Posted By

maturanti19 on 05/29/19


Tagged

random button sa pocet kruzkov kruzky kolko vykresli pocitat aj urob


Versions (?)

Vytvorte program ktory bude ratat kolko random kruzkov sa vykresli


 / Published in: Python
 

Spocitaj kolko nahodnych kruzkov sa ti vykresli urob tlacidlo

 1. import tkinter
 2. pl=tkinter.Canvas(width=800, height=700)
 3. pl.pack()
 4. import random
 5.  
 6. m=0
 7. c=0
 8. z=0
 9. for i in range(30):
 10. x=random.randrange(50,750)
 11. y=random.randrange(50,650)
 12. f=random.choice(('blue','red','yellow'))
 13. pl.create_oval(x,y,x+20,y+20, fill=f)
 14. if f=='blue':
 15. m=m+1
 16. if f=='red':
 17. c=c+1
 18. if f=='yellow':
 19. z=z+1
 20.  
 21. print('Modrych je: '+str(m))
 22. print('Cervenych je: '+str(c))
 23. print('Zltych je: '+str(z))

Report this snippet  

You need to login to post a comment.