Posted By

zeko868 on 01/20/15


Tagged

- dijete sljedei stablobinarnoprvo bratpretraivanjehrpaophoenje


Versions (?)

main.cpp


 / Published in: C++
 

Rješenje programskog problema za 4. zadaću iz kolegija Strukture podataka (FOI:IPS)

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <iomanip>
 4. #include <ctime>
 5. #include "pdsb_polje.h"
 6. #include "bs_polje.h"
 7. #include "bs_pokazivac.h"
 8. using namespace std;
 9.  
 10. tbinarno stablo=NULL;
 11. tbinarno stablotr=NULL;
 12. tbinarno hrpa=NULL;
 13. int N;
 14. int *brojevi=NULL;
 15. int *sortirano_polje=NULL;
 16.  
 17. void tockaA () {
 18. cout<<"1. Ispuni stablo po primjeru iz laboratorijskih vjezbi"<<endl;
 19. cout<<"2. Ispuni stablo prethodno izgeneriranim brojevima"<<endl;
 20. cout<<"3. Generiraj niz pseudoslucajnih brojeva te sa njima ispuni stablo"<<endl;
 21. cout<<"4. Rucni unos brojeva u stablo"<<endl;
 22. cout<<"5. Brisanje odredjenog elementa stabla"<<endl;
 23. cout<<"6. Brisanje svih elemenata stabla"<<endl;
 24. cout<<"7. Promjena oznake odredjenog elementa stabla"<<endl;
 25. cout<<"8. Ispis roditelja odredjenog elementa stabla"<<endl;
 26. cout<<"Vas izbor: ";
 27. short izbor;
 28. cin>>izbor;
 29. switch (izbor) {
 30. case 1:
 31. short izbor2;
 32. cout<<"\t1. Primjer koristen kod objasnjenja ophodjenja"<<endl;
 33. cout<<"\t2. Primjer koristen kod prikaza stabla PDSB"<<endl;
 34. cout<<"\tVas izbor: ";
 35. cin>>izbor2;
 36. switch (izbor2) {
 37. case 1:
 38. InitT(1,stablo1);
 39. CreateT(2,1,stablo1);
 40. CreateT(3,1,stablo1);
 41. CreateT(4,1,stablo1);
 42. CreateT(5,3,stablo1);
 43. CreateT(6,3,stablo1);
 44. CreateT(7,4,stablo1);
 45. CreateT(8,5,stablo1);
 46. CreateT(9,5,stablo1);
 47. CreateT(10,6,stablo1);
 48. break;
 49. case 2:
 50. InitT(9,stablo1);
 51. CreateT(4,9,stablo1);
 52. CreateT(10,9,stablo1);
 53. CreateT(2,4,stablo1);
 54. CreateT(1,10,stablo1);
 55. CreateT(0,2,stablo1);
 56. CreateT(6,2,stablo1);
 57. CreateT(3,2,stablo1);
 58. }
 59. break;
 60. case 3:
 61. cout<<"Unesite kolicinu brojeva koju zelite izgenerirati i staviti u stablo: ";
 62. cin>>N;
 63. brojevi=new int [N];
 64. for (int i=0;i<N;i++)
 65. brojevi[i]=rand()%10000;
 66. case 2:
 67. if (brojevi==NULL)
 68. cout<<"Polje brojeva do sada jos nije generirano!"<<endl;
 69.  
