Posted By

maretic_kristian on 12/03/11


Tagged

main izbornik funkcije simuliranja cekaonice


Versions (?)

Glavni_program.cpp


 / Published in: C++
 

URL: /

Glavni program koji koristi implementacije za rad nad redovima

 1. // Zadaca 3 - SP - Kristian Maretić
 2. // Program za rad nad redom - prikaz čekaonice u ordinaciji
 3.  
 4.  
 5. #include<iostream>
 6. #include<ctime>
 7. //#include "red_polje.h"
 8. #include "red_pokazivac.h"
 9. #define raspon 10000 // definiranje raspona slučajnih brojeva
 10.  
 11. using namespace std;
 12.  
 13.  
 14. red *r = new red; // inicijalizacija
 15. red *cekaonica = new red; // inicijalizacija reda čekaonica
 16.  
 17. pacijent red_el; // dekalracija elemenata koji se zapisuju u red (podaci o pacijentu - struktura implementacije)
 18. int suma = 0;
 19.  
 20. int Generiraje_slucajnih_br() // funkcija za generiranje slučajnih brojeva
 21. {
 22. int broj_parova = 0; // inicijalizacija i definiranje broja parova
 23. cout<<endl;
 24. cout<<"*****************************************"<<endl; // unos broja parova
 25. cout<<" Unesite broj parova slucajnih brojeva : ";
 26. cin>>broj_parova;
 27. cout<<"*****************************************"<<endl;
 28. suma+=broj_parova;
 29. srand(time(NULL)); // inicijalizacija generatora slučajnih brojeva
 30.  
 31. for (int i = 0 ; i < broj_parova;i++)
 32. {
 33. red_el.x = rand()% raspon; // generiranje prvog broja x- predstavlja vrijeme koje je proteklo od dolaska prethodnog pacijenta do dolaska pacijenta koji je trenutno u ordinaciji kod liječnika
 34. red_el.y=rand()% raspon; // generiranje drugog broja y - predstavlja vrijeme koje pacijent provede kod liječnika u ordinaciji
 35. EnQueueQ(red_el,r); // dodavanje novog elementa na začelje reda
 36. }
 37.  
 38. cout<<endl;
 39. cout<<"****************************************************"<<endl;
 40. cout<<" Uspjesno ste generirali parove slucjanih brojeva !!"<<endl;
 41. cout<<"****************************************************"<<endl;
 42. return 0;
 43. }
 44.  
 45.  
 46. int Vrijeme_izvrsavanja(int time) // funkcija za prikaz vremena izvršavanja
 47. {
 48. cout<<endl;
 49. cout<<"*****************************************"<<endl;
 50. cout<<" Vrijeme izvrsavanja programa: "<< time <<"sec"<<endl;
 51. cout<<"*****************************************"<<endl;
 52. cout<<" Prosjecno vrijeme cekanja pacijenta: "<< time/suma <<" sec"<<endl;
 53. cout<<"*****************************************"<<endl;
 54. return 0;
 55. }
 56.  
 57.  
 58. void Cekaonica_vrijeme()
 59. {
 60. int stanje_cekaonica=0, cekanje=0, br_pacijenta=0, vrijeme=0; // definiranje varijabli
 61.  
 62. bool zauzeto = false; // varijabla za provjeru zauzetosti ordinacije
 63. int pom_red[9999]; // definiranje pomočnog reda
 64.  
 65. if (IsEmptyQ(r))
 66. {
 67. cout<<endl;
 68. cout<<"******************************************"<<endl;
 69. cout<<" Red je prazan, niste izgenerirali brojeve"<<endl;
 70. cout<<"******************************************"<<endl;
 71. return;
 72. }
 73. InitQ(cekaonica); // inicijalizacija reda čekaonice
 74.  
 75. for (int j=1 ; j<=suma; j++)
 76. {
 77. red_el=FrontQ(r); // vrijednost elementa na čelu reda
