Posted By

hasantayyar on 07/11/09


Tagged

php upload resim


Versions (?)

Who likes this?

1 person have marked this snippet as a favorite

hasantayyar


Resim Upload Sınıfı - (Yusuf KOÇ)


 / Published in: PHP
 

URL: http://www.ysfkc.com/php/resim-upload-sinifi.html

 1. < ?php
 2.  
 3. /*
 4. Öncelikle upload işlemi için formumuzu oluşturalım:
 5.  
 6.  <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="upload.php">
 7.   <input type="file" size="32" name="image_field" value=""/>
 8.   <input type="submit" name="Submit" value="upload"/>
 9.  </form>
 10.  
 11. Şimdi ise upload işlemini yapacağımız dosyayı oluşturalım:
 12.  
 13. */
 14.  
 15. # Upload Sınıfımızı Dahil Ediyoruz
 16. include_once('class.upload.php');
 17.  
 18. # Sınıfımızı Başlatıyoruz.
 19. $upload = new upload($_FILES['image_field']);
 20.  
 21. # Dosya Yüklenmiş mi ?
 22. if ($upload->uploaded)
 23. {
 24. $upload->file_auto_rename = true;
 25. $upload->image_resize = true;
 26. $upload->image_x = 500;
 27. $upload->image_ratio_y = true;
 28. $upload->image_text = 'ysfkc.com';
 29. $upload->image_text_color = '#ffffff';
 30. $upload->image_watermark = 'watermark.png';
 31. $upload->process('upload');
 32.  
 33. if ($upload->processed)
 34. {
 35. echo 'Resim Yüklendi ve İstenilen İşlemler Uygulandı.';
 36. echo '<a href="upload/'.$upload->file_dst_name.'">'.$upload->file_dst_name.'</a>';
 37.  
 38. $upload->clean();
 39. }
 40. else
 41. {
 42. echo 'Resim Yüklenemedi: '.$upload->error;
 43. }
 44. }
 45.  
 46. /*
 47.  
 48. Upload dosyamızda neler yaptığımıza kısaca bir göz atalım isterseniz.
 49.  
 50.   * İlk satırımızda upload için kullanacağımız upload sınıfımızı dahil ediyoruz.
 51.  
 52.   * Diğer satırımızda ise upload sınıfı başlatırken formdan gelen image kutucuğumuzun ismini belirtiyoruz. Yani sınıfta __construct() (yapılandırıc metot) uygulanmış ve bizden işlem yapacağı image kutucuğunun ismini vermemizi istiyor.
 53.  
 54.   * Daha sonra if koşulumuz ile dosyanın yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyoruz. Eğer dosyamız başarıyla yüklendiyse $upload->uploaded değişkenimiz true ( doğru ) olarak dönmekte eğer yüklenmemişse false ( yanlış ) olarak dönmekte.
 55.  
 56.   * Sonraki satırımızda ise dosyamıza otomatik olarak bir isim verilmesini $uplolad->file_auto_rename özelliğini true yaparak sağlıyoruz.
 57.  
 58.   * Ardından resmimizi resize yapacağımız için $upload->image_resize özelliğimizi de true yaparak aktif ediyoruz.
 59.  
 60.   * Daha sonra resmimizin genişliğini 500 px olarak belirliyoruz $upload->image_x ile.
 61.  
 62.   * $upload->image_ratio_y parametresini true yaparak yüksekliği kendisi otomatik olarak almasını sağlıyoruz. Böylelikle resmin bozulmasını da engellemiş oluyoruz.
 63.  
 64.   * Daha sonra yüklenen resmimize $upl0ad->image_text ile üzerine yazılmasını istediğimiz yazıyı belirtiyoruz.
 65.  
 66.   * $upload->image_text_color ile de üzerine yazılacak yazının rengini ayarlıyoruz.
 67.  
 68.   * $upload->image_watermark ile de resmimizin üzerine hangi resmi birleştirmek istiyorsak onu belirtiyoruz.
 69.  
 70.   * Daha sonra $upload->process() metodu ile de resmimizin hangi dizine yükleneceğini belirliyoruz.
 71.  
 72.   * Ardından yine bir if koşulu ile resmin istediğimiz dizine taşınıp taşınmadığını kontrol ediyoruz eğer resmimiz tüm işlemler yapılıp taşındıysa ekrana resim yüklendi diye yazdırıyoruz yok eğer problem oluştuysa else kısmında hata mesajını yazdıryoruz.
 73.  
 74. Evet umarım birilerinin işine yarar ;) Örneğimizi buradan indirebilirsiniz. Ve upload sınıfı ile ilgili diğer tonla özellik için de buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
 75.  
 76. */
 77.  
 78. ?>

Report this snippet  

You need to login to post a comment.