Posted By

j_junyent on 12/01/07


Tagged

spanish translate catalan catal


Versions (?)

Traducció Català - Castellà


 / Published in: PHP
 

URL: http://pof.eslack.org/cat2es.phps

Traducció del catlà al castellà mitjançant el traductor d'internostrum.

 1. <?
 2. #Copyright (c) 2004 Pau Oliva (http://pof.eslack.org/)
 3. #Licensed under the GNU GPL.
 4.  
 5. # CONFIGURA AQUÍ L'ADREÇA DEL BLOG:
 6. $ADDRESS="";
 7.  
 8.  
 9. if (!ereg("^$ADDRESS",$url)) $url=""; # Nomes permeto traduir contingut de la meva adreça
 10. $url=ereg_replace("^$ADDRESS","",$url);
 11. $url=ereg_replace("#comments$","",$url);
 12. $server=$_SERVER["HTTP_HOST"]; # Guardo la traduccio d'internostrum en l'array 'file'
 13. $file = utf8_decode(file ("http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=&direccio=ca-es&inurl=http://$server/$url"));
 14. $len=sizeof($file);
 15. $file2 = file("http://$server/$url"); # Guardo el contingut original en l'array 'file2'
 16. $len2=sizeof($file2);
 17.  
 18. # mentre no comenci el post imprimeixo el contingut original
 19. while (!ereg("<div class=\"post\">",$file2[$i])){
 20. echo $file2[$i];
 21. flush();
 22. $i++;
 23. }
 24.  
 25. $i=$i+1;
 26. echo "\n\n<!-- BEGIN TRANSLATED CONTENT -->\n\n";
 27.  
 28. # quan comença el post, agafo el contingut de internostrum i el 'parsejo'
 29.  
 30. while (!ereg("<div class=\"feedback\">",$file[$i])){
 31. # sustitueixo els links a internostrum
 32. $print[$i]=ereg_replace("http\:\/\/www\.internostrum\.com\/tradurl\.php\?linkdesc\=\&direccio\=ca\-es\&inurl\=","",$file[$i]);
 33. # Això és una xapussa, per a arreglar les cagades mes comuns que fà internostrum
 34. $print[$i]=eregi_replace("se&#8217;m","se me",$print[$i]);
 35. $print[$i]=eregi_replace("me&#8217;ls","me los",$print[$i]);
 36. $print[$i]=eregi_replace("se&#8217;n","se",$print[$i]);
 37. $print[$i]=eregi_replace(" s&#8217;"," se ",$print[$i]);
 38. $print[$i]=eregi_replace("&#8217;s "," se ",$print[$i]);
 39. $print[$i]=eregi_replace(" d&#8217;"," de ",$print[$i]);
 40. $print[$i]=eregi_replace("&#8217;d "," de ",$print[$i]);
 41. $print[$i]=eregi_replace(" d&#8217;"," de ",$print[$i]);
 42. $print[$i]=eregi_replace(" m&#8217;"," me ",$print[$i]);
 43. $print[$i]=eregi_replace("m&#8217; "," me ",$print[$i]);
 44. $print[$i]=eregi_replace("&#8217;l "," el ",$print[$i]);
 45. $print[$i]=eregi_replace("l&#8217;","el ",$print[$i]);
 46. //$print[$i]=eregi_replace(" l&#8217;"," lo ",$print[$i]);
 47. $print[$i]=eregi_replace("as&#237; se","as&#237; es",$print[$i]);
 48. $print[$i]=eregi_replace("si se que","si es que",$print[$i]);
 49. $print[$i]=eregi_replace(" se un "," es un ",$print[$i]);
 50. $print[$i]=eregi_replace(" se lo "," es el ",$print[$i]);
 51. $print[$i]=eregi_replace("se a decir","es decir",$print[$i]);
 52. $print[$i]=eregi_replace("se muy","es muy",$print[$i]);
 53. $print[$i]=eregi_replace("enterats","enterados",$print[$i]);
 54. $print[$i]=eregi_replace("lliberat","liberado",$print[$i]);
 55. $print[$i]=eregi_replace("debajo","bajo",$print[$i]);
 56. $print[$i]=eregi_replace("el suyo","su",$print[$i]);
 57. $print[$i]=eregi_replace("adeudado","debido",$print[$i]);
 58. $print[$i]=eregi_replace("por hacerlo","para hacerlo",$print[$i]);
