Posted By

AOT_code on 01/13/14


Tagged

binarno stablo opcenito Implementacije ophodnja


Versions (?)

Main.cpp


 / Published in: C++
 

Programski kod koji prikazuje funkcioniranje svih funkcija vezanih uz implementaciju binarnog i općenitog stabla.

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <windows.h>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. #include "prvo_dijete_sljedeci_brat.h"
 7. #include "binarno_stablo_polje.h"
 8. #include "binarno_stablo_pokazivac.h"
 9. #include "ophodnja_stabla.h"
 10.  
 11. void opcenito_stablo(){
 12. int root, child, prov=0, br=0, choiceBr, chDel, brDel, odop;
 13. bool yes = true;
 14. char dn, dnL, newLabel;
 15. cout << "\nKreiranje stabla" << endl;
 16. cout << "----------------" << endl;
 17. cout << "Unesite korijen stabla: ";
 18. cin >> root;
 19.  
 20. tree* T = InitT(root, T);
 21. cout << "Korijen kreiranog stabla je: " << RootT(T) << endl << endl;
 22. do{
 23. if(!prov) br = root;
 24. else{
 25. cout << "Kojem broju zelite unesti potomke? ";
 26. cin >> br;
 27. }
 28. for(int i=0; i<3; i++){
 29. cout << "Unesite " << i+1 << ". potomka broju " << br << ": ";
 30. cin >> child;
 31. if(prov > 0) CreateT(child, br, T);
 32. else if(!prov) CreateT(child, root, T);
 33. }
 34. cout << "Zelite li unositi jos elemenata? (d/n): ";
 35. cin >> dn;
 36. if(dn == 'n') yes = false;
 37. else prov++;
 38. cout << endl;
 39. }while(yes);
 40. cout << "------------" << endl;
 41.  
 42. cout << "Prvo dijete korijena " << RootT(T) << " je: " << FirstChildT(root, T) << endl;
 43. cout << "Braca prethodnog cvora su (max. 2): ";
 44. if(NextSiblingT(FirstChildT(root, T), T) == -1) cout << "Ne postoji brat unesenom cvoru." << endl;
 45. else {
 46. cout << NextSiblingT(FirstChildT(root, T), T);
 47. cout << ", " << NextSiblingT(NextSiblingT(FirstChildT(root, T), T), T) << "." << endl;
 48. }
 49. if(prov) {
 50. cout << "\nPrvi potomak broja " << br << " je: " << FirstChildT(br, T) << endl;
 51. cout << "Braca prethodnog cvora su (max. 2): ";
 52. cout << NextSiblingT(FirstChildT(br, T), T);
 53. cout << ", " << NextSiblingT(NextSiblingT(FirstChildT(br, T), T), T) << "." << endl;
 54. }
 55.  
 56. do{
 57. cout << "\nOdabir operacija nad stablom" << endl;
 58. cout << "===========" << endl
 59. << "Sto zelite uraditi sa stablom? " << endl
 60. << "1. Ispisati oznaku odredenog cvora." << endl
 61. << "2. Izvrsiti ophodnju stabla." << endl
 62. << "3. Izbrisati cijelo ili cvor stabla." << endl
 63. << "0. Izlazak u glavni izbornik." << endl
 64. << "===========" << endl
 65. << "Koji je Vas odabir: " << endl;
 66. cin >> odop;
 67.  
 68. if(odop == 1){
 69. cout << "Kojem broju zelite ispisati oznaku? " << endl;
 70. cin >> choiceBr;
 71. cout << "Trenutna oznaka broja " << choiceBr << " je: " << LabelT(choiceBr, T) << endl;
 72. cout << "Zelite li promijeniti oznaku pretrazenog broja? (d/n): ";
 73. cin >> dnL;
 74. if(dnL == 'd'){
 75. cout << "Unesite novu oznaku: ";
 76. cin >> newLabel;
 77. ChangeLabelT(newLabel, choiceBr, T);
 78. cout << "Oznaka broja " << choiceBr << " sada je: " << LabelT(choiceBr, T) << endl << endl;
 79. }
 80. }
 81. if(odop == 2){
 82. int ch_oph;
 83. cout << "Odaberite vrstu ophodnje stabla (1 - PreOrder, 2 - InOrder, 3 - PostOrder): ";
