Posted By

sarge101 on 05/09/09


Tagged

gray - dark YouTubecom Wood Redesign VC-mod


Versions (?)

YouTube.com - Dark Gray Wood Redesign (VC-mod)


 / Published in: Other
 

 • YouTube - Youtube - Dark Wood Gray Redesign (VC-Modified)
 • Author : Sarge101
 • Updated : May 6th, 2009
 • Description : Modifies the colors, logos, and a few other images on YouTube (http://youtube.com/)
 • Usage : Use with Stylish Firefox extension (http://userstyles.org/) or copy to your Firefox userContent.css file
 1. /*
 2. * YouTube - Youtube - Dark Wood Gray Redesign (VC-Modified)
 3. *
 4. * Author : Sarge101
 5. * Updated : May 6th, 2009
 6. * Description : Modifies the colors, logos, and a few other images on YouTube (http://youtube.com/)
 7. * Usage : Use with Stylish Firefox extension (http://userstyles.org/) or copy to your Firefox userContent.css file
 8. */
 9.  
 10. @namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);
 11.  
 12. @-moz-document domain("youtube.com") {
 13.  
 14. body {
 15. background: #000 !important;
 16. color: #ddd !important;
 17.  
 18. /* Sarges Custom Code */
 19. background-image: url(data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAsICAgJCAwJCQwRCwoLERQPDAwPFBcSEhISEhcYExQUFBQTGBYaGxwbGhYiIiQkIiIuLi4uLjAwMDAwMDAwMDD/2wBDAQwMDBAQEBcRERcYFBMUGB4bHBwbHiQeHh8eHiQpIyAgICAjKSYoJCQkKCYrKykpKyswMDAwMDAwMDAwMDAwMDD/wAARCAQaBpADAREAAhEBAxEB/8QAGQABAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQH/8QALRABAQACAQMCBQQDAQEBAQAAAAExQQIRIVFxgTJCYcHRA5Gx8BKh4SLxUhP/xAAUAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8A+UgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoIAAAAAAAAAAAACgAgAAKACAAAAAoAIAACgAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAABQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEAAABQQAAAAAAF6AAAAAgKACAAAAAoAAJQAUAFBKCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQFBAAAUEAAAAAAABegAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACggKACAAoAIAAABAAUAEBQAUEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEAAAABQAAAAAQAFgAIAADQAEABAAAUGaAAAADQIAAAACgAlBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEBQQAAAAFgAAAAICggALoEAAAgNAgKCAAAAAgAAAAAAKCAAAoIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAQFBAAAAQAAACAoEBQQAAFABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAABAAAAAaBAAAAAAAIACAAA0CggKCAgKACUAEAABoEBdAUEBQAASggAAAAAAAAAAAKCAAAAoICgAAAgAAALAUEAAAAABAUAEABYCgAQAEAAABAAAAAAWAAgAAKCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAEBQQAAFBkAAAFgALAPIIACgAAyAAAAAAAAAAAAAACggAALAAAASgAAAA0AAAACAAAQFBkAAGu4KCAoAIACgzcAAgAANAAoJsAAFABmggKCAoIAAAAAAAAACggAKCA0CAAAgAAALxBoEAA6AgAAAAFBAAWAoFAgAAAAAMgAAAsAAA8gAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAUAEABQAZAAAABQUDQAICgoIDIAKACAAAAAoIAAACgAgLoEBYACgAlBAAAAb8AgAKADIKCAsAgIACA2CAAoAAAAJQQEBQAUAF2CAAoEABOQIAAACAAAAoIAAACgAgKBQQGgQFABkAAAF45BoEABQQEBQQFAoICA1xAABegAIAAADIAAAAKABoAAAFBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFgAKAAAAABAQEAABQUEBQAAAaBAYABQAAQAAAAAAFBAUAAFBAWAAAUCggIAADpAQAAAEAAAgGgQFBAaAAABQQAADkDIAAALAAAUEBQAUGeQIAC0EBAAAAAUEBQSgsAgAKCAA0CAoICAAgALxBoEBQTuAAACAoJcgAAQFBQQFAABAUGQQAAAFAAAAABQQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQQAAFBAAAUEBQQFgKAACA0CAAsBkAAAAF0AAAACgoIDIAEAsAoIAAAAAACgQAFAAoJoFgKABQSggICggOkwCAoIABQNgAkAoEAoIDYAIACwEABQTkCUAAAFlAAAAABQKDPIEABoE6AyAACgAAAAAugANgQDYJsGgAAAZAABAa4g1QQAAAAEABQZBoGQXiCgAAgKAABAZBAUEBeoLoAAEAABQQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAQFABAUEBoGQUEBYDQIAACgAAoMAAAAoICgoEAABQQGQAWAoM0EABYAAAAACwAAACgUFBQQAEoIAAADegAAQAAAACAUEgLQZB0BAQAFgAAAHIGQANgAdAAUCgAoALQZoMgoLoAGQAQGgQAAFBNgoAAGgAIDQJsFABgAAAF4g0ACAdAAAASg0DIKDILxBoEAABQQAFgMggAAAAKAAAACggMgAAoIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACzIAAAKCAAAAoICgyC8QaA2CAAoAALAZgICggLAUAADoAADQIDAAL9QOoJewIDQJAUAEBYCAvgAFABANgoKCAoJdAgICggN6gAAEAoIAAABdAAAzsHQDQIACggKACctAgAAIDQAEA6AdAAUCgzyBAAUDIMAsBaCggAICgbBQAAATQGgaBAUAGQSgoJQa45BQAAUEBAAAUGYCggLwBoE2CAAoAAKDEBAUEBYAAC0EAABQQGQAAUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgKCggAAAAAKCAoJQXiDQJdAAAAsABQYAAABeIAKAAAADQMgyABALAKDILAagJQAQF1QTQNAAAaAABIDQGgAOWgQGQW4BAbBYAAACAAAQC6AABmg6AAyC7AgAAKCcgZBQQEBvwAABsAAAFoM8gZABQIDIAKCggFAAuQJkFAAAA0CUGgAAUGAKACZoNcQXoCgAAgIAACwEgKCUDgDQJdAAAeAUEBQYAABAXiCgAAgKACgyDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKCAAAAsBQAAAQAAAFBICgUDiDQJcAgNAAAAoMAoAIC8QUDYE2AC7BAaBkGdgoICglBAAWfQAAFAmAQFmAAUAAE0BAaAABOWgZAAABvQLAQFBKCAAAQC6ABQZoNgAzigsBdgAAAnIEAABAb1AQDQLQQDQKBQZ5AgAAAMgAoL32CdAUE6AtyBMgoAAAAICwFAABgCgoIC8cg0CggKDIGgAAUGYCggHEGwS4BkGgAAAUGAAAQF4gAAeQAAAUEBjYKAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoGwQAAAFgKAAC9AZAAABdAAAUDiDYICQFBQIACgwCggALxBQQF2ABsAFBAYBQTYLAKDPQAFBYACAoAEBQAUEAoEBQAUEugZAAoANzQAGwATloEAABZkEuQJgFBkHQCgzyBQAAAUE5aBkFoIADWgAQFAA0ABQZoJAATr2BoGaCAoHcGgQACAAoAKCAoMg1oCgaBdgwBQAAXiDQAAHQGICgAAtwCTIAFA47BoAGZAUFBNAAoMAoICAvEFAA2ABsEBQQGQAQFABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUADYIAAACwFBQAQE0CgAAtwCAoFA47BoE2CgkBQUEBQYBaCQAFmwXYAAKACA0DIMgAgLALgEBAWA0CdQLAAUCZABQATQFyCwFgALQZugQE2CggNwAFBAQAAACAbAmAUGaDoCXAAICgAAAl0CAlyBoAGgUEABQQFAoM8sAmwTQJ0BuAxsAEBsCgZBAUADQANAgHkEBoDQEA2DIFwACAvHYNAAAgJoFBAAW4BAUEoLx2DVBNgAgKAAADALQZgKBNg1sEAAAABQZBkAEBYBQQAAFBAAAAAAAAAAAIACggAAAAAAAAAAAAAAAAAAKACgmwQAAAF4g0AACAAAAAugAAKC8dg0DN0ACgAoAAMAtBNgA1xyBsFAAAgGwWAgM+QSgoEAuAZBQJ2BaCAoEAAmQAUFABkFgLAWgAzcQEA2BQQHWYBAUEuQZ2AABoFgFyAADIOgAMwDyDQGwAAZoEBkDQAN6A0AACgaAmgKDPLAMgkBQa2DAAHQGp0BkF2AAAC6BAa2ACXQIDQLoCAbBgCgAgNcM0GwQCgyBoAAAFuAQFBKBx2DQJdAAAAoICgwBQQAF4goAAAAGwWAyDGwAAWAlwCAAAoIAAAAAACgAgAKBQAQAAAAFABAAAAAAAAAAAAUAAAEAAABeINAAAgLdAmwAAW4ABQQF47BoGQO4KCgAAoMAUADyC8dguwAAAIBsGpgE2DG6BQAWAlwCAAAdAUDQGwAAUAFoAM9AagKBcgUEuAQEAoIDrPsBQASgSAgIBAWAmwUFBmg2BQZ7goLAIB+ANglBNAgGgAbuATQAAKBoCaBaDHLAICQFBQYABQAAAAUEBQAUAEsABoCYoAGwYBaACAvDYNggLdgyBZ06AgGwAW4BAaBKCcdg2DIICgoAAAMAXIAIDXHYGwAAAANgugQGN0CgAAlwCAAAAAAAAAAAoAIBAUAAEAAAABQAQAAAAAAAAFBAAUAFBAQAFBAXiDQAKCAXIJsAFAoKAABxzfQGqCAAoKCaBQAZBAAPINccgUDyAB07dYDQJsGoCUGAAQFBLgEABQWgdAQAFAgAAKACA1AAJAXkCXHuDOwAAQHSY9gAUEuQNAzoEBQWAkBQKCUG8glyCQFBYBAAAZoJfAAJoFBrQJoFA6AdKABAaBi4BAQFABjYALAaBAAQFABQQFBQSgA0CA10BkGaAACA1wz7A0BQKCdAOWQZ2AAC3QALAQDjm+gNXAM0FABQNAAgMggAALxyBQAAOm4CgmwWAlBnyCAAoJcAyACgAAgAAAAAKACAoAAFA0CAAAAoAIAAAAAAACgAgKCgmwaBNggAAIC8QaBQKBsEAAABfAAKCAvHINAyCyAAoAAAM+QICAvkF4g1QQAFmwATYKBQY8gAAoJyBkAGoCgAlA2ACwCgvgAAAFABZgDkDNwDIAFBAdZiegAAJ9QNAmgTQKBxAgKBoEoNwEv/AToCgQAAAEuAZ2BQNUC5BsE/IKCA1QKCQF/4DHLAICAswCgwCAsBsDoCAyC6ABoEgLoACgAoEyDQM7BmggAIDXDPsDYAFBN9ATYJsAAC6BQUEA45BrwDIEgAKBoAEBnyACAvkDiDQIABAUE2ABQYBAAUE5AyACgoAMgAoAICgAAgKACgUGQAAAAUAEAAAAAAABQAAQGgQGgQGQUAEBrjkGgAAQDwABAAXwCgoIBxBoEufUAAFABQAYAoAALxBqgAAs2B5BAWAUHPyBQLkFA5AwACgv1BoGaBAAWAoHgACglBrjgFAmAUGOWAQAEAB0mJ6AAoM6ABNAngFAgLAUDQM0G+gGfcGQAagAAAM0E8gkA1QWg2CXYGwAa5AlBIDX/AAHPlgEBNAoKDFAAgKCzwCgyCggNaAgAKCAkz6g2CA0CUGL9wAAZBrhn2BsAC6BATwBsEn3BaBqAoKDIHHYNAlz6ggAKAAADAFAABeINUGfIALAPIJcgsBKDHkEoAKCUGQAUAFBKACAoAAAAAEBQIACUEAAABQAQAAAAAAAFAABAaABQAZAABAa4g0AACAmoCgAAtBQWZAoHEGgZ6aBZAAUAAAGNAUAFBeINAgKCwAEoKCUHPyC7ABYCcsAyACgAuwKBAKCgAQFABAWAoE7AoM8gTp3ABAQHSYBQAQEuYCAAoEAgNAaBkGwS+fAJ/j3BQAAAASgnkEA0ADYH5AA2C0AE/IKDHLAIAACgxQAAUAGpgGQXQICgAoGgNAgNAUFAoOd2CggIDXHINAAAgMzEBQAAKCg0DNyBxBoGddAJAAUAAEBkEoAKBxyDVBAAWAgFABKDHkAAAEoICAoAAFAgAAAAAAAEBQIACUEAAABQAQAAAAAAAFAAABoEBQAZAAABYDQAKCAkABQAAaAAoHHINgzfIJ3oNAAAAAyBsEBoF4/EDVBAUAAEoLxAoOe76gbBZjqCgzywDIANQFAAuAIACgAQFBAAWbBQNgAnIEBPIIADpPsAABQZ3ANAbAABYDQH0Bmg3AKDHcFkBQAAQEoJqgUDyBoHSYgJfuAB0AA0CA0DHLHuCdATwDWwAc7mgAQGwT6gsBnYNAAAAoAGwQGwQAAGPIGgQAGuOQaAABkEmgAWaABKDWgAL3BOOQbBm+QTvQUFBAAQGQNggKC8cg1QZ2C7AABKCwEoMefUADQAJywDIALAAQFoIAAACgAgALAANgAlBAAAAUAEAAAAAABYCgAAdAUEABQZAAABeINAoAICaABYACgoHLsBQXiDQH0BJ2ABQAQE6gzoFAABrhsGgQAF+wL4BKCwAHMAE+b/AEDYJ06gf/zgH+EBOnYEBQTQL5BQATrQb6AdAOgHQF6AgICgnLQICboAIDqABdglBm9ugAGwUCAcQagM8aADcBaCdNgX+ASAoJ1BOoJaCboAAJoHUE8AdwNAsyBoEgNaBjl9wZBNAvHAKCf4QD/CAf4wEs7gAAdAUAADj3yDXQDoBIC9OwAIBAUGALgEBAa4ZoNgT8AAyDMwCgTEAA6YBoE5dgKBMg2CfQEwAC6BmgdQTqDOgAAQGuGwaBAAAXwDNBYBQcwATYNAnTqCf4QD/GAdOwMgoIACggANAAgHQFBAQFBKCAAAAoAIAAAACggLAUAAFAAAABkF0CAA1xyCgoL5BAZBQAAa8AoMc8gvXuDXEGwS/wCwMgAsBKCAlBLigugKCbBriDQFAA8g0CUCAoOewAS5BsAFBAS4BkAAFBQQEB0A/gDQEBQQEBQTloEBPIAIDoACgXIMcgAAAIC8YC6Bz43p1BqA6QFBnAH0AAoMgAgGwATyADp02C//AEEA+UFmQXQMgoM8vuDGgKC8QUFgAGwYAAABegFBAXh9ga6AAUFABAIADAFwCAAvHNBsCAvkGQY8guwAAXwDQOf6mQOvWg3xBoEv+4BkEBQZoAJQS4oGgSggNcdg0ABsE3QaBmgoAOdyCAlBoAFBAS4BkAAAAEBAbAAAgAAIACUAEAABQAQAAAAFBAWA0ABsAFBAAAZABQQGoCgoKCAyDQAAKDWwY5d7QTQOnEGgANAgKBQZABNAoICbBviDXigAeAX8AoJQIADncgAl2DYEBQOnYGeeAZ8AoALqgoMglB10CgmgJgDyC0GQUGboEBAUEBsFBQSgzcAeQQFAgNTAJy+EGOncFmwdYACdAAQFBkAEAA2CXFAB0zegH09gQFnwguwAZBoGeX3BjQF+4LMgoLAAOncHPYEBQAXYJyAoHAHQEA3AUAGQIADP5AoIAC8dg0CgaoJQY8guwAQGgUHPl3tA11BviDYIBoEAAoMggJoFoICbBrjsGrqggHgF/AAJQIADncgAl2DQAAJoE5YBkFBAAUGQAbABAIABQZBoGaCAAAAoAIAAACgAgLAUFAAA2AAACAAAgNQGgAUEBAUAAGgaoOYHyg6ccg0CUF0CeQJkAEBATQKBQTdBqeAWY6AugAXfsCglAgKDnfi/cCAgNAvEFABOQMagKBMwDj8IKCeQSg6AsAABLgF0DILQTl9wSAkABAdAAUEoM0AAFAmwagM8tAzsFmaDrATQAJdgUF0DNyCAmwAAZuKCg1juDWwNgTAL4ABkGgZ5Y/vgGNAoEBQaA8AgMbgAAHgGtglBKC8PwDQNUEAA+YEAgAMAXQAIDXEGgAPIJcgyCgAgNAtBzBPlB045BsEoJoDyCTIFBAQE0ACUE3QagLMdANAoGwUGaAADFyCAgNAQAAE5AwCgkAmAUEBAaBQAQDQGgQCglABAAAUFBkAAFAABAWA0AAABsAAFBkAACgvEGgUAAGQXwAADQLyBOgJcA3xyDQAIBqgAtBkAEmAAATYNcQXFBQAXwDQICQGgcrn9wAAa8AQGgAZ5AxoFAmQJ8ILATYIDoCgUEA0C6BKC3AM8gQE0AADc0ACggJQICAoE2DegYuQOgJ5B1A8glgIC3IGqCUEBnYAKCaABrp/5BcwAFmQJgFBP+gsBnlj++AYABYCgugUE0DnmgbABfAALQZ0C8AbgL0BAQF+YAEgAMgmwAAXiDQAAAMgeAAAaA5YBkEuAb45BoEoIBqggLQZBASYAABNg1AMUAAF8AoICAtBzuQQAFAgKCAzyBnQKCQF0ACbBAaBQAQADQICglBAQAAGgAZAABQAAQFgKCgAAQAAFBnYAAALxBoFgAAMzQKACg1AOQAJyBr9MGgPIICggKCAlBNAAoJsGuILcAAaBfANAgEBQc7n9wQFz7AoLAUDYMcsAyCgccgT4QagICXIOkAgKCAAugQDQJzwCaoIACA6THsAC6BKCcswE0AACwGgZBQY2Dt4AuKCUEBaCQEoICbBNgoJoAGwNgAvzAQGgZBqAxyxAY8AsvYCAoNaBaCeAcgUCgbgLsFoMgcAbBZkEAAmQUE2ADG6BQAQF45BsCAAAxNAAAA1AOQICcsA1+mDQHkEBPIAFBAZoJoAAE2DUBbgAE0C+AUD8ggAOdz+4IC3+AAWAoJsGLgEAAmQTQKCAgNgAAgAAIC6BOQICAAA0ADIAAAKB1AAgKCgAAAoICgyBsAAF45BoFABQY0DQAANQCgAUF4A0ACAvkAF8AyCAgAKCA1xzQUAF8gaBrsB2BAUHPfvQICT4gaBZkGgTyDPIGegAKB5Bbf8AGdQSWUEuQbgNbABAQFgAGgTngGdUAAAGuPwwFBQQEuYCeQUEBYDQMwF6Az80B0BbigzsAFoJMgAgMgAQC4BKDdA+oALsCA1egJ26gQGeWJ6gxNAXALNAoNTQGgT6gxsEBQPyCzIJeffp9QWgnEGwUEA8AgNUE2Cg57oGwAAOOQbBYCAAx8oKACA1AKACUF/TBoCgmgPIIC+AZBAQEBQTyC8dgAoHkAF0B2BAKDnv9wICbBQWAoIDPIGQQFAA69ICQEBoFABAAAAQCggIAADQAMgAAoAICgQGgANgUACAA0DAAAALxBsAAF7gzoFAABqAbBYCUF4ZoNggJcAoAAAICaA2CgkBeGwUFA2BoEABdQDwDOwIBsGgWA0DIMXQGAAIBNgvLEBmfF6gUGwaAoJMSgmwXYKBAZ56BNAgAIDpMAoKCQE5ZgJ5BdggANUEBbAY5A6gfkGQN2AoJsFBkE2CAoJfuCUHTlkE0CgeAAQCZBYDN+H3BANfsCwFBoDpgEBzgAHQFv3BqZBzvcFnwgcQdIBAS/F7AXAALLPcEoNA5bAuQAAXjkGgWAgL3Bj5QUAEBqAmwUEoHDNBsGaCXAKCAoIDIJoAAEgLw2ACguwTQICAaBfAMbAABQICggMUEAAA8gXAJMglBoFABAQAFABOQICAAA1oAGQAAAUAEBYDQEAAABAaABAQCYBQXjkGgAUCUGYCwAFBqAgNdASgcc0GwTYAAFBYACAzoFABNA1w2CA0CgeQKCAugPyDO/cDYHkFBYCgAzy0DPbrQToCwDhgGuWAZ+aAmwdAXQKDMnYFBAOOAUE5d4DNBNwFBAdJiAAoJ6AnK4AAAAgLQUFBjlgHSAn4BNAvjyCAmwaBkGbkAFBOmPUEuQdLkE45BQNAAgEyCgzyx7gmgNfsCgA0BQNg56BL0oHQFuYDQM+QT5egNcPsDQLMglmAAAZoNUFgOfQAEmAKDXHINAAAdQYgKCaAoNQDyC9ASgcc32BoGbkAAEoLAKDIM6BQQE0DXHYIDQAJ5ABANAfkGd0EA8goEBQQGaCdgToABAKCbBAbA0ACAAAkBQSggAIADUABkAAFAABAWA0CwEABQQFBAAQFgALMg0CgUAEgLAASg2CQGwQE4z/0DYJQQGoABAAQGdAoAGoC8dgugXX7gAuwZuQAWYABnfuBAAWAoKACXQMAAvn0BZOwJfiA3AQHTwCgoMgoIBMgUEoM3QAKCQG5iAoAIBQKB4BAXjkC6BqAUGKDcxP7oFBnqB/AKCAtBkEuQAQF2DIOlyBPiAA8gXAIAC0Es7e4MgAtABoDYEyDAIAC7noBcAknYAF4fYGwWZBPAAAIC5gMwEBJ9wIBdAvHINAvkEoAMgAAlBsEgNAzQOPxewNAlBAUCgkAoMgzoFABLiAvHYLcAaAABNggAAM79wQFBICgoJoEugYAAAmANggIDYAKDIAAAIBQQAAEBoAGQUEBQAAQFgNAoIACgAaABNggAKCwGgUEoJ0BQWAAlBvQEBoEBeOQUE5AlBoCgQCggMgoAFBZ83sDQLPlBAXYMwFAmwUGNgsABQAaBNQE5AzANgaoNAzsC5gIDpoFBdAyCgAmwWglwDPgGaCwAHTQAAM9AO4L4A8AgLxyBcg0BfAM0HSaBP8AgMSd79AWZBoGQWgyCUEAuAa3QY0DpfioLMwE0C6oJdAAlwCgnLAMgoAKCwACAxQKCAuwLgDQIC8AbBdglAAAAmAQGdgmgQFoNcQaABKDPS6BQUEBAaxxA4zyC/UGQXjkF/6DPICgugKCQCggMAoAFAm/YFBZ8oIBsGYCgTYIDOwAAAAUGdAcgZgGwTVBQQCggNAAoMgAAAAlBAQAAGgAZAABQAAAIDQLAAQFAAgGwTYGgTQKCwGgXQICA14BQTQANeAXQFsgALxyDQJy79QSdwaAoJAKADEBoCZAuQJ8wNAeAUDYJAAWZoLoGPmBO/TsDWwUAFBPAJz0CTAIBqg0CboGwQHTQANeAZAA6zAJQWgzcAgM3vQWAA6QADkDILAJ9wXYMgvHILIDWwZnS4AB0mICXAMXtyoLIC6oJcgv4BkGef5AAuAW4oM3AOnzUCZAmAUGfAAJcUGgZ5AkxAP+A0CAsgLNAkBzzQWgAboLywBQSAvAGwWZBKCAXsBkCbBMUGdgaBnp2BqgvEGgNAyAC+AAQEoNagLoEtnYCgvHIKDPLYJkGgSgkAoAMfgADdAuQJ8wNAeAANgyABugAxsEBQUEBQTwCctAyACXAKBugmwQGgAUEABOoAAJoEBAAAaABmAAAoAAAEBoAAAACAAoIBQAAamQaA0CAQF2CggAKDQJe9/0Bx6y9M9Qa45BsGQIDQJQSZBQAYBQWAzsGpig0B+QUDwCaAA2CgxsFBQAIDQJ4BnnMAAgGgWAnADYIDoCgAAzeugOgLQSAlABn5gUDyDpqAAlyCAvTsBANggE+wNcQLjqDHS6BrIOkwCAze/cF8/sCgzQXQIDPL8ggKBfhBAdPmoAGgNgmoC7BAICcsAgGoCgUGoCQCAxxgJQUDdAugLgEn8AvAG9gQDQAM9PPcFgJQPqDIFwCa+oLQXjkGgNAgJO4LcgAgALsGvoDHLvensBx6y+eoNccg0DP3BP5oNAlBmAUAGAUFBi5BqYoKB+QKB4BNAgGwAY2ACgAAAgJy0CUEBNA0DMA2CA0CggAJQQFoICAAgAANAAgIAACgAAQGtgAAoJAUADQIBQANA1xyDQLoGQUF2BcAgKCwFv/wABMAUGuOQbBkFnHv3AgFAgHgAGQAUE2DXHYLMAa9wXyB4AAAAoMbBdgnIGpgFgKB4BnloEBNAeAa45BniCUF5A6aBQTQGwS5gLywACAnIEBJsDYHkHTQKCXIICzAH/AEE8ggLAaBnN+kA7AgOsBAS8b0BenToBr2BKB+ASAzQPILALgGQdLmAUDz6gsyDMxAWAAQGeQJAJiAnHqDQNAeASYBmAmwNgAt0CXAJNgvHNB02BAQAE4gTIAGgYuwKCgzoG+OfYGgNAyB6AtyCXAAIDU7gW/wDAZwBQa4ZBoEBJx79wIBQTYF0CUGQAUGdgvHYLMAAoJ4BAKCAtBgDYM8gaAgAHgGeQICAAsBmAlBaCgoIACXQFAABKCAAgANAAgIAACgAQCZBoAFAAgEBZkCgyACggNcc+wNAoIACgAAA1AN+gJ06gYBrgDYIC3AAAJMgAAyACzIIDXHYLoD5QUDwAC0E0Cg57oKCA2AC/gAEoJQZ0C7gEA44BOXbuC8gb0CgkwBsDYFABqfCDFBAZgLdAnkHXU9AASglBYCAAATINX+AZ6aBOgAOswBQXpoEuaB27gzQNAQGaCAAXAAN+AS5Bd31BYDMxAamATYEBnn+AQACA