 59. $print[$i]=eregi_replace("por realizar","para realizar",$print[$i]);
 60. $print[$i]=eregi_replace("por provocar","para provocar",$print[$i]);
 61. $print[$i]=eregi_replace("por poder","para poder",$print[$i]);
 62. $print[$i]=eregi_replace("por automatizar","para automatizar",$print[$i]);
 63. $print[$i]=eregi_replace("tiempo por","tiempo para",$print[$i]);
 64. $print[$i]=eregi_replace("fuerza sucia","fuerza bruta",$print[$i]);
 65. $print[$i]=eregi_replace("Un&#8217;golpe l ","una vez el ",$print[$i]);
 66. $print[$i]=eregi_replace("entregue","libre",$print[$i]);
 67. $print[$i]=eregi_replace("cordero","bien",$print[$i]); // quan en català m'oblido el accent a "bé"
 68. $print[$i]=eregi_replace("grande problema","gran problema",$print[$i]);
 69. $print[$i]=eregi_replace("interesando","interesante",$print[$i]);
 70. $print[$i]=eregi_replace("parejo","par",$print[$i]);
 71. $print[$i]=eregi_replace("mucho bonos","muy buenos",$print[$i]);
 72. $print[$i]=eregi_replace("mucho buenos","muy buenos",$print[$i]);
 73. $print[$i]=eregi_replace("mucho cutre","muy cutre",$print[$i]);
 74. $print[$i]=eregi_replace("wi-fino","wi-fi",$print[$i]);
 75. $print[$i]=eregi_replace("wi-fin","wi-fi",$print[$i]);
 76. $print[$i]=eregi_replace("bodes","bodas",$print[$i]);
 77. $print[$i]=eregi_replace("zoco","soy",$print[$i]);
 78. $print[$i]=eregi_replace("impost","impuesto",$print[$i]);
 79. //$print[$i]=eregi_replace(" puesto"," post",$print[$i]);
 80. $print[$i]=eregi_replace("tabla","post",$print[$i]);
 81. $print[$i]=eregi_replace("postejar","postear",$print[$i]);
 82. $print[$i]=eregi_replace("ademanes","puestos",$print[$i]);
 83. $print[$i]=eregi_replace("bastando","bastante",$print[$i]);
 84. $print[$i]=eregi_replace("extesa","extendida",$print[$i]);
 85. $print[$i]=eregi_replace("podan","pueden",$print[$i]);
 86. $print[$i]=eregi_replace("en vano hacer","hizo",$print[$i]);
 87. $print[$i]=eregi_replace("tono","to ",$print[$i]);
 88. $print[$i]=eregi_replace("esti&#233;rcol","hacemos",$print[$i]);
 89. $print[$i]=eregi_replace("n golpe","na vez",$print[$i]);
 90. $print[$i]=eregi_replace("el dirige","la dirección",$print[$i]);
 91. $print[$i]=eregi_replace("va coneixer","conoció",$print[$i]);
 92. $print[$i]=eregi_replace("aixi","asi",$print[$i]);
 93. $print[$i]=eregi_replace("rebs","recibes",$print[$i]);
 94. $print[$i]=eregi_replace("stick","estoy",$print[$i]);
 95. $print[$i]=eregi_replace("EV-DON","EV-DO",$print[$i]);
 96. $print[$i]=eregi_replace("olas","ondas",$print[$i]);
 97. $print[$i]=eregi_replace("repentino","sorprendido",$print[$i]);
 98. $print[$i]=eregi_replace("xipset","chipset",$print[$i]);
 99. $print[$i]=eregi_replace("alcan&#231;ar","alcanzar",$print[$i]);
 100. $print[$i]=eregi_replace("trovar","encontrar",$print[$i]);
 101. $print[$i]=eregi_replace(" f&#224; "," hace ",$print[$i]);
 102. $print[$i]=eregi_replace(" fasi"," haga",$print[$i]);
 103. $print[$i]=eregi_replace("auvi","hoy",$print[$i]);
 104. $print[$i]=eregi_replace("trovo","encuentro",$print[$i]);
 105. $print[$i]=eregi_replace("establo","estable",$print[$i]);
 106. $print[$i]=eregi_replace("don&#231;s","pues",$print[$i]);