 70. else
 71. for (int i=0;i<N;i++) {
 72. if (RootT(stablo1)==-1) {
 73. cout<<"Alociranje korijena stabla s vrijednoscu "<<brojevi[0]<<endl;
 74. InitT(brojevi[0],stablo1);
 75. }
 76. else {
 77. int roditelj=brojevi[rand()%i];
 78. cout<<"Dodavanje cvora sa vrijednoscu "<<brojevi[i]<<" roditelju "<<roditelj<<endl;
 79. CreateT(brojevi[i],roditelj,stablo1);
 80. }
 81. }
 82. break;
 83. case 4:
 84. char jos;
 85. do {
 86. short vrijednost;
 87. if (RootT(stablo1)==-1) {
 88. cout<<"Korijen nije alociran! Unesite vrijednost korijena: ";
 89. cin>>vrijednost;
 90. InitT(vrijednost,stablo1);
 91. }
 92. else {
 93. cout<<"Unesite vrijednost roditelja kojem zelite dodati dijete: ";
 94. short roditelj;
 95. cin>>roditelj;
 96. cout<<"Unesite vrijednost toga djeteta: ";
 97. cin>>vrijednost;
 98. CreateT(vrijednost,roditelj,stablo1);
 99. }
 100. cout<<"Da li zelite unijeti jos koji element? (d/n): ";
 101. cin.ignore();
 102. cin.get(jos);
 103. } while (jos=='d');
 104. break;
 105. case 5:
 106. cout<<"Unesite vrijednost cvora kojeg zelite izbrisati zajedno sa svom njegovom djecom: ";
 107. int vrij;
 108. cin>>vrij;
 109. DeleteT(vrij,stablo1);
 110. break;
 111. case 6:
 112. DeleteT(RootT(stablo1),stablo1);
 113. cout<<"Stablo uspjesno dealocirano!"<<endl;
 114. break;
 115. case 7:
 116. cout<<"Unesite vrijednost cvora kojem zelite promijeniti oznaku: ";
 117. int cvor;
 118. cin>>cvor;
 119. cout<<"Unesite novu oznaku cvora (maksimalno 3 znaka!): ";
 120. char oznaka[4];
 121. cin.ignore();
 122. cin.getline(oznaka,4);
 123. ChangeLabelT(oznaka,cvor,stablo1);
 124. break;
 125. case 8:
 126. cout<<"Unesite vrijednost cvora od kojeg Vas zanima roditelj: ";
 127. int vrijednost;
 128. cin>>vrijednost;
 129. if (ParentT(vrijednost,stablo1)==-1)
 130. if (vrijednost==RootT(stablo1))
 131. cout<<"Korijen stabla nema svoga roditelja!"<<endl;
 132. else
 133. cout<<"Element sa navedenom vrijednoscu se ne nalazi u stablu!"<<endl;
 134. else
 135. cout<<"Roditelj elementa sa navedenom vrijednoscu je cvor sa vrijednoscu "<<ParentT(vrijednost,stablo1)<<", odnosno sa oznakom "<<LabelT(ParentT(vrijednost,stablo1),stablo1)<<endl;
 136. }
 137. }
 138. void ophodjenje (int cvor,tstablo &stablo,short izbor) {
 139. switch (izbor) {
 140. case 1:
 141. cout<<LabelT(cvor,stablo)<<" ";
 142. if (FirstChildT(cvor,stablo)!=-1)
 143. ophodjenje (FirstChildT(cvor,stablo),stablo,izbor);
 144. if (NextSiblingT(cvor,stablo)!=-1)
 145. ophodjenje (NextSiblingT(cvor,stablo),stablo,izbor);
 146. break;
 147. case 2:
 148. if (FirstChildT(cvor,stablo)!=-1)
 149. ophodjenje(FirstChildT(cvor,stablo),stablo,izbor);
 150. cout<<LabelT(cvor,stablo)<<" ";
 151. if (FirstChildT(cvor,stablo)!=-1){
 152. cvor=FirstChildT(cvor,stablo);
 153. while (NextSiblingT(cvor,stablo)!=-1){
 154. cvor=NextSiblingT(cvor,stablo);
 155. ophodjenje(cvor,stablo,izbor);
 156. }
 157. }
 158. break;
 159. case 3:
 160. if(FirstChildT(cvor,stablo)!=-1)
 161. ophodjenje(FirstChildT(cvor,stablo),stablo,izbor);
 162. int pomocni=cvor;
 163. if(FirstChildT(pomocni,stablo)!=-1){
 164. pomocni=FirstChildT(pomocni,stablo);
 165. while(NextSiblingT(pomocni,stablo)!=-1){
 166. pomocni=NextSiblingT(pomocni,stablo);
 167. ophodjenje(pomocni,stablo,izbor);
 168. }
 169. }
