Posted By

bstivic on 12/03/11


Tagged

red ATP


Versions (?)

Red u ordinaciji


 / Published in: C++
 

Red u ordinaciji, strukture podataka

 1. //Implementacija reda pomocu polja
 2. struct tpacijent{
 3. int x;
 4. int y;
 5. int prioritet;
 6. };
 7.  
 8. struct tred{
 9. tpacijent svi[10000];
 10. int f,r;
 11. };
 12.  
 13. typedef struct tred Queue;
 14. typedef struct tpacijent element;
 15.  
 16. tred* InitQ(tred *Q){
 17. Q = new tred;
 18. Q->f = 0;
 19. Q->r = 9999;
 20. return Q;
 21. }
 22.  
 23. int AddOne(int n) {
 24. return ((n+1)%10000);
 25. }
 26.  
 27. element FrontQ(tred *Q){
 28. return Q->svi[Q->f];
 29. }
 30.  
 31. void EnQueueQ(element x, tred *Q){
 32. Q->r=AddOne(Q->r);
 33. Q->svi[Q->r] = x;
 34. }
 35.  
 36. void DeQueueQ(tred *Q){
 37. Q->f=AddOne(Q->f);
 38. }
 39.  
 40. bool IsEmptyQ(tred *Q){
 41. if(AddOne(Q->r)==Q->f)
 42. return true;
 43. return false;
 44. }
 45. //implementacija pomocu pokazivaca
 46. struct tpacijent{
 47. int x;
 48. int y;
 49. int prioritet;
 50. };
 51.  
 52. struct el{
 53. tpacijent svi;
 54. el *s;
 55. };
 56.  
 57. struct tred{
 58. el *f,*r;
 59. };
 60.  
 61. typedef struct tpacijent element;
 62. typedef struct tred Queue;
 63.  
 64. tred* InitQ(tred *Q){
 65. el *novi=new el;
 66. Q = new tred;
 67. novi->s=NULL;
 68. Q->r=novi;
 69. Q->f=novi;
 70. return Q;
 71. }
 72.  
 73. tpacijent FrontQ(tred *Q){
 74. return ((Q->f)->s)->svi;
 75. }
 76.  
 77. void EnQueueQ(element x, tred *Q){
 78. el *novi=new el;
 79. novi->svi = x;
 80. novi->s=NULL;
 81. Q->r->s=novi;
 82. Q->r=novi;
 83. }
 84.  
 85. void DeQueueQ(tred *Q){
 86. el *brisi = Q->f;
 87. Q->f = brisi->s;
 88. delete brisi;
 89. }
 90.  
 91. bool IsEmptyQ(tred *Q){
 92. if(Q->r==Q->f)
 93. return true;
 94. return false;
 95. }
 96.  
 97.  
 98. //main
 99. #include <iostream>
 100. //#include "i_polje.h"
 101. #include "i_pokazivaci.h"
 102. using namespace std;
 103. int n;
 104. unsigned int vrijeme;
 105. tpacijent polje[1000];
 106. void gen(){
 107. cout<<"Koliko parova zelite generirati? ";
 108. cin>>n;
 109. srand(time(0));
 110. for(int i=0;i<n;i++){
 111. polje[i].x=rand()%10000+1;
 112. polje[i].y=rand()%10000+1;
 113. polje[i].prioritet=rand()%4+1;
 114. }
 115. }
 116. void pri(tred *Q){
 117. tred *Q1=InitQ(Q1);
 118. tpacijent spremnik[1000];
 119. int br=1,br1=n;
 120. int f=0;
 121. while(!IsEmptyQ(Q)){
 122. spremnik[f]=FrontQ(Q);
 123. DeQueueQ(Q);
 124. f++;
 125. }
 126. for (int m = 1; m < f; m++) { //Sortiranje umetanjem
 127. int j = m-1;
 128. tpacijent pom = spremnik[m];
 129. while (j >= 0 && spremnik[j].prioritet> pom.prioritet)
 130. spremnik[j+1] = spremnik[j--];
 131. spremnik[j+1] = pom;
 132. }
 133.  
 134. int m=0;
 135. while(m<f){
 136.  
 137. EnQueueQ(spremnik[m],Q);
 138. m++;
 139. }
 140. }
 141. void ispis_red(tred *Q,bool k=false){
 142. tpacijent temp;
 143. int i=1;
 144. tred *Q1=InitQ(Q1);
 145.  
 146. cout<<"-------<Red u cekaonici>-------\n"
 147. <<"|.br........Xi.......Yi.......(p)|\n\n";
 148. while(!IsEmptyQ(Q)){
 149. temp=FrontQ(Q);
 150. cout<<i++<<"\t"<<temp.x<<"\t"<<temp.y;
 151. if(k) cout<<" "<<temp.prioritet<<endl;
 152. else cout<<endl;
 153. DeQueueQ(Q);
 154. EnQueueQ(temp,Q1);
 155. }
 156. cout<<"\n\n";
 157.  
 158. while(!IsEmptyQ(Q1)){
 159. temp=FrontQ(Q1);
 160. DeQueueQ(Q1);
 161. EnQueueQ(temp,Q);
 162. }
 163. system("pause");
 164. system("cls");
 165. }
 166. void ispis_ord(tpacijent novi,bool k=false){
