Posted By

Kollins on 03/01/13


Tagged

I4A


Versions (?)

Dělitelnost čísel


 / Published in: Java
 

Napište program, který zjistí jestli je zadané číslo kladné, záporné nebo rovno nule, jestli leží v uzavřeném intervalu <-10;10>, jestli je sudé nebo liché a jestli je dělitelné třemi, pěti, třemi i pěti nebo ani jedním.

 1. package sbirka.uloh;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class Cviceni­1{
 4. public static void main(String[] args){
 5. Scanner sc = new Scanner(System.in);
 6. System.out.println("Zadej cele cislo");
 7. int a = sc.nextInt();
 8.  
 9.  
 10. if(a > 0){
 11. System.out.println("Ci­slo je kladne");
 12. }else if(a == 0){
 13. System.out.println("Cislo je rovno 0");
 14. }else{
 15. System.out.println("Ci­slo je zaporne");
 16. }
 17.  
 18. if(a >=-10 && a <=10){
 19. System.out.println("Ci­slo lezi­ v uzavrenem intervalu <-10;10>");
 20. }else{
 21. System.out.println("Cislo nelezi v uzavrenem intervalu <-10;10>");
 22. }
 23.  
 24. if(a%2 == 0){
 25. System.out.println("Cislo je sude");
 26. }else{
 27. System.out.println("Cislo je liche");
 28. }
 29.  
 30. if(a%3 == 0 && a%5 == 0){
 31. System.out.println("Cislo je delitelne tremi i peti");
 32. }else if(a%3 == 0){
 33. System.out.println("Ci­slo je delitelne tremi");
 34. }else if(a%5 == 0){
 35. System.out.println("Ci­slo je delitelne petiti");
 36. }else{
 37. System.out.println("Ci­slo neni­ delitelne ani peti ani tremiemi");
 38. }
 39. }
 40. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.