Posted By

jajojejeje on 11/10/18


Tagged


Versions (?)

PiasecznoLab4_1


 / Published in: C++
 

PiasecznoLab4_1

 1. /* ========================================
 2. ZPO: laboratorium 4
 3. WMP.SNS UKSW, Warszawa
 4. ========================================
 5. */
 6. #include "pch.h"
 7. #include<iostream>
 8. #include<fstream>
 9. #include<string>
 10. #include<limits>
 11. #include<exception>
 12. #include<cmath>
 13. #include<string>
 14. #include <sstream>
 15. #include<iomanip>//setprecision()
 16.  
 17. using namespace std;
 18. template <typename T>
 19. class Cechy;
 20.  
 21. template<typename T>
 22. std::ostream& operator<<(std::ostream& stream,
 23. T& sr) {
 24. return stream <<fixed<< std::setprecision(Cechy<T>::_liczba_miejsc_po_przecinku) << sr() << endl;
 25. }
 26. //template<typename T>
 27. //class Wypisywalne {
 28. // template<typename T>
 29. // friend std::ostream& operator<<(std::ostream& stream, T& sr);
 30. //};
 31.  
 32. class Bazowe_Cechy {
 33. public:
 34. static const bool _jest_liczba = false;
 35. static const bool _nalezy_do_przedzialu = false;
 36. static const bool _jest_liczba_calkowita = false;
 37. static const bool _jest_potega_liczby_dwa = false;
 38. static const int _dolna_granica_przedzialu = 0;
 39. static const int _gorna_granica_przedzialu = 0;
 40. static const int _liczba_miejsc_po_przecinku = 0;
 41. };
 42.  
 43. template<typename T>
 44. class Cechy : public Bazowe_Cechy {
 45. public:
 46. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 47. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 0; };
 48. };
 49.  
 50. //srednica_opony--
 51. class srednica_opony {
 52. int srednica;
 53. public:
 54. srednica_opony(int srednica = 0) : srednica(srednica) {}
 55. int operator()() { return srednica; }
 56. srednica_opony& operator=(int srednica) { this->srednica = srednica; return *this; }
 57.  
 58. };
 59.  
 60.  
 61.  
 62. template<>
 63. class Cechy<srednica_opony> : public Bazowe_Cechy {
 64. public:
 65. static const bool _jest_liczba = true;
 66. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 67. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 68. static const int _dolna_granica_przedzialu = 0;//(?)
 69. static const int _gorna_granica_przedzialu = 0;//(?)
 70. static const int _liczba_miejsc_po_przecinku = 0;
 71.  
 72. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 10; };
 73. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 24; };
 74. };
 75. //--srednica_opony
 76. //czestotliwosc--
 77. class czestotliwosc {
 78. double herce;
 79. public:
 80. czestotliwosc(double herce = 0) : herce(herce){}
 81. double operator()() { return herce; }
 82. czestotliwosc& operator=(double herce) { this->herce = herce; return *this; }
 83. };
 84. template<>
 85. class Cechy<czestotliwosc> : public Bazowe_Cechy {
 86. public:
 87. static const bool _jest_liczba = true;
 88. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 89. static const bool _jest_liczba_calkowita = false;
 90. static const int _dolna_granica_przedzialu = 0;//(?)
 91. static const int _gorna_granica_przedzialu = 0;//(?)
 92. static const int _liczba_miejsc_po_przecinku = 2;
 93.  
 94. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 87.5; };
 95. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 108; };
 96. };
 97. //--czestotliwosc
 98. //pojemnosc_microSD--
 99. class pojemnosc_microSD {
 100. int n;
 101. public:
 102. pojemnosc_microSD(int n=1) : n(n) {}
 103. int operator()() { return (int) pow(2,n); }
 104. pojemnosc_microSD& operator=(int GB) { n = (int) pow(GB,1.0/n); return *this; }
 105.  
 106. };
 107. template<>
 108. class Cechy<pojemnosc_microSD> : public Bazowe_Cechy {
 109. public:
 110. static const bool _jest_liczba = true;
 111. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 112. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 113. static const bool _jest_potega_liczby_dwa = true;
 114. static const int _dolna_granica_przedzialu = 1;//(?)
 115. static const int _gorna_granica_przedzialu = 128;//(?)
 116. static const int _liczba_miejsc_po_przecinku = 0;
 117.  
 118. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 1; };
 119. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 128; };
 120. };
 121.  
 122. //--pojemnosc_microSD
 123. //temperatura_wody--
 124. class temperatura_wody {
 125. double t;
 126. public:
 127. temperatura_wody(double temp = 50) : t(temp) {};
 128. double operator()() { return t; };
 129. temperatura_wody& operator=(double temp) { t = temp; return *this; };
 130. };
 131.  
 132. template<>
 133. class Cechy<temperatura_wody> : public Bazowe_Cechy {
 134. public:
 135. static const bool _jest_liczba = true;
 136. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 137. static const double dolna_granica_przedzialu() { return 0; };