 167. cout<<"\n-------<Ordinacija>-------\n"
 168. <<"........X........Y.........(p)\n"
 169. <<"\t"<<novi.x<<"\t"<<novi.y;
 170. if(k) cout<<" "<<novi.prioritet<<endl;
 171. else cout<<endl;
 172. }
 173. void b(tred *Q){ //opcija b, bez prioriteta
 174. tpacijent pacijent;
 175. vrijeme=0;
 176. int i=0;
 177. if(!n){
 178. cout<<"Prvo generirajte polja!!\n\n";
 179. return;
 180. }
 181. while(i<n || !IsEmptyQ(Q)){
 182.  
 183. if(i==0){
 184. pacijent=polje[i];
 185. vrijeme+=pacijent.y;
 186. ispis_ord(pacijent);
 187. ispis_red(Q);
 188. i++;
 189. }//if
 190. else if(i<n){
 191. if(pacijent.y<polje[i].x){
 192. pacijent.y=pacijent.y-polje[i].x;
 193. EnQueueQ(polje[i],Q);
 194. i++;
 195. }//if
 196. else if(pacijent.y<polje[i].x){
 197. polje[i].x=polje[i].x-pacijent.y;
 198.  
 199. if(IsEmptyQ(Q)){
 200. pacijent=polje[i++];
 201. }//if2
 202. else{
 203. pacijent=FrontQ(Q);
 204. DeQueueQ(Q);
 205. }//else2
 206. vrijeme+=pacijent.y;
 207. ispis_ord(pacijent);
 208. ispis_red(Q);
 209. }//else if
 210. else{
 211. EnQueueQ(polje[i],Q);
 212. i++;
 213. pacijent=FrontQ(Q);
 214. DeQueueQ(Q);
 215. ispis_ord(pacijent);
 216. ispis_red(Q);
 217. vrijeme+=pacijent.y;
 218. }//else
 219. }
 220. else{
 221. pacijent=FrontQ(Q);
 222. DeQueueQ(Q);
 223. ispis_ord(pacijent);
 224. ispis_red(Q);
 225. vrijeme+=pacijent.y;
 226. }//else
 227. }//while
 228. cout<<"\nKraj\n\n";
 229. }//kraj opcije b, bez prioriteta!
 230.  
 231. void c(tred *Q){ //opcija c, sa prioritetima
 232. tpacijent pacijent;
 233. vrijeme=0;
 234. int i=0;
 235. if(!n){
 236. cout<<"Prvo generirajte polja!!\n\n";
 237. return;
 238. }
 239.  
 240. while(i<n || !IsEmptyQ(Q)){
 241.  
 242. if(i==0){
 243. pacijent=polje[i];
 244. ispis_ord(pacijent,true);
 245. ispis_red(Q,true);
 246. i++;
 247. vrijeme+=pacijent.y;
 248. }//if
 249. else if(i<n){
 250. if(pacijent.y>polje[i].x){
 251. pacijent.y=pacijent.y-polje[i].x;
 252. EnQueueQ(polje[i],Q);
 253. pri(Q);
 254. i++;
 255. }//if
 256. else if(pacijent.y<polje[i].x){
 257. polje[i].x=polje[i].x-pacijent.y;
 258. if(IsEmptyQ(Q)){
 259. pacijent=polje[i++];
 260. }//if2
 261. else{
 262. pacijent=FrontQ(Q);
 263. DeQueueQ(Q);
 264. }//else2
 265. ispis_ord(pacijent,true);
 266. ispis_red(Q,true);
 267. }//else if
 268. else{
 269. EnQueueQ(polje[i],Q);
 270. pri(Q);
 271. i++;
 272. pacijent=FrontQ(Q);
 273. DeQueueQ(Q);
 274. ispis_ord(pacijent,true);
 275. ispis_red(Q,true);
 276. }//else
 277. vrijeme+=pacijent.y;
 278. }
 279. else{
 280. pacijent=FrontQ(Q);
 281. DeQueueQ(Q);
 282. ispis_ord(pacijent,true);
 283. ispis_red(Q,true);
 284. vrijeme+=pacijent.y;
 285. }//else
 286. }//while
 287. cout<<"\nKraj\n\n";
 288. }//kraj opcije c, sa prioritetima!
 289. void v(){
 290. cout<<"Vrijeme potrebno za obradu svih pacijenata u ordinaciji\n(koristeno u zadnjoj simulaciji)\niznosi "
 291. <<vrijeme<<" jedinica vremena\n\n";
 292. }
 293. int main(){
 294. int u;
 295.  
 296. tred *Q = InitQ(Q);
 297. do{
 298. cout<<"1. Generiranje parova slucajnih brojeva\n"
 299. <<"2. Simulacija reda u ordinaciji\n"
 300. <<"3. Simulacija reda sa prioritetima\n"
 301. <<"4. Ukupno vrijeme izvrsavanja b ili c\n"
 302. <<"9. Izlaz iz programa\n\n";
 303. cin>>u;
 304. switch(u){
 305. case 1:gen();break;
 306. case 2:b(Q);break;
 307. case 3:c(Q);break;
 308. case 4:v();
 309. }
 310.  
 311. }while(u!=9);
 312. return 0;
 313. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.