Posted By

davor on 12/02/11


Tagged


Versions (?)

zad: a i b, slijedno unosenje


 / Published in: C++
 

zadak a i b

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4. #include "biblioteka_vrijeme.cpp"
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. struct tpodaci{
 9. int broj_pacijenta;
 10. int vrijeme_cekanja;
 11. int vrijeme_pregleda;
 12. int hitnost_intervencije;
 13. int pregledan;
 14. }polje[10000] , tmp;
 15.  
 16. typedef tpodaci elementtype;
 17.  
 18. //#include "red_polje.h"
 19. #include "red_pokazivac.h"
 20.  
 21. int main(){
 22. vrijeme_pocetak();
 23. srand((unsigned)time(NULL));
 24. int n;
 25. int i;
 26. int br = 0;
 27. int br2 = 0;
 28. int k = 1;
 29. int j;
 30. red *red1;
 31. red1 = new red;
 32.  
 33. InitQ(red1);
 34.  
 35.  
 36. cout << "\n Simulacija rada lijecnicke ordinacije\n " << endl;
 37.  
 38. cout << "\nUnesite broj pacijenata za posjetu lijecniku: ";
 39. cin >> n;
 40.  
 41. cout << "\nBr. pacijenta\tVrijeme cekanja\tVrijeme pregleda\tHitnost intervencije"<< endl;
 42.  
 43. int a;
 44. for (a = 0 ; a < n ; a++){
 45. polje[a].vrijeme_cekanja = rand()%1000 +1;
 46. polje[a].vrijeme_pregleda = rand()%1000 +1;
 47. polje[a].hitnost_intervencije = rand()%4 + 1;
 48. polje[a].broj_pacijenta = a + 1;
 49. polje[a].pregledan = 0;
 50. cout << polje[a].broj_pacijenta << "\t\t" << polje[a].vrijeme_cekanja << " \t\t" << polje[a].vrijeme_pregleda << "\t\t\t" << polje[a].hitnost_intervencije << endl;
 51. }
 52.  
 53.  
 54. cout<<" \nSlijedno primanje pacijenata u lijecnicku ordinaciju:\n "<<endl;
 55.  
 56. for(i=0; i<n; i++){
 57. if (polje[i].pregledan == 0){
 58. if(IsEmptyQ(red1)){
 59. while(br < polje[i].vrijeme_cekanja){
 60. br++;
 61. br2++;
 62. }
 63. br=0;
 64. EnQueueQ(polje[i] , red1);
 65. cout << polje[i].broj_pacijenta << ". pacijent ulazi u red " << endl;
 66. }
 67. }
 68.  
 69. cout << "Proteklo je " << br2 << " vremena." << endl;
 70.  
 71. if (k > 1) k--;
 72.  
 73. tmp = FrontQ(red1);
 74. DeQueueQ(red1);
 75.  
 76. cout << tmp.broj_pacijenta << ". pacijent ulazi u ordinaciju." << endl;
 77.  
 78. if (IsEmptyQ(red1)) cout<<"Red je prazan."<<endl;
 79. else cout << "Na celu reda je " << FrontQ(red1).broj_pacijenta <<". pacijent " << endl;
 80.  
 81.  
 82. tmp.pregledan = 1;
 83.  
 84. for(j = 0 ; j < tmp.vrijeme_pregleda ; j++){
 85. br++;
 86. br2++;
 87. if((i + k < n) && (br == polje[i+k].vrijeme_cekanja)){
 88. EnQueueQ(polje[i+k] , red1);
 89. polje[i+k].pregledan=1;
 90. cout << "Nakon " << j+1 << ". vremena, "<<i+k+1 << ". pacijent ulazi u red." <<endl;
 91.  
 92. br = 0;
 93. k++;
 94. }
 95. }
 96. cout << tmp.broj_pacijenta << ". pacijent izlazi iz ordinacije" << endl;
 97. cout << "Proteklo vremena: " << br2 << endl<< endl;
 98. }
 99.  
 100. vrijeme_kraj();
 101. cout<<"Stvarno vrijeme trajanja programa je: "<<vrijeme_proteklo()<<endl;
 102. system ("pause");
 103. return 0;
 104. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.