Posted By

Tango on 05/20/14


Tagged

fs pawn samp gta filterscript


Versions (?)

Drogový systém pre SA:MP


 / Published in: C
 

Tento filterscript do hry pridáva drogy. Môžete ich pestovať, alebo kupovať na pickupe, či od ostatných hráčov. Každá droga má iný efekt. Niektoré napríklad rozhýbu stromy, po niektorých zas môžete vidieť žraloky.

 1. #include <a_samp>
 2. #include <zcmd>
 3.  
 4. #define FILTERSCRIPT /* Pre zcmd */
 5.  
 6. #define D_UNUSED 653
 7. #define D_DROGY_P_T 8060
 8. #define D_DROGY_P_P 8061
 9. #define D_DROGY_P_C 8062
 10. #define D_DROGY_K 8063
 11. #define D_DROGY_O 8064
 12.  
 13. #pragma tabsize 2
 14.  
 15. forward TravaRastie(playerid);
 16. forward TravaEfekt(playerid);
 17. forward LSDEfekt(playerid);
 18. forward TramalEfekt(playerid);
 19. forward HeroinEfekt(playerid);
 20.  
 21. new DrogovyObchod;
 22. new PonukaPocet[MAX_PLAYERS];
 23. new PonukaTyp[MAX_PLAYERS];
 24. new PonukaCena[MAX_PLAYERS];
 25. new PonukaAdresat[MAX_PLAYERS];
 26. new KupaDrog[MAX_PLAYERS];
 27.  
 28. enum DROGY {
 29. Float:KoordinatyTravy[3],
 30. UrovenDrogy,
 31. Nafetovany,
 32. Casomiera4,
 33. Casomiera3,
 34. Casomiera2,
 35. Casomiera1,
 36. Casomiera,
 37. Tramalak,
 38. Rastlina,
 39. Zasadene,
 40. Semiacka,
 41. TypDrogy[4], /* heroin, tramal, trava, lsd */
 42. }
 43. new Drogy[MAX_PLAYERS][DROGY];
 44.  
 45. public OnFilterScriptInit() {
 46. print("+-----------------------+");
 47. print("| Drogovy system |");
 48. print("+-----------------------+");
 49. print("/teleportnafarmu, /teleportnapickup a /drogy");
 50. print("Hromadne netestovane");
 51. DrogovyObchod = CreatePickup(1241, 2, 2536.4714, 2026.7556, 11.1719, 0);
 52. return 1;
 53. }
 54.  
 55. public OnPlayerConnect(playerid) {
 56. new menohraca[MAX_PLAYER_NAME], menosuboru[12 + MAX_PLAYER_NAME], File:subor;
 57. GetPlayerName(playerid, menohraca, MAX_PLAYER_NAME);
 58. format(menosuboru, sizeof(menosuboru), "Drogy/%s.txt", menohraca);
 59. if (!fexist(menosuboru)) {
 60. subor = fopen(menosuboru, io_write);
 61. fwrite(subor, "0\r\n0\r\n0\r\n0\r\n0");
 62. fclose(subor);
 63. for (new i; i < 4; i++)
 64. Drogy[playerid][TypDrogy][i] = 0;
 65. Drogy[playerid][Semiacka] = 0;
 66. } else {
 67. subor = fopen(menosuboru, io_read);
 68. fread(subor, menohraca);
 69. Drogy[playerid][Semiacka] = strval(menohraca);
 70. fread(subor, menohraca);
 71. Drogy[playerid][TypDrogy][0] = strval(menohraca);//"Heroin");
 72. fread(subor, menohraca);
 73. Drogy[playerid][TypDrogy][1] = strval(menohraca);//"Tramal");
 74. fread(subor, menohraca);
 75. Drogy[playerid][TypDrogy][2] = strval(menohraca);//"Trava");
 76. fread(subor, menohraca);
 77. Drogy[playerid][TypDrogy][3] = strval(menohraca);//"LSD");
 78. fclose(subor);
 79. }
 80. PonukaTyp[playerid] = PonukaAdresat[playerid] = KupaDrog[playerid] = -1;
 81. PonukaPocet[playerid] = Drogy[playerid][Tramalak] = 0;
 82. Drogy[playerid][Nafetovany] = Drogy[playerid][Casomiera3] = Drogy[playerid][Casomiera2] = 0;
 83. Drogy[playerid][Casomiera1] = Drogy[playerid][Casomiera] = Drogy[playerid][Zasadene] = 0;
 84. Drogy[playerid][Casomiera4] = Drogy[playerid][Rastlina] = Drogy[playerid][UrovenDrogy] = 0;
 85. return 1;
 86. }
 87.  
