Posted By

nachuge on 12/08/10


Tagged


Versions (?)

div marj problemi


 / Published in: CSS
 

  1. div içinde bulunan herhangi bir elemente marj atanmdığında stabil olması için float:left de atanmalıdır.Böylece marj verilen değer dışındaki çerçeveyi baz alacaktır.
  2.  
  3. <div>
  4. <div style="float:left; margin-top:20px">dsds</div>
  5. </div>

Report this snippet  

You need to login to post a comment.