Posted By

vangogh94 on 01/21/15


Tagged

Strukture polje binarno stablo pretraivanja podatak


Versions (?)

IzvršniKôd


 / Published in: C++
 

Izvorni kôd za testiranje 3 headera i testiranje ostalih vrsta stabala

 1. #include <iostream>
 2. #include "stablo_polje.h"
 3. #include "binStablo_polje.h"
 4. //#include "binStablo_pokazivaci.h"
 5. using namespace std;
 6.  
 7.  
 8. void IspisT(short indeks, stabloStrukt *stablo){
 9. if(stablo->cvor[indeks].prviSin!=-1){//spuštamo se na najnižu razinu počevši od zadanog čvora (indeksa)
 10. cout<<"Idem dolje"<<endl;IspisT(stablo->cvor[indeks].prviSin, stablo); }
 11. if(stablo->cvor[indeks].sl!=-1){//kada smo na hijerarhiji onda idemo do najdesnijeg buraza
 12. cout<<"Idem desno"<<endl;IspisT(stablo->cvor[indeks].sl, stablo); }
 13. if(stablo->cvor[indeks].data!=-1){cout<<indeks<<". "<<stablo->cvor[indeks].data;
 14. if(stablo->cvor[indeks].sl!=-1) cout<<" (lijevi sl cvoru "<<stablo->cvor[stablo->cvor[indeks].sl].data<<")";
 15. if(stablo->cvor[indeks].prviSin!=-1) cout<<" (roditelj cvoru "<<stablo->cvor[stablo->cvor[indeks].prviSin].data<<")";
 16. cout<<endl;
 17. }
 18. }
 19.  
 20.  
 21. void IspisiB(cvor trazi, bStabloStrukt *binStablo){
 22. if(LeftChildB(trazi, binStablo)!=0)
 23. IspisiB(LeftChildB(trazi, binStablo), binStablo);
 24. if(RightChildB(trazi, binStablo)!=0)
 25. IspisiB(RightChildB(trazi, binStablo), binStablo);
 26. int oznaka;
 27. oznaka=LabelB(trazi, binStablo);
 28. cout<<oznaka<<endl;
 29. }
 30.  
 31. bool naden=false;
 32. void TraziB(int unos, cvor trazi, bStabloStrukt *binStablo){
 33. static bStabloStrukt *glava=binStablo;
 34. if(LeftChildB(trazi, binStablo)!=0)
 35. TraziB(unos, LeftChildB(trazi, binStablo), binStablo);
 36. if(RightChildB(trazi, binStablo)!=0)
 37. TraziB(unos, RightChildB(trazi, binStablo), binStablo);
 38. int oznaka;
 39. oznaka=LabelB(trazi, binStablo);
 40. if(oznaka==unos)
 41. naden=true;
 42. }
 43.  
 44.  
 45. int OBICNO (){
 46. stabloStrukt *stablo;
 47. bool promjena;
 48. cout<<"Unesi oznaku korijena stabla: ";
 49. int oznaka, indeks; cin>>oznaka;
 50. InitT(oznaka, stablo);
 51. //stablo->cvor[0].ispis();
 52. short izbor;
 53. do {
 54. cout<<"OBICNO STABLO IZBORNIK"<<endl;
 55. cout<<"1 Upis novog lista \n2 Promijeni labelu \n3 Ispisi \n4 Ophodenje stabla \n5 Obrisi podstablo \n Izbor: ";
 56. cin>>izbor;
 57. switch (izbor){
 58. case 1:
 59. cout<<" ISPIS STABLA "<<endl<<endl;
 60. IspisT(stablo->korijen, stablo);
 61. cout<<"\n\nUnesi indeks roditelja: ";
 62. do
 63. cin>>indeks;
 64. while (stablo->cvor[indeks].data==-1&&cout<<"Pogresan indeks, unesi ponovno: ");
 65. cout<<"Unesi labelu za list: ";
 66. cin>>oznaka;
 67. CreateT(oznaka, indeks, stablo);
 68. break;
 69. case 2:
 70. cout<<" ISPIS STABLA "<<endl<<endl;
 71. IspisT(stablo->korijen, stablo);
 72. cout<<"\n\nUnesi indeks cvora za promjenu: ";
 73. do
 74. cin>>indeks;
 75. while (stablo->cvor[indeks].data==-1&&cout<<"Pogresan indeks, unesi ponovno: ");
 76. cout<<"Unesi novu labelu: ";
 77. cin>>oznaka;
 78. promjena=ChangeLabelT(oznaka, indeks, stablo);