 88. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason) {
 89. new menohraca[MAX_PLAYER_NAME], menosuboru[12 + MAX_PLAYER_NAME], string[64], File:subor;
 90. GetPlayerName(playerid, menohraca, MAX_PLAYER_NAME);
 91. format(menosuboru, sizeof(menosuboru), "Drogy/%s.txt", menohraca);
 92. format(string, sizeof(string), "%d\r\n%d\r\n%d\r\n%d\r\n%d", Drogy[playerid][Semiacka], \
 93. Drogy[playerid][TypDrogy][0], Drogy[playerid][TypDrogy][1], Drogy[playerid][TypDrogy][2], Drogy[playerid][TypDrogy][2]);
 94. subor = fopen(menosuboru, io_write);
 95. if (subor) {
 96. fwrite(subor, string);
 97. fclose(subor);
 98. }
 99. if (Drogy[playerid][Casomiera1] != 0)
 100. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera1]);
 101. if (Drogy[playerid][Casomiera] != 0)
 102. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera]);
 103. if (Drogy[playerid][Casomiera2] != 0)
 104. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera2]);
 105. if (Drogy[playerid][Casomiera3] != 0)
 106. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera3]);
 107. if (Drogy[playerid][Casomiera4] != 0)
 108. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera4]);
 109. if (Drogy[playerid][Tramalak] != 0)
 110. DestroyObject(Drogy[playerid][Tramalak]);
 111. return 1;
 112. }
 113.  
 114. public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid) {
 115. if (pickupid == DrogovyObchod) {
 116. ShowPlayerDialog(playerid, D_DROGY_O, DIALOG_STYLE_LIST, "Drogy", "Heroín - 10000$\nLSD - 5000$\nTramal - 4999$\nMarihuanové semiačko - 1500$", "Kúpiť", "Zrušiť");
 117. return 1;
 118. }
 119. return 0;
 120. }
 121.  
 122. public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason) {
 123. if (Drogy[playerid][Nafetovany] != 0) {
 124. SetPlayerDrunkLevel(playerid, 0);
 125. Drogy[playerid][Nafetovany] = 0;
 126. SetPlayerWeather(playerid, random(50));
 127. if (Drogy[playerid][Casomiera1] != 0)
 128. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera1]);
 129. if (Drogy[playerid][Casomiera] != 0)
 130. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera]);
 131. if (Drogy[playerid][Casomiera2] != 0)
 132. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera2]);
 133. if (Drogy[playerid][Casomiera3] != 0)
 134. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera3]);
 135. if (Drogy[playerid][Casomiera4] != 0)
 136. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera4]);
 137. if (Drogy[playerid][Tramalak] != 0)
 138. DestroyObject(Drogy[playerid][Tramalak]);
 139. PonukaTyp[playerid] = PonukaAdresat[playerid] = KupaDrog[playerid] = -1;
 140. PonukaPocet[playerid] = Drogy[playerid][Tramalak] = 0;
 141. Drogy[playerid][Nafetovany] = Drogy[playerid][Casomiera3] = Drogy[playerid][Casomiera2] = 0;
 142. Drogy[playerid][Casomiera1]= Drogy[playerid][Casomiera] = Drogy[playerid][Zasadene] = 0;
 143. Drogy[playerid][Casomiera4] = Drogy[playerid][Rastlina] = Drogy[playerid][UrovenDrogy] = 0;
 144. }
 145. return 1;
 146. }
 147.  
