Posted By

Tango on 07/06/14


Tagged

file include pawn samp gta


Versions (?)

Who likes this?

1 person have marked this snippet as a favorite

Tango


Skript na prácu so súbormi typu ini


 / Published in: C
 

Skript vydaný pod licenciou GPL. Využíva viac RAM, aby obmedzil prístup k HDD. Podla testov je tento skript rýchlejší, než známy y_ini.

 1. #include <file>
 2.  
 3. #define _MAX_PARALEL 2 /* pocet suborov otvorenych naraz */
 4. #define _MAX_UDAJOV 5 /* pocet riadkov v subore */
 5. #define _MAX_ZNAKOV 52 /* pocet znakov na riadok */
 6. #define _MAX_BAJTOV 208 /* pocet bajtov na riadok */
 7. #define RIADOK_DLZKA _MAX_ZNAKOV
 8. #define ZAPISOVANIE 0
 9. #define CITANIE 1
 10.  
 11. #define VytvoritSubor(%0) fclose(fopen(%0, io_write))
 12. #define SuborExistuje(%0) fexist(%0)
 13.  
 14. static _menosuboru[_MAX_PARALEL][32];
 15. static _subory[_MAX_PARALEL][_MAX_UDAJOV][_MAX_ZNAKOV];
 16.  
 17. stock Subor:OtvoritSubor(menosuboru[], mod) {
 18. for (new i; i < _MAX_PARALEL; i++) {
 19. if (!_menosuboru[i][0]) {
 20. if (fexist(menosuboru)) {
 21. memcpy(_menosuboru[i], menosuboru, 0, 128, 32);
 22. if (mod) { /* ak citanie, naplnit cache */
 23. new File:handle = fopen(menosuboru, io_read);
 24. for (new j; j < _MAX_UDAJOV; j++)
 25. if (fread(handle, _subory[i][j]))
 26. strdel(_subory[i][j], strlen(_subory[i][j]) - 2, strlen(_subory[i][j]));
 27. else break;
 28. fclose(handle);
 29. }
 30. return Subor:i;
 31. }
 32. }
 33. }
 34. return Subor:-1;
 35. }
 36.  
 37. /* v tejto funkcii premenna _subory sa sprava ako cache - namiesto HDD sa cita z RAM */
 38. stock PrecitatString(Subor:handle, key[], string[]) {
 39. for (new i; i < _MAX_UDAJOV; i++) /* prehladat cache */
 40. if (!strfind(_subory[_:handle][i], key)) { /* if (strfind == 0) => ak nasiel */
 41. memcpy(string, _subory[_:handle][i][strlen(key) + 1], 0, _MAX_BAJTOV, _MAX_ZNAKOV);
 42. return;
 43. } /* cache miss */
 44. new najdene = -1, File:subor = fopen(_menosuboru[_:handle], io_read);
 45. naplnenie: /* naplnenie "cache" */
 46. for (new i; i < _MAX_UDAJOV; i++) {
 47. if (fread(subor, _subory[_:handle][i])) {
 48. strdel(_subory[_:handle][i], strlen(_subory[_:handle][i]) - 2, strlen(_subory[_:handle][i]));
 49. if (!strfind(_subory[_:handle][i], key))
 50. najdene = i;
 51. } else break;
 52. }
 53. if (najdene != -1) {
 54. fclose(subor);
 55. memcpy(string, _subory[_:handle][najdene][strlen(key) + 1], 0, _MAX_BAJTOV, _MAX_ZNAKOV);
 56. return;
 57. }
 58. goto naplnenie; /* uistite sa, ze key existuje, inak v tomto cykle zamrzne server */
 59. }
 60.  
 61. stock ZatvoritSubor(Subor:handle, mod) {
 62. if (!mod) _UlozitSubor(handle);
 63. else
 64. for (new i; i < _MAX_UDAJOV; i++)
 65. _subory[_:handle][i][0] = 0;
 66. _menosuboru[_:handle][0] = 0;
 67. }
 68.  
 69. static stock _UlozitSubor(Subor:handle) {
 70. new str[_MAX_ZNAKOV], pom, str2[24]; /* (MAX_ZNAKOV / 2) ~ strlen(key) */
 71. new File:ID, File:tmp;
 72. for (new i; (i < _MAX_UDAJOV) && _subory[_:handle][i][0]; i++)
 73. strins(_subory[_:handle][i], "\r\n", strlen(_subory[_:handle][i]));
 74. ID = fopen(_menosuboru[_:handle], io_readwrite);
 75. tmp = ftemp();
 76. while (fread(ID, str)) {
 77. pom = 0;
 78. memcpy(str2, str, 0, 96, 24);
 79. str2[strfind(str2, "=")] = 0; /* do docasneho retazca som skopiroval key */
 80. for (new i; i < _MAX_UDAJOV; i++) { /* ci ide iba o aktualizaciu udajov */
 81. if (!strfind(_subory[_:handle][i], str2)) {
 82. fwrite(tmp, _subory[_:handle][i]);
 83. _subory[_:handle][i][0] = 0;
 84. pom = 1;
 85. break;
 86. }
 87. }
 88. if (!pom) fwrite(tmp, str);
 89. }
 90. for (new i; i < _MAX_UDAJOV; i++) /* zapisem data, ktore este predtym neboli v subore */
 91. if (_subory[_:handle][i][0]) {
 92. fwrite(tmp, _subory[_:handle][i]);
 93. _subory[_:handle][i][0] = 0;
 94. }
 95. fseek(ID, 0, seek_start);
 96. fseek(tmp, 0, seek_start);
 97. while (fread(tmp, str)) /* z bufferu to zapisem do skutocneho suboru */
 98. fwrite(ID, str);
 99. fclose(tmp);
 100. fclose(ID);
 101. }
 102.  
 103. stock ZapisatString(Subor:handle, key[], string[]) { /* premenna _subory sa sprava ako buffer pre HDD */
 104. for (new i; i < _MAX_UDAJOV; i++) {
 105. if (!strfind(_subory[_:handle][i], key)) /* ak uz raz key zapisoval, nezapisem ho znovu */
 106. return;
 107. if (!_subory[_:handle][i][0]) { /* zapisem novy udaj na prazdne miesto v bufferi */
 108. memcpy(_subory[_:handle][i], key, 0, _MAX_BAJTOV, _MAX_ZNAKOV);
 109. strcat(_subory[_:handle][i], "=");
 110. strcat(_subory[_:handle][i], string); /* format bol pomalsi a cisto memcpy to blblo */
 111. return;
 112. }
 113. }
 114. _UlozitSubor(handle); /* ak sa nenaslo volne miesto, tak ulozit na disk a vyprazdnit buffer */
 115. return;
 116. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.