Actionscript JSON


/ Published in: ActionScript 3
Save to your folder(s)Copy this code and paste it in your HTML
 1. package com {
 2.  
 3.  
 4.  
 5. public class JSON {
 6.  
 7.  
 8.  
 9. // ----o Public Methods
 10.  
 11.  
 12.  
 13. static public function deserialize(source:String):* {
 14.  
 15.  
 16.  
 17. source = new String(source) ; // Speed
 18.  
 19. var at:Number = 0 ;
 20.  
 21. var ch:String = ' ';
 22.  
 23.  
 24.  
 25. var _isDigit:Function ;
 26.  
 27. var _isHexDigit:Function ;
 28.  
 29. var _white:Function ;
 30.  
 31. var _string:Function ;
 32.  
 33. var _next:Function ;
 34.  
 35. var _array:Function ;
 36.  
 37. var _object:Function ;
 38.  
 39. var _number:Function ;
 40.  
 41. var _word:Function ;
 42.  
 43. var _value:Function ;
 44.  
 45. var _error:Function ;
 46.  
 47.  
 48.  
 49. _isDigit = function( /*Char*/ c:String ):* {
 50.  
 51. return( ("0" <= c) && (c <= "9") );
 52.  
 53. } ;
 54.  
 55.  
 56.  
 57. _isHexDigit = function( /*Char*/ c:String ):* {
 58.  
 59. return( _isDigit( c ) || (("A" <= c) && (c <= "F")) || (("a" <= c) && (c <= "f")) );
 60.  
 61. } ;
 62.  
 63.  
 64.  
 65. _error = function(m:String):void {
 66.  
 67. //throw new JSONError( m, at - 1 , source) ;
 68.  
 69. throw new Error(m, at-1);
 70.  
 71. } ;
 72.  
 73.  
 74.  
 75. _next = function():* {
 76.  
 77. ch = source.charAt(at);
 78.  
 79. at += 1;
 80.  
 81. return ch;
 82.  
 83. } ;
 84.  
 85.  
 86.  
 87. _white = function ():void {
 88.  
 89. while (ch) {
 90.  
 91. if (ch <= ' ') {
 92.  
 93. _next();
 94.  
 95. } else if (ch == '/') {
 96.  
 97. switch (_next()) {
 98.  
 99. case '/':
 100.  
 101. while (_next() && ch != '\n' && ch != '\r') {}
 102.  
 103. break;
 104.  
 105. case '*':
 106.  
 107. _next();
 108.  
 109. for (;;) {
 110.  
 111. if (ch) {
 112.  
 113. if (ch == '*') {
 114.  
 115. if (_next() == '/') {
 116.  
 117. _next();
 118.  
 119. break;
 120.  
 121. }
 122.  
 123. } else {
 124.  
 125. _next();
 126.  
 127. }
 128.  
 129. } else {
 130.  
 131. _error("Unterminated Comment");
 132.  
 133. }
 134.  
 135. }
 136.  
 137. break;
 138.  
 139. default:
 140.  
 141. _error("Syntax Error");
 142.  
 143. }
 144.  
 145. } else {
 146.  
 147. break;
 148.  
 149. }
 150.  
 151. }
 152.  
 153. };
 154.  
 155.  
 156.  
 157. _string = function ():* {
 158.  
 159.  
 160.  
 161. var i:* = '' ;
 162.  
 163. var s:* = '' ;
 164.  
 165. var t:* ;
 166.  
 167. var u:* ;
 168.  
 169. var outer:Boolean = false;
 170.  
 171.  
 172.  
 173. if (ch == '"') {
 174.  
 175.  
 176.  
 177. while (_next()) {
 178.  
 179. if (ch == '"')
 180.  
 181. {
 182.  
 183. _next();
 184.  
 185. return s;
 186.  
 187. }
 188.  
 189. else if (ch == '\\')
 190.  
 191. {
 192.  
 193. switch (_next()) {
 194.  
 195. case 'b':
 196.  
 197. s += '\b';
 198.  
 199. break;
 200.  
 201. case 'f':
 202.  
 203. s += '\f';
 204.  
 205. break;
 206.  
 207. case 'n':
 208.  
 209. s += '\n';
 210.  
 211. break;
 212.  
 213. case 'r':
 214.  
 215. s += '\r';
 216.  
 217. break;
 218.  
 219. case 't':
 220.  
 221. s += '\t';
 222.  
 223. break;
 224.  
 225. case 'u':
 226.  
 227. u = 0;
 228.  
 229. for (i = 0; i < 4; i += 1) {
 230.  
 231. t = parseInt(_next(), 16);
 232.  
 233. if (!isFinite(t)) {
 234.  
 235. outer = true;
 236.  
 237. break;
 238.  
 239. }
 240.  
 241. u = u * 16 + t;
 242.  
 243. }
 244.  
 245. if(outer) {
 246.  
 247. outer = false;
 248.  
 249. break;
 250.  
 251. }
 252.  
