Posted By

dmikulin on 11/12/12


Tagged

lista


Versions (?)

Zadatak1_strukture


 / Published in: C++
 

URL: lista

implementacija liste pomoću pokazivača

 1. #include<iostream>
 2. #include<string>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. //#include "lista_pokazivaci.h"
 7. #include "lista_polje.h"
 8.  
 9.  
 10. bool prazno( list* L){
 11. return FirstL(L) == EndL(L);
 12. }
 13.  
 14. int Novi_unos(list *L){
 15. int pocetno=1;
 16. int sifra = 0;
 17. if(prazno(L)) sifra = pocetno;
 18. else sifra = RetrieveL(PreviousL(EndL(L),L),L).sifra+1;
 19.  
 20.  
 21. zivotinje unos;
 22. cout <<"Sifra: " << sifra << endl;
 23. unos.sifra = sifra;
 24. cout << "Naziv: "; cin>>unos.naziv;
 25. cout << "Vrsta: "; cin>>unos.vrsta;
 26. cout << "Cijena: "; cin >> unos.cijena;
 27.  
 28.  
 29. if(unos.cijena < 0) return 0;
 30. cout << "datum dostave)" << endl;
 31. cout << "Dan: "; cin >> unos.datum.dan;
 32. if(unos.datum.dan<1 || unos.datum.dan>31) return 0;
 33. cout << "Mjesec: "; cin >> unos.datum.mj;
 34. if(unos.datum.mj<1 || unos.datum.mj>12) return 0;
 35. cout << "Godina: "; cin >> unos.datum.god;
 36. if(unos.datum.god<1980) return 0;
 37.  
 38. InsertL(unos,EndL(L),L);
 39. return 1;
 40. }
 41.  
 42. void ispis(list *L){
 43.  
 44. elem end = EndL(L);
 45. while(end != FirstL(L)){
 46.  
 47. zivotinje ispis = RetrieveL(PreviousL(end,L),L);
 48.  
 49. cout << "Sifra: " << ispis.sifra << endl;
 50. cout << "Naziv: " << ispis.naziv << endl;
 51. cout << "Vrsta: " << ispis.vrsta << endl;
 52. cout << "Cijena: " << ispis.cijena << endl;
 53. cout << "datum dostave: " << ispis.datum.dan<<"." <<ispis.datum.mj << "."
 54. <<ispis.datum.god<<"."<<endl;
 55. cout <<endl;
 56. end = PreviousL(end,L);
 57. }
 58. }
 59.  
 60. void obrisi_prije( list* L){
 61.  
 62. if(prazno(L)){
 63. cout << endl << "Nema životinja unesenih poslje" << endl;
 64. return;
 65. }
 66.  
 67. int broj = 0;
 68. elem trenutno = FirstL(L);
 69.  
 70. struct{
 71. int dan,mj,god;
 72. }dost;
 73.  
 74. while(trenutno != EndL(L)){
 75. zivotinje prem = RetrieveL(trenutno,L);
 76. dost.dan = prem.datum.dan;
 77. dost.mj = prem.datum.mj;
 78. dost.god = prem.datum.god;
 79.  
 80. if((dost.god>2012) ||
 81. ((dost.god==2012)&&(dost.mj>9)) ||
 82. ((dost.god==2012)&&(dost.mj==9)) && (dost.dan>23)){
 83. broj++;
 84. cout << "Sifra: " << prem.sifra << endl;
 85. cout << "Naziv: " << prem.naziv << endl;
 86. cout << "Vrsta: " << prem.vrsta << endl;
 87. cout << "Cijena: " << prem.cijena << endl;
 88. cout << "datum dostave: " << prem.datum.dan<<"."
 89. <<prem.datum.mj << "."
 90. <<prem.datum.god<<"."<<endl;
 91. cout << endl;
 92. }
 93. trenutno = NextL(trenutno,L);
 94. }
 95. cout << endl << "Broj pronadjenih zivotinja: " << broj << endl;
 96. }
 97.  
 98. int Brisanje_naziv(list* L){
 99. char naziv[30];
 100.  
 101. cin.ignore();
 102. cout << "Unesite naziv: "; cin>>naziv;
 103.  
 104. if(prazno(L)) return 0;
 105.  
 106. elem trenutno = FirstL(L);
 107. bool postoji = false;
 108. while(trenutno != EndL(L)){
 109. zivotinje ziv = RetrieveL(trenutno,L);
 110. if(strcmp(ziv.naziv,naziv)==0){
 111. postoji = true;
 112. break;
 113. }
 114. trenutno = NextL(trenutno,L);
 115. }
 116.  
 117. if(postoji){
 118. DeleteL(trenutno,L);
 119. }
 120. else
 121. return 0;
 122.  
 123. return 1;
 124. }
 125.  
 126. int Brisanje_vrsta(list* L){
 127. char vrsta[30];
 128. cin.ignore();
 129. cout << "Upisite vrstu: ";
 130. cin>>vrsta;
 131.  
 132. elem trenutno = FirstL(L);
 133. bool postoji = false;
 134. while(trenutno != EndL(L)){