 170. cout<<LabelT(cvor,stablo)<<" ";
 171. };
 172. }
 173. void tockaB () {
 174. if (RootT(stablo1)==-1) {
 175. cout<<"Binarno stablo nije alocirano! Unesite prvo elemente.."<<endl;
 176. return;
 177. }
 178. cout<<"Ispis clanova stabla ophodjenjem: "<<endl;
 179. cout<<"\t1. -preorder"<<endl;
 180. cout<<"\t2. -inorder"<<endl;
 181. cout<<"\t3. -postorder"<<endl;
 182. cout<<"\tVas izbor: ";
 183. short izbor;
 184. cin>>izbor;
 185. cout<<setw(5)<<"Cont"<<setw(5)<<"Lab"<<setw(5)<<"Chil"<<setw(5)<<"Sibl"<<endl;
 186. cout<<setw(5)<<"----"<<setw(5)<<"---"<<setw(5)<<"----"<<setw(5)<<"----"<<endl;
 187. int prazan=-1;
 188. for (int i=0;i<10000;i++)
 189. if (memcmp(&prazan,&stablo1.element[i].oznaka,sizeof(int))!=0)
 190. cout<<setw(5)<<i<<setw(5)<<LabelT(i,stablo1)<<setw(5)<<FirstChildT(i,stablo1)<<setw(5)<<NextSiblingT(i,stablo1)<<endl;
 191. ophodjenje (RootT(stablo1),stablo1,izbor);
 192. cout<<endl;
 193. }
 194. void tockaCD () {
 195. cout<<"1. Ispuni binarno stablo po primjeru iz laboratorijskih vjezbi"<<endl;
 196. cout<<"2. Ispuni binarno stablo prethodno izgeneriranim brojevima"<<endl;
 197. cout<<"3. Generiraj niz pseudoslucajnih brojeva te sa njima ispuni binarno stablo"<<endl;
 198. cout<<"4. Rucni unos brojeva u binarno stablo"<<endl;
 199. cout<<"5. Brisanje odredjenog elementa binarnog stabla"<<endl;
 200. cout<<"6. Brisanje svih elemenata binarnog stabla"<<endl;
 201. cout<<"7. Promjena oznake odredjenog elementa binarnog stabla"<<endl;
 202. cout<<"Vas izbor: ";
 203. short izbor;
 204. cin>>izbor;
 205. switch (izbor) {
 206. case 1:
 207. InitB(1,stablo);
 208. CreateLeftB(2,RootB(stablo),stablo);
 209. CreateRightB(3,RootB(stablo),stablo);
 210. CreateRightB(4,LeftChildB(RootB(stablo),stablo),stablo);
 211. CreateLeftB(5,RightChildB(RootB(stablo),stablo),stablo);
 212. CreateLeftB(6,RightChildB(LeftChildB(RootB(stablo),stablo),stablo),stablo);
 213. CreateRightB(7,RightChildB(LeftChildB(RootB(stablo),stablo),stablo),stablo);
 214. CreateRightB(8,LeftChildB(RightChildB(RootB(stablo),stablo),stablo),stablo);
 215. cout<<"Binarno stablo je kreirano!"<<endl;
 216. break;
 217. case 3:
 218. cout<<"Unesite kolicinu brojeva koju zelite izgenerirati i staviti u stablo: ";
 219. cin>>N;
 220. brojevi=new int [N];
 221. for (int i=0;i<N;i++)
 222. brojevi[i]=rand()%10000;
 223. case 2:
 224. if (brojevi==NULL)
 225. cout<<"Polje brojeva do sada jos nije generirano!"<<endl;
 226. else
 227. for (int i=0;i<N;i++)
 228. if (stablo==NULL) {
 229. cout<<"Alociranje korijena stabla s vrijednoscu "<<brojevi[0]<<endl;
 230. InitB(brojevi[0],stablo);
 231. }
 232. else {
 233. tcvor cvor=RootB(stablo);
 234. bool end=false;
 235. do {
 236. if (rand()%2==0)
 237. if (ExistsLeftChild(cvor,stablo)==true)
 238. cvor=LeftChildB(cvor,stablo);
 239. else {
 240. CreateLeftB(brojevi[i],cvor,stablo);
 241. end=true;
 242. }
 243. else
 244. if (ExistsRightChild(cvor,stablo)==true)
 245. cvor=RightChildB(cvor,stablo);
 246. else {
 247. CreateRightB(brojevi[i],cvor,stablo);
 248. end=true;
 249. }
 250. } while (end==false);
 251. cout<<"Dodavanje cvora sa vrijednoscu "<<brojevi[i]<<" roditelju sa oznakom "<<LabelB(cvor,stablo)<<endl;
 252. }
 253. break;
 254. case 4:
 255. char jos;
 256. do {
 257. short vrijednost;
 258. if (stablo==NULL) {
