Posted By

maretic_kristian on 12/03/11


Tagged

red pokazivaci operacije nad redom


Versions (?)

red_pokazivac.h


 / Published in: C++
 

URL: /

Implementacija reda pomocu pokazivaca

 1. // Implementacija programa pomoću pokazivača - Kristian Maretić
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. typedef struct el_red red;
 7. typedef struct red_ordinacija el_reda_ordinacije;
 8.  
 9.  
 10. struct pacijent // struktura podataka koji se zapisuju u red
 11. {
 12. int x, y; // random upisani brojevi
 13. int rb_pacijenta; // redni broj pacijenta
 14. int prioritet; // prioritet pacijenta
 15. };
 16.  
 17. struct red_ordinacija // struktura reda
 18. {
 19. pacijent p; // vrijednost elementa u redu (svakog pacijenta)
 20. red_ordinacija *next; // definicija pokazivača na slijedeći element u redu
 21. };
 22.  
 23. struct el_red // struktura elemenata reda
 24. {
 25. red_ordinacija *front, *rear;
 26. };
 27.  
 28. bool IsEmptyQ(red *_r) // provjera je li red prazan
 29. {
 30. bool retVal;
 31. if (_r -> rear == _r -> front) // red je prazan ako je pokazivač na početak i kraj reda jednak
 32. {
 33. retVal = true;
 34. }
 35. else
 36. {
 37. retVal = false;
 38. }
 39.  
 40. return retVal;
 41. }
 42.  
 43. void InitQ (red *_r) // inicijalizacija praznog reda
 44. {
 45. el_reda_ordinacije *head = new el_reda_ordinacije; // inicijalizacija novog elementa reda
 46. _r -> front = head; // postavlja se pokazivač fronta na novi element
 47. _r -> rear = head; // postavlja se pokazivač frara na novi element to znači da je red inicijaliziran ali i prazan
 48. }
 49.  
 50. pacijent FrontQ(red *_r) // vraćanje vrijednosti elementa koji se nalazi na čelu reda
 51. {
 52. if (!IsEmptyQ(_r)) // provjera da li je red prazan
 53. { // ako red nije prazan
 54. el_reda_ordinacije *_temp = _r -> front; // element na čelu se sprema u privremenu _temp varijablu
 55. _temp = _temp -> next; // postavlja se na čelo element koji je slijedeći u redu
 56. return _temp -> p; // postavlja se vrijednost pacijentu
 57. }
 58. }
 59.  
 60. void DeQueueQ(red *_r) // brisanje elementa s čela reda
 61. {
 62. if (!IsEmptyQ(_r)) // provjera dali je red prazan
 63. {
 64. el_reda_ordinacije *_del = _r -> front; //element sa čela reda sprema se u privremenu _del varijablu
 65. _r -> front = _del -> next; // postavlja se novi element čela koji je slijedeći u redu
 66. delete _del; // briše se element s čela
 67. }
 68. }
 69.  
 70. void EnQueueQ (pacijent x, red *_r) // dodavanje novog elementa na začelje reda
 71. {
 72. el_reda_ordinacije *_last = _r -> rear; // element s začelja reda sprema se u privremenu _last varijablu
 73. el_reda_ordinacije *_new = new el_reda_ordinacije; // inicijalizira se novi element reda koji će se postavit na začelje
 74. _new -> p = x; // u novi element sprema se proslijeđena vrijednost pacijenta
 75. _new -> next = NULL; // postavlja se pokazivač novog elementa na NULL pokazivač
 76. _last -> next = _new; // postavlja se pokazivač prethodnog zadnjeg na novi element koji je na začelju
 77. _r -> rear = _new; // novo ubačeni element postavlja se na začelje reda
 78. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.