Posted By

maturanti19 on 05/22/19


Tagged

pocet konfetti kruzkov podla uzivatela


Versions (?)

Konfetti a zadaj pocet kruzkov s tlacidlom sa pridaju a zaverecne titulky


 / Published in: Python
 

Uzivatel zada pocet kruzkov ktore sa vytvoria kliknutim na gombik a ked klikne len tak tak mu urobi jeden farebny kruzok akoze konfetti a zaverecne titulky ktore sa hybu smerom hore

 1. import tkinter
 2. from random import *
 3.  
 4. canvas = tkinter.Canvas(height=600, width=800, bg='gainsboro')
 5. canvas.pack()
 6.  
 7. def kruzok(suradnice):
 8. x=suradnice.x
 9. y=suradnice.y
 10. farba = choice(('thistle', 'skyblue', 'indigo', 'white', 'gray', 'violet', 'salmon'))
 11. canvas.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill=farba, width=3)
 12.  
 13. def kruzky(n):
 14. for i in range(n):
 15. x=randrange(100,700)
 16. y=randrange(100,500)
 17. canvas.create_oval(x-20, y-20, x+20, y+20, outline='navy', width=2)
 18.  
 19. def kruhy():
 20. pocet=int(entry.get())
 21. kruzky(pocet)
 22.  
 23. def zmaz():
 24. canvas.delete('all')
 25.  
 26. def posun(parameter):
 27. canvas.delete('all')
 28. ## global x1 ak chcem aby sa pamatala premenna
 29. x1=200
 30. global y1
 31. y1=y1-5
 32. canvas.create_text(x1,y1, text='Zaverecne titulky')
 33.  
 34. #pocet= int(input('Zadaj pocet kruzkov: '))
 35.  
 36. entry=tkinter.Entry()
 37. entry.pack()
 38.  
 39. button=tkinter.Button(text='Zadaj pocet', command=kruhy)
 40. button.pack()
 41.  
 42. button2=tkinter.Button(text='Zmaz vsetko', command=zmaz)
 43. button2.pack()
 44.  
 45. x1=200
 46. y1=500
 47. canvas.create_text(x1,y1, text='Zaverecne titulky')
 48.  
 49. canvas.bind('<Button-1>', kruzok)
 50. canvas.bind_all('<Up>', posun)
 51.  
 52. #kruzky(pocet)

Report this snippet  

You need to login to post a comment.