 259. cout<<"Korijen nije alociran! Unesite vrijednost korijena: ";
 260. cin>>vrijednost;
 261. InitB(vrijednost,stablo);
 262. }
 263. else {
 264. tcvor cvor=RootB(stablo);
 265. bool dodan=false;
 266. do {
 267. cout<<"Zelite li dodati element lijevo ("<<(ExistsLeftChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(LeftChildB(cvor,stablo),stablo))<<") ili desno ("<<(ExistsRightChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(RightChildB(cvor,stablo),stablo))<<") (l/d): ";
 268. char ld;
 269. cin.ignore();
 270. cin.get(ld);
 271. if (ld=='l')
 272. if (ExistsLeftChild(cvor,stablo)==true)
 273. cvor=LeftChildB(cvor,stablo);
 274. else {
 275. cout<<"Unesite vrijednost djeteta: ";
 276. cin>>vrijednost;
 277. CreateLeftB(vrijednost,cvor,stablo);
 278. dodan=true;
 279. }
 280. else if (ld=='d')
 281. if (ExistsRightChild(cvor,stablo)==true)
 282. cvor=RightChildB(cvor,stablo);
 283. else {
 284. cout<<"Unesite vrijednost djeteta: ";
 285. cin>>vrijednost;
 286. CreateRightB(vrijednost,cvor,stablo);
 287. dodan=true;
 288. }
 289. } while (dodan==false);
 290. }
 291. cout<<"Da li zelite unijeti jos koji element? (d/n): ";
 292. cin.ignore();
 293. cin.get(jos);
 294. } while (jos=='d');
 295. break;
 296. case 5:
 297. if (stablo==NULL)
 298. cout<<"Korijen nije alociran! Nema se sto izbrisati..";
 299. else {
 300. tcvor cvor=RootB(stablo);
 301. bool izbrisan=false;
 302. do {
 303. cout<<"Zelite li pomaknuti kursor na element lijevo ("<<(ExistsLeftChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(LeftChildB(cvor,stablo),stablo))<<"), desno ("<<(ExistsRightChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(RightChildB(cvor,stablo),stablo))<<"), natrag na roditelja ("<<(ParentB(cvor,stablo)<=0?-1:LabelB(ParentB(cvor,stablo),stablo))<<") ili izbrisati trenutni ("<<LabelB(cvor,stablo)<<") (l/d/r/b): ";
 304. char ldrb;
 305. cin.ignore();
 306. cin.get(ldrb);
 307. if (ldrb=='l')
 308. if (ExistsLeftChild(cvor,stablo)==true)
 309. cvor=LeftChildB(cvor,stablo);
 310. else
 311. cerr<<"Lijevo dijete ne postoji, te bi pomak ovim putem uzrokovao iskakanje kursora iz stabla!"<<endl;
 312. else if (ldrb=='d')
 313. if (ExistsRightChild(cvor,stablo)==true)
 314. cvor=RightChildB(cvor,stablo);
 315. else
 316. cerr<<"Desno dijete ne postoji, te bi pomak ovim putem uzrokovao iskakanje kursora iz stabla!"<<endl;
 317. else if (ldrb=='r') {
 318. if (ParentB(cvor,stablo)<=0)
 319. cerr<<"Korijen nema svoga roditelja! Pozicija kursora ostaje nepromijenjena.."<<endl;
 320. else
 321. cvor=ParentB(cvor,stablo);
 322. }
 323. else if (ldrb=='b') {
 324. bool dealociraj=false;
 325. if (cvor==RootB(stablo))
 326. dealociraj=true;
 327. DeleteB(cvor,stablo);
 328. if (dealociraj==true)
 329. stablo=NULL;
 330. izbrisan=true;
 331. }
 332. } while (izbrisan==false);
 333. }
 334. break;
 335. case 6:
 336. if (stablo==NULL)
 337. cout<<"Korijen stabla niti nije alociran, pa se ni nema sto izbrisati!"<<endl;
 338. else {
 339. DeleteB(RootB(stablo),stablo);
 340. stablo=NULL;
 341. }
 342. break;
 343. case 7:
 344. if (stablo==NULL)
 345. cout<<"Korijen nije alociran! Nema elementa kojem bi se promijenila oznaka (vrijednost)..";
 346. else {
 347. tcvor cvor=RootB(stablo);
 348. bool promijenjeno=false;
 349. do {