 148. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[]) {
 149. switch (dialogid) {
 150. case D_DROGY_P_T: {
 151. if (response) {
 152. PonukaTyp[playerid] = listitem;
 153. ShowPlayerDialog(playerid, D_DROGY_P_P, DIALOG_STYLE_INPUT, "Počet", "Zadaj počet kusov na predaj", "Pokračovať", "Zrušiť");
 154. } else PonukaTyp[playerid] = -1;
 155. return 1;
 156. }
 157. case D_DROGY_P_P: {
 158. if (response) {
 159. if (Drogy[playerid][TypDrogy][PonukaTyp[playerid]] >= strval(inputtext)) {
 160. PonukaPocet[playerid] = strval(inputtext);
 161. ShowPlayerDialog(playerid, D_DROGY_P_C, DIALOG_STYLE_INPUT, "Cena", "Zadaj za akú cenu to chceš streliť", "Pokračovať", "Zrušiť");
 162. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Chcel si predať viac než máš.");
 163. } else PonukaTyp[playerid] = -1;
 164. return 1;
 165. }
 166. case D_DROGY_P_C: {
 167. if (response) {
 168. new str[256];
 169. new meno[MAX_PLAYER_NAME];
 170. GetPlayerName(PonukaAdresat[playerid], meno, MAX_PLAYER_NAME);
 171. PonukaCena[playerid] = strval(inputtext);
 172. KupaDrog[PonukaAdresat[playerid]] = playerid;
 173. format(str, sizeof(str), "Hráčovi {00FF00}%s{A9C4E4} bola zobrazená ponuka.\nPočet: {00FF00}%d{A9C4E4}\nCena: {00FF00}%d{A9C4E4}", meno, PonukaPocet[playerid], PonukaCena[playerid]);
 174. ShowPlayerDialog(playerid, D_UNUSED, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Predaj", str, "OK", "");
 175. switch (PonukaTyp[playerid]) {
 176. case 0: format(str, sizeof(str), "Heroín");
 177. case 1: format(str, sizeof(str), "Tramal");
 178. case 2: format(str, sizeof(str), "Tráva");
 179. case 3: format(str, sizeof(str), "LSD");
 180. }
 181. format(str, sizeof(str), "Prišla ti ponuka:\nTovar: {00FF00}%s\n{A9C4E4}Počet: {00FF00}%d\n{A9C4E4}Cena: {00FF00}%d", str, PonukaPocet[playerid], PonukaCena[playerid]);
 182. ShowPlayerDialog(PonukaAdresat[playerid], D_DROGY_K, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Ponuka", str, "Kúpiť", "Zrušiť");
 183. }
 184. return 1;
 185. }
 186. case D_DROGY_K: {
 187. if (response) {
 188. new Float:x, Float:y, Float:z;
 189. GetPlayerPos(KupaDrog[playerid], x, y, z);
 190. if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3, x, y, z)) {
 191. if (GetPlayerMoney(playerid) >= PonukaCena[KupaDrog[playerid]]) {
 192. Drogy[playerid][TypDrogy][PonukaTyp[KupaDrog[playerid]]] += PonukaPocet[KupaDrog[playerid]];
 193. GivePlayerMoney(playerid, -PonukaCena[KupaDrog[playerid]]);
 194. GivePlayerMoney(KupaDrog[playerid], PonukaCena[KupaDrog[playerid]]);
 195. Drogy[KupaDrog[playerid]][TypDrogy][PonukaTyp[KupaDrog[playerid]]] -= PonukaPocet[KupaDrog[playerid]];
 196. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš dosť peňazí.");
 197. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Ste od seba príliš ďaleko.");
 198. }
 199. return 1;
 200. }
 201. case D_DROGY_O: {
 202. if (response) {
 203. switch (listitem) {
 204. case 0: {
 205. if (GetPlayerMoney(playerid) >= 10000) {
 206. GivePlayerMoney(playerid, -10000);
 207. Drogy[playerid][TypDrogy][0]++;
 208. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nedostatok peňazí.");
 209. }
 210. case 1: {
 211. if (GetPlayerMoney(playerid) >= 5000) {
 212. GivePlayerMoney(playerid, -5000);
 213. Drogy[playerid][TypDrogy][3]++;
 214. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nedostatok peňazí.");
 215. }
 216. case 2: {
 217. if (GetPlayerMoney(playerid) >= 4999) {
 218. GivePlayerMoney(playerid, -4999);
 219. Drogy[playerid][TypDrogy][1]++;
 220. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nedostatok peňazí.");
 221. }
 222. case 3: {
 223. if (GetPlayerMoney(playerid) >= 1500) {
 224. GivePlayerMoney(playerid, -1500);
 225. Drogy[playerid][Semiacka]++;
 226. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nedostatok peňazí.");
 227. }
 228. }
 229. }
 230. return 1;
 231. }
 232. }
 233. return 0;
 234. }
 235.  
 236. public TravaRastie(playerid) {
 237. SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Vyrástla ti marihuana.");
 238. PlayerPlaySound(playerid, 4202, 0, 0, 0);
 239. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera]);
 240. Drogy[playerid][Casomiera] = 0;
 241. MoveObject(Drogy[playerid][Rastlina], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][0], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][1], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][2] - 1, 0.2);
 242. }
 243.  