 253. s += String.fromCharCode(u);
 254.  
 255. break;
 256.  
 257. default:
 258.  
 259. s += ch;
 260.  
 261. }
 262.  
 263. } else {
 264.  
 265. s += ch;
 266.  
 267. }
 268.  
 269. }
 270.  
 271. }
 272.  
 273. _error("Bad String");
 274.  
 275. return null ;
 276.  
 277. } ;
 278.  
 279.  
 280.  
 281. _array = function():* {
 282.  
 283. var a:Array = [];
 284.  
 285. if (ch == '[') {
 286.  
 287. _next();
 288.  
 289. _white();
 290.  
 291. if (ch == ']') {
 292.  
 293. _next();
 294.  
 295. return a;
 296.  
 297. }
 298.  
 299. while (ch) {
 300.  
 301. a.push(_value());
 302.  
 303. _white();
 304.  
 305. if (ch == ']') {
 306.  
 307. _next();
 308.  
 309. return a;
 310.  
 311. } else if (ch != ',') {
 312.  
 313. break;
 314.  
 315. }
 316.  
 317. _next();
 318.  
 319. _white();
 320.  
 321. }
 322.  
 323. }
 324.  
 325. _error("Bad Array");
 326.  
 327. return null ;
 328.  
 329. };
 330.  
 331.  
 332.  
 333. _object = function ():* {
 334.  
 335. var k:* = {} ;
 336.  
 337. var o:* = {} ;
 338.  
 339. if (ch == '{') {
 340.  
 341.  
 342.  
 343. _next();
 344.  
 345.  
 346.  
 347. _white();
 348.  
 349.  
 350.  
 351. if (ch == '}')
 352.  
 353. {
 354.  
 355. _next() ;
 356.  
 357. return o ;
 358.  
 359. }
 360.  
 361.  
 362.  
 363. while (ch)
 364.  
 365. {
 366.  
 367. k = _string();
 368.  
 369. _white();
 370.  
 371. if (ch != ':')
 372.  
 373. {
 374.  
 375. break;
 376.  
 377. }
 378.  
 379. _next();
 380.  
 381. o[k] = _value();
 382.  
 383. _white();
 384.  
 385. if (ch == '}') {
 386.  
 387. _next();
 388.  
 389. return o;
 390.  
 391. } else if (ch != ',') {
 392.  
 393. break;
 394.  
 395. }
 396.  
 397. _next();
 398.  
 399. _white();
 400.  
 401. }
 402.  
 403. }
 404.  
 405. _error("Bad Object") ;
 406.  
 407. };
 408.  
 409.  
 410.  
 411. _number = function ():* {
 412.  
 413.  
 414.  
 415. var n:* = '' ;
 416.  
 417. var v:* ;
 418.  
 419. var hex:String = '' ;
 420.  
 421. var sign:String = '' ;
 422.  
 423.  
 424.  
 425. if (ch == '-') {
 426.  
 427. n = '-';
 428.  
 429. sign = n ;
 430.  
 431. _next();
 432.  
 433. }
 434.  
 435.  
 436.  
 437. if( ch == "0" ) {
 438.  
 439. _next() ;
 440.  
 441. if( ( ch == "x") || ( ch == "X") ) {
 442.  
 443. _next();
 444.  
 445. while( _isHexDigit( ch ) ) {
 446.  
 447. hex += ch ;
 448.  
 449. _next();
 450.  
 451. }
 452.  
 453. if( hex == "" ) {
 454.  
 455. _error("mal formed Hexadecimal") ;
 456.  
 457. } else {
 458.  
 459. return Number( sign + "0x" + hex ) ;
 460.  
 461. }
 462.  
 463. } else {
 464.  
 465. n += "0" ;
 466.  
 467. }
 468.  
 469. }
 470.  
 471.  
 472.  
 473. while ( _isDigit(ch) ) {
 474.  
 475. n += ch;
 476.  
 477. _next();
 478.  
 479. }
 480.  
 481. if (ch == '.') {
 482.  
 483. n += '.';
 484.  
 485. while (_next() && ch >= '0' && ch <= '9') {
 486.  
 487. n += ch;
 488.  
 489. }
 490.  
 491. }
 492.  
 493. v = 1 * n ;
 494.  
 495. if (!isFinite(v)) {
 496.  
 497. _error("Bad Number");
 498.  
 499. } else {
 500.  
 501. return v;
 502.  
 503. }
 504.  
 505.  
 506.  
 507. return NaN ;
 508.  
 509.  
 510.  
 511. };
 512.  
 513.  
 514.  
 515. _word = function ():* {
 516.  
 517. switch (ch) {
 518.  
 519. case 't':
 520.  
 521. if (_next() == 'r' && _next() == 'u' && _next() == 'e') {
 522.  
 523. _next();
 524.  
 525. return true;
 526.  
 527. }
 528.  
 529. break;
 530.  
 531. case 'f':
 532.  
 533. if (_next() == 'a' && _next() == 'l' && _next() == 's' && _next() == 'e') {
 534.  