 350. cout<<"Zelite li pomaknuti kursor na element lijevo ("<<(ExistsLeftChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(LeftChildB(cvor,stablo),stablo))<<"), desno ("<<(ExistsRightChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(RightChildB(cvor,stablo),stablo))<<"), natrag na roditelja ("<<(ParentB(cvor,stablo)<=0?-1:LabelB(ParentB(cvor,stablo),stablo))<<") ili promijeniti oznaku trenutnome ("<<LabelB(cvor,stablo)<<") (l/d/r/p): ";
 351. char ldrp;
 352. cin.ignore();
 353. cin.get(ldrp);
 354. if (ldrp=='l')
 355. if (ExistsLeftChild(cvor,stablo)==true)
 356. cvor=LeftChildB(cvor,stablo);
 357. else
 358. cerr<<"Lijevo dijete ne postoji, te bi pomak ovim putem uzrokovao iskakanje kursora iz stabla!"<<endl;
 359. else if (ldrp=='d')
 360. if (ExistsRightChild(cvor,stablo)==true)
 361. cvor=RightChildB(cvor,stablo);
 362. else
 363. cerr<<"Desno dijete ne postoji, te bi pomak ovim putem uzrokovao iskakanje kursora iz stabla!"<<endl;
 364. else if (ldrp=='p') {
 365. cout<<"Unesite novu oznaku (vrijednost) trenutnog elementa: ";
 366. int vrijednost;
 367. cin>>vrijednost;
 368. ChangeLabelB(vrijednost,cvor,stablo);
 369. promijenjeno=true;
 370. }
 371. else if (ldrp=='r') {
 372. if (ParentB(cvor,stablo)<=0)
 373. cerr<<"Korijen nema svoga roditelja! Pozicija kursora ostaje nepromijenjena.."<<endl;
 374. else
 375. cvor=ParentB(cvor,stablo);
 376. }
 377. } while (promijenjeno==false);
 378. }
 379. break;
 380. }
 381. }
 382. /////////////////////////// funkcija parentB kod pokaziva�a ne radi!
 383. void ispuni_bst (int vrijednost,tbinarno &bst) {
 384. if (bst==NULL) {
 385. InitB(vrijednost,bst);
 386. }
 387. else {
 388. tcvor cvor=RootB(bst);
 389. bool stani=false;
 390. while (stani==false) {
 391. if (vrijednost<LabelB(cvor,bst))
 392. if (ExistsLeftChild(cvor,bst)==true)
 393. cvor=LeftChildB(cvor,bst);
 394. else {
 395. CreateLeftB(vrijednost,cvor,bst);
 396. stani=true;
 397. cout<<"Element sa vrijednoscu "<<vrijednost<<" je uspjesno dodan!"<<endl;
 398. }
 399. else if (vrijednost>LabelB(cvor,bst))
 400. if (ExistsRightChild(cvor,bst)==true)
 401. cvor=RightChildB(cvor,bst);
 402. else {
 403. CreateRightB(vrijednost,cvor,bst);
 404. stani=true;
 405. cout<<"Element sa vrijednoscu "<<vrijednost<<" je uspjesno dodan!"<<endl;
 406. }
 407. else {
 408. cout<<"Element nije dodan jer vec postoji!"<<endl;
 409. stani=true;
 410. }
 411. }
 412. }
 413. }
 414. void tockaE () {
 415. cout<<"1. Ispuni binarno stablo pretrazivanja po primjeru iz laboratorijskih vjezbi"<<endl;
 416. cout<<"2. Ispuni binarno stablo pretrazivanja prethodno izgeneriranim brojevima"<<endl;
 417. cout<<"3. Generiraj niz pseudoslucajnih brojeva te sa njima ispuni binarno stablo pretrazivanja"<<endl;
 418. cout<<"4. Rucni unos brojeva u binarno stablo pretrazivanja"<<endl;
 419. cout<<"5. Pretrazivanje vrijednosti unutar binarnog stabla pretrazivanja"<<endl;
 420. cout<<"Vas izbor: ";
 421. short izbor;
 422. cin>>izbor;
 423. switch (izbor) {
 424. case 1:
 425. ispuni_bst(6,stablotr);
 426. ispuni_bst(3,stablotr);
 427. ispuni_bst(7,stablotr);
 428. ispuni_bst(9,stablotr);
 429. ispuni_bst(4,stablotr);
 430. ispuni_bst(2,stablotr);
 431. ispuni_bst(8,stablotr);
 432. ispuni_bst(1,stablotr);
 433. break;
 434. case 3:
