Posted By

mogrguric on 01/05/11


Tagged

sp4


Versions (?)

bstablo pokazivac


 / Published in: C++
 

 1. struct element {
 2. int label;
 3. element *left, *right;
 4. };
 5.  
 6. typedef element *node;
 7. typedef element bt;
 8.  
 9. //funkcija vraca roditelja cvora n
 10. node ParentB(node n, bt *tree){
 11. if(n==tree)
 12. return NULL;
 13. node starac=NULL;
 14. if(tree->left) {
 15. if(tree->left==n)
 16. return tree;
 17. else
 18. starac=ParentB(n,tree->left);
 19. }
 20. if(tree->right) {
 21. if(tree->right==n)
 22. return tree;
 23. else
 24. starac=ParentB(n,tree->right);
 25. }
 26. return starac;
 27. }
 28.  
 29.  
 30. //funkcija vraca lijevo dijete cvora n. Ako čvor n nema lijevog djeteta, onda vraća null-cvor
 31. node LeftChildB(node n, bt *tree){
 32. if(!n || !n->left)
 33. return NULL;
 34. return n->left;
 35. }
 36.  
 37. //funkcija vraca desno dijete cvora n. Ako čvor n nema desnog djeteta, onda vraća null-cvor
 38. node RightChildB(node n, bt *tree){
 39. if(!n || !n->right)
 40. return NULL;
 41. return n->right;
 42. }
 43.  
 44. //funkcija koja vraca oznaku (vrijednost) koju sadrži cvor n
 45. int LabelB(node n, bt *tree){
 46. return n->label;
 47. }
 48.  
 49. //mijenja oznaku cvora n u stablu tree na vrijednost x
 50. void ChangeLabelB(int x, node n, bt *tree){
 51. if(!n)
 52. return;
 53. n->label=x;
 54. }
 55.  
 56. //funkcija koja vraca korijen binarnog stabla T. Ako je stablo prazno,onda vraća null-cvor
 57. node RootB(bt *tree){
 58. if(!tree)
 59. return NULL;
 60. return tree;
 61. }
 62.  
 63. //Procedura dodaje x kao lijevo dijete cvora n.
 64. //Ako cvor n već ima lijevo dijete, onda se javlja poruka pogreske.
 65. void CreateLeftB(int x, node n, bt *tree){
 66. if(n->left) {
 67. cout << "Pogreska!" << endl;
 68. return; }
 69. node novi=new element;
 70. n->left=novi;
 71. novi->label=x;
 72. novi->left=NULL;
 73. novi->right=NULL;
 74. }
 75.  
 76.  
 77. //Procedura dodaje x kao desno dijete cvora n.
 78. //Ako cvor n ve&#263; ima lijevo dijete, onda se javlja poruka pogreske.
 79. void CreateRightB(int x, node n, bt *tree){
 80. if(n->right) {
 81. cout << "Pogreska!" << endl;
 82. return; }
 83. node novi=new element;
 84. n->right=novi;
 85. novi->label=x;
 86. novi->left=NULL;
 87. novi->right=NULL;
 88. }
 89.  
 90. //procedura brise cvor n, a s njim i sve njegove potomke iz stabla tree
 91. void DeleteB(node n, bt *tree){
 92. static bool prvo=false;
 93. if(!prvo) {
 94. node starac=ParentB(n,tree);
 95. if(starac->left==n)
 96. starac->left=NULL;
 97. else
 98. starac->right=NULL;
 99. prvo=true; }
 100. if(n->left)
 101. DeleteB(n->left,tree);
 102. if(n->right)
 103. DeleteB(n->right,tree);
 104. delete n;
 105. }
 106.  
 107. //inicijalizira stablo tree s korijenom x
 108. bt* InitB(int x, bt *tree){
 109. tree=new element;
 110. tree->label=x;
 111. tree->left=NULL;
 112. tree->right=NULL;
 113. return tree;
 114. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.