Posted By

Kollins on 02/28/13


Tagged

I4A


Versions (?)

ASCII Výpis


 / Published in: Java
 

Napište program, který pod nebo vedle sebe vypíše všechny znaky, které mají ASCII hodnotu 32 - 127.

  1. package sbirka.uloh;
  2.  
  3. public class ASCII{
  4.  
  5. public static void main(String[] args){
  6. for(int i = 32; i <=127;i++){
  7. System.out.println(i+" "+(char)i);
  8. }
  9. }
  10. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.