 435. cout<<"Unesite kolicinu brojeva koju zelite izgenerirati i staviti u stablo: ";
 436. cin>>N;
 437. brojevi=new int [N];
 438. for (int i=0;i<N;i++)
 439. brojevi[i]=rand()%10000;
 440. case 2:
 441. if (brojevi==NULL)
 442. cout<<"Polje brojeva do sada jos nije generirano!"<<endl;
 443. else
 444. for (int i=0;i<N;i++)
 445. ispuni_bst(brojevi[i],stablotr);
 446. break;
 447. case 4:
 448. char jos;
 449. short vrijednost;
 450. if (stablotr==NULL) {
 451. cout<<"Korijen nije alociran! Unesite vrijednost korijena: ";
 452. cin>>vrijednost;
 453. }
 454. cout<<"Da li zelite unijeti jos koji element? (d/n): ";
 455. cin.ignore();
 456. cin.get(jos);
 457. while (jos=='d') {
 458. cout<<"Unesite vrijednost elementa kojeg zelite dodati: ";
 459. cin>>vrijednost;
 460. ispuni_bst(vrijednost,stablotr);
 461. cout<<"Da li zelite unijeti jos koji element? (d/n): ";
 462. cin.ignore();
 463. cin.get(jos);
 464. }
 465. break;
 466. case 5:
 467. cout<<"Unesite vrijednost elementa kojeg zelite pronaci: ";
 468. cin>>vrijednost;
 469. tcvor cvor=RootB(stablotr);
 470. while (true) {
 471. if (vrijednost<LabelB(cvor,stablotr))
 472. if (ExistsLeftChild(cvor,stablotr)==true)
 473. cvor=LeftChildB(cvor,stablotr);
 474. else {
 475. cout<<"Element se NE nalazi u binarnom stablu pretrazivanja!"<<endl;
 476. return;
 477. }
 478. else if (vrijednost>LabelB(cvor,stablotr))
 479. if (ExistsRightChild(cvor,stablotr)==true)
 480. cvor=RightChildB(cvor,stablotr);
 481. else {
 482. cout<<"Element se NE nalazi u binarnom stablu pretrazivanja!"<<endl;
 483. return;
 484. }
 485. else {
 486. cout<<"Element se nalazi u binarnom stablu pretrazivanja!"<<endl;
 487. return;
 488. }
 489. }
 490. }
 491. }
 492. void ispis (tbinarno &stablo) {
 493. if (stablo==NULL)
 494. cout<<"Korijen nije alociran! Nema elementa kojem bi se promijenila oznaka (vrijednost)..";
 495. else {
 496. tcvor cvor=RootB(stablo);
 497. bool promijenjeno=false;
 498. do {
 499. cout<<"Zelite li pomaknuti kursor na element lijevo ("<<(ExistsLeftChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(LeftChildB(cvor,stablo),stablo))<<"), desno ("<<(ExistsRightChild(cvor,stablo)==false?-1:LabelB(RightChildB(cvor,stablo),stablo))<<"), natrag na roditelja ("<<(ParentB(cvor,stablo)<=0?-1:LabelB(ParentB(cvor,stablo),stablo))<<") ili zavrsiti rad ("<<LabelB(cvor,stablo)<<") (l/d/r/q): ";
 500. char ldrp;
 501. cin.ignore();
 502. cin.get(ldrp);
 503. if (ldrp=='l')
 504. if (ExistsLeftChild(cvor,stablo)==true)
 505. cvor=LeftChildB(cvor,stablo);
 506. else
 507. cerr<<"Lijevo dijete ne postoji, te bi pomak ovim putem uzrokovao iskakanje kursora iz stabla!"<<endl;
 508. else if (ldrp=='d')
 509. if (ExistsRightChild(cvor,stablo)==true)
 510. cvor=RightChildB(cvor,stablo);
 511. else
 512. cerr<<"Desno dijete ne postoji, te bi pomak ovim putem uzrokovao iskakanje kursora iz stabla!"<<endl;
 513. else if (ldrp=='q')
 514. return;
 515. else if (ldrp=='r') {
 516. if (ParentB(cvor,stablo)<=0)
 517. cerr<<"Korijen nema svoga roditelja! Pozicija kursora ostaje nepromijenjena.."<<endl;
 518. else
 519. cvor=ParentB(cvor,stablo);
 520. }
 521. } while (promijenjeno==false);
 522. }
 523. }
 524. char directions[1000];
 525. int M=0;
 526. void ispuni_hrpu (int vrijednost,tbinarno &hrpa) {
