Posted By

mogrguric on 01/05/11


Tagged

sp4


Versions (?)

bstablo polje


 / Published in: C++
 

 1. struct elem {
 2. int label;
 3. int used;
 4. };
 5. struct bt {
 6. struct elem elements[20000];
 7. };
 8.  
 9. typedef int node;
 10.  
 11. //funkcija vraca roditelja cvora n, a ako je n korijen, onda vraća null-cvor
 12. node ParentB(node n, bt *tree){
 13. if (n==1){
 14. cout<<"\nZa zadani korijen stabla, ne postoji odgovarajuci roditelj!"<<endl;
 15. return 0;}
 16. if(n%2) n--;
 17. return n/2;
 18. }
 19.  
 20. //funkcija vraca lijevo dijete cvora n. Ako &#269;vor n nema lijevog djeteta, onda vra&#263;a null-cvor
 21. node LeftChildB(node n, bt *tree){
 22. if (tree->elements[n].used==0)
 23. return 0;
 24. if(tree->elements[2*n].used==1)
 25. return 2*n;
 26. else
 27. return 0;
 28. }
 29.  
 30. //funkcija vraca desno dijete cvora n. Ako &#269;vor n nema desnog djeteta, onda vra&#263;a null-cvor
 31. node RightChildB(node n, bt *tree){
 32. if (tree->elements[n].used==0)
 33. return 0;
 34. if(tree->elements[2*n+1].used==1)
 35. return 2*n+1;
 36. else
 37. return 0;
 38. }
 39.  
 40. //funkcija koja vraca oznaku (vrijednost) koju sadrži cvor n
 41. int LabelB(node n, bt *tree){
 42. if (tree->elements[n].used==1){
 43. return tree->elements[n].label; }
 44. else { cout<<"Cvor ne postoji ! "<<endl;
 45. return -1; }
 46. }
 47.  
 48. //mijenja oznaku cvora n u stablu tree na vrijednost x
 49. int ChangeLabelB(int x, node n, bt *tree){
 50. if(tree->elements[n].used==0){
 51. cout<<"Cvor ne postoji u stablu ! "<<endl;
 52. return;}
 53. else {tree->elements[n].label=x; }
 54.  
 55. }
 56.  
 57. //funkcija koja vraca korijen binarnog stabla tree. Ako je stablo prazno,onda vra&#263;a null-cvor
 58. node RootB(bt *tree){
 59. if(tree->elements[1].used) return 1;
 60. else {cout << "Stablo nema korijen, ne postoji!" << endl;
 61. return 0; }
 62. }
 63.  
 64. //Procedura dodaje x kao lijevo dijete cvora n.
 65. //Ako cvor n ve&#263; ima lijevo dijete, onda se javlja poruka pogreske.
 66. void CreateLeftB(int x, node n, bt *tree){
 67. if(tree->elements[n].used==0 || tree->elements[2*n].used==1) {
 68. cout << "Pogreska!" << endl;
 69. return; }
 70.  
 71. tree->elements[2*n].used=1;
 72. tree->elements[2*n].label=x;
 73. }
 74.  
 75. //Procedura dodaje x kao desno dijete cvora n.
 76. //Ako cvor n ve&#263; ima lijevo dijete, onda se javlja poruka pogreske.
 77. void CreateRightB(int x, node n, bt *tree){
 78. if(tree->elements[n].used==0 || tree->elements[2*n+1].used==1) {
 79. cout << "Pogreska!" << endl;
 80. return; }
 81.  
 82. tree->elements[2*n+1].used=1;
 83. tree->elements[2*n+1].label=x;
 84. }
 85.  
 86. //procedura brise cvor n, a s njim i sve njegove potomke iz stabla T
 87. void DeleteB(node n, bt *tree){
 88. if (tree->elements[n].used=1){
 89. cout<<"\nNije dozvoljeno brisati korijen stabla!";
 90. return 0; }
 91. else {
 92. if(LeftChildB(n,tree))
 93. DeleteB(LeftChildB(n,tree),tree);
 94. if(RightChildB(n,tree))
 95. DeleteB(RightChildB(n,tree),tree); }
 96. }
 97.  
 98. //inicijalizira stablo tree s korijenom x
 99. bt* InitB(int x, bt *tree){
 100. if(tree)
 101. delete tree;
 102. tree=new bt;
 103. for(int i=0; i<10000; i++)
 104. tree->elements[i].used=0;
 105. tree->elements[1].label=x;
 106. tree->elements[1].used=1;
 107. return tree;
 108. }
 109. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.