 135. zivotinje ziv = RetrieveL(trenutno,L);
 136. if(strcmp(ziv.vrsta,vrsta)==0){
 137. postoji = true;
 138. DeleteL(trenutno,L);
 139. }
 140. trenutno = NextL(trenutno,L);
 141. }
 142. if(!postoji)
 143. return 0;
 144. return 1;
 145. }
 146.  
 147. void spajanje(zivotinje polje[], int prvi, int sredina, int drugi){
 148. int i=prvi;
 149. int j=sredina+1;
 150. int k=0;
 151. zivotinje *b=new zivotinje[drugi-prvi+1];
 152.  
 153. while(i<=sredina && j<=drugi){
 154. if(polje[i].cijena>polje[j].cijena) b[k++]=polje[i++];
 155. else if(polje[i].cijena<polje[j].cijena) b[k++]=polje[j++];
 156. if(polje[i].cijena==polje[j].cijena){
 157. if(strcmp(polje[i].naziv,polje[j].naziv)==1)
 158. b[k++]=polje[i++];
 159. else
 160. b[k++]=polje[j++];
 161. }
 162. }
 163. while(j<=drugi) b[k++]=polje[j++];
 164. while(i<=sredina) b[k++]=polje[i++];
 165. for(int c=0;c<=drugi-prvi;c++) polje[c+prvi]=b[c];
 166. delete []b;
 167. }
 168.  
 169.  
 170.  
 171.  
 172. void Msort(zivotinje polje[], int prvi, int drugi){
 173. if(prvi<drugi){
 174. int sredina=(prvi+drugi)/2;
 175. Msort(polje,prvi,sredina);
 176. Msort(polje,sredina+1,drugi);
 177. spajanje(polje,prvi,sredina,drugi);
 178. }
 179. }
 180. void Msort(zivotinje polje[],int vel){
 181. Msort(polje,0,vel-1);
 182. }
 183.  
 184. void p6(list *gl){
 185. if(FirstL(gl)!=EndL(gl)){
 186. int broj=0;
 187. elem poz=FirstL(gl);
 188. while(false==(!true)){
 189. broj++;
 190. poz=NextL(poz,gl);
 191. if(poz==EndL(gl))
 192. break;
 193. }
 194. poz=FirstL(gl);
 195. zivotinje *sort=new zivotinje[broj];
 196. int mj=0;
 197. while(false==(!true)){
 198. sort[mj]=RetrieveL(poz,gl);
 199. mj++;
 200. poz=NextL(poz,gl);
 201. if(poz==EndL(gl))
 202. break;
 203. }
 204.  
 205. Msort(sort,broj);
 206. for(int i=0;i<broj;i++){
 207. cout<<endl<<"Sifra: "<<sort[i].sifra;
 208. cout<<endl<<"Cijena: "<<sort[i].cijena;
 209. cout<<endl<<"Naziv: "<<sort[i].naziv;
 210. cout<<endl<<"Vrsta: "<<sort[i].vrsta;
 211. cout<<endl<<"datum dostave: "
 212. <<sort[i].datum.dan<<"."
 213. <<sort[i].datum.mj<<"."
 214. <<sort[i].datum.god<<"."<<endl;
 215. }
 216. delete []sort;
 217. }
 218. else
 219. cout<<endl<<"Prazna lista!"<<endl;
 220. }
 221.  
 222. int main(){
 223.  
 224. list* L = NULL;
 225. L = InitL(L);
 226. int odabir = 0;
 227.  
 228. do{
 229. cout << endl;
 230. cout << "1. Dodaj zapis" << endl;
 231. cout << "2. Ispisi listu" << endl;
 232. cout << "3. Ispisi zivotinje dostavljene poslje 23. rujna 2012" << endl;
 233. cout << "4. Brisi prema nazivu zivotinje" << endl;
 234. cout << "5. Brisi prema vrsti zivotinje" << endl;
 235. cout << "6. Silazno sortiranje" << endl;
 236. cout << "9. Izlaz" << endl;
 237. cout << "-----------------------------" << endl;
 238. cin >> odabir;
 239. system("cls");
 240. switch(odabir){
 241. case 1:
 242. if(!Novi_unos(L)) cout << "Pogresno uneseni zivotinje!" << endl;
 243. break;
 244. case 2:
 245. ispis(L);
 246. break;
 247. case 3:
 248. obrisi_prije(L);
 249. break;
 250. case 4:
 251. if(Brisanje_naziv(L)) cout << "Zivotinja obrisana." << endl;
 252. else cout << "Pogresni naziv." << endl;
 253. break;
 254. case 5:
 255. if(Brisanje_vrsta(L)) cout << "Vrsta obrisana!" << endl;
 256. else cout << "Pogresna vrsta!" << endl;
 257. break;
 258. case 6:
 259. p6(L);
 260. break;
 261. case 9:
 262. break;
 263. default:
 264. cout << "Pogrešan unos!" << endl;
 265. }
 266. }while(odabir != 9);
 267.  
 268. DeleteAllL(L);
 269. system("pause");
 270. return 0;
 271. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.