 527. if (hrpa==NULL) {
 528. M++;
 529. InitB(vrijednost,hrpa);
 530. }
 531. else {
 532. M++;
 533. int i=M;
 534. int j=0;
 535. while (i/2!=0) {
 536. if (i%2==0)
 537. directions[j++]='l';
 538. else
 539. directions[j++]='d';
 540. i=i/2;
 541. }
 542. rcvor cvor=RootB(hrpa);
 543. for (int k=j-1;k>=0;k--)
 544. if (directions[k]=='l')
 545. if (ExistsLeftChild(cvor,hrpa)==true)
 546. cvor=LeftChildB(cvor,hrpa);
 547. else {
 548. CreateLeftB(vrijednost,cvor,hrpa);
 549. cvor=LeftChildB(cvor,hrpa);
 550. }
 551. else
 552. if (ExistsRightChild(cvor,hrpa)==true)
 553. cvor=RightChildB(cvor,hrpa);
 554. else {
 555. CreateRightB(vrijednost,cvor,hrpa);
 556. cvor=RightChildB(cvor,hrpa);
 557. }
 558. while (cvor!=RootB(hrpa) && LabelB(ParentB(cvor,hrpa),hrpa)>LabelB(cvor,hrpa)) {
 559. int pom=LabelB(cvor,hrpa);
 560. ChangeLabelB(LabelB(ParentB(cvor,hrpa),hrpa),cvor,hrpa);
 561. ChangeLabelB(pom,ParentB(cvor,hrpa),hrpa);
 562. cvor=ParentB(cvor,hrpa);
 563. }
 564. }
 565. }
 566. int P;
 567. void brisi_i_seli () {
 568. if (M==0)
 569. return;
 570. else {
 571. int i=M;
 572. int j=0;
 573. while (i/2!=0) {
 574. if (i%2==0)
 575. directions[j++]='l';
 576. else
 577. directions[j++]='d';
 578. i=i/2;
 579. }
 580. tcvor cvor=RootB(hrpa);
 581. tcvor cvor2=RootB(hrpa);
 582. for (int k=j-1;k>=0;k--) {
 583. if (directions[k]=='l')
 584. cvor=LeftChildB(cvor,hrpa);
 585. else
 586. cvor=RightChildB(cvor,hrpa);
 587. if (ExistsLeftChild(cvor2,hrpa)==false && ExistsRightChild(cvor2,hrpa)==false)
 588. continue;
 589. else if (ExistsLeftChild(cvor2,hrpa)==false) {
 590. if (LabelB(cvor2,hrpa)>LabelB(RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa)) {
 591. int pom=LabelB(RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 592. ChangeLabelB(LabelB(cvor2,hrpa),RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 593. ChangeLabelB(pom,cvor2,hrpa);
 594. cvor2=RightChildB(cvor2,hrpa);
 595. }
 596. }
 597. else if (ExistsRightChild(cvor2,hrpa)==false) {
 598. if (LabelB(cvor2,hrpa)>LabelB(LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa)) {
 599. int pom=LabelB(LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 600. ChangeLabelB(LabelB(cvor2,hrpa),LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 601. ChangeLabelB(pom,cvor2,hrpa);
 602. cvor2=LeftChildB(cvor2,hrpa);
 603. }
 604. }
 605. else
 606. if (LabelB(LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa)<LabelB(cvor2,hrpa) || LabelB(RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa)<LabelB(cvor2,hrpa))
 607. if (LabelB(LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa)<=LabelB(RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa)) {
 608. int pom=LabelB(LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 609. ChangeLabelB(LabelB(cvor2,hrpa),LeftChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 610. ChangeLabelB(pom,cvor2,hrpa);
 611. cvor2=LeftChildB(cvor2,hrpa);
 612. }
 613. else {
 614. int pom=LabelB(RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 615. ChangeLabelB(LabelB(cvor2,hrpa),RightChildB(cvor2,hrpa),hrpa);
 616. ChangeLabelB(pom,cvor2,hrpa);
 617. cvor2=RightChildB(cvor2,hrpa);
 618. }
 619. else
 620. continue;
 621. }
 622. sortirano_polje[P-M]=LabelB(RootB(hrpa),hrpa);
 623. ChangeLabelB(LabelB(cvor,hrpa),RootB(hrpa),hrpa);
