << "Vrsta: ";
 63. cin.getline(ziv.vrsta, 30);
 64. cout << "Cijena: ";
 65. cin >> ziv.cijena;
 66.  
 67. do {
 68. cout << "Dan: ";
 69. cin >> ziv.d;
 70. } while (ziv.d <= 0 || ziv.d > 31);
 71. do {
 72. cout << "Mjesec: ";
 73. cin >> ziv.m;
 74. } while (ziv.m <= 0 || ziv.m > 12);
 75. do {
 76. cout << "Godina: ";
 77. cin >> ziv.g;
 78. } while (ziv.g <= 1900 || ziv.g > 2100);
 79.  
 80. if (INSERTL (ziv, ENDL(L), L) != 0) {
 81. u = 1;
 82. }
 83. cout << endl;
 84. if (u == 1) return 1;
 85. else return 0;
 86. }
 87.  
 88. void ispisi (LIST *L) {
 89. int br = 0;
 90. zivotinje z[1000];
 91. element position = FIRSTL(L);
 92.  
 93. while (position != ENDL(L)) {
 94. z[br] = RETRIEVEL (position, L);
 95. position = NEXTL (position, L);
 96. br++;
 97. }
 98.  
 99. for(int j = br-1; j >= 0; j--) {
 100. cout << "Sifra: " << z[j].sifra << endl;
 101. cout << "Naziv: " << z[j].naziv << endl;
 102. cout << "Vrsta: " << z[j].vrsta << endl;
 103. cout << "Datum: " << z[j].d << "." << z[j].m << "." << z[j].g << "." << endl;
 104. cout << "Cijena: " << z[j].cijena << endl;
 105. cout << "---------------" << endl;
 106. }
 107. }
 108.  
 109. void pretrazi (LIST *L) {
 110. int br = 0;
 111. int brojac = 0;
 112. zivotinje z[1000];
 113. element position = FIRSTL(L);
 114.  
 115. while (position != ENDL(L)) {
 116. z[br] = RETRIEVEL (position, L);
 117. position = NEXTL (position, L);
 118. br++;
 119. }
 120.  
 121. zivotinje polje[br];
 122.  
 123. for (int i = 0; i <= br; i++) {
 124. if(z[i].g > 2012){
 125. polje[brojac] = z[i];
 126. brojac ++;
 127. }
 128. else if(z[i].g == 2012){
 129. if(z[i].m > 9){
 130. polje[brojac] = z[i];
 131. brojac ++;
 132. }
 133. }
 134. else if(z[i].g == 2012){
 135. if(z[i].m == 9){
 136. if(z[i].d > 23){
 137.  
 138. polje[brojac] = z[i];
 139. brojac ++;}
 140. }
 141. }
 142. }
 143. for (int j = 0; j < brojac; j++) {
 144. cout << "Sifra: " << polje[j].sifra << endl;
 145. cout << "Naziv: " << polje[j].naziv << endl;
 146. cout << "Vrsta: " << polje[j].vrsta << endl;
 147. cout << "Datum: " << polje[j].d << "." << polje[j].m << "." << polje[j].g << "." << endl;
 148. cout << "Cijena: " << polje[j].cijena << endl;
 149. cout << "---------------" << endl;
 150. }
 151. cout << "---------------" << endl;
 152. cout << "Broj: " << brojac << endl;
 153. cout << "---------------" << endl;
 154. }
 155.  
 156. int brisi_naziv (LIST *L){
 157. char naz[20];
 158. cout << "Unesi naziv zivotinje: ";
 159. cin.ignore();
 160. cin.getline (naz, 20);
 161.  
 162. element position = FIRSTL(L);
 163.  
 164. zivotinje ziv;
 165.  
 166. while (position != ENDL(L)) {
 167. ziv = RETRIEVEL (position, L);
 168. if (strcmp(ziv.naziv, naz) != 0) {
 169. //position = position->sljedeci; // position = NEXTL (position, L); -> zbog polja
 170. position = NEXTL (position, L);
 171. }
 172. else {
 173. DELETEL (position, L);
 174. return 1;
 175. }
 176. }
 177. return 0;
 178. }
 179.  
 180. int brisi_vrstu (LIST *L) {
