Posted By

Kristain on 10/01/10


Tagged

flash slideshow gallery as3


Versions (?)

Who likes this?

3 people have marked this snippet as a favorite

davidino1978
tspitzr
pepperpunk


Simple Flash AS3 gallery/slideshow


 / Published in: ActionScript 3
 

URL: http://www.caffeineworks.dk/sharing/sg/simpelGalleri.zip

A simple gallery to build upon.

 1. package com.caffeineworks{
 2.  
 3. /*
 4. * @author Kristian Andersen
 5. * [email protected]
 6. */
 7.  
 8. //impoter de nødvendige klasser
 9. import flash.display.Sprite;
 10. import flash.utils.Timer;
 11. import flash.events.TimerEvent;
 12.  
 13. //Download greensock her http://www.greensock.com/v11/
 14. import com.greensock.*;
 15. import com.greensock.plugins.*;
 16. TweenPlugin.activate([AutoAlphaPlugin]);
 17.  
 18. public class simpelGalleri extends Sprite {
 19.  
 20. //for nemhedens ligger billederne i fla'ens libarray-
 21. //men de kunne ligesåvel loades dynamisk fra et xml dokument eller ligendene.
 22. private var _art1:art1=new art1;
 23. private var _art2:art2=new art2;
 24. private var _art3:art3=new art3;
 25. private var _art4:art4=new art4;
 26. private var _art5:art5=new art5;
 27. private var _art6:art6=new art6;
 28.  
 29. //et array der skal holde movieclips med billederne
 30. private var _imgAry:Array=[];
 31. //en variabel der holder styr på hvilket billede der er synligt
 32. private var _currentImg:uint;
 33. //en variabel der holder styr på om galleriet er aktivt eller stoppet
 34. private var _isActive:Boolean;
 35. //en timer der
 36. private var _addImg:Timer;
 37. //en holder sprite til billederne
 38. private var holder:Sprite;
 39. //en sprite til at ligge i holder, så det første billede ikke bliver fjernet med det samme
 40. private var fjern:Sprite;
 41.  
 42.  
 43. public function simpelGalleri() {
 44.  
 45. //adder holder til vores billeder
 46. holder=new Sprite()
 47. this.addChild(holder)
 48.  
 49. fjern=new Sprite()
 50. holder.addChild(fjern)
 51.  
 52. //fylder arrayet med billeder
 53. _imgAry=[_art1,_art2,_art3,_art4,_art5,_art6]
 54. //sætter boolean til false, da galleriet ikke skal starte endnu
 55. _isActive:false;
 56. //_currentImg bliver sat til 0 da det er der fra vores array tælles
 57. _currentImg=0;
 58.  
 59. //timer bliver sat til hver 3 sekundt.
 60. _addImg= new Timer(3000 );
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65. }
 66. //funktionen der starter det hele
 67. public function SlidIt(activate:Boolean){
 68.  
 69. trace("activate: "+activate)
 70.  
 71. //hvis ikke activate er true så skal galleriet stoppes
 72. if(!activate){
 73. _addImg.stop();
 74. _addImg.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, startIt);
 75.  
 76.  
 77. //hvis activate er true så skal galleriet startes
 78. }else{
 79. _addImg.addEventListener(TimerEvent.TIMER, startIt);
 80. _addImg.start();
 81.  
 82.  
 83. }
 84.  
 85. }
 86.  
 87.  
 88.  
 89. private function startIt(e:TimerEvent):void{
 90. trace("starting")
 91. //en variabel der holder længten på _imgAry
 92. var _imgAryLen:uint = _imgAry.length;
 93.  
 94. //hvis _currentImg og _imgAryLen har samme længte så resetes _currentImg til 0, så galleriet kan starte forfra
 95. if (_currentImg==_imgAryLen) {
 96. _currentImg=0;
 97. }
 98.  
 99. //sørger for at billede som skal vises er usyneligt, da det fades fra 0 til 1
 100. _imgAry[_currentImg].alpha=0;
 101. //holderen adder billed
 102. holder.addChild(_imgAry[_currentImg]);
 103. //fader billede fra 0 til 1 og derved gør det synligt
 104. TweenMax.to(_imgAry[_currentImg], 1, {autoAlpha:1,onComplete:removeImg});
 105. //variablen _currentImg får lagt en til sin nuværende mængte som starter på 0 ex:(0-1-2-3-4-5)
 106. _currentImg++ ;
 107.  
 108.  
 109. }
 110.  
 111. private function removeImg():void{
 112. //fjerner spriten fjern som den første.
 113. holder.removeChildAt(0);
 114.  
 115. }
 116.  
 117.  
 118. //––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––//
 119. // END
 120. //––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––//
 121.  
 122. }
 123.  
 124. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.