 84. cin >> ch_oph;
 85. if(ch_oph == 1) cout << "\nPreorder: " << endl;
 86. if(ch_oph == 2) cout << "\nInOrder: " << endl;
 87. if(ch_oph == 3) cout << "\nPostOrder: " << endl;
 88. switch(ch_oph){
 89. case 1: PreOrder(T); break;
 90. case 2: InOrder(T); break;
 91. case 3: PostOrder(T); break;
 92. default: cout << "Unesena opcija nije podrzana!" << endl;
 93. }
 94. cout << endl;
 95. }
 96. if(odop == 3){
 97. cout << "Zelite li izbrisati cijeli stablo ili samo odredeni cvor stabla? (0 - cijeli stablo, 1 - odredeni cvor): ";
 98. cin >> chDel;
 99. if(!chDel){
 100. DeleteT(root, T);
 101. cout << "Kompletno stablo je izbrisano." << endl;
 102. }
 103. else{
 104. cout << "Unesite broj koji zelite izbrisati iz stabla: ";
 105. cin >> brDel;
 106. if(DeleteT(brDel, T)) cout << "Broj: " << brDel << " je uspjesno izbrisan iz stabla" << endl;
 107. else cout << "Doslo je do pogreske pri brisanju broja: " << brDel << ". Pokusajte ponovno." << endl;
 108. }
 109. cout << "----------------" << endl;
 110. }
 111. }while(odop);
 112. cout << "\nZa povratak u Glavni izbornik pritisnite: Enter";
 113. }
 114.  
 115. void binarno_stablo(){
 116. int choice, root, nodeL, nodeR, odop, childlR, childlL;
 117. cout << "\nZelite li kreirati binarno stablo: [1] - poljem ili [2] - pokazivacima? ";
 118. cin >> choice;
 119. cout << endl;
 120.  
 121. if(choice == 1){
 122. cout << "\nKreiranje binarnog stabla poljem." << endl;
 123. cout << "----------------" << endl;
 124.  
 125. cout << "Unesite korijen stabla: ";
 126. cin >> root;
 127. array_tree* T = array_InitB(root, T);
 128. cout << "Unesite lijevo dijete korijena: ";
 129. cin >> nodeL;
 130. array_CreateLeftB(nodeL, array_RootB(T), T);
 131. cout << "Unesite desno dijete korijena: ";
 132. cin >> nodeR;
 133. array_CreateRightB(nodeR, array_RootB(T), T);
 134. cout << "Unesite lijevo dijete lijevom cvoru: ";
 135. cin >> childlL;
 136. array_CreateLeftB(childlL, nodeL, T);
 137. cout << "Unesite desno dijete lijevom cvoru: ";
 138. cin >> childlR;
 139. array_CreateRightB(childlR, nodeL, T);
 140.  
 141. cout << endl;
 142. cout << "\t\t" << array_RootB(T) << endl;
 143. cout << "\t /" << " \\" << endl;
 144. cout << "\t " << array_LeftChildB(root, T) << " " << array_RightChildB(root, T) << endl;
 145. cout << "\t /" << " \\" << endl;
 146. cout << "\t " << array_LeftChildB(nodeL, T) << " " << array_RightChildB(nodeL, T) << endl;
 147.  
 148. do{
 149. cout << "\nOdabir operacija nad stablom" << endl;
 150. cout << "===========" << endl
 151. << "Sto zelite uraditi sa stablom? " << endl
 152. << "1. Ispisati oznaku odredenog cvora." << endl
 153. << "2. Promijeniti oznaku odredenog cvora." << endl
 154. << "3. Ispisati poziciju cvora." << endl
 155. << "4. Obrisati cvor." << endl
 156. << "0. Izlazak u glavni izbornik." << endl
 157. << "===========" << endl
 158. << "Koji je Vas odabir: ";
 159. cin >> odop;
 160.  
 161. int node=0;
 162. if(odop != 0){
 163. cout << "\nUnesite cvor: ";
 164. cin >> node;
 165. }
 166. if(odop == 1){
 167. cout << "Oznaka cvora je: " << array_LabelB(node, T);
 168. cout << endl;
 169. }
 170. if(odop == 2){
 171. int newMark;
 172. cout << "Unesite novu oznaku cvora: ";
