Return to Snippet

Revision: 60716
at November 12, 2012 08:05 by mmilutin2


Initial Code
using namespace std;
int sifra=1;
int kursor;

struct tzivotinja {
    int sifra;
    char vrsta[30],naziv[30];
    float cijena;
    tm datum;
    };

tzivotinja lista[1000];

void initL(tzivotinja *lista){
   kursor = 1;
   }
   
int endL(tzivotinja *lista){
  return kursor;
  }
  
int firstL(tzivotinja *lista){
  return 0;
  }

void insert2(tzivotinja tekuci, int p, tzivotinja *lista){
   lista[p] = tekuci;
   }

tzivotinja * nextL(int p,tzivotinja *lista){
  if(p == endL(lista)) return lista;
  else return &lista[p+1];
  }
  
int previousL(int p,tzivotinja *lista){
  if(p == firstL(lista)) return -1;
  else return p-1;
  }

tzivotinja retrieveL(int p, tzivotinja *lista){
      return *(lista+p);
      }


int insertL(tzivotinja *novi, int p, tzivotinja *lista){
   --p;
   (lista+p)->sifra = novi->sifra;
   strcpy((lista+p)->naziv,novi->naziv);
   strcpy((lista+p)->vrsta,novi->vrsta);
   (lista+p)->cijena = novi->cijena;
   ((lista+p)->datum).tm_mday = (novi->datum).tm_mday;
   ((lista+p)->datum).tm_mon = (novi->datum).tm_mon;
   ((lista+p)->datum).tm_year = (novi->datum).tm_year;
   sifra++;
   kursor++;
   return((lista+p)->sifra == novi->sifra);
   }

void Vrati(tzivotinja element, int p, tzivotinja *lista){
   lista[p]=element;
   }

void reverse(tzivotinja * lista){
   int broj_elemenata = endL(lista)-1;
   for(int i=0;i<=broj_elemenata/2;i++) swap(lista[i],lista[broj_elemenata-i-1]);
   
   }
   
void deleteL(int p, tzivotinja *lista){
   for(int i=p;i<endL(lista);i++){
       lista[i].sifra = lista[i+1].sifra;
       strcpy((lista+i)->naziv,(lista+i+1)->naziv);
       strcpy((lista+i)->vrsta,(lista+i+1)->vrsta);
       lista[i].cijena = lista[i+1].cijena;
       ((lista+i)->datum).tm_mday = (lista+i+1)->datum.tm_mday;
       ((lista+i)->datum).tm_mon = (lista+i+1)->datum.tm_mon;
       ((lista+i)->datum).tm_year = (lista+i+1)->datum.tm_year;
       }
   kursor--;
   }

Initial URL


Initial Description
Pošto se radi o strogo zadanim funkcijama koje su iste svim studentima, nema nekih prevelikih razlika u kodu osim u drugačijim nazivima varijabli te rasporedu pisanja samih funkcija.

Initial Title
Zadatak 1 Lista polje Mario Milutin

Initial Tags


Initial Language
C++