0CgfgEgM6BNgQCAu4ACTcBeOaDQALQQCYABZ8QHMGLsEoAMg3w+L2BsCgzoEBbkDQIADUwCXPoDPTqBgGuANgnkC4ABAZmQAAYAABAXjsF0CfKDQJcwEBaDOgUHPdBQQFABQQEoM0EoAAEwCUCg1oAE0ACAAaBdAzQQEAoANAoMggAAKAABAaABQQFABYC0GfIFAgIDXHINAtwCAoHgAAAGtAmgaBmg1w2DYAFwAACbAABmAoAIDXHIKBPhBQW/KBAAQFBjdAA3AaABoEAoM0GbiAbBoCYgJe4J17A2CgoICAoIDpoHPkCAkAugAdNQFgM/UEBQIACAvHILc/wCwJkAGNg7AWdwAS/MBsEA17ggM8gAASgA34BNgu/2BriDE+EGwQE2CcsfsCAgLxx+4KCgAkBMQE2CAQF3AAZxfXsDXHNBoAFoJQANgvHILyBz8glBYDINccg0C3AM9QAXwB4BAQG9AzoFBnkC8N/uDYJr1AuAQAE2CAAwCgAyDXEAE+UFBboEABAAY3QATcBQAUEBKDIJQAUE0CUE0DQAKDIAAALoGaCAgLQQGgICAgAAKACAsBoACgAoFBZkFoMgUAAGuOQUFoAJgFAABQXQEyCgUD9MGwPoCYyCwAEBbkEBmAoKCA1xAuegLJ2BdgXPECAAl+G+gLMewMboLoDYLAICgmwUGPIFABbigAgJ5B0A0Cgz9QaABmbB0nTpAY5AzNggFA8g6gsBkDoCTIKCAkBYBc39ga6AWAxcg6zEAuQTpevUDN/0C6BkDQAMcgAUEABu4v0BmdeoNWfYF4gzMQGgQGfn9vuBzwCbAAk7AtBQKCQE5eAQE0CwDfoADNwDXHNBoFBKBsFBKC8fiBbgHO7AoAIDXHNBoF5AyCXsC+AAQAFuP9AQF6AlBP08g3oE+gJjIAFBALkEBiAoFBkG4CcuvUF6dgNgXQJAOoM3F9AJj2BndAA2AAACAoMAlAA0AADINAoAMgoICA1MAzQQEBaCA0CwGQQAFAAAAgNAAAoAAANaBnYAAANcQaAuQAXqBAAQFBfALAOV+We4JMegNcfiBoADuB18gtBkGrkEBkFBfyDINTYLyyCz4ANgXPH0ABbAASYgMbBegLsAFABKC0GaCUDYLce4AICXYOgLoAGQaAoJsGuNBOf3BmAnkE5AuwdNAuqDPQFxkE2CgyACwCTEBvtJ/lQc+t6/5f6+gLyBvXsC3IJ30CXr1BeoJQJgEBm5BAUDl9wTyDp5BnjmA1cgQEmIC9OoHkGdwE5YBAUDQKAACT+ASgkyCAswB5ABKC8c0GpAXyBQNAoM3AEveA3oHLd9QKACTv1BrjkGgW5BALYBATwCAAvj6QFgJzvyz3BJj0BeHxA3+AQD/ANfQGevkFoMgtyCAwACgyCzYLyyB8gGwS5gAFgICTEBkAAAAFBmgoMUEA2AAADNBoDQKDIKACAQDkDIAFABdAoMggAKAAABAaAgAKCgAmgWAlABQSYBriDWwNgAdfIEBQAAUFx39gP5AmfUF45BuAkwCgoJQZBqggMwFAoIDXHHL2BeYL8vuBP7+4L49AAMyAAknSSAzugoM+AbgJoGgY5Z/b+QaBnkDNBrYF0AADN2DrALn0ABNwGoADNyBsF5Y9wZBALmAbB1A+UEA62dwTfaeoKCAAAoGb01ASwDM/kHT5fYDcAA6AUGAWYBAZuYB4A8gn5BO/QHbdBjjO4L5BoGZgFl7wAEs/wDXoCcsAyBsDjgGqCgl2CTf90BQZ2CTYLAJgAEuAXjmg6YgJANgTHqCgnTsCaBYDNzfUEoKDMwDfAG9gl+IDuCW+QIADIAKC47+wH87BJn17AvHINAkwC/UE6AlBkFuQQGIABQQF445AvMDXuAB4AA1AQGZMQGdgoM+AUAFBm/gAGaCUF2CeAAAZuwbgGwAQAAE2CAtwDIAAANAaBkEAABQAAIDVAgAEBsEBAUEABQJgGuH2BYBsF6gUF4gsBAamQZgLQAXoAAABAXqDVBkFABiaBoFBnYNccUGqC+PUCfgDcAoHHHuByyADGwUEBoAFBm59LAUGOQHIDYL8wAIADpwBIDWgZ694DXHALcgzy8gdu4J3/2CAQDcAB01ALgE6guQTYLNAtBAOWgQAF6AnYADuACgcfwABAQGeWYCTEBoEuAQHT/9ATIJoGr/AH9gSfCCfNAa6dqDIJyBANgAuwALigk360CgzJkEmAXHEAAE/ILMg3QIBsEmgdAQHP6UGqDN+4AAJMA3+nn2Br6glyB1BL2BeOganToDNBZP/VBiAtAA6AgKACAUFv8Af9AyBQAYmgAUGbkFmKDVA8eoJPwCbgLdgkwByyCAxsFBAUEABL+AWgxQKCAbAABAagICgyCwFBmgAgIAAADQFwDAAAAKABoFABQAIDdwCTAGwUGQNgoALxBoAFgHLQE0DUwCA1MgwCzIE8g0CXAKABAXYNAyCgAzxBQUGbmg3xxQbyCTPoBALmegLr1BJ4BeQIDHzAoIDQHiAoJugtBz5AcgXYE36gQDYJug6QEBeoM/4g6cAL8QFBJgE5QE8gTAF0ADcAuPUEBoGJkGvALyBLsDliAyC3E96BMdAASbBQANAvEAEgAM3IAKBywDIO26CWdO+gTUBdfuCTUBL37g39wYuQTlgEgGwICgkBbgAEuAZmwSAvj1A2Cgl+EFmQaoHUCzqCcYDrcAzMAzsFBkE2CggNcc+wNfQGdgsyBy0Bx0DUwDPkGp8VBz/tBePe+gJPIKDPLANAgEA2C0GQAQEgAKDFyDXHFBrIJufQEgFzAPuCfQF5AyDGwUEBQTwACbBaDFBKAABAATyDQIACdAa4gbBKCAUEBAAAWAUGQAAAUAACA0BsFAgNggJsFBANgAA1MgoANAzmgs0CzAL5Bdgxv0Be2JvIH1BqAzcA0CbBdguwaoMg1oEBmAoLQTYNcNg18vsCTdBfwBdAb9AXFBegM+QZ2ABP4BqYBPALATYGQZoFyBsDQKBQZ2DpNAaAnToBQb4guwZoJAOWIDOqAAADcl6QC5AAt/cEmYC+AXkBdgn6mIDPaZwBe/uAC0EmaAAC6BrjgEBJ/f2AoJyyCaBZsEoIDt0/8AXsDHLwDV+wEBnHHr7AsnYFn8AnIGeQIABsGgZn5BdAk0BQZ8gaBfAAKDOgXiDQHbqCgkB0oJ07dgY2DWwY37gbAA0C8fiBoEBQZzQXjoFmANUF2DlM+gL2xN5A+oLAZ5YBQQDYLsGqDNABAZgAFBm5BrjsF17Ak3QPwBdAm/QFxQAZBnYAICwE8AAmwAZoGwAQFBKCbBqAgLMAlBYCgzQSAXAMgAAAugAZAABQNAbAAgNAsnfqABAbBAKC7BkDYAALAa6gZoL0A6AsBZgDyC7BzBeoNQADl+QIC6BAXYN0EBdAAyACzE+oJQb/T36AfKC/L6gAtzASdsgTPqDUoIDGwUDFBZ9wAUGPm/2CgxQXYGwPAF8egHXrICbB0mgOnXt5BdQEBviBevWAWAkBL8MBjQKABQa6/wB/l2BelA/wAQNgvgF5AXYMc8QGZegNTILYCAzMg1AS5A0DfDHuBQTjmAAzzyCAvXv0Avf9gZB1ugSd+QH/6Br6gx4Bbe3SAvj6gcu8BnkDMBegHXHqCgQEuATjiegFBkDQLuAaBPm9QKC8Ab0BJ/66gAkB00CTGQS5BdwHO5BNgoHkCZoNdfIGaB0BenQCAswCeQXYOINdfANSAmATl+QIBcAgGwboMgaBAZAA1L5Bmg1w2BcAvy+oAJcwEnbIH3BYDIM7AAAn3BAUGfmABmgAAgFA0CA1AMgaBAWAtBKCAlwDIAAAKCdQQAAAFBNgtAgNA1AQCA0ABQKCAgKBoGpkF6AnQF62ZBrqBAWAvkF2DnAakBcdwM4BKBAaBnQLAboIBoFBiYBQUDl9ga/TBNg1dQAFvxewMA1gGu3tcAgMbBZgFs6z6zAE+oGgAZmfYFoMAuwQF2C8gTjj3oIDrAJsFBmg3AKACTYM8vuDIKBuAA107QEs2B0swDU5dQPALMQGuWKBsGOfygnQGugH+U69ATv+4MA0By0CdO4NzFAuQSZABnloACAvn3BgHXn2gHGAmgXyDNxIACzvLAOwM8sAk0DU0Cf49OXb4QAUGeePagugZoJoDQANSdgY6956g1QOAN6BqaBnQJxB06gyByA5eQY37gmwUE0DXH4gOmgTp19YC/5WA11AmgXjgC7Bdg5wFkBevTuCZwDPLQEBYDGgagNUGQNAA5wFBQZ5fYF/TA2C3UAoJc+wMgoL29gZBnYEBbO31gIAADEyC0GQNggKCUCAyDYKADNBYBQAQGaCAoIACglBAAAAUEBbeoEBvQAAGwaAAA0DIGwUDQNccg1QQGunUEgLPuCzALuguwYBqAlyC8QZ5AoNAWf7ABoEoAKDEBdg1QTloF/T2DfzAlyBMeoNX4gYBQX5QAY2DUAx7gAAX7AkzaCXYJuAuwTYLmglvcEnL/AB69sgtBuAuwXQIC8cA1kE0CTPqDPIGdAoJsFB1nwgz0BeOATlAXx6gTXuDVwBPwDN0CTvgF5fD27UGOgN3VBzgNQF10BAXj36gtBNgAzy0CaoNQCAwDve4J8oMzQNZlBnwCdAJkF7dQZ5YAgL06gZ9AQF8gzyBbgGQTQLoE0C3tAZoNXlOX0A45BvQKBcgmwbBASgZgOewNgoJoG+HxA1ygMg106gzAX8gvH4QLm+gLsGOwLAZvfkC8dwGeQIDQJZ/sAGqDNA0ADnAXYLQTloDhsGvmBLkDQF+IGAUDQIDOwAXAAICUEmaCUEAAABKCS9AKDQGwNAAQAAGdglBNAAAA1MAgMgAAAAAAsBoAFABQX6AAaBATYKCgvHINggNQEuQPyCwF2Cg53vQO8wDUBdgzyABoFoJsGwSgaBQYgLsGtAnLEBrhsHQGaB+ALn2BMQF4/CCdAXwDGwaBQQAACAzoE3AAWdwAYmAWwDUB0gKCQAGpgCXtQW/yCde8BOQM6gEA2ADtMQE6dwZgN8vhBj8gu/cGrgAGed7A59AXrd9+gNaA+Xp6gwCwG4DGga4Y77Br+/YGdgAzzBL8N9wagGwY3fUHoBAZ/AL59AZ8AnX/ANdNA1ygIDPLHuACwC0EBQTYF0DNA0CaBdAzdAvQEmQa4g3oEBaCA1cgvXQIBL2BjYJsFABrh8VB0Bi4gNcaDPLIH5BeILu+gH9/0Dle9BO/HANTQL80Bnl5BAaAoM7BuglBNAA5wF2C3AJyxAXhsGqDNA/AFyDGgWYBOgAMbBQUEABKADOgQAAAGQLANA1AASAAswCAtBATkCaBAAAagAMAAAoICgbAgNggKADQKC9gQGdgmwUFBeOQdAZoLAOWQPyDUA2CwHOAsBdgtA5AzAagLdAk8g2CAAAzMgs/ANAl+EGv09g3QZz0BfwBsGbn0Brj4BQSgzugbBeoAAFBNAXAM7BdgTNBLignHQNXAM6B14gAcdwAF4wGpIC9ICWQGP1PhBL8IM8cA0CfkHXj8ILyBnYNaoMzH7AT7g1oDwDH6mgZoL0BZgFm/wBwcwUG4DnntAdJjoBQZBQZ56BLgG/IJsGOXxUHoBnr/wCugMzHsC+fT7AlwCYBsEoMcvuBoCAZA8goM7BdgzcggGgaoMX4vYGpgExyBeIOgM3yDVBAb7AvSdAOkBAcvmoJfi9wXQANcPiB08gxdgsA5ZBN+4NT8gbAgOUAmQa2BQTmDMBQXloE4+QaoMggAMTILPwCgzfhBf09g3QZyABsGLn0BZ4BQZoM7oGwOoAAJQTQJcAgAE2CXAJAW4BAagAEAAgKACAzywCaBIAADUwBQYAABQQFAoKCgAoANAugAAZ2CXIKDQHHIOgJ5BIC8gAaA2CwHOYBqQF6d7QUEuIDMBZkGr3gKCggAAM7BcQGgS/CDX6WaC8sAk8AugXcBIB9ZmAXn37dwM9/IICzAHTvb+wIC7+gJfuBoDlgEBAX0BOWAOINAxNg6cQAAUF4g1xBbkE/6DPPAM3vOwM8cA1Ngl0Dtw+EDlgGKDcBiYBr8g0DIM/qa9wQF6dunoDVBJ8QOYGgb46Ak/v0BdgAyCgzy0CTvAa8gXIMX4gd9Axc9QIC+fT7Az4BQJy6dZ+wJOVvaglA3AW47ZAvYExOwKDPkFmaDOwTQLoF7gxc/wCgbgM8wXYNggKADYLoE/IEBz2DNn/oFoNAcPiB1Bi7BOILzzAQGp9wLmATQOUwDUgL072gAzy+HiDIEyDV7wFA0DIAIDEBcQFBm/DQX9PYLywCAaAuYCAn1gLeXgEBkCYA6d7f2AA2CUE0BywDIAAJywBAUGIDcABAUCAsAoIDNBNAgAANTAFBgAAFBAUCgQGgAUAGgXQE+4AM7AoANAcAbABIC8gKCgoKDmC/5A3L2ABm4BNgsyDegS0GgQAFBjwCg0BJ1A/SBeVABQXwCXAEwAADINAAeAWAzQAKDOwUAE5ZgLAUGMUHTiACQFBviC8QLO8Bf+gxzwDMBN2AQFuv7oHSYgFBLoGuIMzFBZm+wLoD/oM89Ax/l0Brjytv0BugzcwHPVA0DcBoElz08gUEABOWgZ44BqAXPT+5Bnlr69QdrgHOd7/ILAJkEmIBsFoJfIJQIC9QTYGgaBmAfKDIHgDQKDHEGwTkBxBsGaCgA6XILr2BJ9wOgOWwXlgGQbA/TyDp1BnYJPALy0CX8A1v++ANgQHLQL/nQb43t9QQGLj9wTYEyDegTlQXyDIICg5+AUFBOnUD9P7AcqBQAPAM0CYABAQFABPAEBKCAlBNgAAlBQAZBqAAyCgsBYCUAGeQICAAA0BQYAABdAQCgaAgNAAAsBoF0AADOwW4BmA0C8Qb+oEA2C3QJoGgAWA50AF75gNy9YDHKgXyBAblBOWvUG4CAAoMQFgNf3/QEBP0/sDe6C0ADwDNA+oNAgMg0CUFgLAZugUEoM7BZiAbBL8YNAz1/wDXQC/EDWgUEA69wb4g3xABOvewGeeAZmAZ5Z9wamKBv2B04gm/QF5Y9wXiDILv9v5BQQE56BznkFzAa429eloLy0Dnw/4CfQG4DVBnjm+oN3PUGQAZ5gAsAugTnoG/l/YFBN3+/UCZBNAyCzwBQSgAtBAUF8AxAX5QYBdwDQF+CgcQOV7AmeILxBrr3AoJ1BYDYNXAJr++APAOWwW4BmfcGr9gOH2B0xOoHGdgZ3QW6BNA1P7+wFAgOV8AeAO+YDcvWA587j1AvkAGuNyDPLXqDcBkEBQc4CgoEBngDQFABLoGaCA0CAyCggAEBm6BQZ5AgEABL8QKDPzAXINaABkAGgWAgAM8gSAlAABqAgMgAAAoIC6AgLAUDp3BQaBdAoAMAtwCcQUFmQUGpQTiDVBNAoKCg5bBqAoLxwDPMFgJ06egNTIJcg3AQFBQYBYDQEBP09g2BAUE16AgKCYBQZoKCUGtAQEoLsGeQM6oLAOvQEgLy5dAZ45lvkGuWeoNeAUDMBIDc2DXEF2ADP6mgYgM8sg3oEBqfCCwDlcA1ASaBNewNQEBn9QGYDQJuUGuWAcuOwa6dfUE69PYG7f/ACCcAaugQAE5aBkGoBdAzy0Dpv8A2CdwX+/YDYM3wCAAvXrAS4BJsFBJmg1cgXAM+Qa0DmBsFuAZv8A1xBz62g3x+EDgDXEF2CdO/QF+oNg18oAAOILcAnHILQJ8QNbBqX6AzxBrloEuP3A3+wLQP7/sHLYKCgccAxz/AIBQTp09AWXuCXINQEBAUHMFBoGQThsGgQFBNegMgAnUFBigoJQUAEoGwZ5AzoFgAMwF5UGZkFuQUFBNAQFBYCAAnIGYCXILoEBdAAyAAAABAWAA1AUAAGgXQKADAFwBxABZn2BrYNQE4g1cgmgUFBQcgXqDQHzAnIAF16AsA2DUAABQYBd3++Qb8AkBePgGsggKCav0BICggKDP5BQTYNTAEA2BPIM8sgzoGoDNBeIJc0DlOnEGueOoKDQAL0A47BuAAf8AQZ54nqDEBm9f8v2Bq4Bn8A6z4fb7AQDloGtAkzAT8A1AP7/oGOegYBZQW4A6/wDkGZsFA2C6AlBoEABOWgZvw0G5v3BKB/YDd/nsBYCfgCgzyyBAS+QIACaBQSaBbkFoIC8sUHPYG/cF5AzsFvw9AOM7gcM2ATNBuAoAHT+QaBrQH5A/v8g5XPvQTl8IHAC5A459gb5ZBYCcQW5BNfuC/gFoH9/2DiB1oNAfMDPMAF16AkA2DUBAAAcwN3++QbBkFmwUEABKDAKCAAyCggLoAEABm5BnQKCAQEoFwC8sAAoAAEBYACAlBkE2ACA1oEBAAAAUAEmQUGoCgAA0C6BQAYAuAWYBAWbBoGoBMgt+IEA/ANgA5AoEz/ILPiv90ByABZigQFgLAAUFBkCA2DMBrjsGuIFyCQDVAABNgaABQZ2DWgANgfKDHLNAugWYBmg1ASYA5YBPl/cGuOgbABYBxwDUBdgaBnnj3BiAnz+wLdAl2Dff/QANcsAvygk0Ca/cGuIGwY54gMQAC9f8O4Ng5wGgLmegGgUF0CAoJy0DNwDU37gcsQEoN+AaBjwBQT5gUE13wCAAQADjoFAoJNAcgYmQIC8gSZBboAGZ8fuC79gb4goHcCg0DWgJ9wAcbn3AuAWYgJ5BZm+gKDUBJmgt+IDwCfgG7gEBxoKCTPb3BZ8V/ugOYIBMX0oEAgLAAQFBiAgN7BgF47BYBcgkwCXAIACbA0CAAmwXQAJsDQM8s0EugJgEoKDMA5YA0CwFAABIDUA2CAzQQE2AACggIAAAABAWAQGoCgAA0C6BQAYAuAOIALxz7A3cgsBOINXIJoFBQUHIFkoNAbBOQALr1BYBsGoAACgwC7v98g2CQFnkGgTYKCaoJAUGfqDQM/kF2CbBqYAgGwIDNyDOgagM0F4glzQOXfiC8+06A0DQAL1A47BqAoF/IM88T1BiAzfiBq4Bn8A6T4ev0+wEBeWga0CTMBn8A3AT+/6BnnoGAWQFuAOn/kGZsFA2C6AgNAgAM8swGb8NB0mwSgf2A1/9AtA/AF8AzyyBAS+AICAaBQSaBbkFoIC8sewOewN+4LyBnYLy+ECXuBxzaBM0G4CgAW/yDWwa0ABsHK/egnL4QOGAS5BeOfYG7kFgJxBeWQTU9wX8AtA3/fIOIHSg0CfMCcwANeoEA2DUBAQAGAN3++QbBkCA0CAAnkGAUEABkFBNgugATYAM8sgzoFBKBASgXALywACgAAkBqAAgJfuDIJsFBkGtAgIAAACwEBdAQFgKCde4NA0C6ABQYAuAOOQUFmQUGpATiDVBNAoKADnsGoCgvHAM8wAOvX0BqZBLkG4CAoKDAKDQEBP0wbAgH9+wGvUEBQTILsGb/AKCcgaAgJQNgnIGdUFgHTIJxA58eoJMyXyDXLPQGvAKBjiCTANzf1BriC7ABjnoGYDPLINfKCA3PhAn7AvLQNcQZ46BNewNggM/qYBmAoG5Aa5A5TYNY9QTPuDXy+oHAFugAQDloGQagF0DPLQOn/wE7gv9+4JvoCXz9QQAF6dICXAJNgoJNg1cglwCegLoGANgtBm9r6g1MA59LAb4/D6gcAa4guwS3v1BQbBq4AABxBbgE45Bb9gJ8QKDcgM8Qa5aBm4/cF/4C0D+/wCwcdg0CgcMAxzABOvX0BZkC5BqAgIADAKDQMgnAFABQZ0CAAgKDFBQSgoAM0F2DNBnVBQQEgHKAkyC3IKCgmgQGgIAADPIEgJcgugQF0CAgAALoEgKBoCAoKACwGgUAAGQLgEgNAvEGgWAmwaugTQKCgsByoKC98A1MAzygF8AQG5ATlr1BuAgIDQMQFBr+/6AgJ+mDfkFoIB4BKCfQGgNgyDQJQWAsBm6ABOQJMgTEBZkEvxg0DMn/vqCX4gb0CggHTuDfEG+IIBvqDPPEBmYBnl16+4NTFBPwDpx7dAN9fILyx7gcQQD/n8g0Cf9BOegc4C4nUF4y9etgNXQOfD/AKCfUGp1BugxxzfUG7noDIAJzBAWAt0DPPXuDp8v7AvYGfP9+gLMgzoGQWeQWgnLAJAWggNAeAZ4gugYA3AUC/BQOIHKdgTHEDgDewLQQFgNg1cAzr++AXwDlsFuAZn3BqgcQb10A4gm6C3QJoGv7/oEBYDjfIL4A74gNydIDnyn8gXwCA3xgM8teoNwGQQAGICgv9/0CQE4A1ugUEA8AzQQFABgGgQACAzdAoM8gTYEA2CXIKDO+oFyC6BQZABqAsBAQEoJASgAAsABkAAFBAUCgQGgQFBQaBQJ9wAZAuAQGgXhkGwTYEBeWgKCgoLAcwX/ABBvjgAGbgE2CwG9AlgNAyCgoMbgKDQJL0Bf0gXlAKCgeAS4AmAUEgIDQAJNAs7UEoHgEoJsAFBOWYCwFBjdB044ABICg1AWAW4Bf+gxz7wEgM9utBYBdA6zEAsBm4gN8QYmKCzN9YDWgP8AoMc9Az/j1Brjxsv0BugzuA56oGgagNdwSTPTyC0GQAS6BOPWyA1Ngm+oJy19OoOtwDE7UCAvHIJMQE+YFoJ9AKCQGgTYGgUGYBMAgJ4BdAoMcQbBnmBxBsEoKADdBdewJPuB1Bz2BywCUGgP08g30A2DM79wa5aBL+AX+/6AABz0B/hQdOM7fUEBi4nuDOwJkG9AcoCgyCAAxuAoKCdegJ+mC8gKBQTwCaAmAAQEABQQCAlBASgmwAASgAoMbBuAgICgsAgFABnkCAgAFBrQIDIAAKCAoFA2DQAAKDQLoACAyCbBaCgvHIOgMgQF5aABQXYEBiYBZQal72AAXEBkCZBu9oCgAAAAzMguYDQM34Qa/T2DXLAJPILoDcBAPpM0FvDv27QDHbwDILMAde9n7AAuwS/cE0C8sAz4ABdgnLAHEGgc5sHXiAAADXEGuIFyCf8AQTngGNdgTjgFmwKDrw+EF5YBig3AYmAX8g12BAZ/U17gz1Brr0nX0BqgnH4gcwTQOnHQE5Z8fYFBKCAAnLQJO0BfILcgxcg76BzuegLAPPp9gTxQAJOvW/sBONnW0GbgDcBb16dsgXuBmAoM7oLMgyCaBdAoMbv7g3AY5g1Mg2DIKADewa0CfkEgMbBm/EBQa2Bw+IHUGLsEgNc8wEBZ9wNgTQOUwDUoNS97P7gEoM8vh4gyBMg1e0BQNAgIADGwXMBQZvwgv6ewXlgEA0BcwGQL4AvHwADIEwB172AAbBmgaA5AyAACXAEBQYgNwEAABYBAKCAlBNAgAANTAFBgAAFBAUDYEBoAFoANAoAAMbA2CgA1xyDYJQIC3IH5BYC7AgMQCA1sCgvIGYCwFugJ4BugyBAWAzMgs/ANAzfhBr9PYN0EwABsGbn1Brj5BQSgzugbBegAKCUE0BcAzsF2CzNBLigzx0DVvYGdA68QAJugAvEG5QOwHWAx+pgGbgE44BdgfkHTj8ILyBnYNaoMzALPuC6A8Az+pr3Big11BZgCbvsDmCg3AYx3gOkwCAyCgnPQM3ANglBm5oO4M9O/UE/AHn0+wJoEBsEoM37gmgIC4AABNgbBm5A0BoGqDnfi9gbmAZvfkC8cg6AzQaoIDYL1nQDrAQHL5qCX4veg1oCgvHIOnkGaBAOWQPyCz8gbBYDjAIDWwKCcwZBQXloE4+AaoMgAgMwCfgGgZvwgv6ewboM4BANgzv1BYCgzQY3QNgoAAJQTQJcAgAE2CUEgLcAyDcBAIABAUAEBOWATQIAACzAFBkAAAAAAFgNAgNAAtyCggLMAzsAFABrjkGwZBqAlyC/kF4gbBQc72oLOtwCwF2CUAGgWgzsHQEoGgAZgLsFBOWAa/T2DpQZoH4BbkGcwF4/CCdQXwDGwaBQQAACAzoEmQNgs7UDYMzALaBqA6QACAAswBqwFoJ4BOQM29oBOgLsAHWYgJb3BIDV7cQZA2DVx7AAzzwDn1Be+9g1oDQMA1AagM6BrhjuCgzsAE5glxfcFgGwZ3QdwQGfwC+fQGQTp/wCuoNcqCAzywBAUAAAE2BcwGaBoDQLoGboDqCS9wa45B00DNBQAW5BenfqCATAMbBNgoGga4fFQdAYuIDUgM8sgv5A4gu76AQHK9qCd+WAWA1sGeQIDQFBncBuglBNAAxANgtBOWAXhsG6DNBPwBcgzoFmAQAGNgoKDIAFBICaBAAQAGQW0DQNQAEgAGgAAQCgyAACA0ADIAAAKCAoEBrQKACA2ACAugZABQTQN8cg1QQGuoJAWfcF44A3QUGewNQGbkF4gnIAGgPsADYM0FAgMwF2C0EugX9PYN9f/AECXIEwC/MDIKB8oAM7BQXPsAABQSZoJdggLsE2C4oJZJQScf8uvcFoOkBdgaBAXjgGgQEmQZ5AzoFA2ADrPhBnqCzAFoHgCaBq4An4Bm6BJOmAW/D9QZ6g1dQHOA1AXHcEBqbAoJMgAnLQJcUFgEBgHe4BNAyDWqDPgADcA7dQZ5YABevQDHoAB5BnkC3AM7A0BoDQFwDNBq8Zx+oHHIOmgAATYNggJQMQHPYGwUE0DfD4gatBnYN9egMQFn3BePwgbvoC7BzBqAzcgvHYM8gAUEt/0ADVBmgaABiAbBaCctAvDYNfMCXIJoC/EDIAGgQGdgoGQAQAEmwSggAIACUCTqBQaAABAICggICUE0ACAA1oEBAAAAUEABYDQKACQGwQCgtBkAFA0CzIL1BOoNdOoL0BYCzAHkF2DEBZQayBjAM0FgKDMwDUBugyC6ABmAoKCUGv0wTYNXVBQT5vYEBcgv8AgM7BYC9enH63AGu4ICgzM+wLQYBdgAbBeQJxx7ggOsAgL4Bmg3AKCgzNgzy+4M6BoE3AAa69gS3QHW3ANTj0BfAHgGuWKCbBnloE6g11A/wAZ16gncGAaA5aBOt6g3MUC5BJkAGeWgAWAeQYB1547AcaCTAL5Bm4lABZ5A7AzywCeAagJ/l/67fCCgAzzx7UF0DNBNAaA+gNS9gY6d5PqDVA4A3oGoDIJxB06AzAOQHLwDG/cE2Cgmga4/EB12CS9AX/G3INdAOOgXjgC7Bdg5QGpQXIJjAM8gICwGNAs8A3QZAABiAAoJyBf0wTYNXVBAN+wMgAv8AgMbBZgC4+tBAAUGJkFoMgmwAAKCQEBsAAGaDQJQAQEoIACAAoIAAAAAAACwGgJkFBIDYAIC7BnYGwUAFmwXoBigvUF6gQGpgDyBsGAXoDUABOQLAW4BkF2DpQZBdAAyCgTHTwCUG+G/QD5QX5fQAFuYCTvkCfwDUBAY2CgZAn3ABQZ+b/QKDNA2BsAC+QMSAmwdZoE69O4LqAgN8QW5BKCQE5fDAY0CgAUGugH+M6AvX6Af5AbBZoF5AXYMc8QGZ3Bqdr0BbQAYmQbgM3IAN8Me4AJxyADPLIAG+oF7fsDIOt0CT4gPINfQGPAL07dYC+PoBe0BjkCQF6gdMeoKBAS4BOOJ6AUGQNAvgDQJ8wFBeANgS/+ugAJAddAzrAM3INbgOVyBsFBPILx2C9PIGKC9aB16gTQNTAJ5A2DkDXTpgGpQZBOX5BYBceoMguwboMgaABgADUngEoNcNgX4QPl9AALmAkBAWQEBjYKCZAgAAM7BQYoAAAFBAQG4CYBdAyDUABAQEuAQAEABQAQAAAAFBAWAoGwaBIDYAMg0DOwAUAF45BoEBoEwC8dAswB5Bdgx9wa7Zmsgn0BqAlwCgAbBdg1QSgugQGYCgtBNg1w2DWvYEm4C/gCgm/UGs0F6gyDOwAPuCwDwCwE2ADNA2ABoFAoJsG4CaBZgCg1xBrr3BmgkwByxAY1QUAAG+t6QC5AAs/cEmYC+AXkBdgn6mIDPbeNAXt7AuQWgzMgoIC6BrjgEAn9/YAGeWQNATYJQQHa59gY5eQaufWAQGc8enuCy9gWfyCcgZ5AgAG+oNAzAXQJNAlBPIAHgFABNAvEGgPmBQSA6AnXt2BjYNbBjYJsFBAa4/EC/TYAKDOKC8dAswCeQXYOe/UF7Zmsgn0BqAzywCgmwNgbBqgzQXQIDEABQQGuGwXXsDM3AUCgm/UDNA6gyDOwAAICeAUE2CAzQAAAASgAsAA0CAsBQSgkBKCAAgAKACAAAAAAAoKACgkB0uATQJsFBAAUAF4g0CAsAoLNAswB5BZkGQWZBPoDQJQUFAgGwaBAAAZgKCgzsG+OKDeATc+oJAW5noBr0AnkF5AyDPzAoIDQJ4BoE2ADPIE5AoE2BOoGwTdBuAAvQGbQdOAJfiAoEwCcqDIEAAB0mgS49AQG5QYmQa8AvMEuwOeIDIL17T9gJ5ABJmguwAAa4ggIADPLIAKCcsUEB23QS3r2BnUBrXtQSaoJZ0Br7AzcgnLAIBsCAoJAW4AgM0E8gAnj1BdgoJfhBZkFoL0AoMyg63AMz4QTYL1BgDYKCAvHPsDf1BnYLATkCzQLMAnkFnxA5gsyCfQFBLgFABAUFoMgoIDEABoGLmg1x2DV7Am4CQFuYCa9AQF5AyDOwAQFBPAKCbAoMUCgAQEABAagAAM9QagGwSggFBAAAQFABAAAAAAAAaBYACQGwQEBQQAFAmAa4Z9gaBNgoALAWAgNTIMwFBQOoAAKBAAaoICggMTQKDQM7BqYoNUDx6gs/AJuAtA449wOWQQGdgAA0AACXPvAUGOQFA2C/MACAA3xAgLoE3Aa44ABnkB2A7ggEBNwFB01ALgE6AuAZmQamgW9AZ0By0BAAOoAAHfqAAC8fwCAQAGbmAkwCgUEB0//AECTP+gNAv8Af9AT4QTcBq3tQYBOQAJsFBQAS4oE2BQZlBNAvygAAn5BZkG6BANgzNA6aBAY+tBaCUEBQSYBrhn2BoDYHQEvcDjoGpgGaCzNBmAUADqAAABASg1QZABAYmgUGgYuQWYoNUDwBPwCbgFBJgDlkEBnYAICgAAzfwADNAoGwNggAIDUBAUEAgKDNABAQAAAFABAAAAAAAIDQEBQAUAEBYCeQAAWAvEGwNggL08gQAAAFBrPYE/kCZ9AXjkG4BMAAoM0EBqggMwACgA1xxyBeYGvcFgG56AoGJAAZl6yUE2ACeAagEwCgzfwDQMcgSguwLoFBAS7B0gFyCgm4CwFBnYJsGuWAZBAS5gKDoC/KCAdKCb/AJAABAAaAva/SgloGJJ+4N/L7Au4CAoJQZBZgEBm5AABPyCA67oMy9wPINAkwCzMBAS3/wBdPIJywCAbAmAWgoJdgk3/AHQLQY2BNgsBJgFBNAvHNBvMBIABMA0CdewM6BYCXN9QSgAkwDXEG9gl+IDuCWeQIACAAoLnt7gn87BJn0BrjkGgSYAABmggFBAZgAFBAXjigvIDQKCXQAGJAQEl6wGdgAz4BoAAGb+AAZoJQXYAAICA1ALkAEAABAQFuAZAAABQNAgAAAAAAEBoAFABQQAG9AwAABgGoDQFyAC9AAAQFBfALAOU+ae4Ex6gvH4gaAA7gdAKCAtABkFABAWbBeWQX5QXYG4AC2gmwSYgMgaBdgoAKCUAGaCXQGwW/cFBAZuwdAXQKDINAUGdg1xgJz+4MwDyCUFBvQLqgnUFzkE2ACAAQFlxQazP8aDn0vX/AB/vQF5UG9AtBO+gTv1BegIBoAGbkEBQL9wZB08gnHILcgsBmYBcAAm4CcsAyCgaBQUAEn8glBkE8gsBfIAJQOOaDcoHkC5ABQZoL0wDWgc9+4FBASduoN8cg1sC5BPQCyAAAgAHgGoCc5809wSY9QOPxA2CAdwTp5AoMg1QZBkAFBkFmwXlkD5QNgXMBAW0EBmYgMgAAoIACUCgzQKCbAAABmg0C6ABkFABAIByBkAAAFABAAAAAAAICgoAKABQWZBQZAoAANcQaAoAJkGgAQFBdf7AgNAgH6eQb0CfUDOQUAEBdggMwFBQZBuAl69QWYBdgXMAgKDNxfQFmPYGd0AF2CgAoJsFBz8gUAF1QAAZuwdAXQAJPAKACeQbmIDHIEgMgtA8g6AsBkDqBAANAgLAN39wa6gnUGbkHSYgFA63r0BP/oKDIGgAZoAKDIAN3F+oMzr1Bu5A4gzMQGgQE+f2BOeATYKBMAtAAAgM8gQE0CwDfsB3BAXjmg2B1BKBsFBKCz4gW4BzuwKACeQa45oNAtBAS9wXwCAgALcAQFBKCfpg3oE+oJnIKBQZBbkEBiAoAMg1AKB17AuwS5gEABLigmgZ3QANgoIACAoMAUEBdAgICUGwAAZBQQEBqAzQQAAAFBAAAAAAAAICgoAAKACwFoM+QKAAC8cg0CggAL4AAABvQMg0CUF4ZBsE0C3AAAIAADIKACA1xBQSfCDQF+UCAAAAxugv0BNwGgUFBAKDNBLiAbBQJiAl7AnTsDoACgmwAUE0DegY5AgMgXQAOmoCwE+gICggAIDXHIFz/oCAAxQdgLe4AJdgoMgaBATkCAoJQQG9QE2DW/2BYDM+EGtdQQDYM8sfsCAAccAoKACQEzATYICwDYAJm+gLxzQaABaCaAABZkF5A5+QOQEBIDXHINAXHuDIAL4ABAQG9AzoFBnkC8Ng2Ca9ALgAEBNgAgMwAFBkGuIAJoFAugAAQAGN0AE2DQIACAtBiglAAABATQNAAAAgAIDWgZoIAAAAAAAAAAAABAaAABQIACzIFBkCgoIDXHINAoICA1sAAAGtAm/UE6guQa4A2CQFuAAAZmQUAGQAICA1x2DWgT5QaA8AgNUGbgFBz3QXYANAAoAJQSgmgNwFgJMAUCg3oFAmAQDYKCaBv5Qc6ADMAugPIOmp6AAXIJQAIACAsyC0E67BOoAOswCUF+oJdgeQZoGgIDNABAW4BAb8AmwXd9QWAzMQGpgE2BAZ5gAgLAUFAAgM6BNgkAmAXwACTYLxzQaABaCATAALx+IDkDHkEoAIDXD4vYGgW4BnQIC0DQICA1MAb9QZ69AMg1wBsE8gXAAIDMyAADIAAIC8dgugT5QUC5gIC0GbgFBz3QXYICgAAAlBmggAAEwCUCgugUE0ACAAAugYoAAAAAAAAAAAAAEBqAQAACAsAABAKCggNTINAaABAa2CaAABqAtBnILQa4g0CATl37gsAoJAPAAMgoKDOwa47BZgDQKB4AAABaDnsF2CcgaBYCgngDloGaCaABriCcQSgtBrQKBoDYJcwFuAAQE5AgEzQNgnkHTQKCXIICy9gP8AoIAADQM4v0oHYD/4DoB+QZt7AuegLr2BkFBAZoICgXAIDewKB5BZkGZiAsAAgM8gSATEBOINgoHgEmAZgIBsAFugS4AmwOOaDpsEgAAJxAmQANAxdgUFBnQN8c+wNAaBkD0BbkE0ACA1ALP+AzkC0GuGQaBOoJOXcCAUEmQLoCgwACgyDXHYLMAmgUDwCAAlBaDnsF2DNBoAADwDNBKCAAsBmAAUFBQQAEoFABAQAAAAAAAAAAAAAAFBQNAAAQCgAAXAICg1MgoLoEABbkFBAAUGvqDN7X/YHHrfp0BviDQICA0BQZgLQAYBQWAmwamKCgfkFA8AmgKBsFBjYKCgAsBQQGeegAQDQLATiBsEB0BQPAICUDr1BaCQEoAM7BQPIOmgAS5BAXr2AgGwQCfYGuPcC950Bjr7g1idAdIADF8AoL5BmgugQE5AyCgXAIDp81ABNAuwTQGwQFgJywCAaBQAagJASAzKCUAF3QS6BbgEn8gvAGwATQAM9fILAKB9AZAuATQKC8cg0BoEBIC3IAIAC7BfqDN7X/YHHre+OgLxyDYM/YEn8A0CUEgFBAYBQUGdgsxQaA/IFBPAJoAE2CgxsAFAAgAICctAgICaBQSAbBAaAABAQAAEAAAAAAAAAAAAAAABQWAAAAAsA2CAaBAaA4g0CggAKAAADWgXQF6AUF45BoGeWwJ2BQKBAAQGPwDQEyBcgs2DQHgAF2DMABZmgAz8wJoGgAUFBPAJy0CTAAFxQUDdBNggOgANeAZAA6TIJQWgzcAgJe19gWAgOkwAByBkFgEAAA45BYDWwZnSYABuaBLgGc2gsoLqglBQZBOX5BALgFuKDNwDp81AmQSYBQTwACXFBoGeQJMQDv8AwCwAFgE0BAc8UFoAG6C8sAUEgLxBoFmQKCAdqBgCAmwTYJoGevYGgXjkGuoHXsDIIDXgAEBKDWoC6BLJQKC8cgoM8tgYBQKCQEABj8AoGwS5AmwaA8AAbBAQCZoKDHzAgKAACggM8tAgAJoFBN0DYIDQAKDIAIAACAAAAAAAAAAAAAAAoKACAoALoAEBAQGgWA0CggJ1BQUEBQa0BAUEBeOQaBnkACgoJAAAYgKABQWfN7A0Cz5QANgkAAmwUGdgAAAoNAzoDkDMA2BqgoJsC5gIDpoFBdAgAAJsFoJQZ8AzcgsBQb0AB0Bnr0AnUFA8AgLxyC3IKBQZoNzQAMS96CzINAyC0EBmgAlwDQMaB0vxUCZgGgNUC6ABLgFBOWAQAAFBQAAYoFwCAuwKACAvAG4CzIJQAAQCYA6gzsE0DINUFgNAoM0E63QKACAA1oCXt3BfoCUDjkFBnkBaC6AoJASgAwCgAUCb9gUFmgQF2DIAEABnYAAIACggFBkAE1QUEBAAUFABAAQACggAAAAAAAAAAAAAAANAgAKCAoAIACgAvEGgAAAAAAAaAgNAgHH4gbBKCAsAAgAICaAAA1AXjsF0C/8AQANggALAAZ69wJQUCAoKBoEugZBAX8AswDN+IF3AQG/AKCggAAJMgUCgzdAAoJAbmAUAEBKC0E8AAvHIF0DUoFBmg3L2gAMgfwCggLQZBLkAEBdgyDpsCfEAABQQAAE5Xt7ggAFBQUFBJkGAAQF37AtwCSgAcAbBZkEAABAXEBICAkAgHgF45BoACgAyCggFBoEgNAzQTj8QNglBkFAoEABAZ0AACXEBeOwNAoAGwTYAAIDIAAAAKCAl0DIAAEwCbABAaABQZAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAtBYDIAAANccgoKAC9AZgKAADUABeoFA45oNAmwAAKCwAGQTQKACaBrhsAGgAPIJQAJgF/IM79wTYL5BQWAoAM24BO3WgnUFgHHALywDO4BsGwXQKDIKCAcQUE5dgZoJuAoIDpMQAFBPQE5Tp0AABAWAtABeoMcsA6gn4Bnr2BQAQGgZBkAAE649QLkG7kE45BQNAoMgbBQS49wZ0Br9gUFBoCwE2DGgS9IB1AuYDcBnyCfKC8QbBZkEtABASg1QIDAAJMAUGuOQUFABOlBIACAA0CeQXqBQThm+wNgyAACUFAoM0GdAoICaBrjsEBoADyCUEA0C/kGNgAnkFBYAADPIEBnqCwEgLQQEBoDQKDIAAIAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAAsABQZAAABeINAoAL3BnQKAACwDYNAlA4ZoNggJcAoALAQEBNAbAAgLw2CgoGwNAAgLqAeAZ2BAAaAgNAgMXQJkFAgE2C3EBmZBaDQKCgkx0BAXYKCQDnoGdAAAgNzAKABATlmAnkFBAAauAQFtBnkDoADIG7QUE2CgyCbBAUE/IJQdOWQTQKB4ABAJkFBm3t7ggGv2BYCgoKDIMQAAF/ILAYwC6A4g3AUEufYCggLJ+4FBQcwAAAOOQbAAA7gx8oKAACwDYKCUE4ZoNggJcAAAAgICaAABIC8NgAuwNgaBAQFA8AzsEABQICggM0EBAAUC4BkAFBQAQEABQQAAAAAAAAAAAAAAAAFBAUAFABQZAAABeOQaBYAADOgUAFBYBQUEoLwBoAEBfIAKDIICAAoIDXHYEBQXyBoFA7AAoOe/egQEnxA0CzINAnkGeQMgAAvkFs6zoCSdAS5BuAuwUEBAWAAaBOYM6oAAANccQFBQQEuYCeQUEAgNgzAUGdwHQC4oJsDyBQJkAEBkAAC4BLgG6B9AOvYDYLAW9ATt1BYDPLEBjwBcAsBQamgNAgMbBOoAL+QWZBLx79fqC0E4g2AACeAAUEBQY3QNgAgLxyDQKAB6A5/KDQAIDUBKCglA4A2CUE0BNgAeAQGQQAFBkGuOwAUDyCaBoDsCAAxv9wQDYKBAUEBnkCAgAALoEBAUFABAQFBAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEABQAAUE2AAACwGgWAAAz4