Posted By

mlcorak on 12/03/11


Tagged

vrijeme


Versions (?)

mjerenje vremena


 / Published in: C++
 

mjerenje vremena izvodjenja

 1. //Mjerenje proteklog vremena u stotinkama sekundi
 2. #include<time.h>
 3. clock_t vrijeme1,vrijeme2;
 4. double razlika;
 5. double vrijeme_pocetak(){
 6. vrijeme1=clock();
 7. return (double)vrijeme1;
 8. };
 9. double vrijeme_kraj(){
 10. vrijeme2=clock();
 11. return (double)vrijeme2;
 12. };
 13. double vrijeme_proteklo(){
 14. razlika=vrijeme2-vrijeme1;
 15. return razlika;
 16. };

Report this snippet  

You need to login to post a comment.