 181. char v[20];
 182. cout << "Unesi vrstu zivotinje: ";
 183. cin.ignore();
 184. cin.getline (v, 20);
 185.  
 186. element position = FIRSTL(L);
 187.  
 188. zivotinje ziv;
 189.  
 190. while (position != ENDL(L)) {
 191. ziv = RETRIEVEL (position, L);
 192. if (strcmp(ziv.vrsta, v) != 0) {
 193. //position = position->sljedeci; // position = NEXTL (position, L); -> zbog polja
 194. position = NEXTL (position, L);
 195. }
 196. else {
 197. DELETEL (position, L);
 198. }
 199. }
 200. return 0;
 201. }
 202.  
 203. void sortiraj (LIST *L) {
 204. zivotinje z[1000];
 205. element position = FIRSTL(L);
 206. int b=0;
 207. while (position != ENDL(L)) {
 208. z[b] = RETRIEVEL (position, L);
 209. position = NEXTL (position, L);
 210. b++;
 211. }
 212.  
 213. MSort (z, b);
 214.  
 215.  
 216. // ispisuje sortirano
 217. for(int j=0; j < b; j++) {
 218. cout << "Sifra: " << z[j].sifra << endl;
 219. cout << "Naziv: " << z[j].naziv << endl;
 220. cout << "Vrsta: " << z[j].vrsta << endl;
 221. cout << "Datum: " << z[j].d << "." << z[j].m << "." << z[j].g << "." << endl;
 222. cout << "Cijena: " << z[j].cijena << endl;
 223. cout << "---------------" << endl;
 224. }
 225. }
 226.  
 227. int main () {
 228.  
 229. int izbor, sifra = 100;
 230. LIST *L = INITL(L);
 231.  
 232. do {
 233. cout << "IZBORNIK" << endl;
 234. cout << "======================================================" << endl;
 235. cout << "1. Dodaj zapis." << endl;
 236. cout << "2. Ispisi sadrzaj." << endl;
 237. cout << "3. Pretrazi nakon 23.9.2012." << endl;
 238. cout << "4. Brisi po nazivu." << endl;
 239. cout << "5. Brisi vrstu." << endl;
 240. cout << "6. Sortiraj po cijeni i nazivu." << endl;
 241. cout << "0. IZLAZ" << endl;
 242. cout << "------------------------------------------------------" << endl;
 243. do {
 244. cout << "IZBOR: ";
 245. cin >> izbor;
 246. } while (izbor < 0 || izbor > 6);
 247.  
 248. cout << endl;
 249. switch (izbor) {
 250.  
 251. case 0: break;
 252.  
 253. case 1:
 254. dodaj(L, sifra);
 255. sifra ++;
 256. break;
 257.  
 258. case 2:
 259. ispisi(L);
 260. break;
 261.  
 262. case 3:
 263. pretrazi(L);
 264. break;
 265.  
 266. case 4:
 267. brisi_naziv(L);
 268. break;
 269. case 5:
 270. brisi_vrstu(L);
 271. break;
 272. case 6:
 273. sortiraj(L);
 274. break;
 275. }
 276.  
 277. } while (izbor != 0);
 278.  
 279. return 0;
 280. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: dpavlovi on November 11, 2012

Sam postupak merge sorta je drugačiji nego u mojem kodu. Te ispis također, no i u ovom obliku sve je efikasno i radi normalno

Posted By: ikoren on November 11, 2012

Ovaj program, kao i moj sadrži izbornik te se za svaki "case" poziva određena funkcija. Razlika je u tome što moj program ima odvojeno sortiranje po nazivu i sortiranje po cijeni te je drugačiji kod merge sorta, i primijetila sam da je drugačije postavljen unos datuma unutar programa.

You need to login to post a comment.