 624. DeleteB(cvor,hrpa);
 625. M--;
 626. brisi_i_seli();
 627. }
 628. }
 629. void tockaF () {
 630. cout<<"1. Ispuni stablo hrpu po primjeru iz laboratorijskih vjezbi"<<endl;
 631. cout<<"2. Ispuni stablo hrpu prethodno izgeneriranim brojevima"<<endl;
 632. cout<<"3. Generiraj niz pseudoslucajnih brojeva te sa njima ispuni stablo hrpu"<<endl;
 633. cout<<"4. Rucni unos brojeva u stablo hrpu"<<endl;
 634. cout<<"5. Heap-sort nad stablom hrpe (za sad samo radi sa binarnim stablom implementiranim pomocu polja)"<<endl;
 635. cout<<"Vas izbor: ";
 636. short izbor;
 637. cin>>izbor;
 638. switch(izbor) {
 639. case 1:
 640. ispuni_hrpu(6,hrpa);
 641. ispuni_hrpu(2,hrpa);
 642. ispuni_hrpu(7,hrpa);
 643. ispuni_hrpu(5,hrpa);
 644. ispuni_hrpu(8,hrpa);
 645. ispuni_hrpu(2,hrpa);
 646. ispuni_hrpu(8,hrpa);
 647. ispuni_hrpu(9,hrpa);
 648. ispuni_hrpu(1,hrpa);
 649. break;
 650. case 3:
 651. cout<<"Unesite kolicinu brojeva koju zelite izgenerirati i staviti u stablo: ";
 652. cin>>N;
 653. brojevi=new int [N];
 654. for (int i=0;i<N;i++)
 655. brojevi[i]=rand()%10000;
 656. case 2:
 657. if (brojevi==NULL)
 658. cout<<"Polje brojeva do sada jos nije generirano!"<<endl;
 659. else
 660. for (int i=0;i<N;i++)
 661. ispuni_hrpu(brojevi[i],hrpa);
 662. break;
 663. case 4:
 664. int vrijednost;
 665. if (hrpa==NULL) {
 666. cout<<"Korijen hrpe nije alociran! Unesite vrijednost korijena: ";
 667. cin>>vrijednost;
 668. ispuni_hrpu(vrijednost,hrpa);
 669. }
 670. char jos;
 671. cout<<"Da li zelite dodati jos koji element u hrpu? (d/n): ";
 672. cin.ignore();
 673. cin.get(jos);
 674. while (jos=='d') {
 675. cout<<"Unesite vrijednost elementa kojeg zelite dodati: ";
 676. cin>>vrijednost;
 677. ispuni_hrpu(vrijednost,hrpa);
 678. cout<<"Da li zelite dodati jos koji element u hrpu? (d/n): ";
 679. cin.ignore();
 680. cin.get(jos);
 681. }
 682. break;
 683. case 5:
 684. if (hrpa==NULL)
 685. cout<<"Nema elemenata unutar hrpe, pa se nema ni sto sortirati!"<<endl;
 686. else {
 687. sortirano_polje=new int [M];
 688. P=M;
 689. brisi_i_seli();
 690. cout<<"Polje sortirano nakon heap-sorta: ";
 691. for (int i=0;i<P;i++)
 692. cout<<sortirano_polje[i]<<" ";
 693. cout<<endl;
 694. delete [] sortirano_polje;
 695. }
 696. }
 697. }
 698.  
 699. int main () {
 700. srand(time(0));
 701. rand();
 702. memset(&stablo1,-1,sizeof(tstablo));
 703. short izbor;
 704. do {
 705. system("cls");
 706. cout<<"1. Rad sa stablom 'prvo dijete - sljedeci brat'"<<endl;
 707. cout<<"2. Ophodjenje opcenitog stabla"<<endl;
 708. cout<<"3. Rad sa binarnim stablom"<<endl;
 709. cout<<"4. Rad sa binarnim stablom pretrazivanja"<<endl;
 710. cout<<"5. Rad sa hrpom"<<endl;
 711. cout<<"9. Izlaz iz programa"<<endl;
 712. cout<<"Vas izbor: ";
 713. cin>>izbor;
 714. switch (izbor) {
 715. case 1:
 716. tockaA();
 717. break;
 718. case 2:
 719. tockaB();
 720. break;
 721. case 3:
 722. tockaCD();
 723. break;
 724. case 4:
 725. tockaE();
 726. break;
 727. case 5:
 728. tockaF();
 729. break;
 730. case 9:
 731. cout<<"Kraj programa.."<<endl;
 732. break;
 733. default:
 734. cout<<"Neispravan unos!"<<endl;
 735. }
 736. system("pause");
 737. } while (izbor!=9);
 738. return 0;
 739. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.