 107. $print[$i]=eregi_replace(" se que per"," es que per",$print[$i]);
 108. $print[$i]=eregi_replace(" se f&#225;cil"," es f&#225;cil",$print[$i]);
 109. $print[$i]=eregi_replace("802.11y","802.11i",$print[$i]);
 110. $print[$i]=eregi_replace(" no bien","así que",$print[$i]);
 111. $print[$i]=eregi_replace("inal&#224;mbrics","inalambricos",$print[$i]);
 112. $print[$i]=eregi_replace("esnifat","esnifado",$print[$i]);
 113. $print[$i]=eregi_replace("en&#8217;lugar d","en vez de",$print[$i]);
 114. $print[$i]=eregi_replace("el que se hace","lo que se hace",$print[$i]);
 115. $print[$i]=eregi_replace("por hacer","para hacer",$print[$i]);
 116. $print[$i]=eregi_replace("premura","falta",$print[$i]);
 117. $print[$i]=eregi_replace("se d&#243;nde","es d&#243;nde",$print[$i]);
 118. $print[$i]=eregi_replace("habr&#225; de ","tendr&#225; que ",$print[$i]);
 119. $print[$i]=eregi_replace("HADO32","FAT32",$print[$i]);
 120. $print[$i]=eregi_replace("trucada","llamada",$print[$i]);
 121. $print[$i]=eregi_replace("trucamos","llamamos",$print[$i]);
 122. $print[$i]=eregi_replace(" truca"," llama",$print[$i]);
 123. $print[$i]=eregi_replace("condas","colas",$print[$i]);
 124. $print[$i]=eregi_replace("huestes","hosts",$print[$i]);
 125. $print[$i]=eregi_replace("y-mato","i-mate",$print[$i]);
 126. $print[$i]=eregi_replace("i-mato","i-mate",$print[$i]);
 127. $print[$i]=eregi_replace(" voces"," vees",$print[$i]);
 128. $print[$i]=ereg_replace("ROMO","ROM",$print[$i]);
 129. $print[$i]=ereg_replace("RAMO","RAM",$print[$i]);
 130. $print[$i]=eregi_replace("al mate","por la mañana",$print[$i]);
 131. $print[$i]=eregi_replace("buzo ","bus ",$print[$i]);
 132. $print[$i]=eregi_replace("pulsat ","pulsado ",$print[$i]);
 133. $print[$i]=eregi_replace("encara","todavía",$print[$i]);
 134. $print[$i]=eregi_replace("trucan por","llaman para",$print[$i]);
 135. $print[$i]=eregi_replace("cabeza boli","ningún boli",$print[$i]);
 136. $print[$i]=eregi_replace("cabeza all","hacia all",$print[$i]);
 137. $print[$i]=eregi_replace("copy-amaso","copy-paste",$print[$i]);
 138. $print[$i]=eregi_replace("muchos golpes","muchas veces",$print[$i]);
 139. $print[$i]=ereg_replace(" cabe al "," hacia el ",$print[$i]);
 140. $print[$i]=eregi_replace("a la cabeza de","al cabo de",$print[$i]);
 141. $print[$i]=eregi_replace("eructar ","rotar ",$print[$i]);
 142. $print[$i]=eregi_replace("BOTES","POTS",$print[$i]);
 143. # un cop he parsejat imprimeixo el contingut de la linia
 144. echo $print[$i];
 145. flush();
 146. $i++;
 147. }
 148. echo "\n\n<!-- END TRANSLATED CONTENT -->\n\n";
 149.  
 150. # quan s'acaba el post, continúo imprimint el contingut de la plana original
 151. for ($i=$i+2;$i<$len2;$i++) {
 152. $print[$i]=$file2[$i];
 153. # Finalment, afegeixo un link a INTERNOSTRUM al final de la pàgina, per a donar-los crèdit per la traducció
 154. $print[$i]=eregi_replace("footer-text","footer-text</br>Traducci&oacute;n autom&aacute;tica realizada por <a href=\"http://www.internostrum.com\">INTERNOSTRUM</a>\n</br>Grácias a <a href=\"http://pof.eslack.org\">Pau Oliva</a> por compartir su código php",$print[$i]);
 155. echo $print[$i];
 156. flush();
 157. }
 158. ?>

Report this snippet  

You need to login to post a comment.