BQAAaAoAJQa4A0BuggAAKCAlBNAAUDYLxBq4AA0C+AUAEgKDnc/uAC49wUFgKBsGLgGQUCZAnwg1AQGaDpAUAEABdAgLoGeeATQAIADcx7AA1oEoJyzATQAAEBoE2ADGwdgLiglBAWgQEoICbBNgoJoAGwTYAL8wLMAoICwGeWIDHgFkAgANaBaCA57A2BQXwBsFoMgvAGgUAEAgKCTIKDnugoIAC8cg0ACggMTQKAACgcgAZ5A1wBoDyCAaoJQUGQSgmgAATYNQC4AA0C+AUEAABzuf3AAv8goEBQTYM3AMgoJMgaBQQEBoEBQQEBQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF2AACggAAALxBoAAAEBQAAaA5AgJcA3Mg0ACAaoALQZBANAAAmwa4gueQKAC+AUAEgLQc7n9wAAUFgKADPIGdAoEAnwgsBOvcEB0BQSgAaBdAzQUE5AgJoACA3NAAoICUCaAAAmwaBm5ABPIOgL5BAQFuQPIJQQGdgAoJoCA1oDEABZkCYBQQFBnlgGAUCAoLoFBNAxigAUDwCgUE69gXiDQKCAAfMACQFBgDYAJQXiDQAKCAyCgAgNAcgZ6glwDfHINAgIBqgAtBkEBNAgKCbBYC5oAAL4BQQEBaDncgAgKBAUAGeQMgAQDQAAICgoIACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoICgbAAABAAAAagKCgAAgKAACg1QYBPlB045BoEAA8gQAGQATQKADO6DUBqY6gAoLsAEoEBQc7n9wWAgNAcQaBATkDAKBNAvH4QUGQSg6As8gAAXAGgQFoM8gSAkAABsAFAoM0AAAFmwWAl0DPXuCzNB0A0CAUCgaBKCAmwAAZvw0FBrPYF2BsFmAAAQFBOWAYAAgKDQHgAHPYAAHgGgSgUDiDQNUEAA+YEAgAMAUAAF4g0BAUGbkGQUAAFBqg5gnyg6TIKBQQDyBAAZBATQAAJsFgNTHUDQALsAEoEABi5ABAUCAoICcgZAAA0ACAAoKCAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKACAoAIAAAC8QaABQQE8goAAKDQMXtQNA3AaABAAIBQQAE0AACbBriDfiAgHgF/AKCUCAAxsAEuwbAgKCdQTngGQUADVBQZAB0BQTQLMAnkFoMgoM0EAABAbBQUCgxyA8gAAsBZgE5fCDGwamwdICgyCgyDQMggIABsEuKADri9QT6+4ICz4QXYKDANAzyx7gxoCgsBQUADr3BjYJAUAACgAvAGwQD5gUAEBIADP5AoIAC8cg0CgeQSgx5BbkAAFBQY5drQNA3AaBATQAAFBkAE0AACbBriC/QAE8Av4AAoAAOewATyDQAAAM8gQAAAAEABQUEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEABQQAAAFgNAAoICAAoAKCgzzA2DUBsEv8AsDAICggAICaoKACA1xBoCgbA3QaBmgsABjYIBQaABQQEveAgAAANQGQKDYAKBAAAQFBnliAgJ5AAB08AgNAlyDPIEAABeILxBdA5zv1BYDrAAZyCgAAyADILsEA8gnUHTqCggHygsyCgyCgzy+4MgUDiDQAAGwYAAABQKCAvD7A31BAKCgAgEABkC4BAAXjmg0AC+QZBnyACggL4BoGOeQNg1AbBm/7AwAACUEBKCXFBQQAF40FAoAG6CglAABjYAJQUAFBASggIAACggAKAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoIAAACwGgAAQEBQAUAFAvcCgsyDQJ9QMgAugQAEBAAAAa45oKAAAC+ASgsABjYAJsGgTr0A/wA4C/5QE69gQAAAGgQEBvqB1A6gdQXqACAoM8tAAm6ACA6AdQLsEoJdAAmwUFgHEFgJAAaBaCdQPuBKACAdAZsA8gAgAOgAIACzIGgQFBnl9wZA0CzAKCf5gf5wD/IEoIAC9QAUEBePYF6gdQOoHUFBAAAZAuAQAF47BsEABOoM6BQIAB4BoE5dwKCzINAn1BMgAoMgAnQGQUEABrjsFBAUEBQSgsBKDIICbBoE69AP8gP8gTqCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsBQAUEBAAXwAADQGwKBxBsGbnoCdwUFAABAQDYICgvHINUE2CgAAgLALQY3fUDYLMdAATlgGQAagKCAtBIACgAsAABAamwANgAnIEABAAbn2ABQSgzsDQAKABAaA11BkG4ADPcCX/QKAAACUE8ggAGgdJgEv3AAgAAJsGgY5Y9wTqACgAxQAAaBAWAmwUAAAFABAAbBANAAwBoAEBrjkGgAAQGfAAL4AABQNgUDiDQM3wCd4CgoIACAgGwQF2BxyDVBAAUEBAWAUGNgAAAlBAAICggAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKCAAAAsBQAAATwACgAUFBQKBxBQTrsCUFAABQQGQKACgcQaBAUFmAAQFBKDHkAFAA5AwCgoALsCgkBaBsFAgAAAEBQICgzyBNgAgAOkwAB5BAS5AAAAgANAugYBsC/wAgn+XcAFA/AAAM0E8ggLoAG4CfkADYLQAT8goMcsAgAAKDFABQUEBqYBkFAABQAAAQGgKCggM3YAAIC8cg0AACAkxAAUEBaAC7BKBxBoGddQJQAUAAEBkCgAAvEFAAAgAJQUEoMAAAAXAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAaAAABAAAUAFAAAgNAlBAUFAAABkCggKC8QaBAAWbABAWAUGPIAAKCUGQAUF+gKCUCAAsABQAASgswCgQFBmggAJQAb1PQAFBkAAE8AoEABQNAlBoAEABQAAASgnkEgGgKDYJ5A2ADVBKCQGgY5YBAQD6g0DFBAWAoLPIAICggNAkBQAQCZBoEBoEBigAAgNccg0ABQQE8AAkBQNQFBQZAgNgzcgnQFAAAABkEoFBQOINXAIACwEBAUCgx5ABAUCggAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAUACgbBAAAAUAFBAXjkFBAJQUFBAUEBPIAIC+QOINAgKBAUEBQKDHkEABQOWAZABqAAAlA2CgAAsBQQAFABZgDkDOgQAEoAOmvYAFBnzANAmgAAIBAUAEoNwEv8A0EBQICggAJQTYAIC0GgAQAGqBQSAoMXAIAACgyCAsBoDqCAgLoAFBAXQAAAKBsGgZ2DNAABAXjkGwAKCb6gmwTYAAL4ABQQDjkGgZAlABQAAQGQUEABeILQQAFgAJsFBKDIAICgUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYAACggFyCAoAFBQAAOINUEAABQAAAZAAABeILQAAOvbpAUE2DUBKDAKCAoJywCAAoLQTqAAACwAAFABAWAoEAoJcAmwAQAG9ewKACUAGdAAoEABQKDNB0BkCAAsAgAAJQZoAAAN6BAAOoHUFBIDQMXAICAoKDAAKCggAAKCAoAKACAA0CA0DOwSgAAgLxBoAAE6gcsgmwAAKCgAgHHYNUGQUAFA0ACAyCAAAsyCgAAnXUBQTYNQEoMgAgKCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQFAABAUEAABbgAFBAWAoIACgAoAAMglyCggNccgbAABQIBsFBAZ3QQFBQS4BkFAAABQNgAQAFABQZgLAUFoAJcAgIBQQHT8AUAEoEoIAACwE2CgoMUHQEBAAWAQAF2CUGdAAaABrQJoAAFA0BAUGbgEBIACgyAAAACgAAAoICgAlABoCAAbBkCgAgNcQaBAUGQLoAEABbgAACgcQaBkAAFAAABkEuQAAWAuwQAAADYKCAzsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAABAAAAAUAACgvEFBAAUAAAFBgCgAAsBQAAUAE2CwAGAAAWAXAMgoAFAABQASAoAKADILAagFAoJcQEBAWggOkBAUEuQQAAAAC5ABQZB0BASAAoGwAASggIBoAGgAAAUEBYBQZ5YBAQFBQZAABewICggKCAoAKACUAFBdAAbBgFoIAC8QaAAoICaAAABdAkBQSgcQaBKAACgAgKDAFAABYAAAAABsFgIDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKACAAAAAoICgUCA0CbAABQAAAZAAAAgNAAAAAAoIDIAICwC4BAAAUAAAACZABQUE0BcgQFgAKCXEBkAAAG4AACUE8AAAAsBNgswADNB0BNAYAAABQASggIACA0CggKAAABQZuAQAAFBkFBAUAAAAADQANAgHkEBoDQAGwZAAABeINAgAAM6BQAQFuAAAKBx2DVBNgAgKAAADIAIACwFAAAABAUEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXqCAAAAugQACgsBQAQFAAABQZAABAa4gAAbBQAQFBAQAEBQLgEAABQAQFAAgAKAABQSA0CAoJQQEBQQHQAAEBOQAAAEA2BAUGQbAoJQAUAAAEugQCgAgNAAAAAaBQQEoJAAQGgZAAABQAAAQGgQFAABkGtAoAAMgAAAcQaAAA6gyAAAC6BAAKCwGgQEgAKBAAAZAABAWAoIAAAACggIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACggAALAUE0AACgAAAyCgAgLxBQAAANgAoIDIAAKCAAAAAAAsBAUAAAAAAFAAAoMgAoIDYEAABKAAABALoAAEBsAGdgQFABQQDkCAAgANAgGgWggKABQZoAAICggAAKCAAAtAAAAAAAABQAAZAAABeINAAgKDIAAAKCAAUDiDQJoEBQAAAUGAUAEBYAAAAAACgyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwADwAAACwAFBgAAAFgAAAAKACgyCAAAAUAAAAAAAAFBAUAAACAAugASggAAANAsBAUEBAAAWAl0ACgyDYAIBsFgICgAcgZAABAa8AAAbAABQKDNBAAUAEAABQQAACgAoAAAAICgAAoMgAAAsBQAAAQAAAFBAAKBxBQKCAoICgAoMAAAAsAAABAAUAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgKACAAoAAKDIAAAEABQAAAAUEBAAAAAAAAAAAAAAAAUEABQAAUEoIAAADWoAAAACAAAAAAAgNggAAEABQATloEAABAUAFgIACgAUEoIACgAgAAAAAAAAAAKACAAoAAKDIAAALMgAAAoIACAAoICggLAUEAAAAABQZAAAAAABQQAAFBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEAABQAAUGQAAAAAAAAUAFBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAoIAAADWgQFBAAAAAAKAACA0ACAAoAAAHIGQAAAAAUAAFAABKCAAoAIAAAAAAAAAAAAAACgAAAgAAAEBQAAAAQAAFBAAAIDQICAAoAAKDIAAAAAAAAAAKCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsBAAAAAAAAAAUFBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBAUEAAAABoEAAAAoAIACggAANAgAAEAAABaDIAAAKAAAAAACgzQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEAAAAAgKAACAoIAAAAAABAUAEABQQAFBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAKAAAACAAAAAAAAoAAAKCAAAUEAAAAAAAABQAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBAAAAAAAAAAAAAAAUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBAAAAAAAAAAAAUEBQAAQFABAAAAAAAUEAABQAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAoIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACggKCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoICggAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/2Q==) !important;
 20. background-repeat: repeat-y;
 21. background-attachment: fixed !important;
 22. background-size: 100%;
 23. }
 24.  