 173. cin >> newMark;
 174. array_ChangeLabelB(newMark, node, T);
 175. cout << "Nova oznaka cvora [" << node << "] je: " << array_LabelB(node, T);
 176. cout << endl;
 177. }
 178. if(odop == 3){
 179. int chN;
 180. cout << "Zelite li (1 - Ispisati roditelja cvora, 2 - Ispisati lijevo dijete cvora, 3 - Ispisati desno dijete cvora): ";
 181. cin >> chN;
 182.  
 183. switch(chN){
 184. case 1: cout << array_ParentB(node, T); break;
 185. case 2: cout << array_LeftChildB(node, T); break;
 186. case 3: cout << array_RightChildB(node, T); break;
 187. default: cout << "Unesena opcija ne postoji, pokusajte ponovno!" << endl;
 188. }
 189. cout << endl;
 190. }
 191. if(odop == 4){
 192. char dn;
 193. cout << "Jeste li sigurni da zelite obrisati cvor: " << node << "? (d/n): ";
 194. cin >> dn;
 195. if(tolower(dn) == 'd') {
 196. array_DeleteB(node, T);
 197. cout << "Cvor: " << node << " je uspjesno obrisan." << endl;
 198. }
 199. else cout << "Cvor nije izbrisan." << endl;
 200. }
 201. }while(odop);
 202. }
 203.  
 204. if(choice == 2){
 205. cout << "\nKreiranje binarnog stabla poljem." << endl;
 206. cout << "----------------" << endl;
 207.  
 208. cout << "Unesite korijen stabla: ";
 209. cin >> root;
 210. pok_element* T = InitB(root, T);
 211.  
 212. cout << "Unesite lijevo dijete korijena: ";
 213. cin >> nodeL;
 214. CreateLeftB(nodeL, RootB(T));
 215. cout << "Unesite desno dijete korijena: ";
 216. cin >> nodeR;
 217. CreateRightB(nodeR, RootB(T));
 218. cout << "Unesite lijevo dijete lijevom cvoru: ";
 219. cin >> childlL;
 220. CreateLeftB(childlL, LeftChildB(T));
 221. cout << "Unesite desno dijete lijevom cvoru: ";
 222. cin >> childlR;
 223. CreateRightB(childlR, LeftChildB(T));
 224.  
 225. cout << endl;
 226. cout << "\t\t" << LabelB(RootB(T)) << endl;
 227. cout << "\t /" << " \\" << endl;
 228. cout << "\t " << LabelB(LeftChildB(T)) << " " << LabelB(RightChildB(T)) << endl;
 229. cout << "\t /" << " \\" << endl;
 230. cout << "\t " << LabelB(LeftChildB(LeftChildB(RootB(T)))) << " " << LabelB(RightChildB(LeftChildB(RootB(T))))
 231. << endl;
 232.  
 233. do{
 234. if(T == NULL){
 235. cout << "Stablo je izbrisano! Potrebno ga je ponovno kreirati." << endl;
 236. break;
 237. }
 238. cout << "\nOdabir operacija nad stablom" << endl;
 239. cout << "===========" << endl
 240. << "Sto zelite uraditi sa stablom? " << endl
 241. << "1. Ispisati oznaku odredenog cvora." << endl
 242. << "2. Promijeniti oznaku odredenog cvora." << endl
 243. << "3. Ispisati poziciju cvora." << endl
 244. << "4. Obrisati cvor." << endl
 245. << "0. Izlazak u glavni izbornik." << endl
 246. << "===========" << endl
 247. << "Koji je Vas odabir: ";
 248. cin >> odop;
 249.  
 250. int node=0;
 251. if(odop != 0){
 252. cout << "\nUnesite cvor: ";
 253. cin >> node;
 254. }
 255. if(odop == 1){
 256. cout << "Oznaka cvora je: " << LabelB(T);
 257. cout << endl;
 258. }
 259. if(odop == 2){
 260. int newMark;
 261. cout << "Unesite novu oznaku cvora: ";
 262. cin >> newMark;
 263. ChangeLabelB(newMark, T);
 264. cout << "Nova oznaka cvora [" << node << "] je: " << LabelB(T);
 265. cout << endl;
 266. }
 267. if(odop == 3){
 268. int chN;