 138. static const double gorna_granica_przedzialu() { return 100; };
 139. static const int _liczba_miejsc_po_przecinku = 2;
 140. };
 141. //--temperatura_wody
 142.  
 143. class kostka_do_gry {
 144. int n;
 145. public:
 146. kostka_do_gry(int num = 1) : n(num) {};
 147. int operator()() { return n; };
 148. kostka_do_gry& operator=(int num) { n = num; return *this; };
 149. };
 150.  
 151. template<>
 152. class Cechy<kostka_do_gry> : public Bazowe_Cechy {
 153. public:
 154. static const bool _jest_liczba = true;
 155. static const bool _nalezy_do_przedzialu = true;
 156. static const bool _jest_liczba_calkowita = true;
 157. static const int _dolna_granica_przedzialu = 1;
 158. static const int _gorna_granica_przedzialu = 6;
 159. static const int _liczba_miejsc_po_przecinku = 0;
 160. };
 161.  
 162. class Przepelnienie : public exception {
 163. char opis[100];
 164. public:
 165. Przepelnienie(const char* o) { strcpy_s(opis, o); }
 166. const char* what() const throw() { return opis; };
 167. };
 168. class BrakDanych : public exception {
 169. char opis[100];
 170. public:
 171. BrakDanych(const char* o) { strcpy_s(opis, o); }
 172. const char* what() const throw() { return opis; };
 173. };
 174.  
 175.  
 176. template<typename T, int rozmiar/*, class _Cechy = Cechy<T>*/>
 177. class SzablonStosu {
 178. T stos[rozmiar];
 179. int top;
 180. public:
 181. int zajetosc() { return top; };
 182. SzablonStosu() : top(0) {}
 183. void push(const T& i) {
 184. if (top == rozmiar)
 185. throw Przepelnienie(typeid(i).name());
 186. stos[top++] = i;
 187. }
 188. void push(int i) {
 189. if (top == rozmiar)
 190. throw Przepelnienie(typeid(i).name());
 191.  
 192. // walidacja warto?ci przekazanej do zapisu
 193. if (Cechy<T>::_jest_liczba && Cechy<T>::_jest_liczba_calkowita) {
 194. if (Cechy<T>::_nalezy_do_przedzialu) {
 195. if (Cechy<T>::_jest_potega_liczby_dwa) {
 196.  
 197. int tmp = i;
 198. while (tmp != 1) {
 199. if (tmp % 2 != 0) return;
 200. tmp /= 2;
 201. }
 202. }
 203. if ((Cechy<T>::_dolna_granica_przedzialu <= i) && (i <= Cechy<T>::_gorna_granica_przedzialu))
 204. stos[top++] = i;
 205. }
 206. else
 207. stos[top++] = i;
 208. }
 209. }
 210. void push(double i) {
 211. if (top == rozmiar)
 212. throw Przepelnienie(typeid(i).name());
 213.  
 214. // walidacja warto?ci przekazanej do zapisu
 215. if (Cechy<T>::_jest_liczba && !Cechy<T>::_jest_liczba_calkowita) {
 216. if (Cechy<T>::_nalezy_do_przedzialu) {
 217. if ((Cechy<T>::dolna_granica_przedzialu() <= i) && (i <= Cechy<T>::gorna_granica_przedzialu()))
 218. stos[top++] = i;
 219. }
 220. else
 221. stos[top++] = i;
 222. }
 223. }
 224. T pop() {
 225. if (top == 0)
 226. throw BrakDanych(typeid(stos[0]).name());
 227.  
 228. return stos[--top];
 229. }
 230.  
 231. //string operator()() {
 232. // std::stringstream ss;
 233. // for (int i = 0; i < top; i++) {
 234. // double d = stos[i]();
 235. // ss <<d<<", ";
 236. // }
 237. // std::string s = ss.str();
 238. // return s; };
 239. };
 240.  
 241.  
 242.  
 243.  
 244. int main() {
 245.  
 246. srednica_opony sr(10);
 247. kostka_do_gry k(1);
 248. //czestotliwosc c(2);
 249. pojemnosc_microSD p(63);
 250. SzablonStosu<pojemnosc_microSD,5> s;
 251. s.push(10);
 252. int a=5;
 253. //s.push(p);
 254. //cout << s.pop() << endl;
 255.  
 256.  
 257. /*
 258. SzablonStosu<string, 5> K1;
 259. SzablonStosu<temperatura_wody, 10> K2;
 260. SzablonStosu<kostka_do_gry, 10> K3;
 261.  
 262. // zape?nianie stosu
 263. ifstream fi("qv-lab4.txt");
 264. string s;
 265. try {
 266. K1.push("Henryk");
 267. K1.push("Sienkiewicz");
 268. while (fi) {
 269. fi >> s;
 270. K1.push(s);
 271. fi.seekg(ios::beg);
 272. fi.clear();
 273. cout << '*';
 274. };
 275. }
 276. catch (Przepelnienie& e) {
 277. cout << "K1 gotowy: " << e.what() << endl;
 278. };
 279. cout << "Danych na stosie K1: " << K1.zajetosc() << endl;
 280.  
 281. K2.push(temperatura_wody());
 282. K2.push(temperatura_wody(36.6));
 283. K2.push(40);
 284. K2.push(71.2);
 285. cout << "Danych na stosie K2: " << K2.zajetosc() << endl;
 286.  
 287. K3.push(kostka_do_gry(3));
 288. K3.push(kostka_do_gry());
 289. K3.push(4);
 290. K3.push(6);
 291. K3.push(10);
 292. cout << "Danych na stosie K3: " << K3.zajetosc() << endl;
 293.  
 294. // opró?nianie stosu
 295. try {
 296. while (true)
 297. K1.pop();
 298. }
 299. catch (BrakDanych& e) {
 300. cout << "K1 pusty: " << e.what() << endl;
 301. }
 302. try {
 303. while (true)
 304. K2.pop();
 305. }
 306. catch (BrakDanych& e) {
 307. cout << "K2 pusty: " << e.what() << endl;
 308. }
 309. try {
 310. while (true)
 311. K3.pop();
 312. }
 313. catch (BrakDanych& e) {
 314. cout << "K3 pusty: " << e.what() << endl;
 315. }
 316. */
 317. system("pause");
 318. return 0;
 319. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.