 78. stanje_cekaonica++; // povećava se red čekaonice za svaki prolaz kroz petlju
 79. DeQueueQ(r); // brisanje elementa sa čela reda
 80. red_el.rb_pacijenta=j; // postavljanje rednog broja pacijenta unutar reda
 81. vrijeme+=red_el.x; // računanje vremena svakog elementa provedenog u čekaoni
 82. pom_red[j-1] = cekanje;
 83.  
 84. cout<<endl; // ispis elementa čela reda koji se izbacuje iz reda tj. sprema se u pomoćni red
 85. cout<<"*******************************************"<<endl;
 86. cout<<" Pacijent "<<red_el.rb_pacijenta<<" sa cela reda"<<endl;
 87. cout<<" ulazi u ordinaciju i napusta red"<<endl;
 88. cout<<"*******************************************"<<endl;
 89.  
 90. if (red_el.rb_pacijenta < 1 || red_el.rb_pacijenta > suma) continue;
 91. if (!zauzeto) //pacijent ulazi u ordinaciju ako je ordinacija slobodna
 92. {
 93. if (red_el.rb_pacijenta!=1)
 94. {
 95. cout<<endl;
 96. cout<<"*******************************************"<<endl;
 97. cout<<" Pacijent iz ordinacije"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 98. cout<<" izlazi iz ordinacije i napusta red"<<endl;
 99. cout<<"*******************************************"<<endl;
 100. }
 101. if (stanje_cekaonica > 1)
 102. {
 103. cout<<endl;
 104. cout<<"*******************************************"<<endl;
 105. cout<<" Pacijent "<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 106. cout<<" je na celu reda za ordinaciju. "<<endl;
 107. cout<<"*******************************************"<<endl;
 108.  
 109. }
 110. int Vr_cekanja = cekanje-pom_red[red_el.rb_pacijenta-1];
 111. if (Vr_cekanja < 0)
 112. {
 113. Vr_cekanja=0;
 114. }
 115. cout<<endl;
 116. cout<<"*******************************************"<<endl;
 117. cout<<" Vrijeme cekanja pacijenta "<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 118. cout<<" je :"<<Vr_cekanja<<"sek"<<endl;
 119. cout<<"*******************************************"<<endl;
 120. br_pacijenta=red_el.rb_pacijenta;
 121. if (stanje_cekaonica <= 1)
 122. {
 123. InitQ(cekaonica);
 124. }
 125. cout<<endl;
 126. cout<<"*******************************************"<<endl;
 127. cout<<" Stanje u cekaonici je: "<<--stanje_cekaonica<<endl;
 128. cout<<"*******************************************"<<endl;
 129. cekanje-=red_el.y;
 130. }
 131. else //ako ordinacija nije slobodna pacijent ostaje u cekaonici
 132. {
 133. EnQueueQ(red_el,cekaonica);
 134. }
 135. cekanje+=red_el.x;
 136. if (cekanje<0)
 137. {
 138. cekanje=0;
 139. }
 140. if (cekanje>red_el.y)
 141. {
 142. zauzeto=false; //ako je vrijeme cekanje iduceg pacijenta vece od vremena u ordinaciji trenutnog pacijenta
 143. }
 144. else
 145. {
 146. zauzeto=true;
 147. vrijeme+=(red_el.x-red_el.y);
 148. }
 149. }
 150. // stanje u čekaonici nakon ulaska svih pacijenata
 151.  
 152. InitQ(r);
 153. for (int j=0; j < stanje_cekaonica; j++)
 154. {
 155. red_el=FrontQ(r);
 156. DeQueueQ(r);
 157.  
 158. if (stanje_cekaonica > 1)
 159. {
 160. cout<<endl;
 161. cout<<"*******************************************"<<endl;
 162. cout<<" Pacijent iz ordinacije"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 163. cout<<" izlazi iz ordinacije i napusta red"<<endl;
 164. cout<<"*******************************************"<<endl;