 269. cout << "Zelite li (1 - Ispisati roditelja cvora, 2 - Ispisati lijevo dijete cvora, 3 - Ispisati desno dijete cvora): ";
 270. cin >> chN;
 271.  
 272. if(node == LabelB(RightChildB(T))){
 273. switch(chN){
 274. case 1: cout << LabelB(ParentB(node, T)); break;
 275. case 2: cout << "Cvor nema lijevo dijete."; break;
 276. case 3: cout << "Cvor nema desno dijete."; break;
 277. default: cout << "Unesena opcija ne postoji, pokusajte ponovno!" << endl;
 278. }
 279. cout << endl;
 280. continue;
 281. }
 282. if(node == LabelB(LeftChildB(T))){
 283. switch(chN){
 284. case 1: cout << LabelB(ParentB(node, T)); break;
 285. case 2: cout << LabelB(LeftChildB(LeftChildB(T))); break;
 286. case 3: cout << LabelB(RightChildB(LeftChildB(T))); break;
 287. default: cout << "Unesena opcija ne postoji, pokusajte ponovno!" << endl;
 288. }
 289. cout << endl;
 290. continue;
 291. }
 292. if(node == LabelB(LeftChildB(LeftChildB(RootB(T)))) || node == LabelB(RightChildB(LeftChildB(RootB(T))))){
 293. switch(chN){
 294. case 1: cout << LabelB(LeftChildB(T)); break;
 295. case 2: cout << "Cvor nema lijevo dijete."; break;
 296. case 3: cout << "Cvor nema desno dijete."; break;
 297. default: cout << "Unesena opcija ne postoji, pokusajte ponovno!" << endl;
 298. }
 299. cout << endl;
 300. continue;
 301. }
 302. switch(chN){
 303. case 1: cout << LabelB(ParentB(node, T)); break;
 304. case 2: cout << LabelB(LeftChildB(T)); break;
 305. case 3: cout << LabelB(RightChildB(T)); break;
 306. default: cout << "Unesena opcija ne postoji, pokusajte ponovno!" << endl;
 307. }
 308. cout << endl;
 309. }
 310. if(odop == 4){
 311. char dn;
 312. cout << "Jeste li sigurni da zelite izbrisati stablo? (d/n): ";
 313. cin >> dn;
 314. if(tolower(dn) == 'd') {
 315. DeleteB(RootB(T), RootB(T));
 316. T = NULL;
 317. }
 318. else cout << "Stablo nije izbrisano." << endl;
 319. }
 320. }while(odop);
 321. }
 322. cout << "\nZa povratak u Glavni izbornik pritisnite: Enter";
 323. }
 324.  
 325. int main(){
 326. int izbor;
 327. do{
 328. system("cls");
 329. cout << "I z b o r n i k" << endl;
 330. cout << "---------------" << endl;
 331. cout << "Odaberite vrstu implementacije stabla:" << endl << endl;
 332. cout << "1. Opcenito stablo" << endl;
 333. cout << "2. Binarno stablo" << endl;
 334. cout << "0. Izlazak iz programa" << endl;
 335. cout << "---------------" << endl;
 336. do{
 337. cout << "Koji je Vas odabir: ";
 338. cin >> izbor;
 339. if(izbor < 0 || izbor > 3) cout << "Unesena opcija nije podrzana! Unesite jedno od pondenih opcija." << endl;
 340. }while(izbor < 0 || izbor > 3);
 341. cout << endl;
 342.  
 343. switch(izbor){
 344. case 1:
 345. system("cls");
 346. cout << "Pokretanje implementacije za: Opcenito stablo ..." << endl;
 347. Sleep(500);
 348. opcenito_stablo();
 349. cin.ignore();
 350. (void)cin.get();
 351. break;
 352. case 2:
 353. system("cls");
 354. cout << "Pokretanje implementacije za: Binarno stablo ..." << endl;
 355. Sleep(500);
 356. binarno_stablo();
 357. cin.ignore();
 358. (void)cin.get();
 359. break;
 360. case 3: break;
 361. case 0:
 362. cout << "Izlazim iz programa ..." << endl;
 363. Sleep(500);
 364. }
 365. }
 366. while(izbor);
 367. return 0;
 368. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.