 25. #watch-related-discoverbox{
 26. background-color: #282828 !important;}
 27.  
 28. #watch-channel-vids-body{
 29. background-color: #282828 !important;}
 30.  
 31. #watch-promoted-videos-container{
 32. background-color: #282828 !important;
 33. padding: .4em !important;}
 34.  
 35. .pagingDiv{
 36. padding: .6em !important;}
 37.  
 38. #watch-actions-area{
 39. background-color: #282828 !important;}
 40.  
 41. #playlistRows_PL{
 42. background-color: #282828 !important;}
 43.  
 44. #playlistRows_SL{
 45. background-color: #282828 !important;}
 46.  
 47. #watch-featured-discoverbox{
 48. background-color: #282828 !important;}
 49.  
 50. #watch-related-vids-body{
 51. background-color: #282828 !important;}
 52.  
 53. #search-by-container{
 54. background-color: #282828 !important;}
 55.  
 56. #sort-by-container{
 57. background-color: #282828 !important;}
 58.  
 59. #search-type-container{
 60. background-color: #282828 !important;}
 61.  
 62. #watch-buy-urls{
 63. background-color: #282828 !important;
 64. margin:-12px !important; padding:0px !important;
 65. visibility:hidden !important;
 66. }
 67.  
 68. /*END*/
 69.  
 70.  
 71. a:link, a:visited, a:active, .hLink { color: #fff !important; }
 72. :focus { outline: none !important; }
 73. .eLink { border-bottom: 1px solid #666 !important; }
 74.  
 75.  
 76. /* Google suggest */
 77. .aAutoComplete .cAutoComplete, .google-ac-a .google-ac-c { color: #000 !important; }
 78. .aAutoComplete .dAutoComplete, .google-ac-a .google-ac-d { color: green !important; }
 79. .google-ac-e td, .google-ac-e td span { color: blue !important; }
 80.  
 81. /* Text colors */
 82. span, div, p, li, td, label { color: #ddd !important; }
 83. input *, textarea * { color: -moz-fieldtext !important; }
 84.  
 85.  
 86. /* Text headers */
 87. h1, h2, h3, h4, h5, h6, .hpBlockHeadingGray, .name, .title, #vidTitle, .wsHeading, .header, #catIndexGridHeading, #footer .links th {
 88. color: #fff !important;
 89. }
 90.  
 91. /* Default for most borders */
 92. hr, div, [class], [id], [style*="border"], tr, td, th, h1, h2, h3 {
 93. border-color: #444 !important;
 94. }
 95.  
 96. /* Highlight Blocks */
 97. #footContent, #footer, #old-footer, #channelVidsDiv, [style*="background-color: rgb(238, 238, 238)"], [style*="background-color: rgb(230, 230, 230)"], [style*="background-color: white"], #catIndexFeaturedWrapper, .highlightBoxes, .highlightBoxesOpacity[class], .highlightBox, .attentionBox, #actionsAndStatsDiv, #statsBox, .settingDiv, #vResponseParent, #vrParentDiv, #localePickerBox, .notopbox, #relatedVidsBody, .changeSearchTypeLinks, .lowlightBox, .vNowPlaying, #guidelines, .highlightBoxBrowse, fieldset, .commentsTooltip, .cat-spotlight-box, #actionsAreaDiv .moreAction, #sendMessage td, #addToFavesResult, #copyrightText, #videoOwnerDiv, #loginForm, #signupForm, #accountQuickLinksMore div, .spotlightItem, #search-settings-form, #addToPlaylistResult, #addToFavesResult, #addToBlogResult, [id^="reportConcernResult"], table[bgcolor="#bbccee"], #notopbox, .subtab b, .confirmBox, #search-video-results-link-box, .contentBox, #watch-channel-vids-div, .search-setting-inner, #watch-video-response, #watch-video-owner, .signInBoxContent, #yt-static-info-box, .signup-table, #search-duplicates-message, #wsSearchForm, .pyv-callout-box, .pyv-callout-box *, .whats-new, .hub-section, #instructions, #masthead-ticker, .side-announcement-box, .fauxBtn, #default-language-box {
 98. background: #282828 !important;
 99. border-color: #444 !important;
 100. }
 101.  
 102. /* Various background color fixes */
 103. [bgcolor="#ffffff"], [bgcolor="#ffffbb"], [style*="background-color: rgb(255, 255, 255)"], #exContentWrapper, #exRelatedDiv, #exUserContentDiv, #exPlaylistDiv, #hpEmbedUnderBlock, .basicBoxes, .basicBoxesOpacity[class], .pagingDiv, #hpContentBlock, .vListBox, .previewBox, .vGridBox, .dBG, .rBG, #vlogBox div, .empty_player_list, .form_fieldsets, .form_fieldset, #ticker, .user-thumb-large, .footerBox, #pageContainer, #manageContent[style*="background"], #watch-customize-embed-div, .video-thumb-medium, #watch-actions-area .watch-more-action-share, .topic_body, .feedmodule-anchor, .feedmodule, .watch-comment-spam, .smallChannelMastheadTable, .file, .google-signup, .promo-movie-unit, #movie-promo-pager, #mymedia .action-button .dialog .dialog-body {
 104. background: #282828 !important;
 105. }
 106. [bgcolor="#eeeeee"], .eeeBG, #groupTopicTopEntry, .field_inputs, #watch-refer-div .header, #yt-safetytips, #yt-safetytips *, [id$="PickerBox"], #upload-file-list, .homepage-content-block [style*="background"], #chrome-link, #masthead-region-and-language-picker-box, #iyt-login-suggest-side-box div, .main-tabs-layout-top, #watch-show-vids-div, .opt-banner, .opt-main, #watch-comments-options, #subscribeLoginInvite *, .yt-narrative-box, #suggestions * {
 107. background-color: #282828 !important;
 108. }
 109. .headerBox *, #watch-channel-brand-div, .headerRCBox, #search-options-container .search-type .search-type-selected, .profile-box .box-head .box-bg[class], .profile-box .box-foot .box-bg[class], .watch-playlist-row-playing, div.module h2, .color-offset, #search-options-container .search-type-selected div.rtext, #search-options-container .search-type-selected b.rtop, #search-options-container .search-type-selected b.rbottom, #watch-more-popular [style*="background"], #annotations-prompt-message, #annotations-toggle-switch, #inviteDiv, .yt-sr-panel h2 {
 110. background: #454545 !important;
 111. }
 112.  
 113. .errorBox, .error-msg, .yt-message-error { background-color: #600 !important; color: #ffc !important; }
 114. #watch-remove-faves, .greenBG, #watch-actions-area #watch-add-faves, .success-msg, #feed_success, #subscribeMessage, .yt-message-success, .iyt-undo-remove-msg { background: #060 !important; }
 115. #loginBoxZ, .status-msg { background: #555 !important; }
 116. #error-message, #success-message, #status-message { color: #fff !important; }
 117.  
 118. .vlcell, .grayTextAdWords { background: #333 !important; }
 119.  
 120.  
 121. /* thumbnail borders */
 122. [class$="WrapperInner"], .videobarthumbnail_white, .videobarthumbnail_gray, .video-thumb { border-color: transparent !important; background: transparent !important; }
 123. [class$="WrapperOuter"], [class^="vimg"] { border-color: transparent !important; }
 124. .video-thumb-medium, .video-thumb-small, .user-thumb-large, .video-thumb-large, .video-thumb-big, .video-thumb img { border: none !important; }
 125. .user-thumb-xlarge, .user-thumb-medium { background: transparent !important; }
 126. .feedmodule-thumbnail, .vimg70, .user-thumb-jumbo { border: none !important; }
 127.  
 128. div.module h2 { border-color: #666 !important; }
 129.  
 130. /* Ads */
 131. #bottomAdDiv, #leaderboardAd, .spOffersDiv, #sideContent, img[src^="/img/ad_"], a[href*="doubleclick.net"], #sideAd, img[src^="/img/pic_verizonwireless"], img[src*="pic_verizon_yellow_146x22.gif"], #FLASH_AD, #channelBrandCap, #ad300x250, #channelBrandDiv, [id^="myAd_"], [id^="ad_"], object[width="160"][height="600"], img[src*="fastclick"], .grayTextAdWords + .vlcell, .grayTextAdWords, #search-pva, #chrome-link, .grayTextAdWords + [style*="background-color: rgb(255, 249, 221)"], #watch-channel-brand-div, #pyv-yva-placeholder
 132. {
 133. display: none !important;
 134. }
 135.  
 136. /* remove "Videos being watched right now" */
 137. #active_sharing_div, #active_sharing
 138. {
 139. display: none !important;
 140. }
 141.  
 142. /* hide stuff */
 143. img[class^="ratingVS-"] { display: none !important; }
 144.  
 145.  
 146.  
 147. /* Purple and Yellow blocks
 148. --------------------------*/
 149. .hpPurpleBlock, .hpYellowBlock, .homepage-yellow-block, .purpleBlock, .search-channel-onebox, .blue-box, .left-right-border-yellow {
 150. background: #333 !important;
 151. padding: 8px 10px !important;
 152. border: 1px solid #444 !important;
 153. }
 154.  
 155. .hpPurpleBlockBot, .hpYellowBlockBot, .homepage-yellow-block-bot, .purpleBlockBot, .img-side-cap {
 156. display: none !important;
 157. }
 158.  
 159.  
 160.  
 161. /* Channels masthead
 162. ---------------------*/
 163. .channelMastheadTable, #mastheadTable {
 164. background: #333 !important;
 165. padding-bottom: 10px !important;
 166. -moz-border-radius-bottomleft: 9px !important;
 167. -moz-border-radius-bottomright: 9px !important;
 168. }
 169.  
 170. img[src="/img/masthead_round.gif"], #smallMastheadBottom { display: none !important; }
 171.  
 172.  
 173.  
 174. /* Comments
 175. ------------*/
 176. .watch-comment-head { background: #333 !important; border: 1px solid #444 !important; padding-top: .20em !important; }
 177. .watch-comment-auth-head { background: #444 !important; border: 1px solid #555 !important; border-left: none !important; }
 178. .watch-comment-head-hidden { background: #333 !important; }
 179.  
 180. .watch-comment-entry-reply { padding-left: 0 !important; }
 181.  
 182. .watch-comment-action a, .watch-comment-head-link {
 183. color: #fff !important;
 184. border-color: #666 !important;
 185. }
 186.  
 187. .watch-comment-pagination { background: #444 !important; padding: .6em !important; margin-top: 3em !important; }
 188.  
 189. .watch-comment-spam .watch-comment-body { opacity: 0.6 !important; }
 190. .watch-comment-entry { border-top: none !important; }
 191.  
 192. .commentHead { background: transparent !important; padding: .15em }
 193.  
 194.  
