Posted By

jajojejeje on 11/14/18


Tagged

z kod korepetucji lab4B1


Versions (?)

kod z korepetucji lab4B1


 / Published in: C++
 

kod z korepetucji lab4B1

 1. /* ========================================
 2. ZPO: laboratorium 4
 3. WMP.SNS UKSW, Warszawa
 4. ========================================
 5. */
 6. #include "pch.h"
 7. #include<iostream>
 8. #include<fstream>
 9. #include<string>
 10. #include<limits>
 11. #include<exception>
 12. #include<math.h> //abs
 13. #include<iomanip>//setprecision()
 14.  
 15. using namespace std;
 16.  
 17. class Bazowe_Cechy {
 18. public:
 19. static const bool _jest_liczba = false;
 20. static const bool _nalezy_do_przedzialu = false;
 21. static const bool _jest_liczba_calkowita = false;
 22. static const int _dolna_granica_przedzialu = 0;
 23. static const int _gorna_granica_przedzialu = 0;
 24. static const int _liczba_cyfr_po_przecinku = 0;//dodane
 25. static const bool _czy_jest_pierwsza = false;//dodane
 26. };
 27.  
 28. template<typename T>
 29. class Cechy : public Bazowe_Cechy {
 30. public:
 31. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 32. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 0; };
 33. static const double wielokrotnosc() { return 1; };//dodane
 34. };
 35.  
 36. class temperatura_wody {
 37. double t;
 38. public:
 39. temperatura_wody(double temp = 50) : t(temp) {};
 40. double operator()() { return t; };
 41. temperatura_wody& operator=(double temp) { t = temp; return *this; };
 42. };
 43.  
 44. template<>
 45. class Cechy<temperatura_wody> : public Bazowe_Cechy {
 46. public:
 47. static const bool _jest_liczba = true;
 48. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 49. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 50. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 100; };
 51. static const double wielokrotnosc() { return 0.01; };
 52. static const int _liczba_cyfr_po_przecinku = 1;
 53. };
 54.  
 55. class kostka_do_gry {
 56. int n;
 57. public:
 58. kostka_do_gry(int num = 1) : n(num) {};
 59. int operator()() { return n; };
 60. kostka_do_gry& operator=(int num) { n = num; return *this; };
 61. };
 62.  
 63. template<>
 64. class Cechy<kostka_do_gry> : public Bazowe_Cechy {
 65. public:
 66. static const bool _jest_liczba = true;
 67. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 68. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 69. static const int _dolna_granica_przedzialu = 1;
 70. static const int _gorna_granica_przedzialu = 6;
 71. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 72. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 0; };
 73. static const double wielokrotnosc() { return 1; };//dodane
 74.  
 75. };
 76.  
 77. class minuta_dnia {
 78. int n;
 79. public:
 80. minuta_dnia(int num = 1) : n(num) {};
 81. int operator()() { return n; };
 82. minuta_dnia& operator=(int num) { n = num; return *this; };
 83. };
 84.  
 85. template<>
 86. class Cechy<minuta_dnia> : public Bazowe_Cechy {
 87. public:
 88. static const bool _jest_liczba = true;
 89. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 90. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 91. static const int _dolna_granica_przedzialu = 1;
 92. static const int _gorna_granica_przedzialu = 60 * 24;
 93. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 94. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 0; };
 95. static const double wielokrotnosc() { return 1; };//dodane
 96. };
 97.  
 98. class bicie_zegara {
 99. double c;
 100. public:
 101. bicie_zegara(double num = 0.8) : c(num) {};
 102. double operator()() { return c; };
 103. bicie_zegara& operator=(double num) { c = num; return *this; };
 104. };
 105.  
 106. template<>
 107. class Cechy<bicie_zegara> : public Bazowe_Cechy {
 108. public:
 109. static const bool _jest_liczba = true;
 110. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 111. static const bool _jest_liczba_calkowita = false;
 112. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0.8; };
 113. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 12 * 2 - 1.2; };
 114. static const double wielokrotnosc() { return 2.0; };
 115. static const int _liczba_cyfr_po_przecinku = 1;
 116. };
 117.  
 118. class ilosc_piwa {
 119. double l;
 120. public:
 121. ilosc_piwa(double num = 0.568) : l(num) {};
 122. double operator()() { return l; };
 123. ilosc_piwa& operator=(double num) { l = num; return *this; };
 124. };
 125.  
 126. template<>
 127. class Cechy<ilosc_piwa> : public Bazowe_Cechy {
 128. public:
 129. static const bool _jest_liczba = true;
 130. static const bool _nalezy_do_przedzialu = false;
 131. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 132. static const double wielokrotnosc() { return 0.568; }; //zakladajac ze mozna zamowic 1 pinte piwa