 535. _next();
 536.  
 537. return false;
 538.  
 539. }
 540.  
 541. break;
 542.  
 543. case 'n':
 544.  
 545. if (_next() == 'u' && _next() == 'l' && _next() == 'l') {
 546.  
 547. _next();
 548.  
 549. return null;
 550.  
 551. }
 552.  
 553. break;
 554.  
 555. }
 556.  
 557. _error("Syntax Error");
 558.  
 559. return null ;
 560.  
 561. };
 562.  
 563.  
 564.  
 565. _value = function ():* {
 566.  
 567. _white();
 568.  
 569. switch (ch) {
 570.  
 571. case '{':
 572.  
 573. return _object();
 574.  
 575. case '[':
 576.  
 577. return _array();
 578.  
 579. case '"':
 580.  
 581. return _string();
 582.  
 583. case '-':
 584.  
 585. return _number();
 586.  
 587. default:
 588.  
 589. return ch >= '0' && ch <= '9' ? _number() : _word();
 590.  
 591. }
 592.  
 593. };
 594.  
 595.  
 596.  
 597. return _value() ;
 598.  
 599.  
 600.  
 601. }
 602.  
 603.  
 604.  
 605. static public function serialize(o:*):String {
 606.  
 607.  
 608.  
 609. var c:String ; // char
 610.  
 611. var i:Number ;
 612.  
 613. var l:Number ;
 614.  
 615. var s:String = '' ;
 616.  
 617. var v:* ;
 618.  
 619.  
 620.  
 621. switch (typeof o)
 622.  
 623. {
 624.  
 625.  
 626.  
 627. case 'object' :
 628.  
 629.  
 630.  
 631. if (o)
 632.  
 633. {
 634.  
 635. if (o is Array)
 636.  
 637. {
 638.  
 639.  
 640.  
 641. l = o.length ;
 642.  
 643.  
 644.  
 645. for (i = 0 ; i < l ; ++i)
 646.  
 647. {
 648.  
 649. v = serialize(o[i]);
 650.  
 651. if (s) s += ',' ;
 652.  
 653. s += v ;
 654.  
 655. }
 656.  
 657. return '[' + s + ']';
 658.  
 659.  
 660.  
 661. }
 662.  
 663. else if (typeof(o.toString) != 'undefined')
 664.  
 665. {
 666.  
 667.  
 668.  
 669. for (var prop:String in o)
 670.  
 671. {
 672.  
 673. v = o[prop];
 674.  
 675. if ( (typeof(v) != 'undefined') && (typeof(v) != 'function') )
 676.  
 677. {
 678.  
 679. v = serialize(v);
 680.  
 681. if (s) s += ',';
 682.  
 683. s += serialize(prop) + ':' + v ;
 684.  
 685. }
 686.  
 687. }
 688.  
 689. return "{" + s + "}";
 690.  
 691. }
 692.  
 693. }
 694.  
 695. return 'null';
 696.  
 697.  
 698.  
 699. case 'number':
 700.  
 701.  
 702.  
 703. return isFinite(o) ? String(o) : 'null' ;
 704.  
 705.  
 706.  
 707. case 'string' :
 708.  
 709.  
 710.  
 711. l = o.length ;
 712.  
 713. s = '"';
 714.  
 715. for (i = 0 ; i < l ; i += 1) {
 716.  
 717. c = o.charAt(i);
 718.  
 719. if (c >= ' ') {
 720.  
 721. if (c == '\\' || c == '"')
 722.  
 723. {
 724.  
 725. s += '\\';
 726.  
 727. }
 728.  
 729. s += c;
 730.  
 731. }
 732.  
 733. else
 734.  
 735. {
 736.  
 737. switch (c)
 738.  
 739. {
 740.  
 741.  
 742.  
 743. case '\b':
 744.  
 745. s += '\\b';
 746.  
 747. break;
 748.  
 749. case '\f':
 750.  
 751. s += '\\f';
 752.  
 753. break;
 754.  
 755. case '\n':
 756.  
 757. s += '\\n';
 758.  
 759. break;
 760.  
 761. case '\r':
 762.  
 763. s += '\\r';
 764.  
 765. break;
 766.  
 767. case '\t':
 768.  
 769. s += '\\t';
 770.  
 771. break;
 772.  
 773. default:
 774.  
 775. var code:Number = c.charCodeAt() ;
 776.  
 777. s += '\\u00' + (Math.floor(code / 16).toString(16)) + ((code % 16).toString(16)) ;
 778.  
 779. }
 780.  
 781. }
 782.  
 783. }
 784.  
 785. return s + '"';
 786.  
 787.  
 788.  
 789. case 'boolean':
 790.  
 791. return String(o);
 792.  
 793.  
 794.  
 795. default:
 796.  
 797. return 'null';
 798.  
 799.  
 800.  
 801. }
 802.  
 803. }
 804.  
 805. }
 806.  
 807. }

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.