 79. if(promjena)cout<<"Labela je uspjesno promjenjena!"<<endl;
 80. else cout<<"Labela nije promijenjena!"<<endl;
 81. case 3:
 82. cout<<" ISPIS STABLA "<<endl<<endl;
 83. IspisT(stablo->korijen, stablo);
 84. cout<<endl<<endl;
 85. break;
 86. case 4:
 87. cout<<"\n 1 PreOrder\n 2 InOrder\n 3 PostOrder\n Izbor: ";
 88. do
 89. cin>>izbor;
 90. while((izbor>3||izbor<0)&&cout<<"\n 1 PreOrder\n 3 InOrder\n 3 PostOrder\n Izbor: ");
 91. if(izbor == 1) PreorderT(stablo->korijen, stablo);
 92. else if(izbor == 2) InorderT(stablo->korijen, stablo);
 93. else if(izbor == 3) PostorderT(stablo->korijen, stablo);
 94. break;
 95. case 5:
 96. if(kursor==1&&cout<<"Samo je korijen u stablu, nema se sto brisati!"<<endl) break;
 97. cout<<" ISPIS STABLA "<<endl<<endl;
 98. IspisT(stablo->korijen, stablo);
 99. cout<<endl<<endl;
 100. cout<<"Unesi indeks cvora za brisanje njegovog podstabla: ";
 101. do
 102. cin>>indeks;
 103. while (stablo->cvor[indeks].data==-1||indeks==0&&cout<<"Pogresan indeks, unesi ponovno: ");
 104. DeleteT(indeks, stablo);
 105. cout<<"bla "<<stablo->cvor[0].prviSin<<endl;
 106. for(int i=0; i<10000; i++){
 107. if(stablo->cvor[i].sl==indeks)
 108. stablo->cvor[i].sl=-1;
 109. if(stablo->cvor[i].prviSin==indeks)
 110. stablo->cvor[i].prviSin=-1;
 111.  
 112. }
 113. }
 114. cout<<endl;
 115. system("pause");
 116. system("cls");
 117. } while(izbor!=0);
 118. system("Pause");
 119. return 0;
 120.  
 121. }
 122.  
 123.  
 124. void dodaj_element_u_stablo(bStabloStrukt *stablo, int unos){
 125. cvor zadnji=RootB(stablo);
 126. int dalje=1;
 127. do{
 128. if (unos>LabelB(zadnji, stablo)){
 129. if (RightChildB(zadnji, stablo)==0) {zadnji=RightChildB(zadnji, stablo);} //prijelaz na desni podčvor
 130. else{ // dodavanje desnog podčvora
 131. CreateRightB(unos, zadnji, stablo);
 132. dalje=0;
 133. }//if
 134. }//if
 135. else{//unos<=zadnji->unos
 136. if (LeftChildB(zadnji, stablo)==0){zadnji=LeftChildB(zadnji, stablo);} //prijelaz na lijevi podčvor
 137. else{ // dodavanje lijevog podčvora
 138. CreateLeftB(unos, zadnji, stablo);
 139. dalje=0;
 140. }//if
 141. }
 142. }while (dalje==1);
 143. };
 144.  
 145. void SORTIRANO(){
 146. cout<<" BINARNO STABLO PRETRAZIVANJA"<<endl;
 147. bStabloStrukt *stablo;
 148. int n,x;
 149. cout<<"Unesi korijen stabla: ";
 150. cin>>x;
 151. InitB(x, stablo);
 152. cout<<"Stablo je kreirano sa korjenom "<<x<<endl;
 153. cout<<"Koliko elemenata zelite unjeti u stablo: ";
 154. cin>>n;
 155.  
 156. for(int i=0; i<n; i++){
 157. cout<<"Unesi"<<i+1<<". element: ";
 158. cin>>x;
 159. dodaj_element_u_stablo(stablo, x);
 160. }
 161. cout<<"ISPIS BINARNOG STABLA PRETRAZIVANA"<<endl<<endl;
 162. IspisiB(RootB(stablo),stablo);
 163. cout<<"\nUnesite cvor za pretragu: ";
 164. cin>>x;
 165. TraziB(x, RootB(stablo), stablo);
 166. if(naden){
 167. cout<<"unos je pronadjen!"<<endl;
 168. }
 169. naden=false;
 170. }
 171.  
 172.  
 173. int BINARNO (){
 174. bStabloStrukt *stablo;
 175. cvor pomCvor;
 176. short izbor;
 177. int oznaka;
 178. char jos, grananje, unosLD;
 179. cout<<"Unesite oznaku za inicijalizaciju: ";
