Posted By

j_junyent on 12/02/07


Tagged

img LaTeX picture


Versions (?)

Latex: una imatge com a fons de pàgina


 / Published in: LaTeX
 

URL: http://phobos.xtec.cat/jqueralt/article.php3?id_article=94

Moltes vegades ens interessa tenir una imatge com a fons de pàgina bé per millorar la presentació d’un document, bé per marcar alguna característica d’aquella pàgina.

El paquet eso-pic facilita enormement la gestió d’imatges a les pàgines gràcies al parell de comandaments que ens ofereix:

 • \AddToShipoutPicture .
 • \AddToShipoutPicture* la versió amb asterisc del comandament fa que només aparegui la imatge en la pàgina on es trobi l’ordre.
 1. // perque una determinada imatge (que es crida amb la clà ssica ordre \includegraphics) aparegui a totes les pà gines d�un dcoument
 2.  
 3. \AddToShipoutPicture{
 4. \includegraphics[height=\paperheight]{fons.jpg}
 5. }
 6.  
 7. // Només a la pà gina actual
 8.  
 9. \AddToShipoutPicture*{
 10. \includegraphics[height=\paperheight]{fons.jpg}
 11. }
 12.  
 13. // per esborrar la imatge que fins aquell moment s�estava inserint deixant així pas a una nova imatge.
 14.  
 15. \ClearShipoutPicture{}

Report this snippet  

You need to login to post a comment.