 244. public TravaEfekt(playerid) {
 245. if (Drogy[playerid][UrovenDrogy] == 4) {
 246. SetPlayerDrunkLevel(playerid, 50000);
 247. SetPlayerWeather(playerid, -66);
 248. }
 249. else if (Drogy[playerid][UrovenDrogy] == 3) {
 250. SetPlayerWeather(playerid, 46);
 251. SetPlayerDrunkLevel(playerid, 5000);
 252. }
 253. else if (Drogy[playerid][UrovenDrogy] == 2)
 254. SetPlayerWeather(playerid, 46);
 255. else if (Drogy[playerid][UrovenDrogy] == 1) {
 256. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera1]);
 257. Drogy[playerid][Nafetovany] = 0;
 258. Drogy[playerid][Casomiera1] = 0;
 259. if (IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) {
 260. new veh = GetPlayerVehicleID(playerid);
 261. ClearAnimations(playerid, 1);
 262. PutPlayerInVehicle(playerid, veh, 0);
 263. } else ClearAnimations(playerid, 1);
 264. }
 265. Drogy[playerid][UrovenDrogy]--;
 266. }
 267.  
 268. public OnPlayerUpdate(playerid) {
 269. if (Drogy[playerid][Nafetovany] == 2) {
 270. new Float:x, Float:y, Float:z;
 271. GetPlayerPos(playerid, x, y, z);
 272. if (Drogy[playerid][Tramalak] != 0) {
 273. if (random(100) == 0) {
 274. DestroyPlayerObject(playerid, Drogy[playerid][Tramalak]);
 275. Drogy[playerid][Tramalak] = 0;
 276. }
 277. } else {
 278. if (random(50) == 0)
 279. Drogy[playerid][Tramalak] = ((random(2) == 0) ? CreatePlayerObject(playerid, 1608, x, y, z, 0, 0, 0, 20) : CreatePlayerObject(playerid, 1609, x, y, z, 0, 0, 0, 20));
 280. }
 281. }
 282. else if (Drogy[playerid][Nafetovany] == 1)
 283. if (random(100) == 0)
 284. SetPlayerHealth(playerid, random(100));
 285. }
 286.  
 287. public HeroinEfekt(playerid) {
 288. SetPlayerWeather(playerid, random(50));
 289. Drogy[playerid][Nafetovany] = 0;
 290. }
 291.  
 292. public LSDEfekt(playerid) {
 293. SetPlayerWeather(playerid, 31);
 294. Drogy[playerid][Nafetovany] = 0;
 295. }
 296.  
 297. public TramalEfekt(playerid) {
 298. if (Drogy[playerid][UrovenDrogy] == 8) {
 299. SetPlayerWeather(playerid, 19);
 300. }
 301. else if (Drogy[playerid][UrovenDrogy] == 0) {
 302. Drogy[playerid][Nafetovany] = 0;
 303. KillTimer(Drogy[playerid][Casomiera3]);
 304. Drogy[playerid][Casomiera3] = 0;
 305. }
 306. Drogy[playerid][UrovenDrogy]--;
 307. }
 308.  
 309. command(heroin, playerid, params[]) {
 310. if (Drogy[playerid][Nafetovany] == 0) {
 311. if (Drogy[playerid][TypDrogy][0] > 0) {
 312. Drogy[playerid][Casomiera4] = SetTimerEx("HeroinEfekt", 5000, false, "i", playerid);
 313. Drogy[playerid][Nafetovany] = 1;
 314. Drogy[playerid][TypDrogy][0]--;
 315. SetPlayerWeather(playerid, 100);
 316. SetPlayerDrunkLevel(playerid, 50000);
 317. if (random(50) == 0)
 318. SetPlayerHealth(playerid, 0);
 319. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš dostatok heroínu.");
 320. } else SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Lekármi nie je doporučované fetovať viac typov drog naraz.");
 321. return 1;
 322. }
 323.  
 324. command(tramal, playerid, params[]) {
 325. if (Drogy[playerid][Nafetovany] == 0) {
 326. if (Drogy[playerid][TypDrogy][1] > 0) {
 327. Drogy[playerid][TypDrogy][1]--;
 328. Drogy[playerid][Nafetovany] = 2;
 329. Drogy[playerid][UrovenDrogy] = 10;
 330. SetPlayerWeather(playerid, 250);
 331. Drogy[playerid][Casomiera3] = SetTimerEx("TramalEfekt", 20000, true, "i", playerid);
 332. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš dostatok Tramalu.");
 333. } else SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Lekármi nie je doporučované fetovať viac typov drog naraz.");
 334. return 1;
 335. }
 336.  