 165. }
 166.  
 167. cout<<endl;
 168. cout<<"*******************************************"<<endl;
 169. cout<<" Vrijeme cekanja pacijenta "<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 170. cout<<" je :"<<vrijeme<<"sek"<<endl;
 171. cout<<"*******************************************"<<endl;
 172.  
 173. br_pacijenta=red_el.rb_pacijenta;
 174. if (stanje_cekaonica<=1) InitQ(cekaonica);
 175. cout<<endl;
 176. cout<<"*******************************************"<<endl;
 177. cout<<" Stanje u cekaonici je: "<<--stanje_cekaonica<<endl;
 178. cout<<"*******************************************"<<endl;
 179.  
 180. cekanje+=red_el.x;
 181. vrijeme+=red_el.y;
 182. cout<<endl;
 183. cout<<"*******************************************"<<endl;
 184. cout<<" Pacijent sa cela reda"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 185. cout<<" ulazi u ordinaciju i napusta red"<<endl;
 186. cout<<"*******************************************"<<endl;
 187. Vrijeme_izvrsavanja(vrijeme);
 188. suma=0;
 189. }
 190. }
 191.  
 192. void Cekaonica_prioritet()
 193. {
 194. int stanje_cekaonica=0, cekanje=0, br_pacijenta=0, vrijeme=0; // definiranje varijabli
 195.  
 196. bool zauzeto = false; // varijabla za provjeru zauzetosti ordinacije
 197. int pom_red[9999]; // definiranje pomočnog reda
 198.  
 199. if (IsEmptyQ(r))
 200. {
 201. cout<<endl;
 202. cout<<"******************************************"<<endl;
 203. cout<<" Red je prazan, niste izgenerirali brojeve"<<endl;
 204. cout<<"******************************************"<<endl;
 205. return;
 206. }
 207. InitQ(cekaonica); // inicijalizacija reda čekaonice
 208.  
 209. for (int j=1 ; j<=suma; j++)
 210. {
 211. red_el=FrontQ(r); // vrijednost elementa na čelu reda
 212. stanje_cekaonica++; // povećava se red čekaonice za svaki prolaz kroz petlju
 213. DeQueueQ(r); // brisanje elementa sa čela reda
 214. red_el.prioritet=short(rand()%4+1);
 215. red_el.rb_pacijenta=j; // postavljanje rednog broja pacijenta unutar reda
 216. vrijeme+=red_el.x; // računanje vremena svakog elementa provedenog u čekaoni
 217. pom_red[j-1] = cekanje;
 218.  
 219. cout<<endl; // ispis elementa čela reda koji se izbacuje iz reda tj. sprema se u pomoćni red
 220. cout<<"*******************************************"<<endl;
 221. cout<<" Pacijent sa cela reda"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 222. cout<<" ulazi u ordinaciju i napusta red"<<endl;
 223. cout<<"*******************************************"<<endl;
 224. cout<<endl;
 225. cout<<"*******************************************"<<endl;
 226. cout<<" Prioritet pacijenta u cekaonici: "<<endl;
 227. cout<<"*******************************************"<<endl;
 228. if (red_el.prioritet==1) cout<<"1 - Kriticni slucaj"<<endl;
 229. else if (red_el.prioritet==2) cout<<"2 - Rizicni slucaj"<<endl;
 230. else if (red_el.prioritet==3) cout<<"3 - Slucaj niskog rizika"<<endl;
 231. else if (red_el.prioritet==4) cout<<"4 - Nije hitan slucaj"<<endl;
 232. if (stanje_cekaonica > 1)
 233. {
 234. for (int z = 1; z < stanje_cekaonica;z++)
 235. {
 236. pacijent red_el_prioritet=FrontQ(cekaonica), pom;
 237. DeQueueQ(cekaonica);
 238. if (red_el.rb_pacijenta==red_el_prioritet.rb_pacijenta) continue;
