Posted By

maturanti19 on 05/22/19


Tagged

python vo znehodnotenie slova sifrovanie slov zakodovanie vymaz medzery vete


Versions (?)

Slovo na znehodnotenie, sifrovanie slov, zakodovanie slova veta s viacnasobnymi medzerami


 / Published in: Python
 

Slovo na znehodnotenie, sifrovanie slov, zakodovanie slova veta s viacnasobnymi medzerami

 1. ret=str(input('Zadaj slovo na znehodnotenie: '))
 2. ret_novy=''
 3. for i in range(len(ret)):
 4. ret_novy = ret_novy + ret[i] + '#'
 5. print(ret_novy)
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. def sifra(a):
 11. novy=''
 12. for i in range(len(a)):
 13. if a[i]=='z':
 14. pis='a'
 15. elif a[i]=='Z':
 16. pis='A'
 17. else:
 18. pis=chr(ord(a[i])+1)
 19. novy=novy+pis
 20. print(novy)
 21.  
 22. sifra(input('Zadaj slovicko na zakodovanie: '))
 23.  
 24. ## cislo= ord(a[i])
 25. ## novy=novy+chr(cislo+1)
 26. ##
 27. ##if chr(122):
 28. ## print('a')
 29.  
 30. def space(r):
 31. while ' ' in r:
 32. kdesom=str.find(r, ' ')
 33. r=r[0:kdesom]+r[kdesom+1:]
 34. print(r)
 35. space(input('Zadaj vetu s viacnasobnymi medzerami: '))

Report this snippet  

You need to login to post a comment.