Posted By

Ahilis001 on 11/12/12


Tagged

lista program pokazivac polje glavni Implementacije zivotinje


Versions (?)

glavni program


 / Published in: C++
 

program koji evidentira zivotinje u ducanu kucnim ljubimcima... struktura zivotinja sadrzi sifru, vrstu, naziv, cijenu i datum... u mainu se nalaze funkcije za unos, ispis, sortiranje i brisanje zivotinja...

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include <string.h>
 4. //#include "implementacija_preko_polja.h"
 5. #include "implementacija_preko_pokazivaca.h"
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int sifra = 1, m = 0, i = 0;
 9.  
 10. struct pomocne_zivotinje{
 11. int sifra;
 12. string vrsta, naziv;
 13. float cijena;
 14. int datum;
 15. }pomocna_zivotinja[50];
 16.  
 17. int upis(lista *l){
 18. zivotinje novi, tekuci;
 19. element pozicija = pocetak_liste(l);
 20.  
 21. cout << "sifra: ";
 22. cin >> novi.sifra;
 23. pomocna_zivotinja[m].sifra = novi.sifra;
 24. cout << "vrsta zivotinje: ";
 25. cin.ignore();
 26. cin.getline(novi.vrsta,30);
 27. pomocna_zivotinja[m].vrsta = novi.vrsta;
 28. cout << "naziv: ";
 29. cin.getline(novi.naziv,30);
 30. pomocna_zivotinja[m].naziv = novi.naziv;
 31. cout << "cijena: ";
 32. cin >> novi.cijena;
 33. pomocna_zivotinja[m].cijena = novi.cijena;
 34. cout << "datum dostave (format godina_mjesec_datum bez razmaka, npr.: za 1.sijecanj 2012. upisati 20120101): ";
 35. cin >> novi.datum;
 36. pomocna_zivotinja[m].datum = novi.datum;
 37. while (pozicija != kraj_liste(l)){
 38. tekuci = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija,l);
 39. if (novi.sifra < tekuci.sifra){
 40. return upis_zivotinje(novi,pozicija,l);
 41. }
 42. pozicija = sljedeca_zivotinja(pozicija,l);
 43. }
 44. return upis_zivotinje(novi,pozicija,l);
 45. }
 46.  
 47.  
 48. void ispis(lista *l){
 49. element pozicija = kraj_liste(l);
 50. pozicija = prethodna_zivotinja(pozicija,l);
 51. cout << "-----------------------------------" << endl;
 52. while(1){
 53. zivotinje novi = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija, l);
 54. cout << endl;
 55. cout << "Sifra: " << novi.sifra << endl;
 56. cout << "Vrsta: " << novi.vrsta << endl;
 57. cout << "Naziv: " << novi.naziv << endl;
 58. cout << "Cijena: " << novi.cijena << endl;
 59. cout << "Datum dostave: " << novi.datum << endl;
 60. cout << "-----------------------------------" << endl;
 61. cout << endl;
 62. if(pozicija == pocetak_liste(l)) break;
 63. pozicija = prethodna_zivotinja(pozicija, l);
 64. }
 65. }
 66.  
 67. void pretrazivanje(lista *l){
 68. int brojac = 0;
 69. element pozicija = pocetak_liste(l);
 70. cout << "-----------------------------------" << endl;
 71. do{
 72. zivotinje novi = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija, l);
 73. if (novi.datum > 20120923){
 74. cout << endl;
 75. cout << "Sifra: " << novi.sifra << endl;
 76. cout << "Vrsta: " << novi.vrsta << endl;
 77. cout << "Naziv: " << novi.naziv << endl;
 78. cout << "Cijena: " << novi.cijena << " kn" << endl;
 79. cout << "Datum dostave: " << novi.datum << endl;
 80. cout << "-----------------------------------" << endl;
 81. cout << endl;
 82. brojac++;
 83. }
 84. pozicija = sljedeca_zivotinja(pozicija,l);
 85. }while(pozicija != kraj_liste(l));
 86. cout << "Broj zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012: " << brojac <<endl;
 87. }
 88.  
 89. int brisi_naziv(lista *l){
 90. int obrisano = 0;
 91. cout << "Naziv zivotinje koju zelite obrisati: ";
 92. zivotinje x,novi;
 93. cin.ignore();
 94. cin.getline(x.naziv,30);
 95. element lokacija = lociranje_zivotinje_naziv(x,l);
 96. element pozicija = pocetak_liste(l);
 97. while(pozicija != kraj_liste(l)){
 98. novi = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija,l);
 99. if(strcmp(x.naziv,novi.naziv) == 0){
 100. brisanje_zivotinje(pozicija,l);
 101. obrisano = 1;
 102. break;
 103. }
 104. pozicija = sljedeca_zivotinja(pozicija,l);
 105. }
 106. return obrisano;
 107. }
 108.  
 109.  
 110.  
 111. int brisi_vrsta(lista *l){
 112. int obrisano=0;
 113. cout << "Vrsta zivotinje koju zelite obrisati: ";
 114. zivotinje x,novi;
 115. cin.ignore();
 116. cin.getline(x.vrsta,30);
 117. element lokacija = lociranje_zivotinje_vrsta(x,l);
 118. element pozicija = pocetak_liste(l);
 119. while(pozicija != kraj_liste(l)){
 120. novi = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija,l);
 121. if(strcmp(x.vrsta,novi.vrsta) == 0){
 122. brisanje_zivotinje(pozicija,l) ;