 239. if (red_el_prioritet.prioritet<red_el.prioritet||(red_el_prioritet.prioritet==red_el.prioritet&&red_el_prioritet.rb_pacijenta<red_el.rb_pacijenta))
 240. {
 241. pom=red_el_prioritet;
 242. red_el_prioritet=red_el;
 243. red_el=pom;
 244. }
 245. EnQueueQ(red_el_prioritet,cekaonica);
 246. }
 247. }
 248. if (red_el.rb_pacijenta < 1 || red_el.rb_pacijenta > suma) continue;
 249. if (!zauzeto) //pacijent ulazi u ordinaciju ako je ordinacija slobodna
 250. {
 251. if (red_el.rb_pacijenta!=1)
 252. {
 253. cout<<endl;
 254. cout<<"*******************************************"<<endl;
 255. cout<<" Pacijent iz ordinacije"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 256. cout<<" izlazi iz ordinacije i napusta red"<<endl;
 257. cout<<"*******************************************"<<endl;
 258. }
 259. if (stanje_cekaonica > 1)
 260. {
 261. cout<<endl;
 262. cout<<"*******************************************"<<endl;
 263. cout<<" Pacijent "<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 264. cout<<" je na celu reda za ordinaciju. "<<endl;
 265. cout<<"*******************************************"<<endl;
 266.  
 267. }
 268. int Vr_cekanja = cekanje-pom_red[red_el.rb_pacijenta-1];
 269. if (Vr_cekanja < 0)
 270. {
 271. Vr_cekanja=0;
 272. }
 273. cout<<endl;
 274. cout<<"*******************************************"<<endl;
 275. cout<<" Vrijeme cekanja pacijenta "<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 276. cout<<" je :"<<Vr_cekanja<<"sek"<<endl;
 277. cout<<"*******************************************"<<endl;
 278. br_pacijenta=red_el.rb_pacijenta;
 279.  
 280. if (stanje_cekaonica <= 1)
 281. {
 282. InitQ(cekaonica);
 283. }
 284. cout<<endl;
 285. cout<<"*******************************************"<<endl;
 286. cout<<" Stanje u cekaonici je: "<<--stanje_cekaonica<<endl;
 287. cout<<"*******************************************"<<endl;
 288. cekanje-=red_el.y;
 289. }
 290. else //ako ordinacija nije slobodna pacijent ostaje u cekaonici
 291. {
 292. EnQueueQ(red_el,cekaonica);
 293. }
 294. cekanje+=red_el.x;
 295. if (cekanje<0)
 296. {
 297. cekanje=0;
 298. }
 299. if (cekanje>red_el.y)
 300. {
 301. zauzeto=false; //ako je vrijeme cekanje iduceg pacijenta vece od vremena u ordinaciji trenutnog pacijenta
 302. }
 303. else
 304. {
 305. zauzeto=true;
 306. vrijeme+=(red_el.x-red_el.y);
 307. }
 308. }
 309. // stanje u čekaonici nakon ulaska svih pacijenata
 310.  
 311. InitQ(r);
 312. for (int j=0; j < stanje_cekaonica; j++)
 313. {
 314. red_el=FrontQ(r);
 315. DeQueueQ(r);
 316.  
 317. if (stanje_cekaonica > 1)
 318. {
 319. for (int z=1;z<stanje_cekaonica;z++)
 320. {
 321. pacijent el2=FrontQ(cekaonica), pom;
 322. DeQueueQ(cekaonica);
 323. if (red_el.rb_pacijenta==el2.rb_pacijenta) continue;
 324. if (el2.prioritet<red_el.prioritet||(el2.prioritet==red_el.prioritet&&el2.rb_pacijenta<red_el.rb_pacijenta))
 325. {
 326. pom=el2;
 327. el2=red_el;
 328. red_el=pom;
 329. }
 330. EnQueueQ(el2,cekaonica);
 331. }
 332. }
 333. if (red_el.rb_pacijenta<1||red_el.rb_pacijenta>suma)continue;
 334. if (stanje_cekaonica>1)
 335. {
 336. cout<<endl;
 337. cout<<"*******************************************"<<endl;