 337. command(lsd, playerid, params[]) {
 338. if (Drogy[playerid][Nafetovany] == 0) {
 339. if (Drogy[playerid][TypDrogy][3] > 0) {
 340. SetPlayerWeather(playerid, -66);
 341. Drogy[playerid][Casomiera2] = SetTimerEx("LSDEfekt", 120000, false, "i", playerid);
 342. Drogy[playerid][TypDrogy][3]--;
 343. Drogy[playerid][Nafetovany] = 4;
 344. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš dostatok LSD.");
 345. } else SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Lekármi nie je doporučované fetovať viac typov drog naraz.");
 346. return 1;
 347. }
 348.  
 349. command(predatdrogy, playerid, params[]) {
 350. if (!isnull(params)) {
 351. if (IsPlayerConnected(strval(params))) {
 352. new Float:x, Float:y, Float:z;
 353. GetPlayerPos(strval(params), x, y, z);
 354. if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3, x, y, z)) {
 355. PonukaAdresat[playerid] = strval(params);
 356. SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, params);
 357. ShowPlayerDialog(playerid, D_DROGY_P_T, DIALOG_STYLE_LIST, "Drogy", "Heroin\nTramal\nMarihuana\nLSD", "Pokračovať", "Zrušiť");
 358. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Hráč je príliš ďaleko.");
 359. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Hráč nie je pripojený.");
 360. }
 361. return 1;
 362. }
 363.  
 364. command(pozbierat, playerid, params[]) {
 365. if (Drogy[playerid][Zasadene] == 1) {
 366. if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3, Drogy[playerid][KoordinatyTravy][0], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][1], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][2])) {
 367. new rand = random(10);
 368. new str[33];
 369. DestroyObject(Drogy[playerid][Rastlina]);
 370. Drogy[playerid][Zasadene] = 0;
 371. Drogy[playerid][TypDrogy][2] += rand;
 372. Drogy[playerid][Rastlina] = 0;
 373. format(str, sizeof(str), "Pozbieral si %d gramov marihuany.", rand);
 374. return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, str);
 375. } else return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Musíš byť pri svojom políčku.");
 376. } else return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš zasadenú rastlinu.");
 377. }
 378.  
 379. command(zasadit, playerid, params[]) {
 380. if (Drogy[playerid][Zasadene] == 1)
 381. return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Môžeš mať zasadenú naraz len jednu rastlinu.");
 382. if (Drogy[playerid][Semiacka] <= 0)
 383. return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš semiačka.");
 384. if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 50, -1118.5378, -1206.5194, 129.2188)) {
 385. SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Zasadil si marihuanu. Budeš informovaný, keď vyrastie.");
 386. ApplyAnimation(playerid, "BOMBER", "BOM_Plant_Loop", 4.1, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
 387. GetPlayerPos(playerid, Drogy[playerid][KoordinatyTravy][0], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][1], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][2]);
 388. Drogy[playerid][Rastlina] = CreateObject(3409, Drogy[playerid][KoordinatyTravy][0], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][1], Drogy[playerid][KoordinatyTravy][2] - 3, 0, 0, 96);
 389. Drogy[playerid][Casomiera] = SetTimerEx("TravaRastie", 30000, true, "i", playerid);
 390. Drogy[playerid][Zasadene] = 1;
 391. Drogy[playerid][Semiacka]--;
 392. }
 393. else
 394. SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nie si na farme.");
 395. return 1;
 396. }
 397.  
 398. command(teleportnapickup, playerid, params[]) {
 399. SetPlayerPos(playerid, 2536.4714, 2026.7556, 11.1719);
 400. return 1;
 401. }
 402.  
 403. command(teleportnafarmu, playerid, params[]) {
 404. SetPlayerPos(playerid, -1118.5378, -1206.5194, 129.2188);
 405. return 1;
 406. }
 407.  
 408. command(fajcit, playerid, params[]) {
 409. if (Drogy[playerid][Nafetovany] == 0) {
 410. if (Drogy[playerid][TypDrogy][2] > 0) {
 411. Drogy[playerid][TypDrogy][2]--;
 412. Drogy[playerid][Nafetovany] = 3;
 413. Drogy[playerid][UrovenDrogy] = 4;
 414. Drogy[playerid][Casomiera1] = SetTimerEx("TravaEfekt", 10000, true, "i", playerid);
 415. SetPlayerSpecialAction(playerid, SPECIAL_ACTION_SMOKE_CIGGY);
 416. } else SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Nemáš dostatok marihuany.");
 417. } else SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Lekármi nie je doporučované fetovať viac typov drog naraz.");
 418. return 1;
 419. }
 420.  
 421. command(drogy, playerid, params[]) {
 422. return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "Príkazy sú /predatdrogy, /fajcit, /zasadit, /lsd, /tramal, /heroin.");
 423. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.