Posted By

Ahilis001 on 11/12/12


Tagged

pokazivaci implementacija zivotinje


Versions (?)

implementacija preko pokazivaca


 / Published in: C++
 

implementacija trgovine kucnim ljubimcima preko pokazivaca... sadrzi funkcije poput FirstL(L), EndL(L),NextL(p,L),PreviousL(p,L), LocateL(x,L), InsertL(x,p,L), DeleteL(p,L), RetreiveL(p,L), DeleteAllL(L) i InitL(L) nazivima prilagodenim za zadatak...

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. struct zivotinje {
 5. int sifra;
 6. char vrsta[30],naziv[30];
 7. float cijena;
 8. int datum;
 9. };
 10.  
 11. struct li{
 12. zivotinje elem;
 13. li *sljedeci;
 14. };
 15.  
 16. typedef li *element;
 17. typedef li lista;
 18.  
 19.  
 20. element kraj_liste(lista *l){
 21. element posljednji=l;
 22. while(posljednji->sljedeci!=NULL)
 23. posljednji=posljednji->sljedeci;
 24. return posljednji;
 25. }
 26.  
 27. element pocetak_liste(lista *l){
 28. if ((*l).sljedeci==0)
 29. return kraj_liste(l);
 30. else
 31. return l->sljedeci;
 32. }
 33.  
 34.  
 35. element sljedeca_zivotinja(element p, lista *l){
 36. if(p->sljedeci==NULL)
 37. return kraj_liste(l);
 38. else
 39. return p->sljedeci;
 40. }
 41.  
 42. element prethodna_zivotinja(element p, lista *l){
 43. lista *tekuci=l->sljedeci;
 44. while(p!=tekuci->sljedeci && tekuci->sljedeci!=NULL)
 45. tekuci=tekuci->sljedeci;
 46. return tekuci;
 47. }
 48.  
 49. element lociranje_zivotinje_naziv(zivotinje x, lista *l){
 50. element tekuci=l;
 51. if(tekuci->sljedeci==0){
 52. cout<<"Lista je prazna..."<<endl;
 53. exit(0);
 54. }
 55. else{
 56. while(tekuci!=kraj_liste(l)){
 57. if(strcmp(x.naziv,tekuci->elem.naziv)==0)
 58. return tekuci;
 59. tekuci=tekuci->sljedeci;
 60. }
 61. }
 62. }
 63.  
 64. element lociranje_zivotinje_vrsta(zivotinje x, lista *l){
 65. element tekuci=l;
 66. if(tekuci->sljedeci==0){
 67. cout<<"Lista je prazna..."<<endl;
 68. exit(0);
 69. }
 70. else{
 71. while(tekuci!=kraj_liste(l)){
 72. if(strcmp(x.vrsta,tekuci->elem.vrsta)==0)
 73. return tekuci;
 74. tekuci=tekuci->sljedeci;
 75. }
 76. }
 77. }
 78.  
 79.  
 80. int upis_zivotinje(zivotinje x, lista *p, lista *l){
 81. lista *tekuci=p;
 82. lista *novi=new lista;
 83. if(p==kraj_liste(l)){
 84. novi->sljedeci=NULL;
 85. tekuci->sljedeci=novi;
 86. tekuci->elem=x;
 87. }
 88. else if (p==pocetak_liste(l)){
 89. novi->sljedeci=tekuci;
 90. l->sljedeci=novi;
 91. novi->elem=x;
 92. }
 93. else {
 94. lista *prethodni=prethodna_zivotinja(p,l);
 95. novi->sljedeci=tekuci;
 96. prethodni->sljedeci=novi;
 97. novi->elem=x;
 98. }
 99. if(tekuci->elem.sifra==x.sifra)
 100. return 1;
 101. else
 102. return 0;
 103. }
 104.  
 105. int brisanje_zivotinje( element p, lista *l){
 106. element prethodni, tekuci;
 107. tekuci=p;
 108. if (p==pocetak_liste(l)){
 109. l->sljedeci=tekuci->sljedeci;
 110. delete tekuci;
 111. return 1;
 112. }
 113. else{
 114. prethodni= prethodna_zivotinja(tekuci,l);
 115. prethodni->sljedeci=tekuci->sljedeci;
 116. delete tekuci;
 117. return 1;
 118. }
 119. return 0;
 120. }
 121.  
 122. zivotinje vrijednost_zivotinje_u_listi(element p, lista*l){
 123. return p->elem;
 124. }
 125.  
 126. void brisanje_liste(lista *l){
 127. lista *obrisi= l->sljedeci;
 128. if(obrisi==0) return;
 129. lista *s=obrisi->sljedeci;
 130. while(s){
 131. delete obrisi;
 132. obrisi=s;
 133. s=obrisi->sljedeci;
 134. }
 135. delete obrisi;
 136. }
 137.  
 138. lista *inicijalizacija_liste(lista *l){
 139. l=new lista;
 140. lista *zadnji=new lista;
 141. l->sljedeci=zadnji;
 142. zadnji->sljedeci=NULL;
 143. return l;
 144. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.