 195. /* Subscription box
 196. -------------------*/
 197. img[src*="pic_subsbox_"] { display: none !important; }
 198. #hpSubsBoxTop, #hpSubsBox, #homepage-subscriptions, #homepage-subscriptions-top { background: #000 !important; border: none !important; }
 199. #vbror, #vbrol { opacity: 0.3 !important; }
 200. #hpSubsBox table td { background: #222 !important; }
 201. #homepage-subscriptions { border: none !important; }
 202.  
 203.  
 204. /* Profiles */
 205. .profile-highlightbox .box-body .box-bg[class] { background: #000 !important; }
 206. .profile-box .box-body .box-bg[class] { background: #000 !important; }
 207. .box-head .box-bg[class] { background: #555 !important; }
 208.  
 209.  
 210.  
 211. /* Pager
 212. --------*/
 213. .pagerNotCurrent { background: transparent !important; color: #ccc !important; }
 214. .pagerCurrent { background: #666 !important; color: #fff !important; border: 1px solid #999 !important; }
 215.  
 216.  
 217.  
 218. /* Main tabs
 219. -------------*/
 220. #masthead .nav-item .content { color: #999 !important; }
 221. #masthead .nav-item.selected .content { color: #fff !important; }
 222.  
 223. #old-masthead .nav-item .content { color: #999 !important; }
 224. #old-masthead .nav-item.selected .content { color: #fff !important; }
 225.  
 226. #masthead .bar, #masthead .nav-item { background: transparent !important; }
 227. #masthead .nav-item:hover { background: rgba(222,222,222, 0.2) !important; }
 228.  
 229. #masthead #bar { border-color: #272727 !important; }
 230.  
 231. #masthead .nav-item {
 232. border-left-color: #4f4f4f !important;
 233. border-right-color: #1f1f1f !important;
 234. }
 235.  
 236.  
 237.  
 238. /* My Account
 239. ------------- */
 240. #manageNav .selected, #manageContent [bgcolor="#cccccc"], #manageContent .controls, #manageContent #compose {
 241. background: #333 !important;
 242. }
 243.  
 244. #manageContent tr[bgcolor="#cccccc"] td,
 245. #manageContent [style^="background-color: rgb(204, 204, 204)"] { background-color: #333 !important; }
 246.  
 247. #manageContent [bgcolor="#f7f7f7"] {
 248. background: transparent !important;
 249. }
 250.  
 251. #manageContent, #manageContent [style*="border"] {
 252. border-color: #333 !important;
 253. }
 254.  
 255. #mymedia #table, #mymedia #view-pane .actions, #playlist-form {
 256. background: #000 !important;
 257. }
 258.  
 259. #mymedia #view-pane .settings {
 260. background: #333 !important;
 261. }
 262.  
 263. .video.odd { background: #000 !important; }
 264. .video.even { background: #222 !important; }
 265.  
 266. .yt-button .yte-text, .yt-button-alt .yte-text, .yt-button-compact .yte-text, .yt-button-disabled {
 267. background: #555 !important; border: 1px outset;
 268. }
 269.  
 270. .folder.selected {
 271. background: #555 !important;
 272. }
 273.  
 274. .subfolder.selected {
 275. background: #444 !important;
 276. }
 277.  
 278. .subfolder > a { color: #ccc !important; }
 279. .subfolder.selected > a { color: #fff !important; }
 280.  
 281. .videoDiv[style*="background-color: rgb(204, 204, 204)"] { background: #555 !important; }
 282.  
 283. .column-details { background: #000 !important; }
 284.  
 285. .column-divider { background: #444 !important; }
 286. .vertical-tabs .tab.current { background: #666 !important; }
 287. .vertical-tabs .tab.current a { color: #fff !important; }
 288.  
 289.  
 290.  
 291. /* Static sidebar
 292. -----------------*/
 293. .yt-static-sidebar-list { background: #222 !important; }
 294. .yt-static-sidebar-subhead { background: #333!important; }
 295. #yt-static-sidebar-fade { visibility: hidden !important; }
 296.  
 297.  
 298.  
 299. /* Collapsable boxes
 300. --------------------*/
 301. .module-item-wrapper { background: #222 !important; border-bottom: 1px solid #444 !important; }
 302. .statModule-item-line { background: #222 !important; }
 303. .statModule-title { background: #333 !important; border: 1px solid #444 !important; }
 304. .img-stat-top-cap, .img-stat-btm-cap-close, .img-stat-btm-cap-open { display: none !important; }
 305. .module-item-wrapper > .statModule-item-line:first-child { border-top: none !important; }
 306.  
 307.  
 308. /* Watch tabs
 309. --------------*/
 310. #watch-actions-area .watch-tab-contents {
 311. background: #222 !important;
 312. }
 313. #watch-actions-area .watch-tab-contents * {
 314. background-color: #222 !important;
 315. }
 316.  
 317.  
 318. /* Channel category tabs
 319. ------------------------*/
 320. .main-tabs-subcategories { background: #333 !important; }
 321. .videoModifiers div.subcategory { border-color: #666 !important; }
 322.  
 323.  
 324.  
 325. /* Menus
 326. -------- */
 327. .dropdown, .dropdown div a, .dropdown div, .yt-dropdown-menu, .yt-dropdown-menu li a {
 328. background-color: #333 !important;
 329. border-color: #444 !important;
 330. color: #ccc !important;
 331. }
 332. .dropdown div a:hover, .yt-dropdown-menu li a:hover {
 333. background-color: #666 !important;
 334. color: #fff !important;
 335. }
 336.  
 337. #watch-flag-menu a, #watch-flag-menu a:visited,
 338. #watch-flag-menu a.parent, #watch-flag-menu a.parent:visited,
 339. #watch-flag-menu ul ul a.sub, #watch-flag-menu ul ul a.sub:visited, #watch-flag-menu ul ul ul a, #watch-flag-menu ul ul ul a:visited {
 340. background: #333 !important;
 341. }
 342. #watch-flag-menu a:hover, #watch-flag-menu :hover > a, #watch-flag-menu ul ul a.sub:hover, #watch-flag-menu ul ul :hover > a.sub, #watch-flag-menu ul ul ul a:hover {
 343. background: #666 !important;
 344. }
 345.  
 346.  
 347.  
 348. /* Inbox and Contacts (work in progress)
 349. ---------------------*/
 350. .message_title, .ab-users td { background: #333 !important; }
 351. .open td, .ellipsis-dots, .ellipsis.m_nohighlight, .ellipsis.m_highlight { background: transparent !important; }
 352. .sorterbar th, .ab-users-checks { background: #555 !important; }
 353. .action-button .content, .default-button .content { background: #555 !important; border: 1px outset; }
 354. .action-button img { display: none !important; }
 355. .groupnamecont.selected, .ab-leftpane-sel { background: #333 !important; }
 356. td[style*="width: 9px; background-color: rgb(204, 204, 204)"], .ab-divider { background: #444 !important; }
 357. .m_highlight { background: #282828 !important; }
 358. .m_nohighlight { background: #000 !important; }
 359. .subject { background: transparent !important; }
 360. [class*="button"] [class*="cap"] { display: none !important; }
 361. .ab-cd, .ab-cd-info, .ab-cd-txtlbl, .ab-cd-details div[style*="background"] { background: #000 !important; }
 362. .inner-dialog { background: #000 !important; }
 363. .dialog { background: #333 !important; }
 364. #headings td, #view-pane .footer { background: #555 !important; }
 365. #mymedia #view-pane .splitter { background: #333 !important; }
 366. .vert-bar { background: #555 !important; }
 367.  
 368.  
 369.  
 370. /* Video Insight
 371. ---------------- */
 372. .gwt-TabPanelBottom, .gwt-Image { background-color: #000 !important; }
 373. .insight-toptable > tbody > .even { background: #444 !important; }
 374. img[src^="http://www.google.com/chart?"] { background-color: #fff !important; }
 375. .insight-ErrorPanel { background: #900 !important; }
 376. .insight-sourcestable .footer { background: #000 !important; }
 377. .main .gwt-TabBarItem, .gwt-TabBarRest { border-color: #666 !important; }
 378. .insight-Popup { background: #444 !important; border: 1px solid #666 !important; }
 379. .weekend-end, .weekend-start, .weekday, .week-names { color: #000 !important; }
 380. .goog-date-picker .grid td.selected { background: #ffa!important; }
 381. .goog-date-picker { background: #666 !important; }
 382.  
 383.  
 384.  
 385. /* Tweaks
 386. ----------------- */
 387. /* expand thumbnail listings on videos page */
 388. #mainContentWithNav {
 389. width: 705px !important;
 390. }
 391.  
 392. /* horizontal menu at top right of page is an iframe sometimes */
 393. iframe[src="/user_info"] {
 394. display: inline !important;
 395. }
 396.  
 397. /* removed rounded corners on fieldsets */
 398. .fieldsetTop, .fieldsetBottom {
 399. visibility: hidden !important;
 400. }
 401.  
 402. /* QuickList current selection */
 403. .playlistRowPlaying {
 404. background-color: #383838 !important;
 405. border-color: #555 !important;
 406. }
 407.  
 408. /* "no video" icon */
 409. img[src="/img/no_videos_140.jpg"] {
 410. opacity: 0.25 !important;
 411. }
 412.  
 413. /* various buttons */
 414. #upload-button .action-button-text, #subscribeDiv .action-button-text, a[href="/my_profile"] .action-button-text { color: #772600 !important; }
 415. #unsubscribeDiv .action-button-text { color: #000 !important; }
 416. #unsubscribeDiv { opacity: 0.2 !important; }
 417. #unsubscribeDiv:hover { opacity: 1 !important; }
 418.  
 419. /* highlight left menu selected item */
 420. .category-selected { background: #444 !important; }
 421.  
 422. .QLIconImg { opacity: 0.4 !important; }
 423.  
 424. /* hide feed icons on hp */
 425. .feedmodule2-title img { display: none !important; }
 426.  
 427. .tooltip-wrapper-box * { color: #000 !important; }
 428.  
 429.  
 430.  
 431. /* Home page module containers
 432. ------------------------------*/
 433. .fm2-title-border-box-gray, .fm2-title-border-box-blue {
 434. background: #333 !important;
 435. padding-top: 6px !important;
 436. -moz-border-radius-topleft: 6px !important;
 437. -moz-border-radius-topright: 6px !important;
 438. border: 1px solid #444 !important;
 439. border-bottom: none !important;
 440. }
 441. .fm2-title-border-box-blue {
 442. background: #444 !important;
 443. border-color: #555 !important;
 444. }
 445.  
 446. .fm2-top-cap { display: none !important; }
 447.  
 448. .feedmodule-normal { background: transparent !important; }
 449.  
 450. .img-gray-bottom-cap, .img-blue-bottom-cap {
 451. height: 0 !important;
 452. margin-bottom: 6px !important;
 453. }
 454.  
 455. .feedmodule-upper-left-right-border, .feedmodule-upper-left-right-border-blue {
 456. border-bottom: 1px solid #444 !important;
 457. -moz-border-radius-bottomleft: 6px !important;
 458. -moz-border-radius-bottomright: 6px !important;
 459. }
 460.  
 461.  
 462.  
 463. /* Browse Categories
 464. --------------------*/
 465. .browse-categories-side, .main-tabs-layout-mini-top {
 466. background: #262626 !important;
 467. }
 468.  
 469. .main-tabs-mini-top-cap, .main-tabs-mini-bottom-cap {
 470. display: none !important;
 471. }
 472.  
 473. .main-tabs-layout-mini-top {
 474. padding-top: 6px !important;
 475. -moz-border-radius-topleft: 6px !important;
 476. -moz-border-radius-topright: 6px !important;
 477. }
 478.  
 479. .browse-categories-side {
 480. padding-bottom: 6px !important;
 481. -moz-border-radius-bottomleft: 6px !important;
 482. -moz-border-radius-bottomright: 6px !important;
 483. }
 484.  
 485. .browse-categories-side > li:hover {
 486. background: #303030 !important;
 487. }
 488.  
 489.  
 490. /* Shows page
 491. -------------*/
 492. .shows-table-content tr, #shows-more-network-list {
 493. background: #000 !important;
 494. }
 495. .shows-table-content .alt td {
 496. background: #282828 !important;
 497. }
 498.  
 499. #shows-episodes-clips .shows-table tr.header th {
 500. background: #3f3f3f !important;
 501. border-color: #222 !important;
 502. }
 503. .shows-table-info {
 504. background: #000 !important;
 505. }
 506. #shows-episodes-clips, #shows-more-network {
 507. background: #333 !important;
 508. -moz-border-radius: 6px !important;
 509. }
 510. #shows-episodes-clips-header {
 511. margin-top: -5px !important;
 512. }
 513. #shows-episodes-clips {
 514. margin-top: 10px !important;
 515. }
 516. #shows-episodes-tab-box {
 517. border-color: red !important;
 518. }
 519. #shows-episodes-clips-header { background: transparent !important; }
 520.  
 521. #shows-episodes-sort a { text-decoration: underline !important; }
 522.  
 523. #shows-episodes { background: #000 !important; }
 524.  
 525.  
 526.  
 527. /* Random fixes
 528. ---------------*/
 529. .success-msg *, .error-msg *, .status-msg *, .vertical-tabs .current a, #captions-details > div, .track-row-selected .track-title {
 530. color: #000 !important;
 531. }
 532.  
 533. #mymedia .expand-panel .expand-header { background: #333 !important; }
 534.  
 535. .statModule-title {
 536. -moz-border-radius-topleft: 6px !important;
 537. -moz-border-radius-topright: 6px !important;
 538. }
 539.  
 540. [id$="search-container"] .search-button-text { color: #03c !important; }
 541.  
 542. /*
 543. .main-tabs-layout-top, .main-tabs-layout-mini-top {
 544. background: #333 !important;
 545. padding-top: 5px !important;
 546. -moz-border-radius-topleft: 6px !important;
 547. -moz-border-radius-topright: 6px !imp

Report this snippet  

You need to login to post a comment.