Posted By

Kollins on 02/28/13


Tagged

I4A


Versions (?)

ASCII mezi znaky


 / Published in: Java
 

Napište program jehož vstupem jsou dva znaky. Program poté vypíše všechny znaky, jejichž hodnoty jsou mezi hodnotami zadaných znaků.

 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class ASCIICviceni­{
 4. public static void main(String[] args){
 5. Scanner sc = new Scanner(System.in);
 6. String a = sc.next();
 7. String b = sc.next();
 8.  
 9. char o = a.charAt(0);
 10. char p = b.charAt(0);
 11.  
 12. int x = (int)o;
 13. int y = (int)p;
 14.  
 15. if(x < y){
 16. for(int i = x + 1; i < y; i++){
 17. System.out.println((char)i);
 18. }
 19. }else{
 20. for(int i = y + 1; i < x; i++){
 21. System.out.println((char)i);
 22. }
 23. }
 24. }
 25. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.