Posted By

agarcia on 12/30/14


Tagged


Versions (?)

Task 2, ClauTIC League, by MadTeam


 / Published in: Processing
 

Codi repte 2 ClauTic league

 1. /* Segon repte clautic league
 2. Fer ziga zaga a les piramides
 3. arribar a la barca i tornar a la base
 4. utilitzant sensor d'ultrasons
 5. Aquesta versio amb la llibreria Ultrasonic
 6. */
 7.  
 8. /* Aquesta d'aquí sota és la llibreria
 9. dels sensor d'ultrasons comentada en el
 10. vídeo. Per més informació: http://goo.gl/T8UESz
 11. */
 12.  
 13. #include <Ultrasonic.h>
 14.  
 15. // Definició dels pins dels motors
 16. int mesq_av = 12; // Motor esquerra per endavant al pin 12
 17. int mesq_re = 11; // Motor esquerra per enradera al pin 11
 18. int mesq_vel = 10; // Motor esquerra control velocitat al pin PWM 10
 19.  
 20. int mdret_av = 7; // Motor dret per endavant al pin 7
 21. int mdret_re = 6; // Motor dret per enradera al pin 6
 22. int mdret_vel = 5; // Motor dret control velocitat al pin PWM 5
 23.  
 24. // Definició constants sensor distancia
 25. #define Echo 8
 26. #define Trip 9
 27. #define Led 13
 28.  
 29. Ultrasonic ultrasonic(Trip,Echo); // (Trig PIN,Echo PIN)
 30.  
 31. long distancia,temps;
 32.  
 33. int final=0; // Per fer el loop una sola vegada
 34. int compara;
 35. //int contador;
 36.  
 37. void setup(){
 38. // Activem pins dels motors com sortida
 39. // Motor esquerra
 40. pinMode(mesq_vel, OUTPUT);
 41. pinMode(mesq_av, OUTPUT);
 42. pinMode(mesq_re, OUTPUT);
 43. // Motor dret
 44. pinMode(mdret_vel, OUTPUT);
 45. pinMode(mdret_av, OUTPUT);
 46. pinMode(mdret_re, OUTPUT);
 47.  
 48. // pinMode(Echo, INPUT);
 49. // pinMode(Trig, OUTPUT);
 50.  
 51. pinMode(Led, OUTPUT);
 52. Serial.begin(9600);
 53. }
 54.  
 55. void loop(){
 56. if (final==0){
 57. //de la base a tutankamon
 58. digitalWrite(Led, HIGH);
 59. Motors(HIGH, LOW, 235, HIGH, LOW, 255);
 60. delay(800); //anterior:800
 61. // Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 62.  
 63. //90º tutankamon piramide 1
 64. Motors(HIGH, LOW, 255, HIGH, LOW, 0);
 65. delay(130); //anterior:155
 66. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 67.  
 68. // Posem a la variable compara la distancia que dona el sensor des de la llibreria
 69. compara=ultrasonic.Ranging(CM);
 70.  
 71. //mentres estigui a + de "x" cm anar endevant
 72. while (compara > 22 || compara ==0 ){
 73. digitalWrite(Led, LOW);
 74. Motors(HIGH, LOW, 95, HIGH, LOW, 100);
 75. Serial.println(compara);
 76. compara=ultrasonic.Ranging(CM);
 77. }
 78. digitalWrite(Led, HIGH);
 79.  
 80. //esquivar 1a piramide primer girant a la dreta
 81. Motors(HIGH, LOW, 255, HIGH, LOW, 0);
 82. delay(140); //anterior: 140
 83. //recte
 84. Motors(HIGH, LOW, 100, HIGH, LOW, 145);
 85. delay(130);//abans 150
 86. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 87. delay(5);
 88.  
 89. //i despres girant a l'esquerra
 90. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 250);//abans 245
 91. delay(420); //anterior: 400
 92. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 93.  
 94. // Tornem a agafar el valor de distancia i establim distancia mínima
 95. compara=ultrasonic.Ranging(CM);
 96. while (compara > 22 || compara ==0 ){
 97. digitalWrite(Led, LOW);
 98. Motors(HIGH, LOW, 85, HIGH, LOW, 110);
 99. compara=ultrasonic.Ranging(CM);
 100. }
 101. digitalWrite(Led, HIGH);
 102.  
 103. //esquivar 1a piramide 2 girant esquerra
 104. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 255);
 105. delay(90);//Abans 100
 106. //va recte
 107. Motors(HIGH, LOW, 200, HIGH, LOW, 235);
 108. delay(140);//abans 160
 109. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 110. delay(100);
 111.  
 112. // i despres a la dreta
 113. Motors(HIGH, LOW, 245, HIGH, LOW, 95);
 114. delay(450);//abans 400
 115. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 116. delay(150);
 117. // avança una mica abans de tornar a girar a l'esquerra
 118. Motors(HIGH, LOW, 200, HIGH, LOW, 235);//abans 140
 119. delay(550);//abans 400
 120. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 121. delay(50);
 122.  
 123. // gira a l'esquerra per anar a la galera
 124. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 250);
 125. delay(300);
 126. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 127. delay(100);
 128.  
 129. // avança cap a la barca
 130. Motors(HIGH, LOW, 255, HIGH, LOW, 255);
 131. delay(750);
 132. Motors(LOW, LOW, 0, LOW, LOW, 0);
 133. delay(100);
 134.  
 135.  
 136. // torna a la base d'esquena
 137. Motors(LOW, HIGH, 245, LOW, HIGH, 250);
 138. delay(2000);
 139.  
 140. // i es para el motor
 141. Motors(HIGH, LOW, 0, HIGH, LOW, 0);
 142.  
 143. // es suma final, per no tornar a executar el bucle
 144. final++;
 145. }
 146. }
 147.  
 148. //FUNCIONS
 149. void Motors (char me_avan, char me_retr, int me_vel, char md_avan, char md_retr, int md_vel)
 150. {
 151. // Motor esquerra endavant o enrradera
 152. digitalWrite (mesq_av, me_avan);
 153. digitalWrite (mesq_re, me_retr);
 154. // Motor dret endavant o enrradera
 155. digitalWrite (mdret_av, md_avan);
 156. digitalWrite (mdret_re, md_retr);
 157. // Velocitat als motors
 158. analogWrite (mesq_vel, me_vel);
 159. analogWrite (mdret_vel, md_vel);
 160. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.