Posted By

Ahilis001 on 11/12/12


Tagged

polje implementacija zivotinje


Versions (?)

implementacija preko polja


 / Published in: C++
 

implementacija trgovine kucnim ljubimcima preko polja... sadrzi funkcije poput FirstL(L), EndL(L),NextL(p,L),PreviousL(p,L), LocateL(x,L), InsertL(x,p,L), DeleteL(p,L), RetreiveL(p,L), DeleteAllL(L) i InitL(L) nazivima prilagodenim za zadatak...

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. #define IMPLEMENTACIJA_PREKO_POLJA_H
 4.  
 5.  
 6.  
 7. struct zivotinje {
 8. int sifra;
 9. char vrsta[30],naziv[30];
 10. float cijena;
 11. int datum;
 12. };
 13.  
 14. struct lista{
 15. zivotinje zivotinja[1000];
 16. int kursor;
 17. };
 18.  
 19. typedef struct lista l;
 20. typedef int element;
 21.  
 22.  
 23. int kraj_liste(lista *l){
 24. return ((*l).kursor);
 25. }
 26.  
 27. int pocetak_liste(lista *l){
 28. if ((*l).kursor==0)
 29. return kraj_liste(l);
 30. else
 31. return (0);
 32. }
 33.  
 34.  
 35. element sljedeca_zivotinja(element p , lista *l){
 36. if (p==(*l).kursor) cout<<"Funkcija nije definirana..."<<endl;
 37. else return (p+1);
 38. }
 39.  
 40. element prethodna_zivotinja(element p , lista *l){
 41. if(p==0) cout<<"Funkcija nije definirana..."<<endl;
 42. else return (p-1);
 43. }
 44.  
 45. element lociranje_zivotinje_naziv(zivotinje x, lista *l){
 46. if((*l).kursor==0){
 47. cout<<"Lista je prazna..."<<endl;
 48. exit(0);
 49. }
 50. else{
 51. int i;
 52. i=0;
 53. while(i!=(*l).kursor){
 54. if(strcmp(x.naziv, (*l).zivotinja[i].naziv)==0)
 55. return i;
 56. i++;
 57. }//while
 58. }//else
 59. }
 60.  
 61. element lociranje_zivotinje_vrsta(zivotinje x, lista *l){
 62. if((*l).kursor==0){
 63. cout<<"Lista je prazna..."<<endl;
 64. exit(0);
 65. }//if
 66. else{
 67. int i;
 68. i=0;
 69. while(i!=(*l).kursor){
 70. if(strcmp(x.vrsta, (*l).zivotinja[i].vrsta)==0)
 71. return i;
 72. i++;
 73. }//while
 74. }//else
 75. }//locate
 76.  
 77.  
 78. element upis_zivotinje(zivotinje x, int p , lista *l){
 79. for(int i=kraj_liste(l); i>p; i--)
 80. (*l).zivotinja[i]=(*l).zivotinja[i-1];
 81. (*l).zivotinja[p]=x;
 82. (*l).kursor=(*l).kursor+1;
 83. if((*l).zivotinja[p].sifra==x.sifra)
 84. return 1;
 85. else
 86. return 0;
 87. }
 88.  
 89. element brisanje_zivotinje(element p, lista*l){
 90. if((p<(*l).kursor)&&(p>=0)){
 91. for(int i=p; i<(*l).kursor; i++)
 92. (*l).zivotinja[i]=(*l).zivotinja[i+1];
 93. (*l).kursor--;
 94. }
 95. else{
 96. cout << "Element: " << p << " ne postoji u listi..." << endl;
 97. return 0;
 98. }
 99. }
 100.  
 101. zivotinje vrijednost_zivotinje_u_listi(element p, lista *l){
 102. return (*l).zivotinja[p];
 103. }
 104.  
 105. element brisanje_liste(lista *l){
 106. (*l).kursor=0;
 107. }
 108.  
 109. lista *inicijalizacija_liste(lista *l){
 110. l=new lista;
 111. (*l).kursor=0;
 112. return l;
 113. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.