 133. static const int _liczba_cyfr_po_przecinku = 3;
 134. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 135. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 0; };
 136. };
 137.  
 138. class liczba_pierwsza {
 139. int p;
 140. public:
 141. liczba_pierwsza(int num = 2) : p(num) {};
 142. int operator()() { return p; };
 143. liczba_pierwsza& operator=(int num) { p = num; return *this; };
 144. /*static bool pierwsza(int liczba){
 145. for (int i = 2; i < liczba; i++) {
 146. if (liczba%i == 0) return false;
 147. }
 148. return true;
 149. }*/
 150. };
 151.  
 152. template<>
 153. class Cechy<liczba_pierwsza> : public Bazowe_Cechy {
 154. public:
 155. static const bool _jest_liczba = true;
 156. static const bool _nalezy_do_przedzialu = false;
 157. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 158. static const bool _czy_jest_pierwsza = true;
 159. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 160. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 0; };
 161. static const double wielokrotnosc() { return 1; };//dodane
 162. };
 163.  
 164. template<typename T>
 165. ostream& operator<<(ostream& os, T& get) {
 166. //if (typeid(get)==typeid(""))
 167. int liczbaMiejscPoPrzecinku = Cechy<T>::_liczba_cyfr_po_przecinku;
 168. os
 169. << fixed
 170. << setprecision(liczbaMiejscPoPrzecinku)
 171. << get();
 172. return os;
 173. };
 174.  
 175.  
 176. class Przepelnienie : public exception {
 177. char opis[100];
 178. public:
 179. Przepelnienie(const char* o) { strcpy_s(opis, o); }
 180. const char* what() const throw() { return opis; };
 181. };
 182. class BrakDanych : public exception {
 183. char opis[100];
 184. public:
 185. BrakDanych(const char* o) { strcpy_s(opis, o); }
 186. const char* what() const throw() { return opis; };
 187. };
 188.  
 189.  
 190. template<typename T, int rozmiar, class _Cechy = Cechy<T>>
 191. class SzablonStosu {
 192. T stos[rozmiar];
 193. int top;
 194. public:
 195.  
 196.  
 197.  
 198. int zajetosc() { return top; };
 199. SzablonStosu() : top(0) {}
 200. void push(const T& i) {
 201. if (top == rozmiar)
 202. throw Przepelnienie(typeid(i).name());
 203. stos[top++] = i;
 204. }
 205.  
 206. void push(int i) {
 207. if (top == rozmiar)
 208. throw Przepelnienie(typeid(i).name());
 209.  
 210. if (Cechy<T>::_jest_liczba && Cechy<T>::_jest_liczba_calkowita) {
 211. if (Cechy<T>::_nalezy_do_przedzialu) {
 212. if ((Cechy<T>::_dolna_granica_przedzialu <= i) && (i <= Cechy<T>::_gorna_granica_przedzialu))
 213. stos[top++] = i;
 214. }
 215. else {
 216. if (Cechy<liczba_pierwsza>::_czy_jest_pierwsza) {
 217. for (int licznik = 2; licznik < i; licznik++) {
 218. if (i%licznik == 0) return;
 219. }
 220. stos[top++] = i;
 221. /*if (liczba_pierwsza::pierwsza(i)) {
 222. stos[top++] = i;
 223. }*/
 224.  
 225. }
 226. else
 227. stos[top++] = i;
 228.  
 229. }
 230. }
 231. }
 232. void push(double i) {
 233. if (top == rozmiar)
 234. throw Przepelnienie(typeid(i).name());
 235.  
 236. if (Cechy<T>::_jest_liczba && !Cechy<T>::_jest_liczba_calkowita) {
 237. //TO JEST TYLKO ZABAWA
 238. //nigdzie w poleceniu nie ma, ze musimy tworzyc akurat taka ceche
 239. double tmp = i / Cechy<T>::wielokrotnosc();
 240. if (!(abs(tmp-(int)tmp) < 0.0001)) return;
 241. if (Cechy<T>::_nalezy_do_przedzialu) {
 242. if ((Cechy<T>::dolna_granica_przedzialu() <= i) && (i <= Cechy<T>::gorna_granica_przedzialu()))
 243. stos[top++] = i;
 244. }
 245. else
 246. stos[top++] = i;
 247. }
 248. }
 249. T pop() {
 250. if (top == 0)
 251. throw BrakDanych(typeid(stos[0]).name());
 252.  
 253. return stos[--top];
 254. }
 255. };
 256.  
 257.  
 258. template<typename T>
 259. ostream& operator<<(ostream& os, typename SzablonStosu<T, 5>& get) {
 260. int liczbaMiejscPoPrzecinku = Cechy<T>::_liczba_cyfr_po_przecinku;
 261. while (get.zajetosc() > 0) {
 262. os
 263. << fixed
 264. << setprecision(liczbaMiejscPoPrzecinku)
 265. << get.pop()() << endl;
 266. }
 267. return os;
 268. };
 269.  
 270. int main() {
 271. SzablonStosu<temperatura_wody, 5> temp;
 272. temp.push(12);//temperatura to double wiec 12 nie zostanie dodane na stos
 273. temp.push(12.0);//PRAWIDLOWA WARTOSC
 274. temp.push(44.5);//PRAWIDLOWA WARTOSC
 275. temp.push(101.0);//wartosc spoza zakresu nie zostanie dodana na stos
 276. //cout << "stos temperatur" << endl;//tu nie mozemy wypisac string bo kompiletor nie wie czy uzyc standardowego operatora strumienia czy naszego
 277. //https://stackoverflow.com/questions/3319837/ambiguous-operator
 278. cout << temp << endl;
 279.  
 280.  
 281.  
 282. system("pause");
 283. return 0;
 284. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.