 338. cout<<" Pacijent iz ordinacije"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 339. cout<<" izlazi iz ordinacije i napusta red"<<endl;
 340. cout<<"*******************************************"<<endl;
 341. }
 342. int Vr_cekanja = cekanje-pom_red[red_el.rb_pacijenta-1];
 343. if (Vr_cekanja<0)
 344. {
 345. Vr_cekanja=0;
 346. }
 347. cout<<endl;
 348. cout<<"*******************************************"<<endl;
 349. cout<<" Vrijeme cekanja pacijenta "<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 350. cout<<" je :"<<Vr_cekanja<<"sek"<<endl;
 351. cout<<"*******************************************"<<endl;
 352.  
 353. br_pacijenta=red_el.rb_pacijenta;
 354. if (stanje_cekaonica<=1) InitQ(cekaonica);
 355. cout<<endl;
 356. cout<<"*******************************************"<<endl;
 357. cout<<" Stanje u cekaonici je: "<<--stanje_cekaonica<<endl;
 358. cout<<"*******************************************"<<endl;
 359.  
 360. cekanje+=red_el.x;
 361. vrijeme+=red_el.y;
 362. cout<<endl;
 363. cout<<"*******************************************"<<endl;
 364. cout<<" Pacijent sa čela reda"<<red_el.rb_pacijenta<<endl;
 365. cout<<" ulazi u ordinaciju i napusta red"<<endl;
 366. cout<<"*******************************************"<<endl;
 367. Vrijeme_izvrsavanja(vrijeme);
 368. suma=0;
 369. }
 370. }
 371.  
 372.  
 373.  
 374.  
 375.  
 376.  
 377.  
 378.  
 379.  
 380. int main() // Glavni program
 381. {
 382. InitQ(r); // inicijalizacija reda
 383. int izbor; // definicija varijable izbornika
 384.  
 385. cout<<endl;
 386. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 387. cout<<"\t\t\t* ZADACA_3 *"<<endl;
 388. cout<<"\t\t\t* Operacije nad redom *"<<endl;
 389. cout<<"\t\t\t* Strukture podataka *"<<endl;
 390. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 391. cout<<endl;
 392. do {
 393. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 394. cout<<"\t\t\t* glavni izbornik *"<<endl;
 395. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 396. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 397. cout<<"\t\t\t* Generiranje brojeva * 1 *"<<endl;
 398. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 399. cout<<"\t\t\t* Cekaonica (vrijeme) * 2 *"<<endl;
 400. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 401. cout<<"\t\t\t* Cekaonica (prioriteti) * 3 *"<<endl;
 402. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 403. cout<<"\t\t\t* IZLAZ * 0 *"<<endl;
 404. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 405. cout<<endl;
 406. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 407. cout<<"\t\t\t* Odaberite broj zeljene operacije *"<<endl;
 408. cout<<"\t\t\t************************************"<<endl;
 409. cout<<"\t\t\tVas odabir je:";
 410. cin >> izbor;
 411. cout << endl;
 412.  
 413. switch(izbor) // pozivanje funkcija ovisno o unosu
 414. {
 415. case 1: Generiraje_slucajnih_br();
 416. break;
 417. case 2: Cekaonica_vrijeme();
 418. break;
 419. case 3: Cekaonica_prioritet();
 420. break;
 421. case 0: break;
 422. default: cout<<"Odabrali ste nepostojecu operaciju, ponovite unos"<<endl<<endl;
 423. }
 424. }
 425. while(izbor!=0);
 426.  
 427. system("pause");
 428. return 0;
 429. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.