Posted By

alsobodic on 11/22/10


Tagged


Versions (?)

red_polje.h


 / Published in: C++
 

 1. struct tklijent {
 2. char ime[50],prez[50]; //ime i prezime klijenta
 3. int god, stanje; //godina rodenja, stanje racuna
 4. char vrstatrans; //vrsta transkacije: 1. uplate/isplate 2. placanje racuna 3. krediti
 5. };
 6.  
 7. struct tRed {
 8. tklijent elements[1000];
 9. int p,z;
 10. };
 11.  
 12. typedef struct tRed Queue;
 13. typedef struct tklijent el;
 14.  
 15. tRed* InitQ(tRed *Q){ //Funckija koja inicira prazan red
 16. Q = new tRed;
 17. Q -> p = 0;
 18. Q -> z = 999;
 19. return Q;
 20. };
 21.  
 22. int AddOne(int n){
 23. return ((n+1)%1000);
 24. };
 25.  
 26.  
 27. el FrontQ(tRed *Q) { //Funkcija vraca vrijednost elementa koji se trenutno nalazi na celu reda
 28. return Q -> elements[Q -> p];
 29. };
 30.  
 31. void EnQueueQ(el x,tRed *Q){ //Dodavanje vrijednosti x na zacelje reda
 32. Q -> z = AddOne(Q -> z);
 33. Q -> elements[Q -> z] = x;
 34. };
 35.  
 36. void DeQueueQ(tRed *Q){ //Funkcija koja briše element s cela reda
 37. Q -> p = AddOne(Q -> p);
 38. };
 39.  
 40. bool IsEmptyQ(tRed *Q){ //Logicka funkcija koja odgovara na pitanje da li je red prazan
 41. if(AddOne(Q -> z) == Q -> p)
 42. return true;
 43. else
 44. return false;
 45. };

Report this snippet  

You need to login to post a comment.