 180. cin>>oznaka;
 181. InitB(oznaka, stablo);
 182. cout<<"Stablo je inicijalizirano sa korijenom "<<oznaka<<endl;
 183. do{
 184. cout<<"BINARNO STABLO IZBORNIK"<<endl;
 185. cout<<"1 Unos elemenata (kretanje po stablu)\n2 Ispis korijena\n3 Ispisi\n4 Pretrazi stablo\n5 Brisi podstablo\n Izbor: ";
 186. cin>>izbor;
 187. switch (izbor){
 188. case 1:
 189. do{
 190. pomCvor=RootB(stablo);
 191. do{
 192. oznaka=LabelB(pomCvor, stablo);
 193. cout<<"Sada se nalazite na "<<oznaka<<endl;
 194. cout<<"Za setanje na desno unesite 'd' za lijevo 'l' te za unos 'u': ";
 195. cin>>grananje;
 196. if(grananje=='d'&&RightChildB(pomCvor, stablo)!=0&&cout<<"Setamo se desno"<<endl)
 197. pomCvor=RightChildB(pomCvor, stablo);
 198. else if(grananje=='l'&&LeftChildB(pomCvor, stablo)!=0&&cout<<"Setamo se lijevo"<<endl)
 199. pomCvor=LeftChildB(pomCvor, stablo);
 200. else if(grananje=='u'){
 201. cout<<"Unesite oznaku: ";
 202. cin>>oznaka;
 203. cout<<"Za UPIS na desno unesite 'd' za lijevo 'l': ";
 204. cin>>unosLD;
 205. if(unosLD=='d' && RightChildB(pomCvor, stablo)==0&&cout<<"Element je dodan desno")
 206. CreateRightB(oznaka, pomCvor, stablo);
 207. else if(unosLD=='l'&&LeftChildB(pomCvor,stablo)==0&&cout<<"Element je dodan lijevo")
 208. CreateLeftB(oznaka, pomCvor, stablo);
 209. else cout<<"Na trazenom mjestu cvor vec postoji"<<endl;
 210. }
 211. else cout<<"Ne moze dalje, dosli ste do lista (ili pogresan unos)"<<endl;
 212. cout<<endl;
 213. system("pause");
 214. system("cls");
 215. } while (grananje!='u');
 216. cout<<"Jos elemenata (d/n): ";
 217. cin>>jos;
 218. system("cls");
 219. } while (jos=='d');
 220. break;
 221. case 2:
 222. oznaka=LabelB(RootB(stablo), stablo);
 223. cout<<oznaka;
 224. break;
 225. case 3:
 226. IspisiB(RootB(stablo), stablo);
 227. cout<<endl;
 228. break;
 229. case 4:
 230. cout<<"Unesi oznaku za pretragu: ";
 231. cin>>oznaka;
 232. TraziB(oznaka, RootB(stablo), stablo);
 233. if(naden) cout<<"Element je pronaden u stablu!"<<endl;
 234. else cout<<"Element nije pronaden u stablu!"<<endl;
 235. naden=false;
 236. break;
 237. case 5:
 238. cout<<"Brisanje lijevog 'l' ili desnog 'd' podstabla: ";
 239. cin>>unosLD;
 240. if(unosLD=='l')
 241. DeleteB(LeftChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 242. else if(unosLD=='d')
 243. DeleteB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 244. else if(unosLD!='l'&&unosLD!='d')
 245. cout<<"Pogresan unos, podstablo nije obrisano"<<endl;
 246. if(unosLD=='l'||unosLD=='d')
 247. cout<<"Podstablo je izbrisano, ispisite za prikaz!"<<endl;
 248.  
 249. }
 250. cout<<endl;
 251. system("pause");
 252. system("cls");
 253. } while(izbor);
 254. }
 255.  
 256.  
 257. int main (){
 258. short izbor;
 259. do{
 260. cout<<"1 Binarno stablo \n2 BinSt Pretrazivanja \n3 Obicno stablo (+ophodenja) \n Izbor: ";
 261. cin>>izbor;
 262. system("cls");
 263. switch (izbor){
 264. case 1:
 265. BINARNO();
 266. case 2:
 267. SORTIRANO();
 268. case 3:
 269. OBICNO();
 270. }
 271. } while (izbor!=0) ;
 272. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.