Posted By

Kollins on 03/01/13


Tagged

I4A


Versions (?)

Počet čísel v intervalu


 / Published in: Java
 

Napište program, jehož vstupem bude neomezený počet čísel, program se zastaví když vstoupí 0 (nula). Výstupem programu bude počet čísel (ze zadávaných), které leží v intervalu <10;20>.

 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class InternvalZeZadanych{
 4. public static void main(String[] args){
 5. Scanner sc = new Scanner(System.in);
 6. int count = 0;
 7. while(true){
 8. int i = sc.nextInt();
 9. if(i!=0){
 10. if(i<=20 && i>=10){
 11. count++;
 12. }
 13. }else{
 14. System.out.println("Pocet ci­sel z intervalu: "+count);
 15. break;
 16. }
 17. }
 18. }
 19. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.