class constructer


/ Published in: C++
Save to your folder(s)Copy this code and paste it in your HTML
 1. //------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. // Dosya : config.h
 3. // Yazar : Caner ERGÃœN [email protected]
 4. // Amaç : Konfigürasyon dosyasını okumakla sorumlu nesne. Diğer nesneler için gerekli
 5. // bir takım değerleri konfigürasyon dosyasından okuyarak kendi bünyesinde barındıracak.
 6. // Diğer nesnelerde onun arabirimi vasıtası ile bu değerlere ulaşabilecekler.
 7. //------------------------------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. // Başlık dosyasının içeriğini ikinci kez tanımlamaya karşı koruyalım
 10. #ifndef CONFIG_H
 11. #define CONFIG_H
 12.  
 13. // Gerekli başlık dosyaları
 14. #include <windows.h>
 15. #include <stdio.h>
 16.  
 17. //------------------------------------------------------------------------------------------------
 18. // Konfigurasyon dosyasını okumakla sorumlu nesne
 19. //------------------------------------------------------------------------------------------------
 20. class CConfig
 21. {
 22. private:
 23. // Konfig dosyası
 24. char* mConfigFile;
 25.  
 26. public:
 27. // Video deÄŸiÅŸkenleri
 28. int mVideoWidth;
 29. int mVideoHeight;
 30. int mVideoColorDepth;
 31. int mVideoZBufferDepth;
 32. int mVideoVSync;
 33. int mVideoFullScreen;
 34.  
 35. public:
 36. CConfig(); // Sınıf yapıcısı
 37. ~CConfig(); // Sınıf yıkıcısı
 38.  
 39. // Nesnenin değişkenlerine varsayılan değerlerini ata
 40. void SetDefault();
 41.  
 42. // Video deÄŸerlerini ata
 43. void SetVideo(int Width, int Height,
 44. int Color,
 45. int ZBuffer,
 46. int VSync,
 47. int FullScreen);
 48.  
 49. // Konfig dosyasını ata
 50. void SetFile(char* File);
 51.  
 52. // Konfig dosyasından veri oku
 53. bool Load();
 54.  
 55. // Konfig dosyasına veri yaz
 56. bool Save();
 57. };
 58.  
 59. // CONFIG_H sonu
 60. #endif

Report this snippet


Comments

RSS Icon Subscribe to comments

You need to login to post a comment.