 123. obrisano = 1;
 124. #ifdef IMPLEMENTACIJA_PREKO_POLJA_H
 125. continue;
 126. #endif
 127. }
 128. pozicija = sljedeca_zivotinja(pozicija,l);
 129. novi = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija,l);
 130. }
 131. return obrisano;
 132. }
 133.  
 134. void spoji(zivotinje A[], int i, int k, int j){
 135. int n;
 136. int I = i, J = k + 1, K = 0;
 137. zivotinje *B = new zivotinje [j - i + 1];
 138. while (I <= k && J <= j)
 139. if (A[I].cijena < A[J].cijena)
 140. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 141. else if (A[I].cijena == A[J].cijena){
 142. if (strcmp((A[I].naziv),(A[J].naziv)) < 0)
 143. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 144. else
 145. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 146. }
 147. else
 148. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 149. if (I > k)
 150. while (J <= j)
 151. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 152. else
 153. while (I <= k)
 154. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 155. for (int I = 0; I <= j - i; I++)
 156. memcpy(&A[i+I], &B[I], sizeof(zivotinje) );
 157. delete []B;
 158. }
 159.  
 160.  
 161. void MSort (zivotinje *A, int i, int j){
 162. if (i < j){
 163. int k=(i + j) / 2;
 164. MSort(A, i, k);
 165. MSort(A, k+1, j);
 166. spoji(A, i, k, j);
 167. }
 168. }
 169.  
 170.  
 171. void MSort (zivotinje A[], int N){
 172. MSort (A,0,N-1);
 173. }
 174.  
 175. void sort (lista *l){
 176. zivotinje novi[1000];
 177. element pozicija = pocetak_liste(l);
 178. int n = 0;
 179. while (pozicija != kraj_liste(l)){
 180. novi[n] = vrijednost_zivotinje_u_listi(pozicija,l);
 181. pozicija = sljedeca_zivotinja(pozicija,l);
 182. n++;
 183. }
 184. MSort(novi,n);
 185. int i = 0;
 186. n = n - 1;
 187. cout << "-----------------------------------" << endl;
 188. for(n; n >= i; n--){
 189. cout << endl;
 190. cout << "sifra: " << novi[n].sifra << endl;
 191. cout << "naziv: " << novi[n].naziv << endl;
 192. cout << "vrsta: " << novi[n].vrsta << endl;
 193. cout << "cijena: " << novi[n].cijena << " kn" << endl;
 194. cout << "datum dostave: " << novi[n].datum << endl;
 195. cout << "-----------------------------------" << endl;
 196. cout << endl;
 197. }
 198. }
 199.  
 200.  
 201. void ispis_od_zadnjeg_unosa(int n){
 202. for(i = m - 1; i >= 0; i--){
 203. cout << "-----------------------------------" << endl;
 204. cout << "sifra: " << pomocna_zivotinja[i].sifra << endl;
 205. cout << "vrsta: " << pomocna_zivotinja[i].vrsta << endl;
 206. cout << "naziv: " << pomocna_zivotinja[i].naziv << endl;
 207. cout << "cijena: " << pomocna_zivotinja[i].cijena << " kn" << endl;
 208. cout << "datum dostave: " << pomocna_zivotinja[i].datum << endl;
 209. }
 210. cout<<"-----------------------------------"<<endl;
 211. };
 212.  
 213. int main(){
 214. lista *l = inicijalizacija_liste(l);
 215. int izbor;
 216. char upit;
 217. do{
 218. cout << "Izbronik..."<<endl;
 219. cout << "1 - upis zivotinja u listu... " << endl;
 220. cout << "2 - ispis sadrzaja liste od sifre koja je posljednja dodana..." << endl;
 221. cout << "3 - pretrazivanje liste i ispis liste..." << endl;
 222. cout << "4 - brisanje zivotinja iz liste..." << endl;
 223. cout << "5 - sortiranje sadrzaja liste..." << endl;
 224. cout << "6 - ispis sadrzaja liste..." << endl;
 225. cout << "9 - kraj programa..." << endl;
 226. cout << "Vas izbor: ";
 227. cin>>izbor;
 228. cout << "-------------------------------------------------------------" << endl;
 229. cout<<endl;
 230. switch(izbor){
 231. case 1: upis(l);
 232. ispis(l);
 233. m++;
 234. break;
 235. case 2: ispis_od_zadnjeg_unosa(m);
 236. cout << endl;
 237. break;
 238. case 3: pretrazivanje(l);
 239. cout << endl;
 240. break;
 241. case 4: cout << "brisanje prema nazivu (n) ili brisanje vrste (v)... ";
 242. cin >> upit;
 243. if(upit=='n'){
 244. if(brisi_naziv(l)) cout << endl << "obrisano..." << endl;
 245. else cout << endl << "nije obrisano..." << endl;
 246. break;
 247. }
 248. else if (upit=='v'){
 249. if(brisi_vrsta(l)) cout << endl << "obrisano..." << endl;
 250. else cout << endl << "nije obrisano..." << endl;
 251. break;
 252. }
 253. else cout << "krivi unos..." << endl;
 254. ispis(l);
 255. cout << endl;
 256. break;
 257. case 5: sort(l);
 258. cout << endl;
 259. break;
 260. case 6: ispis(l);
 261. case 9: break;
 262. }
 263. }while(izbor!=9);
 264. return 0;
 265. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.